Wikipedia:WikiUilen/Projectpagina

WikiUilen

De WikiUilen Academie is op 9 oktober 2015 gestart met als doel om een blijk van waardering te geven voor goede bijdragen aan Wikipedia. Het project werd in 2014 opgericht op de Duitstalige Wikipedia waar het een groot succes is gebleken. Vrijwilligers en projecten die gedurende het voorgaande jaar een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandstalige Wikipedia kunnen in aanmerking komen voor de prijs.

In zeven categorieën nomineert de gemeenschap welke projecten en bijdragen zeer worden gewaardeerd. Na de nominatieperiode kiezen de actieve gebruikers in ieder van deze categorieën welke persoon of project het meest heeft bijgedragen aan Wikipedia. De nominaties en stemmen zijn geheim en worden via de e-mailfunctie ingezonden.

Tijdens de uitreiking worden WikiUilen uitgereikt aan projecten en gebruikers die het meest gewaardeerd worden. De WikiUilen staan symbool voor wijsheid en de vrije kennis van Wikipedia. De WikiUilen vormen een ideële prijs, een replica van een uil uit het oude Griekenland.

Een lijst van winnaars uit voorgaande jaren vind je hier.

TijdschemaBewerken

 • Nominatieperiode: 4 t/m 17 december 2021
 • Stemperiode: 28 december 2021 t/m 7 januari 2022
 • Uitreiking: Tijdens de online nieuwjaarsborrel van Wikimedia Nederland op zaterdag 15 januari 2022

CategorieënBewerken

IndividueelBewerken

 • NieuwkomerUil – Nieuwe gebruikers zijn de toekomst van het project. Om hen extra welkom te heten kan deze aanmoedigingsprijs gegeven worden.
 • SchrijversUil – Onze schrijvers zijn de kern van Wikipedia. Nieuwe artikelen zijn altijd welkom en ook het uitbreiden van artikelen moet zeker aangemoedigd worden. Het afgelopen jaar is er veel werk verzet en de auteurs verdienen het om uitgelicht te worden.
 • IllustratieUil – Een illustratie is belangrijk om een onderwerp goed weer te geven. Afbeeldingen verspreiden kennis die vaak niet in woorden te vatten valt. Dit werk dient zeker geïllustreerd te worden.
 • RedactieUil – Vele vlijtige handen blijven vaak onopgemerkt. Hun werk vindt plaats in de achtergrond en ze zijn er wanneer je ze nodig hebt. Zij bekommeren zich om kleinigheden, zoals het oplossen van fouten, helpen bij moeilijke syntax, werken aan sjablonen, actualiseren, aanbrengen van opmaak en verbeteren van de taal.
 • SamenwerkingsUil – Wikipedia is een samenwerkingsproject. Samenwerking is cruciaal voor de kwaliteit van de encyclopedie. Wikipedia leeft dankzij de toewijding en betrokkenheid van haar deelnemers waar extra aandacht voor mag zijn.

ProjectenBewerken

 • ProjectUil – Ook buiten het internet worden er projecten georganiseerd die voor een verrijking zorgen op Wikipedia en daarbuiten. Initiatieven die de vrije kennis beschikbaar maken, helpen Wikipedia vooruit in haar missie.
 • WikiprojectUil – Via wikiprojecten kunnen meerdere gebruikers online samenwerken om Wikipedia structureel te verbeteren. De gezamenlijke werkzaamheden en wederzijdse ondersteuning is belangrijk en vaak een grote hulp.

NominerenBewerken

 • Iedere gebruiker met minimaal 100 constructieve bewerkingen in de 12 maanden voorafgaand aan de nominatieperiode mag nominaties indienen.
 • Nominaties dient men gemotiveerd in via de e-mailfunctie.
 • Per categorie kan een gebruiker één nominatie indienen. Je hoeft niet voor elke categorie een nominatie in te dienen, maar het is zeker welkom.
 • Nominatie van jezelf of een project dat je zelf gecoördineerd of opgezet hebt, is niet toegestaan.
 • Enkel gebruikers en projecten die in de 12 maanden voorafgaand aan de nominatieperiode actief zijn geweest komen in aanmerking om genomineerd te worden.
 • Sommige gebruikers hebben aangegeven een nominatie niet op prijs te stellen, zie deze lijst van mensen die geen WikiUil willen ontvangen.

Na afloop worden nominaties op een nominatiepagina gezet, waarbij de organisatie een korte motivatie per genomineerde plaatst. Wie er genomineerd heeft wordt niet openbaar gemaakt. Indien er minder dan drie nominaties in die categorie zijn, wordt die WikiUil niet uitgereikt.

StemmenBewerken

 • De kandidaten worden voor 28 december 2021 vermeld op de nominatiepagina.
 • Iedere gebruiker met minimaal 100 constructieve bewerkingen in de 12 maanden voorafgaand aan de nominatieperiode mag zijn stem uitbrengen.
 • De stemmen dient men tijdens de stemperiode in via de e-mailfunctie.
 • Per categorie kan een gebruiker één stem indienen. Je hoeft niet voor elke categorie een stem in te dienen.
 • Stemmen op jezelf of op een project dat je zelf gecoördineerd of opgezet hebt, is niet toegestaan.

Tijdens de prijsuitreiking wordt de meest gewaardeerde bijdrager per categorie bekendgemaakt en de prijs uitgereikt. Stemmen worden niet openbaar gemaakt. Indien er minder dan tien stemmen in een categorie uitgebracht zijn, wordt de WikiUil in die categorie niet uitgereikt.

OrganisatieBewerken

De WikiUilen worden jaarlijks uitgereikt. Coördinatoren voor 2021 zijn Taketa & RonnieV. De coördinatoren nomineren en stemmen niet. De coördinatoren komen niet in aanmerking voor een individuele WikiUil. Bij onduidelijkheden kan men een vraag richten aan de organisatie. Alle e-mails blijven privé.