Een zenuwreceptor is het uiteinde van een sensorische zenuw, die kan reageren op een stimulus binnen of buiten een organisme. Voorbeelden zijn de receptoren in de zintuigen, zoals in ogen, neus, mond en op de tong.

Vier typen sensorische zenuwcellen[1]
A. chemoreceptoren
B. thermoreceptor
C. receptoren voor de tastzin
D. lichtgevoelige cellen
1. zenuwreceptor
2. zenuwknopen
3. centraal zenuwstelsel
4. vrije zenuwuiteinden
5. ingekapselde zenuwuiteinden
6. kapsel om zenuwuiteinde
7. tastzincel
8. perifere apofysen
9. lichtgevoelige cel
10. cellen
11. apofyse

Indeling

bewerken

Adequate stimuli kunnen worden gebruikt voor de indeling van de sensorische receptoren: