Wylie (romanisatie)

romanisatie

Wylie is een vorm van romanisatie van het Tibetaans schrift.

Wylie
Naamgeving in Volksrepubliek China
(taal-varianten)
Vereenvoudigd 藏文拉丁字母转写系统
Traditioneel 藏文拉丁字母轉寫系統
Hanyu pinyin Zàngwén lādīngzìmǔ zhuǎnxiěxìtǒng
Jyutping (Standaardkantonees) zong6 man4 laai1 ding1 zi6 mou5 zyun3 se2 hai6 tung4
Tibetaans Wylie ལ་ཏིན་གསལ་བཤད་ཡི་གེ་བཀོལ་ནས་བོད་ཡིག་འབྲི་ཐབས་ཀྱི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན།
Tibetaans pinyin ?
Wylie (romanisatie) (Tibetaans) ?
IPA (Tibetaans) ?

Geschiedenis bewerken

In 1959 ontwikkelde Turrell Wylie een procedure om het Tibetaans alfabet in het Latijnse om te zetten. Het is de meest gebruikte standaardisatie onder tibetologen. Een verdergaande romanisatie is afkomstig van de Tibetan and Himalayan Library, vaak afgekort met de oorspronkelijke naam THDL.

Medeklinkers bewerken

 

Tib. Wyl IPA T W IPA T W IPA T W IPA
ka [ká] kha [↘︎kʰá] ga [ɡà/↗︎kʰà] nga [ŋà]
ca [tɕá] cha [↘︎tɕʰá] ja [dʑà/↗︎tɕʰà] nya [ɲà]
ta [tá] tha [↘︎tʰá] da [dà/↗︎tʰà] na [nà]
pa [pá] pha [↘︎pʰá] ba [bà/↗︎pʰà] ma [mà]
tsa [tsá] tsha [↘︎tsʰá] dza [dzà/↗︎tsʰà] wa [wà]
zha [ʑà/↗︎ɕà] za [zà/↗︎sà] 'a [ɦà/↗︎ʔà] ya [jà]
ra [rà] la [là] sha [↘︎ɕá] sa [↘︎sá]
ha [há] a [↘︎ʔá]

Klinkers bewerken

 

ཨི i ཨུ u ཨེ e ཨོ o

Zie ook bewerken

Externe link bewerken