De term a pari wordt voornamelijk gebruikt in de obligatiehandel. Een obligatie is a pari wanneer de koers gelijk is aan 100% van de nominale waarde.

Aandelen beneden pari plaatsen betekent dat de aandelen onder de nominale waarde geplaatst worden. Dit is maar in één situatie toegestaan, namelijk wanneer de onderneming de aandelen overdraagt aan een bank. Dit doet een onderneming alleen maar als zij zelf de aandelen niet a pari of boven pari kan plaatsen en erg dringend nieuw vermogen nodig heeft. De minimumkoers waartegen dan kan worden geplaatst, is 94% van de nominale waarde.