Wit konijn

Een wit konijn is in de Belgische politiek een (vaak spottende) bijnaam voor iemand die bekend is om andere dan politieke activiteiten en onverwacht naar voren wordt geschoven voor een politiek mandaat of een hoge functie. De term refereert aan de bekende goocheltruc waarbij een goochelaar een wit konijn uit een hoge hoed tevoorschijn tovert.

Een goochelaar tovert een wit konijn tevoorschijn

Ook bij benoemingen van topmanagers bij grote bedrijven wordt weleens van een 'wit konijn' gesproken. Naar de formule 'wit konijn' wordt vooral gegrepen als er binnen de organisatie geen voor de hand liggende kandidaat naar voren komt of als er onenigheid is over wie te benoemen. Een outsider wordt in zulke gevallen als wit konijn aangebracht.

GeschiedenisBewerken

De bedoeling is soms om een bekende persoon uit de civiele maatschappij aan de partij die hem voordraagt meer aanzien en kieskracht te doen verlenen en hierdoor ook nieuw bloed in de politieke gelederen te brengen.

Voor wat de politiek betreft, beweert men vaak dat dit enkel gebeurt omdat hun bekendheid stemmen voor de partij kan bijbrengen. Daardoor ontstaan soms conflicten met politici die de meer gebruikelijke politieke weg gevolgd hebben. Sommige 'witte konijnen' brachten het behoorlijk ver in de politieke wereld. Andere trokken zich na korte of langere tijd terug, soms ontgoocheld of soms na schandalen.

In 1999 werd de Antwerpse marketeer Patrick Janssens (°1956) wellicht de eerste aan wie de bijnaam "wit konijn" werd toebedeeld. Janssens was actief in de reclamewereld en werd destijds als bij wijze van "truc" tot voorzitter van de sp.a gekozen.[bron?]

Hierna verschenen er bij zowat alle landelijk actieve Vlaamse politieke partijen personen die in de media de kwalificatie wit konijn kregen.[1]

Het woord kende succes. Behalve bij gevallen waarin er voor een bepaalde politieke functie of kandidatuur een onverwachte kandidaat wordt vooropgesteld, wordt de term 'wit konijn' ook wel gebruikt als bij de aanvulling van een verkiezingslijst of een partijvernieuwing of -verruiming een bekende persoon als kandidaat wordt aangetrokken.

VoorbeeldenBewerken

Onderstaande personen werden (al dan niet terecht) door politieke commentatoren als wit konijn omschreven:

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken