Hoofdmenu openen

Aholiab is de man die in het Bijbelboek Exodus[1] genoemd wordt als de assistent van Bezaleël bij het bouwen van het tabernakel, de draagbare tempel die Mozes in opdracht van God liet bouwen volgens de instructies die hij ontvangen had op de berg Sinaï.

De naam "Aholiab" betekent: "tent van de Vader". Hij was van de stam van Dan en een zoon van Ahisamach. Aholiab was een meester in het weven en borduren.[2] In Exodus vindt men een omstandige beschrijving van de vervaardiging van de verschillende onderdelen van het tabernakel en de priesterkleding. Zelfs de kostprijs wordt toegelicht.[3]