Akkoord van Gbadolite

poging tot beëindiging van de congolese burgeroorlog

Het akkoord van Gbadolite, getekend op 31 december 2002, in de Democratische Republiek Congo, was een onsuccesvolle poging om de Congolese Burgeroorlog te beëindigen. Het akkoord werd ondertekend door de Mouvement de Libération Congolais (MLC), de Rassemblement Congolais pour la Démocratie National (RCD) en de Rassemblement Congolais pour la Démocratie – Mouvement de Libération (RCD-ML), en werd gesteund door de Oegandese regering.

Alle partijen kwamen een staakt-het-vuren overeen in de Isiro-Bafwasende-Beni-Watsa-vierhoek, en gingen akkoord om meteen militaire waarnemers van de Verenigde Naties in het gebied toe te laten. Het verdrag bepaalde ook dat burgers en humanitaire organisaties zich vrij konden bewegen in de gebieden.
Net als de eerder gesloten verdragen, leidde ook het akkoord van Gbadolite niet tot een einde van de Congolese Burgeroorlog.