Een wilde loge is vrijmetselaarsjargon voor een vrijmetselaarsloge die niet of niet langer deel uitmaakt van een obedientie (orde), zoals het Grootoosten der Nederlanden of Le Droit Humain. Men spreekt ook wel van een autonome loge. Een wilde loge is dus een loge die is opgericht zonder een constitutiebrief vanuit een obediëntie, dan wel een loge die zich aan het gezag van een obediëntie heeft onttrokken.

Voorbeelden van autonome loges in Nederland zijn de gemengde loge Ziggurat in den Haag, en de eveneens gemengde loge Ishtar in Leiden.

Appendix

bewerken