Adiabaat

lijn die het verband tussen twee grootheden weergeeft in een adiabatisch proces

In de thermodynamica is een adiabaat een lijn die het verband tussen twee grootheden weergeeft – meestal druk en volume – in een adiabatisch proces, dus zonder dat warmte met de omgeving wordt uitgewisseld.

Een reversibele adiabaat wordt een isentroop genoemd

Ideaal gasBewerken

Voor een ideaal gas geldt dat een adiabaat voldoet aan de betrekkingen:

 
 
 

Daarin is

 

met   en   de warmtecapaciteiten bij respectievelijk constante druk en constant volume. Voor een ideaal gas geldt nog:

 

Uit een en ander volgt dat men door meting van druk en volume van een gas volgens een adiabaat de warmtecapaciteit van het gas kan bepalen.