Abu'l-Hasan al-Uqlidisi

wiskundige uit Syrië (-?)

Abu'l Hasan Ahmad ibn Ibrahim Al-Uqlidisi was een Arabisch wiskundige, waarschijnlijk afkomstig uit Damascus in Syrië. Er is weinig bekend over zijn leven, aangezien er nauwelijks geschreven bronnen over hem zijn.

Hij schreef rond 952 het eerste overgeleverde boek over het gebruik van het positiestelsel voor de Hindoe-Arabische cijfers. Opmerkelijk in dit boek is de manier waarop de auteur decimalen behandelt. Ook liet hij zien hoe men berekeningen kan maken zonder te schrappen.