Patiëntenfederatie Nederland

(Doorverwezen vanaf Zorgkaart Nederland)

De Patiëntenfederatie Nederland (of Patiëntenfederatie) is een koepelorganisatie van verschillende patiëntenverenigingen. In het verleden werd ook de naam Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie of NPCF gebruikt.

De Patiëntenfederatie treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Zo is de Patiëntenfederatie onderhandelingspartner in het overleg tussen de overheid, patiëntenorganisaties en de ziektekostenverzekeraars. Daarbij kan overlegd worden over zaken als voorzieningen, ziektekostenpremies, polisvoorwaarden, regelgeving, etc.

ZorgkaartNederlandBewerken

De Patiëntenfederatie verzorgt ZorgkaartNederland[1] als ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op deze wijze kunnen patiënten hun stem en invloed laten gelden. Daarnaast kunnen patiënten hun keuzes baseren op de aldaar verzamelde informatie. De ZorgkaartNederland bevat gegevens van 127.000 zorgaanbieders en in 2018 werden er 140.000 nieuwe ervaringen geregistreerd, waarmee het totale aantal op 750.000 kwam ultimo 2018 [2].

De financiering voor het product ZorgkaartNederland over de gehele looptijd komt uit meerdere bronnen, zoals subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, contracten met zorgverzekeraars en verkoop van pakketten aan zorginstellingen.[3]

In 2009 is het product ZorgkaartNederland gestart. Tot 2014 was het product eigendom van het Springer Media-onderdeel Bohn Stafleu van Loghum (BSL). ZorgkaartNederland is in januari 2014 verkocht aan de Patiëntenfederatie voor een onbekend bedrag.

Externe linkBewerken

ReferentiesBewerken