William Nassau de Zuylestein (1649-1708)

Nederlands diplomaat (1649-1708)

William Henry Nassau de Zuylestein of Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein (gedoopt Den Haag, 7 oktober 1649Kasteel Zuylestein, 12 juli 1708) was adviseur, vertrouweling en achterneef van koning-stadhouder Willem III. Hij was een zoon van Frederik van Nassau en Mary Killigrew.

stamwapen van Nassau-Zuylestein

In 1672 volgde hij zijn vader op als heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein.

De moord op Cornelis en Johan de Witt

bewerken

De vader van Willem, Willem Adriaan van Nassau-Odijck, was zeer waarschijnlijk betrokken bij de moord op Cornelis de Witt.[1] Terwijl Cornelis op zaterdag 20 augustus 1672 nog in de Gevangenpoort wachtte op de uitspraak van de rechters werden volgens Gerrit Copmoyer, een ooggetuige, in de nabijgelegen herberg de Beuckelaer al plannen beraamd tegen de gebroeders De Witt. Copmoyer was een van de weinig ooggetuigen van de gebeurtenissen die hier iets van heeft opgeschreven. Hij was advocaat en woonde op het Buitenhof een plaats om alle gebeurtenissen goed te kunnen volgen. Volgens hem waren de heren Odijk, Zuilestein en Tromp om vijf uur ’s ochtends al samengekomen in de herberg van De Beuckelaer op de Plaats.
Willem Adriaan van Nassau Odijk graaf van Nassau en heer van Odijk en Willem van Nassau-Zuilestein waren vertrouwelingen van Willem III. Tromp was de conflictrijke admiraal Cornelis Tromp. Laatstgenoemde zat vol wrok tegen Johan de Witt, omdat hij door deze ontslagen was uit zijn functie. Ofschoon dat niet terecht was want De Witt had hem juist vaak in bescherming genomen. Deze drie heethoofden hadden het dienstmeisje van de cipier van de Gevangenpoort (Bossy) bij zich geroepen. Ze gaven haar de opdracht om Johan de Witt thuis, op de Kneuterdijk, te gaan vertellen dat zijn broer hem wilde spreken. Volgens een andere bron waren de heren 's middags nog steeds in de herberg aan het stoken. Admiraal Tromp is die dag ook op andere plekken in Den Haag gesignaleerd. Hij lijkt een van de aanstichters van de moord te zijn geweest.

Diplomaat

bewerken

Verschillende malen werd hij door Willem III naar Engeland gestuurd om poolshoogte te nemen van de politieke situatie en de opvolging van Jacobus II van Engeland. In 1688 voer hij met de prins mee tijdens zijn invasie en stond hem bij tijdens de Glorious Revolution. Na de troonsbestijging werd hij genaturaliseerd en bleef in dienst van de koning.

In 1695 werd hij door de koning beleend met de titels graaf van Rochford, burggraaf Tunbridge en baron Enfield, welke titels vererfden volgens Engels recht tot 1830.

Huwelijk en kinderen

bewerken

Willem huwde op 2 maart 1681 te Leersum met Jane Wroth (1659 – Kasteel Zuylestein 23 april 1703), dochter van sir Henry Wroth, of Durrants. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.