Wortelformule

Een formule om kwadratische vergelijkingen op te lossen

Met behulp van de wortelformule of abc-formule kunnen de oplossingen van een kwadratische of vierkantsvergelijking worden gevonden. De oplossingen worden ook de wortels van de vergelijking genoemd. Het zijn de nulpunten van de betrokken tweedegraadsveelterm.

GebruikBewerken

Bij een gegeven vierkantsvergelijking:

 

met de discriminant

 

zijn er drie gevallen te onderscheiden, namelijk:

  1.  : de vergelijking heeft twee verschillende reële oplossingen
  2.  : de vergelijking heeft één reële oplossing (anders gezegd: twee samenvallende)
  3.  : de vergelijking heeft geen reële oplossing

De oplossingen worden gegeven door de wortelformule:

 

In geval 2 ( ) vallen de oplossingen samen tot de enige oplossing

 

In geval 3 is er geen reële wortel. Binnen de complexe getallen zijn er wel twee wortels die met de wortelformule bepaald kunnen worden.

Afleiding van de wortelformuleBewerken

Om de vergelijking op te lossen splitsen we een kwadraat af. Dat gaat het gemakkelijkst als de term met   als een eenvoudig kwadraat geschreven wordt en de term met het "dubbele product", dus met  , ook inderdaad een factor 2 heeft. Daarom herschrijven we:

 

Complexe oplossingenBewerken

Als de discriminant negatief is, zijn er geen reële oplossingen. Met complexe getallen worden de twee uitkomsten, die er toch zijn, geschreven als

 

Deze twee complexe oplossingen zijn elkaars complex geconjugeerde.

Alternatieve vormBewerken

Een alternatieve vorm van de oplossing is

 

Deze alternatieve vorm geeft, in het geval dat   veel groter is dan  , op een rekenmachine of computer betere numerieke benaderingen dan de gewone vorm.

Aanverwante relatiesBewerken