Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20090201


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 01/02 te verwijderen vanaf 15/02Bewerken

Toegevoegd 01/02: Deel 1Bewerken

Stan StorimansBewerken

 • Stan Storimans eerder verwijderd als ne. Aangemaakt zonder opname nieuwe feiten waarom de persoon relevant is. Michiel1972 1 feb 2009 01:43 (CET)
  • Waarom is het niet exyclopedisch? Stan Storimans is opgenomen in een eerdere lijst op wikipedia met omgekomen Nederlandse journalisten in oorlogsgebieden. Het is dus voor de hand liggend als er een link naar een artikel met zijn naam komt, die zijn carriere en overlijden beschrijven. Het artikel is bovendien nog niet af en wordt dan ineens zomaar al op de "te verwijderen lijst" gezet. Alles goed en aardig, maar ik zou van jullie graag willen horen wat er verbeterd kan worden aan het artikel. Bovendien heeft Sandra Roelofs, de Presidentsvrouw van Georgie in Pauw & Witteman afgelopen vrijdagavond aangekondigd een school of een studiebeurs (dat moet ik nog even uitzoeken) voor journalistiek naar Stan Storimans te vernoemen. Er moet ook nog een beschrijving worden gegegeven over zijn uitvaart, weigering van de familie aanwezigheid Sandra Roelofs, koppeling naar andere cattegorien etc...etc... Let me know what you think! Met vriendelijke groet, Ephraim1980 – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ephraim1980 (overleg · bijdragen)
   • Beste Ephraim1980, je hebt nu dan ook twee weken om bovenstaande feiten te staven en goed gedocumenteerd in het artikel toe te voegen. Ik ben er zeker van dat nadien het artikel over de betrokken journalist voldoende relevant geacht wordt volgens alle mogelijke gebruikte kruidenierslijstjes. Binnen twee weken wordt de discussie afgerond door een moderator die op basis van de tekstwijzigingen en de opgebouwde discussie hier een oordeel velt over behoud of verwijdering. Zo lang wordt het artikel zeker niet verwijderd. Kvdh 1 feb 2009 02:16 (CET)
  •   Tegen verwijderen Ne, wat een onzin. Het feit dat het artikel voor de 3e keer is aangemaakt geeft al aan dat er vraag naar is. Ik heb een oude goede versie van het artikel teruggezet. Multichill 1 feb 2009 02:34 (CET)
  •   Tegen verwijderen, zie mijn argumenten die ik tijdens de verwijdersessie van 26/8/8 inbracht. Een nieuw argument is er ook: destijds waren er voorstanders voor verwijderen die meenden dat een en ander het heroverwegen waard zou zijn als Storimans boek zou verschijnen. Welnu, het boek is inmiddels uitgebracht. Hettie 1 feb 2009 10:33 (CET)
  •   Tegen verwijderen. Het artikel is nu drie maal door verschillende gebruikers aangemaakt, dat is een indicatie - hoe sterk weet ik niet - dat het artikel dus toch encyclopedisch is voor een groep bezoekers/gebruikers. nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 1 feb 2009 14:25 (CET)
  • Geachte Wikipedianen, Het artikel ziet er nu goed uit: heldere bronvermelding, goede opmaak/layout. Dat Stan Storimans nog steeds actueel is, bewijst het programma van Pauw & Witteman van afgelopen vrijdag met gast Sandra Roelofs. Bedankt mensen, voor de bijdragen & verbeteringen! Super! Graag verneem ik van de moderators of alles in orde is nu en het artikel kan blijven en van de lijst te verwijderen pagina's kan worden afgehaald. Naar mijn inzien is het belangrijk dat informatie over omgekomen journalisten voor een breed publiek makkelijk opvraagbaar blijven. De risico's van oorlogsjournalistiek zijn aanzienlijk en moeten daarom goed in beeld worden gebracht. Wikipedia heeft hierin niet alleen een intelectuele verantwoordelijkheid, maar ook een educatieve en maatschappelijke. Zonder oorlogsjournalistiek, geen adequate berichtgeving over conflictgebieden! Met vriendelijke groet, Ephraim1980
   • Heldere bronvermelding? Deze rammelt aan alle kanten. Het artikel lijkt goed met goede bronvermelding, alleen is het artikel weer teruggezet naar een versie waar er veel dubbele referenties tussen staan. Bij een goede manier van refereren, refereer je naar een document en zorg je niet dat je tien "referenties" hebt naar aan elkaar gelinkte documenten. Alles van de media is aan elkaar gelinkt, doordat de info via telexen verspreid wordt. Eveneens kan je nagaan dat er in hetzelfde document wel meer feiten staan, waarvoor een "andere referentie" aanwezig is (vb. ref 1 en 5). Klaar voor de prullenbak. Annabel(overleg) 1 feb 2009 17:16 (CET)
    • Ha, dit is een nieuw argument. Fijn. Maar hoe kom je erbij dat alle media naar elkaar zijn doorgelinkt"? Het bericht "Storimans is dood" komt inderdaad via een telex. Een aantal referenties in het artikel zijn echter uitgebreider. Zo komt het niet via een telex. Hettie 1 feb 2009 18:12 (CET)
  •   Tegen verwijderen hoofdreden voor vorige verwijdering was de media aandacht omdat het iemand uit de mediahoek was. Boek is er nu ook, verder prima lemma en net zo E als die andere cameraman op de lijst Cornel Lagrouw. - Agora 1 feb 2009 16:05 (CET)
  •   Voor verwijderen. Er is nul komma niets dat deze persoon encyclopedisch maakt, zoals al bleek de vorige keer. Het is niet omdat je cameraman bent in een oorlogsgebied dat je een interessant onderwerp bent. Als je omkomt in het oorlogsgebied, dan is dat sprijtig, maar maakt je niet belangrijker. In een oorlog sterven duizenden mensen. Als je naar een oorlog gaat, zoek je het gewoon op. Annabel(overleg) 1 feb 2009 17:01 (CET)
  • Eens met Annabel. Wmb wordt dit artikel een redirect naar Oorlog in Zuid-Ossetië (2008)#20 oktober: Conclusie onderzoek dood Storimans. Nederduivel 1 feb 2009 17:55 (CET)
  • Is er een manier om te voorkomen dat we alle argumenten van vorige zomer weer overnieuw moeten opschrijven? Wat Annabel en Nederduivel schrijven was toen al neergezet. Ik wil daar met liefde alle argumenten tegenweg weer tegenover zetten, maar dat is zo zinloos. Ik stel voor dat we allemaal eerst even kijken wat er afgelopen zomer al gezegd is, en dat we nu alleen met nieuwe punten komen. Nieuwe argumenten tegenweg zijn dus: 1) drie keer aanmaken lijkt te wijzen op een behoefte aan dit artikel en 2) het boek is uit. Welke nieuwe argumenten voorweg staan er tegenover? Hettie 1 feb 2009 18:09 (CET)
   • Inderdaad zinloos. Dezelfde argumenten als toen. De persoon was toen NE en nu nog altijd. De referenties rammelden toen, nu ook nog altijd. Dat boek maakt geen enkel verschil, dat heeft heir geen enkel belang. Annabel(overleg) 1 feb 2009 18:46 (CET)
    • Annabel, ik heb daar waar je over de referenties begon daarop een reactie gegeven. Kijk je daar even naar? Het boek in kwestie is in de vorige verwijdersessie door voorweggers wel relevant gevonden. Niet door jou persoonlijk, dat geef ik toe. Desondanks: waarom ben je van mening dat het geen verschil maakt? De man is behalve cameraman nu immers ook, zij het postuum, auteur. En ook: hoe staat jouw oordeel "NE" tegenover het gegeven dat drie mensen onafhankelijk van elkaar (neem ik aan, maar er zou een checkuser overheen kunnen om dat zeker te weten) een artikel over deze persoon aanmaken? Hettie 1 feb 2009 19:49 (CET)
  •   Tegen verwijderen - zoveel media-aandacht die specifiek op de persoon gericht is, inclusief voornoemde argumenten, dat de persoon me inmiddels aardig E lijkt. Elvenpath 1 feb 2009 20:18 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Het lijkt erop dat de mensen proberen de grens op te zoeken tot waar ze artikelen voor verwijdering kunnen nomineren wegens NE. Deze persoon is beslist E - Quistnix 1 feb 2009 23:13 (CET)
  •   Voor verwijderen- NE, zie ook Annabel en Nederduivel. De Geo (overleg). 1 feb 2009 23:15 (CET)
   • Vooruit dan maar. Kort resumen van de argumenten van vorige keer (niet allemaal van mij afkomstig, maar gedestilleerd van hier en nog wat nieuwe argumenten erbij om het leuk te houden): 1) doodgaan in een oorlog is in een encyclopedie van de krijgsgeschiedenis of in een encyclopedie van Georgie niet relevant. In een encyclopedie van de journalistiek is het dat wel. Wikipedia is óók een encyclopedie van de journalistiek. 2) Daarmee is meteen ook betoogd dat het onzin is om te denken dat we klaar zijn als we Storimans onderbrengen bij een artikel over Georgie of Ossetie. Iemand die zich interesseert voor journalistiek zoekt niet daar. 3) De omstandigheden waarin hij overleed trokken internationale aandacht. Inmiddels is de relevantie bevestigd door het hernieuwd aanmaken van het artikel. 4) Er zijn niet zo veel Nederlandse journalisten overleden tijdens hun werk. 5) Ook zonder dood te gaan was Storimans niet de meest doorsnee camerajournalist. Hij was brutaal en zorgde dat zijn team verslag kon doen vanaf moeilijk bereikbare plekken. 6) Daarmee is dan meteen het gevaar geweken dat élke dode journalist voortaan wordt opgenomen als Storimans een artikel krijgt. Storimans was immers sowieso al een artikel waard. 7) Nieuw: inmiddels is hij nog een dode schrijver ook. 8) En een dode ondernemer, want hij had een mediabedrijf. Overtuigt niet? Geef dan ook even aan wat voor argumenten zouden kunnen overtuigen. Met andere woorden: wanneer zou een oorlogscorrespondent-met-camera encyclopedisch kunnen zijn? Of kan dat nooit? En waarom dan niet? Hettie 2 feb 2009 00:04 (CET)
   • Dat van dat postume schrijverschap neem ik terug. Heb zojuist, n.a.v. Airflows suggestie hieronder, info over het boek in kwestie toegevoegd. Het blijkt nooit zo te zijn geweest dat Storimans zelf schreef. Storimans vertelde aan Johan van Grinsven, en díe schreef dat vervolgens op. Er is dus een boek verschenen over Storimans, en niet van Storimans. (Hoewel het schrijver-argument daarmee is ontkracht, staat het hij-was-al-voor-zijn-dood-relevant-argument er steviger door. Van Grinsven besloot immers een boek over hem te schrijven. Da's nog eens wat anders dan een wiki-artikeltje.) Hettie 2 feb 2009 20:46 (CET)
    • En elke keer opnieuw moet iemand een heel betoog houden voor wat evident is (in mijn ogen). Deze persoon is relevant: meerdere betrouwbare bronnen die we een hoge waarde geven (NOS Journaal, nationale en internationale kwaliteitskranten, ...) hebben meermaals over deze persoon bericht. Hij heeft dus een hoge citation index. De feiten over deze persoon zijn verifieerbaar: er zijn bronnen vermeld en de bronnen kunnen als betrouwbaar beschouwd worden. E of NE discussie kan zo afgesloten worden. Relevant en Verifieerbaar, dat is de toetssteen, mijns inziens. Wiu blijft over: moeten de bronnen beter geselecteerd worden, bestaan er tegensprekelijke meningen die nog niet aan bod zijn gekomen ? Zou dit soort checklist voortaan geen veel nuttigere afweging kunnen opleveren? In elk geval: hier alvast   Tegen verwijderen Kvdh 2 feb 2009 00:21 (CET)
     • Het lijkt wel alsof sommigen het belangrijker vinden om hun energie te verspillen aan het verwijderen van artikelen waaraan behoefte bestaat (waarom zouden telkens anderen het anders opnieuw aanmaken?) dan aan het schrijven en verbeteren van artikelen. Stan Storimans is eenvoudigweg E omdat hij model staat voor een grote groep van journalisten in risicogebieden die daar zijn om ons van informatie te voorzien. In het geval van Storimans is er sprake van een ongelukkige afloop. Zijn overlijden (een gevolg van zijn werk) heeft discussies teweeggebracht, zowel nationaal als internationaal. En nu komen er een paar nitwits die bij hoog en bij laag volhouden dat hij niet encyclopedisch is een beetje het vuurtje telkens opstoken - Quistnix 2 feb 2009 00:30 (CET)
  •   Tegen verwijderen - deze persoon is prima encyclopedisch beschreven.Tjako overleg 2 feb 2009 00:11 (CET)
  •   Tegen verwijderen, zij het net, misschien moet nog toegevoegd worden dat er een Stan Storimanprijs is ingesteld in Georgië. Peter b 2 feb 2009 00:13 (CET)
  •   Tegen verwijderen. Wat een belachelijke nominatie. Ik weet niet wat de richtlijnen zijn, maar kunnen we niet gewoon afspreken dat elke persoon waar meer dan, zeg, 20 minuten TV aan besteed is per definitie E is? Joepnl 2 feb 2009 00:30 (CET)
   • Een persoon waar betrouwenswaardige zendtijd aan besteed wordt, heeft relevantie. Ik zou wel nuanceren: het moet gaan om meerdere uitzendingen over een langere periode gespreid (soms wordt iemand éénmaal uitvoerig aan het woord gelaten, al was het maar als opvullertje), en het moet gaan om belangwekkende uitzendingen (waar journaals van een nationale televisiezender toch toe behoren). En liefst wordt die televisieaandacht bevestigd door artikels in meerdere landelijke krantentitels. De verwijzing naar die mediaaandacht zorgt in één klap voor verifieerbaarheid. En relevantie en verifieerbaarheid is samen al heel veel waard. Dus: 20 minuten op tv kan niet voldoende zijn: Elk belspelmeisje dat éénmaal een proefuitzending mag doen, is daardoor al uren op televisie geweest ... Maar, het idee op zich dat Wikipedia niet meer in verwijderdiscussies discussieert (of nog erger wat ook recent gebeurde: stemt) over encyclopedische waarde maar dat daar één of andere meetstaaf voor uitgewerkt wordt, zou een vooruitgang zijn. En elke discussie of twijfel uitsluiten kan uiteraard ook niet, maar met wat meer meetbaarheid, kan je toch al veel gevallen oplossen. Tot slot nog één overweging: voetballers zijn Wikipedia-E na één aanwezigheid in een profmatch. Een regel als een ander, maar ik maak wel de bedenking dat die heertjes op dat moment meestal nog niet één minuut betrouwenswaardige zendtijd gekregen hebben ... Kvdh 4 feb 2009 11:26 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Storimans was al wikiwaardig wat mij betreft, het gebruik van clustermunitie door Rusland tegen een open stad waardoor hij de dood vond maakt hem dat nog meer.
  •   Tegen verwijderen - Alle argumenten voor en tegen zijn hierboven al zo'n beetje gegeven, en ik vind de argumenten tegen weg overtuigender. MrBlueSky 2 feb 2009 02:33 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Gewoon een prima encyclopedisch (relevant) artikel. zie hier ook in maanden dat het artikel er niet was is er meerdere keren naar gezocht, aangezien er geen links waren lijkt me dat er van lezers af een redelijke wens voor dit artikel is. - Bas 2 feb 2009 08:40 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Artikel is redelijk tot goed, relevant, en het onderwerp blijft terugkomen. Argumenten voor en tegen behoud zijn gegeven, ik wil daar aan toevoegen dat dit onderwerp voor de engelstalige wiki blijkbaar zodanig relevant is dat het niet eenmaal is genomineerd voor verwijdering. Fenke 2 feb 2009 10:07 (CET) (bewerkt 2 feb 2009 15:50 (CET))
  •   Tegen verwijderen - Van mij mag het blijven, het is E waardig. Alleen zou er wel meer informatie over het boek vermeld moeten worden. En als het artikel zelfs op de Engelstalige wiki relevant genoeg wordt bevonden, ben ik helemaal tegen verwijderen. Airflow 2 feb 2009 13:35 (CET)
  •   Tegen verwijderen marc 2 feb 2009 14:46 (CET)
  •   Tegen verwijderen - TheOld 2 feb 2009 21:03 (CET)
  • Gebruiker:AdeleivdVelden is   Voor verwijderen om redenen die anderen hier al hebben aangevoerd, kortweg: dit nieuws past alleen binnen het kader van journalisten omgekomen in oorlogsgebieden. En wat mw. Roelofs ervan vindt, is volkomen irrelevant aangezien ze qq partij is in het conflict.
  •   Tegen verwijderen - Terecht opnieuw aangemaakt, deze persoon is veelvuldig in het (ook internationale) nieuws geweest en komt af en toe weer terug in het nieuws. Er is veel om zijn tragisch overlijden te doen geweest, hij was een bekende cameraman waar zelfs de Nederlandse premier Balkenende enkele woorden aan heeft gewijd. Een dergelijk persoon is zeer zeker encyclopedisch. Wikix 3 feb 2009 23:26 (CET)
  • Zeer sterk voor verwijderen - Vraag je één ding af.... was deze persoon E voor hij omkwma? Indien nee, dan is ie het nu ook niet en kan dit het beste een redirect worden naar de info elders. --Kalsermar 3 feb 2009 23:42 (CET)
   • De combinatie van zijn camerawerk en zijn gewelddadige overlijden tijdens de uitoefening van zijn werk maakt dat hij encyclopedisch is. Wikix 3 feb 2009 23:48 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Vinvlugt 4 feb 2009 11:22 (CET) - redelijk goed artikel, gezien de media-aandacht die zijn dood heeft veroorzaakt lijkt hij me wel E.
  •   Tegen verwijderen - als cameraman E-waardig. Of hij al dan niet overleden is doet niet ter zake. Zijn dood maakt hem niet E, dat was hij al vanwege zijn werk. PatrickVanM / overleg 5 feb 2009 11:18 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Dit soort artikelen hoort gewoon op wikipedia, snap het nou!! Mig de Jong 12 feb 2009 12:48 (CET)
  •   Tegen verwijderen - er is geen enkele reden waarom dit niet encycl. zou zijn. De discussie hierover lijkt me eerlijk gezegd volstrekt onzinnig en overbodig. Hebben we niks beters te doen? Dick Bos 12 feb 2009 21:46 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Persoon is regelmatig in het nieuws geweest. Ik zou er een artikel over verwachten als ik op hem zou zoeken. Van der Hoorn 24 feb 2009 20:52 (CET)

Overige Toegevoegd 01/02: Deel 1Bewerken

 • Tom Eeckhout - weg - Lijkt me niet voldoende encyclopedisch relevant (NE) jeroen..... 1 feb 2009 01:52 (CET)
  • Ja, die treedde veel op, op zijn twintigste, is nog wat te groen, dus weg Door de wol geverfd 1 feb 2009 21:58 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Hij heeft nu misschien nog niet echt succes, maar ik denk binnen een tijdje toch veel meer van hem te horen, hij zegt zelf dat hij met vanalles bezig is. --Gilbertineke 6 feb 2009 20:16 (CET)
   • Erg aandoenlijk Tineke, je pleidooi voor jouw Tommeke, maar wordt hij daardoor relevant? Door de wol geverfd 12 feb 2009 13:52 (CET)
 • Raoul Ma-Ajong - weg, niet encyclopedisch relevant; Mountvision Media Nederland moet zich nog ontwikkelen, verder onvoldoende encyclopedisch relevante activiteiten (bronnen voor werkzaamheden bij Omroep Flevoland/101tv ontbreken ook) - Simeon 1 feb 2009 03:19 (CET)
 • Paul Melters - weg, niet encyclopedisch relevant; Mountvision Media Nederland moet zich nog ontwikkelen, verder onvoldoende encyclopedisch relevante activiteiten - Simeon 1 feb 2009 03:19 (CET)
  •   Voor verwijderen NE, aangemaakt door Raoul Ma-Ajong en diens lemma hierboven door deze meneer? Leuke promo poging maar helaas Agora 14 feb 2009 18:24 (CET)
 • Loek dikker - wiu - **Man!agO** 1 feb 2009 09:10 (CET)
  • aangepast (wikify - was copyvio van [1] ) --GebruikerX 1 feb 2009 19:59 (CET)
   • Streep erdoor - **Man!agO** 2 feb 2009 11:00 (CET)
 • Marie Cecile Thijs - wiu/zp - was onder andere titel genomineerd op 18/1 maar hernoemd en niet herplaatst. Wat aan geschaafd maar nog steeds meer promo voor een fotograaf dan een neutraal ew lemma met neutrale bronnen en refs.   MoiraMoira overleg 1 feb 2009 09:32 (CET)
 • Premier League 2006-2007 - overbodige pagina die de tussenstand in deze competitie op 22 oktober 2006 weergeeft. Actuele informatie is genoeg te vinden op Premier League, dus de onderhavige pagina kan weg. Skuipers 1 feb 2009 09:46 (CET)
  •   Tegen verwijderen - niet overbodig, gewoon de tijdelijke info er uit zwieren, en updaten met eindstand e.d. Ik kijk eens of ik iemand kan optrommelen het te fixen, en anders doe ik het zelf misschien de komende weken eens. --LimoWreck 1 feb 2009 20:20 (CET)
   • UPDATE: De seizoensartikel voor de Premier League worden in de huidige situatie samen met de andere leagues per seizoen besproken in artikelen zoals Engels voetbalkampioenschap 2006/07, waarnaar ik redirect heb gelegd dus nu, net zoals bij andere PL-seizoenen is gedaan. Zo is het ook opgelost ;-) --LimoWreck 1 feb 2009 20:24 (CET)
 • Ceren Alkaç - wiu - was als ne genomineerd bij sessie op 18/1 en is nu dat mogelijk niet meer maar lemma heeft geen opmaak, bevat speculatie en beweringen zonder bron. Twee weken extra gegeven bij sessie.   MoiraMoira overleg 1 feb 2009 09:53 (CET)
 • Anastasiya Markovich - wiu/reclame/promovehikel - 2 weken extra gegeven bij sessie - uitgebreide info in sjabloon.   MoiraMoira overleg 1 feb 2009 09:59 (CET)
  • is hard aan gewerkt door aanmaker en na overleg met deze nominatie ingetrokken.   MoiraMoira overleg 13 feb 2009 16:10 (CET)
 • Kadir Kaya - opsteller claimt copyright op het artikel te hebben - dan hoor het hier dus niet thuis - )°///< 1 feb 2009 10:12 (CET)
 • Polars - wiu - te weinig informatie, er staat niet veel meer dan een track listing - Jvhertum 1 feb 2009 11:06 (CET)
 • Henri van der Aat - wiu - moet beter - Jvhertum 1 feb 2009 11:17 (CET)
  • Verbeterd. Ik streep door. Jvhertum 1 feb 2009 15:50 (CET)

Toegevoegd 01/02: Deel 2Bewerken

 • Sander van Zon -weg- In zijn jeugd heefd hij diversen diploma's weten te vergaren. Dat van het Nationaal Dictee zat er vast niet bij! Ik twijfel sterk aan het Olymisch gehalte van beschreven persoon. Mocht hij medailles hebben vergaard dan verdient hij een veel beter artikel en niet deze flauwekul. Dit lijkt meer op cyberpesten en/of onzin Fred 1 feb 2009 12:48 (CET)
  • Lijkt me ook volledige onzin. Direct verwijderd dus. Joris1919 1 feb 2009 13:51 (CET)
 • MatyMike ne, wiu - Relevantie onduidelijk, ik vind voornamelijk links naar Hyves en Youtube. Joris1919 1 feb 2009 13:03 (CET)
 • IT-net - weg, op randje van nuweg: totaal NE in deze vorm - **Man!agO** 1 feb 2009 13:04 (CET)
 • IT aardingssysteem - gelijk aan IT-net - **Man!agO** 1 feb 2009 13:07 (CET)
 • Maçonniek nieuwjaar - wiu - **Man!agO** 1 feb 2009 13:09 (CET)
  •   Tegen verwijderen Opgepoetst, uitgebreid, gerelativeerd, bronvermelding, wiu verwijderd, nominatie doorgehaald; relevantie blijft onduidelijk, dus hernominatie wegens NE is denkbaar; opname in het artikel maçonnieke kalender o.i.d. is wenselijk, het onderwerp is eigenlijk te dun. Samenvoegsjabloon geplaatst. b222  ?!bertux 12 feb 2009 13:57 (CET)
  • Niet doorstrepen. We hernomineren niet iets als het NE kan zijn, dan bespreken we dat hier gewoon. Sjabloon teruggeplaatst. Mig de Jong 12 feb 2009 17:20 (CET)
 • Vestiplan - Al op 7 januari een sjabloon gekregen, graag alsnog behandeling - Bas 1 feb 2009 14:11 (CET)
  •   Voor verwijderen Arnaud 1 feb 2009 15:01 (CET)
 • Verliestijd, wiu, geen opmaak, moeilijk leesbaar. Arnaud 1 feb 2009 15:00 (CET)]
  • uitgebreid, enigzins opgemaakt - TheOld 2 feb 2009 19:24 (CET)
  •   Tegen verwijderen, nog een linkje toegevoegd, wmb voegt dit info toe over relatief onbekend begrip, meerdere wiki's linken naar deze pagina. Voorthuizenr
 • Beedrill, wiu, slecht Nederlanda, Arnaud 1 feb 2009 15:02 (CET)
 • Vincent Delbroeck, ne - AGL 1 feb 2009 15:05 (CET)
  •   Voor verwijderen, conform afspraken raadsleden niet op wikipedia, wethouders en schepenen wel. Arnaud 1 feb 2009 15:06 (CET)
 • Onze Kongo, wiu, geen opmaak, Arnaud 1 feb 2009 15:08 (CET)
  • Inmiddels prima artikeltje, nominatie wmb doorstrepen. KKoolstra 1 feb 2009 21:29 (CET)
 • CTC - hoewel het net aan een beginnetje is, vind ik het toch te mager voor een artikel over een worsteltrio - Richardkw 1 feb 2009 15:09 (CET)
  •   Tegen verwijderen, voldoet aan de definitie van een beg. Hoewel het idd erg mager is, is er geen reden tot verwijdering. Arnaud 1 feb 2009 15:10 (CET)
   • Ik twijfel ook aan het E-gehalte. Het is een duo dat tijdelijk een tag-team vormt met een andere worstelaar. Vindt het nergens terug op een andere wiki. Wellicht kan het beter ingevoegd worden. Misschien dat ik er later nog naar kijk, maar ben nu met andere dingen bezig. Richardkw 1 feb 2009 15:43 (CET)
 • The Inside, wiu. Geen opmaak, POV. Arnaud 1 feb 2009 15:12 (CET)
 • FESTIVAL316, wiu, geen opmaak en leest als een reclame folder. Carsrac 1 feb 2009 15:27 (CET)
  • wikiwaardig gemaakt - TheOld 2 feb 2009 19:34 (CET)
  • wmb volstrekte pov weg ermee. Peter b 7 feb 2009 01:41 (CET)
 • Inlijving - wb - een woordenboekdefinitie - Jvhertum 1 feb 2009 16:11 (CET)
  •   Tegen verwijderen, Welnee, het is een verwijzingspagina waarin verwezen wordt naar de verschillende op zich encyclopedische betekenissen van inlijving. Inlijving is een term in het Gemeenterecht, Staatkunde en het adelsrecht.Robert Prummel 2 feb 2009 01:24 (CET)
   • Sorry Robert, maar in huidige vorm is het geen dp, gewoon een woordenboekdefinitie - Jvhertum 2 feb 2009 10:19 (CET)
  • Geheel herschreven, wb-sjabloon verwijderd, nominatie doorgehaald; indien niet accoord, dan opnieuw nomineren, want het lijkt nauwelijks nog op de versie van Robert Prummel. N.B.: wie vindt dat dit nauwelijks nog een doorverwijspagina te noemen is, maar al bijna een artikel, heeft gelijk. Ik wil het als zodanig gaan omwerken, dus liever geen nominaties wegens "Dit is geen doorverwijspagina". b222  ?!bertux 7 feb 2009 13:31 (CET)
 • Ale de Boer - wiu - wel erg mager Agora 1 feb 2009 16:15 (CET)
 • Cor Gillis - ne - voetballer zonder officiële wedstrijden Agora 1 feb 2009 16:17 (CET)
 • Medical Topsport Professionals - ne/ wiu - relevantie onduidelijk, lijkt commercieel bedrijf en geschreven als een soort beleidstekst Agora 1 feb 2009 16:22 (CET)
  • Als het al relevant zou zijn, is er aan het artikel nog veel werk. Volgens mij geschreven door iemand die een jargon hanteert wat hij zelf niet begrijpt:.. "Er is een samenwerking en interne communicatie binnen MTP, met instanties of derden die buiten de vereniging vallen,..." Om nog maar te zwijgen van de draak van de titel Engels Nederlands Engels; òf verwijderen, òf van nul herbeginnen. Door de wol geverfd 2 feb 2009 10:14 (CET)
 •   Tegen verwijderen Ik ga idd de tekst veranderen. Over de titel kan ik heel kort zijn, je kunt toch niet over een naam gaan discuseren. Ik bedoel anders moet je de pagina over media markt ook verwijderen.Gebruiker:Wemarp 4 feb 2009 22:25 (CET)
 •   Tegen verwijderen De tekst is aangepast. En over de titel ben ik nog steeds hetzelfde van mening.Gebruiker:Wemarp 5 feb 2009 22:42 (CET)
   • 1 keer stemmen is voldoende! Agora 14 feb 2009 18:26 (CET)
  •   Voor verwijderen - Als je het bedrijf googlet (zo'n 15, weinig informatieve, resultaten) blijkt geen enkele encyclopedische relevantie: 'een jong bedrijf van drie paramedisch geschoolde mannen met elk een topsportverleden', maar niet eens bekende topsporters. Inhoudelijk is het artikel weinig informatief, vol wollig jargon. Dit lijkt me echt reclame. Glatisant 5 feb 2009 20:56 (CET)
  •   Voor verwijderen - Als ze niet failliet willen, moet zelfs hun reclamefolder veel beter zijn dan deze tekst. Zelfs de elementaire vraag of sporter danwel organisatie hun klant is wordt niet beantwoord. Onder het kopje Construct staat een zin waaruit ik alleen maar kan opmaken dat ze zelf iets gemaakt hebben. Gezwatel. Wat betekent de term construct in vredesnaam? De rest is een beetje beter. b222  ?!bertux 7 feb 2009 18:06 (CET)
 • Tjalling ten Cate - NE - man heeft zelf geen encyclopedische waarde, is slechts 'partner van' en treedt niet in de openbaarheid. Valt ook weinig over te melden, zoals de opmerking in het bewerkscherm al aangeeft. Alle informatie staat trouwens ook op de pagina van Margarita Elvenpath 1 feb 2009 18:21 (CET)
  •   Voor verwijderen - geheel mee eens Skuipers 2 feb 2009 08:26 (CET)

Toegevoegd 01/02: Deel 3Bewerken

 • Bonte ijsvogel auteur Dolledre Overleg 1 feb 2009 18:29 (CET)
  • genuwegd: tekst identiek aan dierenbieb WNF. b222  ?!bertux 7 feb 2009 13:41 (CET)
 • Walraven I van Brederode - wiu - Veel fouten, moet nog veel aan verbeterd worden. --Dethwatch 1 feb 2009 18:55 (CET)
  •   Tegen verwijderen Goed en nuttig artikel. Mochten er fouten in staan dan kunnen deze altijd verbeterd worden, maar ik zie ze niet Fred 2 feb 2009 11:03 (CET)
  •   Tegen verwijderen ook tegen, er zijn kortere artikelen te vinden op wiki, het is nog moeilijk om wat meer info te vinden over deze heer, maar het kan altijd uitgebreid worden. Oerknal 2 feb 2009 11:45 (CET)
 • De Anima - Werk van Aristoteles. Verbetering nodig: taal, stijl, Wikipedia-conventies - Theobald Tiger 1 feb 2009 19:27 (CET)
 • WellColl Autoschade - weg: NE - Erik'80 · 1 feb 2009 20:20 (CET)
 • Top 42 presidenten van de VS. - Dit is niets op deze manier, nog afgezien van de merkwaardige titel. De Engelstalige heeft er wel een fraai artikel over: [[2]] - Advance 1 feb 2009 20:45 (CET)
  • Voor verwijderen - Hopeloos NE en inherent POV.--Kalsermar 2 feb 2009 17:03 (CET)
  •   Voor verwijderen - POV Luijt 5 feb 2009 16:18 (CET)
 • R7 (België) - inhoud lijkt me helemaal niet te kloppen. A603 bestaat zelfs niet. Wikifalcon 1 feb 2009 20:50 (CET)
  • klopt inderdaad niet echt zo. Maar over het begrip R7 en Luikse wegen valt wel wat te zeggen. Misschien via http://wegen-routes.be/doss/liegen.html eens hier wat over schrijven ... ?--LimoWreck 1 feb 2009 22:20 (CET)
   • Ok, morgen eens op punt proberen zetten dan. Wikifalcon 2 feb 2009 00:36 (CET)
    •   Tegen verwijderen - Ik denk dat het nu in orde is...? Wikifalcon 3 feb 2009 18:46 (CET)
 • Effective Radiated Power - op verzoek van collega gebruiker:On8kd per Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikelverplaatsen aldus geadviseerd, hoewel niet als nominator: D.A. Borgdorff \ 86.83.155.44 1 feb 2009 20:58 (CET)
 • Ik heb dit artikel alleen uitgebreid, mag van mij best weg. Wel moten dan de links die naar deze paar regeltjes verwijzen worden aangepast (bv in lijst DVB-T zenders). gerben49 10 mrt 2009 17:58 (CET)
  •   Tegen verwijderen, mag best een eigen artikel, al is de inhoud nu grotendeels al beschreven op zendvermogen. Taketa (overleg) 2 feb 2009 09:30 (CET)
  •   Neutraal - inherent (= helper) dAb / 86.83.155.44 3 feb 2009 01:14 (CET)
  •   Tegen verwijderen - nominatie geeft geen enkel argument voor verwijderen. Wammes Waggel 7 feb 2009 23:18 (CET)
 • Balocas - wiu: twee zinnen over een dorpje waarvan niet eens duidelijk is waar het nou precies ligt (of wat de relevantie ervan is). Lexw 1 feb 2009 21:29 (CET)
 • Peter Eemsing - Ernstig wiu, mogelijk NE - RenéV 1 feb 2009 22:06 (CET)
  •   Voor verwijderen - Zeer waarschijnlijk bovendien zelfpromotie (CzarPjotr=Tsaar Peter; 'Pjotr' komt ook voor in de inhoudsopgaaf) - Theobald Tiger 1 feb 2009 22:59 (CET)
   •   Voor verwijderen De tsaar had het sjabloon verwijderd. Hij heeft er het reclamesjabloon -want reclame is het!- voor teruggekregen. Ernstige vorm van zelfpromo/reclame Fred 1 feb 2009 23:52 (CET)
    •   Voor verwijderen - Wat een slecht artikel, hopeloos. Airflow 2 feb 2009 17:02 (CET)
 • Kludde (band) - NE bandje - RenéV 1 feb 2009 22:37 (CET)
 • Supermodel de musical - wiu - eerder verwijderd als auteursrechten schendende tekstdump; nu enkel een rollenlijstje.   MoiraMoira overleg 1 feb 2009 22:38 (CET)
 • Ergenekon - tekstdump, rest wiu. Kattenkruid 1 feb 2009 23:33 (CET)
 • Lijst van programma's op Radio 538 - xweg - Ik heb het vermelde uitzendschema op de pagina al verwijderd, is tenslotte NE. Er is ook al een sjabloon voor de huidige programma's, voormalige programma's erg kort en niet relevant. Airflow 1 feb 2009 23:47 (CET)
  •   Tegen verwijderen - bovendien vreemd om eerst de helft weg te halen en vervolgens te nomineren. Koektrommel 1 feb 2009 23:49 (CET)
   • Het maakt niet uit of dat schema nou wel of niet vermeld wordt, ik vraag me in beide gevallen af of het relevant is. Airflow 2 feb 2009 00:04 (CET)
  •   Voor verwijderen de actuele programmering valt wmb onder promo en is meer info die je op de eigen site van het station kan vinden. Die link staat al in het hoofdlemma. (Dit geldt uiteraard voor alle radiostations) Agora 2 feb 2009 09:17 (CET)