Hoofdmenu openen

Een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) of afvaloven is een installatie die specifiek bestemd is voor het verbranden van afval.

Bij het verbranden ontstaan ook schadelijke stoffen. Om die reden zijn de verbrandingsinstallaties uitgerust met uitgebreide rookgaszuiveringen bijvoorbeeld voor de verwijdering van zuren zoals waterstofchloride, waterstoffluoride, zwaveligzuur, stikstofoxides, stof en zware metalen zoals lood, cadmium en kwik en organische stoffen zoals dioxines.

Afvalverbrandingsinstallaties in Nederland en België (situatie 2007)

De warmte die vrijkomt bij de verbranding van het afval kan nuttig worden aangewend voor warmtedistributie (stadsverwarming), in de industrie of voor het opwekken van elektriciteit. Zo werkt de straatverlichting en de tram en de metro in Amsterdam op elektriciteit opgewekt uit het huishoudelijk restafval van deze stad. In de nabije toekomst worden nog zo'n 15.000 woningen in Amsterdam Nieuw-West voorzien van warmte uit afval.

In afvalverbrandingsinstallaties wordt vaak ook biomassa meegestookt.

Niet al het afval is brandbaar. De restproducten, zoals vliegas en bodemas, worden wel grotendeels nuttig toegepast. Een klein deel hoeft gestort te worden. Vliegas wordt bijvoorbeeld toegepast als vulstof in asfalt en bodemas wordt gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw. Extra maatregelen zorgen ervoor dat de verontreiniging die in de bodemas zit niet in de grond terechtkomt. Zo wordt het speciaal verpakt verwerkt. Het voordeel is dat dit goedkoper is dan ophogen met zand.

In Nederland staan afvalverbrandingsinstallaties in Alkmaar, Amsterdam, Coevorden/Emlichheim op de grens met Duitsland, Dordrecht, Duiven, Harlingen, Hengelo, Moerdijk, Roosendaal, Rozenburg, Tilburg, Delfzijl, Weisweiler (grensstreek Duitsland nabij Heerlen), Weurt en Wijster. De installatie in Rotterdam is in 2010 gesloten.[1]

In Vlaanderen staan afvalverbrandingsinstallaties in Beveren[2], Brugge, Eeklo, Gent, Harelbeke, Houthalen-Helchteren, Knokke, Oostende, Roeselare en Wilrijk.[3] De installatie in Sint-Niklaas werd in december 2002 gesloten ingevolge het arrest 2000/AR/1340 van het Hof van Beroep te Gent wegens niet toepassing van het voorzorgsprincipe.[4]. Ook de installatie te Menen is gesloten. Er was een afvalverbrandingsinstallatie gepland in Drogenbos en er is er een gepland in Kampenhout. In Brussel staat een installatie en in Wallonië staan installaties te Thumaide, Herstal, Virginal en Charleroi.

VoetnotenBewerken

Externe linksBewerken