Wilde loge

Wilde loge is vrijmetselaarsjargon voor een vrijmetselaarsloge die niet of niet langer deel uitmaakt van een Grootloge. Wilde loges zijn dus loges die zonder patent werden opgericht of die zich aan het gezag van een obediëntie van vrijmetselaarsloges hebben onttrokken.

Zie ookBewerken