Zeegat (geografie)

Een zeegat is een opening tussen een kustwater en de open zee. Dit in tegenstelling tot een zeestraat of zee-engte, die de verbinding vormt tussen twee zeeën. Voorbeelden van zeegaten zijn de openingen tussen de Waddeneilanden. Het Brouwershavense Gat en het Veerse Gat waren ook voorbeelden van zeegaten, maar door de afsluitdammen zijn ze dat niet meer. De Westerschelde is geen zeegat, omdat hier een rivier in uitkomt. Degelijke openingen heten een estuarium.

Ponce de Leon Inlet in de Verenigde Staten

Voorbeelden van zeestraten zijn het Nauw van Calais, de Bosporus en de Straat van Gibraltar.

Belangrijke zeegaten buiten Nederland zijn de openingen tussen de eilanden langs de Amerikaanse westkust. Lokaal worden deze zeegaten daar "inlets" genoemd.

Een fjord is feitelijk ook een zeegat, maar heeft (in het Nederlandse taalgebied) rotswanden en grote diepte. De zeegaten in Denemarken worden in het Deens wel fjorden genoemd, maar in het Nederlands niet. Het Deense "Ringkøbing fjord" heet in het Nederlands "Zeegat van Ringkøbing".