Ablutievat

Deel van de serie over
kerkelijk gerei

waaronder paramenten
en liturgisch vaatwerk

Monstrans
gebruikt in de liturgie

Liturgisch vaatwerk
Vasa sacra
Miskelk · Pateen
Kelklepeltje
Ciborie · Monstrans
Pyxis · Custodiale

Vasa non sacra
Ampullen · Wijwatervat
Olievaatje
Wierookvat · Ablutievat

Paramenten
Amict · Albe · Baarkleed · Cingel
Tuniek · Dalmatiek · Fanon
Kazuifel · Manipel · Stola
Gremiale · Benedictievelum
Mijter

Koorkledij
Rochet · Superplie
Koorkap · Cappa magna
Kovel

Kelkgerei
Bursa · Kelkvelum
Ciborievelum

Kerklinnen
Corporale · Kelkdoekje
Lavabodoekje · Palla
Altaardwaal

Kerkinterieur
Altaar · Ambo
Biechtstoel · Communiebank
Doksaal · Doopvont
Faldistorium
Godslamp · Hoogaltaar
Heilig Kruisaltaar
Katheder · Preekstoel
Sedilia
Tabernakel · Volksaltaar

Liturgische boeken
Altaarmissaal
Benedictionale · Brevier
Evangeliarium · Evangelistarium
Graduale · Kyriale
Lectionarium
Psalter · Rituaal
Sacramentarium · Volksmissaal

Overige
Flambouw · Processiekruis
Altaargong · Altaarschel · Sanctusbel
Wijwaterkwast · Scheepje
Doopschelp · Lessenaar
Thabor · Antependium
Paaskaars · Adventskrans

Een ablutievat (van het Latijn ablutio = afwassing) behoort tot de altaarbenodigdheden in een katholieke kerk en is een liturgisch gebruiksvoorwerp voor de ablutie (vingerwassing) na de communie.

Wanneer de priester of diaken, de hostie heeft aangeraakt, kleven er wellicht nog deeltjes (partikels) aan de vingers. Het ablutievat, gevuld met water, wordt dan gebruikt om de vingertoppen te reinigen. Deze vingerwassing geschiedt normaliter boven een kelk, waarna de inhoud daarvan, indien mogelijk, dient opgedronken te worden. Het gebruik van het ablutievat is dan ook in de Novus Ordo Missae overbodig.[bron?] In de tridentijnse liturgie wordt het gebruikt bij het uitreiken van de Communie buiten de Mis en bij het vieren van meerdere Missen achter elkaar, wat alleen voorkomt op Allerzielen en Kerstmis.

Een logische plek voor het ablutievat is op het hoogaltaar, maar staat ook vaak wel terzijde het altaar op een laag tafeltje. Het ablutievat heeft steeds een deksel en is vaak van glas.