Academie voor Spel en Theater

toneelschool in Antwerpen

De Academie voor Spel en Theater of AcSenT is een erkende, driejarige theateropleiding in Antwerpen (avond- en weekendonderricht). De school, een collectief van studenten en docenten, is ontstaan uit de Open Living Theateropleiding die begin 2004 na 17 jaar ophield te bestaan wegens de stopzetting van haar subsidies.

Academie voor Spel en Theater
Algemeen
Locatie Antwerpen
Opgericht 2004
Type theaterschool, acteeropleiding
Overig
Afkorting AcSenT
Website http://www.academievoorspelentheater.be
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

HistoriekBewerken

In januari 2004 viel door een beslissing van Vlaams minister van cultuur Paul Van Grembergen, de subsidiëring voor de Open Living Theater Opleiding weg. Door de invoering van de BAMA-structuur werden immers de officiële opleidingen ook deeltijds mogelijk. Het instituut meende geen andere keuze te hebben dan de lessen stop te zetten. Liever dan hun opleiding in rook te zien opgaan, organiseerden de studenten zich in een collectief om hun opleiding ongesubsidieerd voort te zetten.

Open Living Theater Opleiding, kortweg Open Living, ontstond in 1987. “Samen theater maken” was het doel. Nu zijn we 17 jaar en 1543 studenten verder. De opleiding bleef groeien, tot begin dit jaar van hogerhand de groei plots belemmerd werd. Minister Van Grembergen draaide de subsidiekraan dicht voor 14 culturele instellingen, waaronder Open Living. Het bestuur zag geen andere uitweg dan de opleiding stopzetten.

Het nieuws kwam hard aan bij de studenten, midden in hun opleiding. Maar ze weigerden om na het eerste trimester hun opleiding zomaar aan de wilgen te hangen en organiseerden zich in een collectief. Er werden diverse werkgroepen opgericht om een nieuwe vzw op te richten, de administratie te regelen, publiciteit te maken, sponsors te zoeken enzovoort. In de docenten Joris Valgaeren, Hans Jackmaert en Poppe Boonstra vonden ze medestanders, bereid om de lessen ook in een ongesubsidieerde constructie voort te zetten. De nieuwe naam waaronder de school haar toneelopleiding voortzette was: Academie voor Spel en Theater. Het einde van Open Living markeert dus een nieuw begin.

De bezielster van Open Living, Netty Vangheel, organiseerde in het weekend van 15 en 16 mei 2004 een slotmanifestatie om het verleden van de theateropleiding in de schijnwerpers te zetten. Op die manifestatie, die luisterde naar de naam Game Over, overhandigde zij symbolisch de sleutels van Open Living Theater Opleiding aan de Academie voor Spel en Theater.