Wikipedia:WikiUilen/2015

Het beeldje dat in iedere categorie uitgereikt is

De WikiUilen 2015 zijn op 16 januari 2016 uitgereikt aan de meest gewaardeerde bijdragen aan de Nederlandstalige Wikipedia over het afgelopen jaar. De uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

De WikiUilen 2015 zijn toegekend in zeven categorieën. Alle nominaties en stemmen zijn door actieve gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia per e-mail ingediend aan de WikiUilen Academie. De Academie wil alle nominatoren en stemmers bedanken voor hun inbreng.

NieuwkomerUilBewerken

Nieuwe gebruikers zijn de toekomst van het project. Om hen extra welkom te heten wordt deze aanmoedigingsprijs gegeven.

De NieuwkomerUil 2015 is uitgereikt aan:

K.vliet
Al snel na de kennismaking met Wikipedia is hij gaan schrijven over de natuur in Nederland. Zowel online als offline helpt hij hard mee.

SchrijversUilBewerken

Onze schrijvers zijn de kern van Wikipedia. Nieuwe artikelen zijn altijd welkom en ook het uitbreiden van artikelen moet zeker aangemoedigd worden. Het afgelopen jaar is er veel werk verzet en de auteurs verdienen het om uitgelicht te worden.

De SchrijversUil 2015 is uitgereikt aan:

B kimmel
Duizenden artikelen over diersoorten zijn van de hand van deze auteur. Vooral reptielen krijgen veel aandacht in de artikelen, maar ook wel eens insecten.

en aan:

Pimbrils
Historische kunstschilders en oude schilderijen zijn op Wikipedia de passie van deze auteur. Iedere paar dagen komt er een nieuw artikel bij, al jaren.

IllustratieUilBewerken

Een illustratie is belangrijk om een onderwerp goed weer te geven. Afbeeldingen verspreiden kennis die vaak niet in woorden te vatten valt. Dit werk dient zeker geïllustreerd te worden.

De IllustratieUil 2015 is uitgereikt aan:

Ronn
Fotograaf van kunst in de openbare ruimte en uploader van diverse afbeeldingen van schilderijen en historische personen. Talloze beelden en mensen hebben zo een afbeelding gekregen.

RedactieUilBewerken

Vele vlijtige handen blijven vaak onopgemerkt. Hun werk vindt plaats in de achtergrond en ze zijn er wanneer je ze nodig hebt. Zij bekommeren zich om kleinigheden, zoals het oplossen van fouten, helpen bij moeilijke syntax, werken aan sjablonen, actualiseren, aanbrengen van opmaak en verbeteren van de taal.

De RedactieUil 2015 is uitgereikt aan:

ErikvanB
Werkt hard tot diep in de nacht. Hij ruimt dan rommel op, verbetert artikelen, zorgt dat links verwijzen naar de juiste pagina’s en verbetert de spelling.

SamenwerkingsUilBewerken

Wikipedia is een samenwerkingsproject. Samenwerking is cruciaal voor de kwaliteit van de encyclopedie. Wikipedia leeft dankzij de toewijding en betrokkenheid van haar deelnemers waar extra aandacht voor mag zijn.

De SamenwerkingsUil 2015 is uitgereikt aan:

Heinonlein
Zoekt sterk de dialoog met andere gebruikers om bij verschil van inzicht samen tot een oplossing te komen.

ProjectUilBewerken

Ook buiten het internet worden er projecten georganiseerd die voor een verrijking zorgen op Wikipedia en daarbuiten. Initiatieven die de vrije kennis beschikbaar maken, helpen Wikipedia vooruit in haar missie.

De ProjectUil 2015 is uitgereikt aan het:

GenderGap-project
Wikipedia heeft relatief gezien minder artikelen over vrouwen dan over mannen en er zijn op Wikipedia veel minder vrouwen dan mannen actief. Dit wordt de GenderGap genoemd en dit project probeert deze onevenwichtigheid op Wikipedia te verminderen door het organiseren van schrijfbijeenkomsten gericht op vrouwen en het schrijven van artikelen over vrouwen die een voorname rol hebben gespeeld in de geschiedenis.

en aan het project:

Wiki Loves Monuments in Nederland
Sinds 2010 wordt jaarlijks in september de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments georganiseerd die er voor gezorgd heeft dat duizenden mensen foto’s gemaakt hebben van cultureel erfgoed en deze geüpload hebben voor gebruik op Wikipedia. Daarnaast zijn er ook Wiki Takes… georganiseerd waarbij een stad bezocht werd om van veel meer lokale monumenten een foto op Wikipedia te krijgen.

WikiprojectUilBewerken

Via wikiprojecten kunnen meerdere gebruikers online samenwerken om Wikipedia structureel te verbeteren. De gezamenlijke werkzaamheden en wederzijdse ondersteuning is belangrijk en vaak een grote hulp.

De WikiprojectUil 2015 is uitgereikt aan het:

Coachingsproject
Nieuwe gebruikers kunnen hier terecht als ze graag persoonlijke begeleiding willen bij het werken op Wikipedia. Coaches helpen met het geven van advies, verbeteringen van artikelen, uitleg over de beginselen van Wikipedia en maken het voor nieuwe gebruikers makkelijker om te beginnen met bijdragen.