Abraham Perrenot

Nederlands burgemeester
Werk aan de winkel Dit artikel staat op een nalooplijst. Als de inhoud op verifieerbaarheid gecontroleerd is, kan dit sjabloon verwijderd worden. Bekijk ook de bewerkingsgeschiedenis om te zien of anderen hier al aan gewerkt hebben.

Abraham Perrenot (Neuchâtel, 1726 - 10 juli 1784) was een Zwitsers rechtsgeleerde en politicus. Hij studeerde rechten in Utrecht en bleef daarna in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Gedenksteen op begraafplaats Ter Navolging

Perrenot promoveerde in 1748 op het proefschrift "Over het verbod in de stad en in de kerken te begraven". Hij was dan ook in 1780 de oprichter van de eerste buitenstadse begraafplaats Ter Navolging in de duinen tussen Den Haag en Scheveningen.

Voor stadhouder Willem IV was hij rentmeester van diens domeinen in Culemborg, waar hij ook burgemeester en schepen was. Onder stadhouder Willem V werd hij ordinaris raad- en rekenmeester van de domeinen. Hij vestigde zich in de Nobelstraat, in het centrum van Den Haag. Hij werd ook aangesteld als onderwijzer voor de kinderen van de prins, waaronder dus de latere koning Willem I.

In 1778 trouwde de Culemborgse burgemeester en weduwnaar Perrenot met de ruim twintig jaar jongere Anna Cornelia Mollerus (1749-1821). Ze woonden later in Den Haag en waren bevriend met onder anderen de filosoof Frans Hemsterhuis. Na zijn overlijden hertrouwde Anna Mollerus in september 1785 met Johan Meerman.

GeschriftenBewerken

Na zijn promotie schreef hij onder meer de volgende werken:

  • 1776: Vaderlijke magt der Romeinen
  • 1779: Considérations sur l'Etude de la Jurisprudence, Utr. (in het Frans)
  • 1779: Gronden der natuurlijke regtsgeleerdheid (vertaald door M.F. van Breda, Gouda 1783)
  • 1779: Bedenking omtrent het straffen van zekere schandelijke misdaad

Perrenot gaf ook geschriften van anderen uit.

TriviaBewerken

  • Hij was nog rentmeester op 20 juni 1758, dus na het overlijden van Willem IV.

Externe linksBewerken