A-zinnen

A-zinnen zijn algemeen afgesproken raadgevingszinnen, gebruikt om in de chemische sector het omgaan met schadelijke of gevaarlijke stoffen veiliger te maken. A komt van het woord 'advice' wat Engels is voor advies. Naast de A-zinnen zijn er ook R- en S-zinnen.

Lijst van de A-zinnenBewerken

A1 Verdunnen en via afvoer verwijderen
A2 Neutraliseren tussen pH 6 en 8 en de oplossing via de afvoer verwijderen
A3 Met het gewone huishoudelijk afval meegeven, eventueel verpakt in geschikte plasticfolie wegens stofvorming
A4 Neerslaan als sulfiden, de neerslag behandelen als KCA (zie A8)
A5 Neerslaan met calciumionen, dan A1 of A3
A6 Niet zomaar met chemisch afval meegeven. Afvalophaalfirma inlichten over de aard van de stoffen
A7 Laten verdampen in afzuigkast, indien mogelijk verbranden
A8 Behoort tot KCA (zie verdere richtlijnen van de afvalophaalfirma of van het containerpark)
A9 Met de grootste voorzichtigheid in kleine hoeveelheden laten reageren (voornamelijk verbranden)
A10 Verzamelen in glazen flessen met etiket:

A11 Neerslaan als hydroxide (pH8), de neerslag behandelen als A8
A12 Niet verwijderen via de riolering
A13 Met een onedeler metaal metaalionen uit de oplossing verwijderen (A14, A3), door ze als metaal neer te slaan
A14 Kan gerecycleerd worden via gepaste methoden, zo nodig door verwijzen naar gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf
A15 Voorzichtig met water laten reageren, eventueel vrijkomend gas verbranden of absorberen of sterk verdund verwijderen
A16 Specifieke aanbevelingen raadplegen in literatuur