.onion

top-level domein uitsluitend voor hidden services op het Tor netwerk

.onion is een pseudo-top-level domein voor het gebruik van zogenaamde hidden services (Engels voor "verborgen diensten") voor Tor, bedoeld om via Internet anoniem diensten (zoals websites) te ontsluiten. Door .onion-adressen te gebruiken zijn de gegevens en de gegevensstroom moeilijk te traceren. Zowel de gegevensaanbieder als de ontvanger kennen geen andere manier om elkaar te benaderen.

.onion-adressen worden niet zoals normale domeinnamen beheerd door ICANN. Ook staan ze niet in een DNS-hiërarchie. De adressen worden geïnterpreteerd door applicaties als ze verstuurd worden via een proxy in het Tor-netwerk. De adressen hebben de vorm van 16 alfanumerieke karakters die zijn gebaseerd op een publieke sleutel die wordt aangemaakt als Tor wordt geconfigureerd.[1] De letters en cijfers van een .onion-adres kunnen bestaan uit alle letters van het alfabet, alsook de tekens 2 tot en met 7, want ze vertegenwoordigen een 80-bits getal in base32.[2]

Bekende hidden webhosting services zijn die van Silk Road[3] en Freedom Hosting, intussen opgevolgd door Freedom Hosting II.

Sommige reguliere websites hebben naast hun gewone webadres een hidden service. Ze doen dit om bezoekers beter in staat te stellen mogelijke censuur te omzeilen. Voorbeelden zijn:

Onion gatewaysBewerken

Door proxyservers zijn Tor-diensten met een .onion-adres ook beschikbaar voor gebruikers buiten het Tor-netwerk. Voorbeelden van zulke Onion gateways zijn Tor2web en onion.to. Als men een .onion-adres aantreft en deze wil bereiken, dan kunnen deze diensten worden gebruikt. De door het Tor-netwerk geboden anonimiteit komt dan voor de gebruiker te vervallen.