Wikipedia:Te verwijderen categorieën/Toegevoegd 2010 week 52


Week 52Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 27/12, te verwijderen vanaf 10/01Bewerken

Toegevoegd dinsdag 28/12, te verwijderen vanaf 11/01Bewerken

Toegevoegd woensdag 29/12, te verwijderen vanaf 12/01Bewerken

 • Categorie:Baskenland graag hernoemen naar Categorie:Baskenland (regio). Zoals de inleiding aangeeft betreft het hier de Spaanse autonome regio Baskenland en niet het hele gebied. Het Franse deel heeft geen officiele status, dus de toevoeging (regio) volstaat. Boven deze categorie kan dan nog een nieuwe categorie voor de hele streek, waaronder de Franse gebieden. -      - (Gebruiker - Overleg) 29 dec 2010 12:59 (CET)
 • Categorie:Historisch land op de Balkan
 • Categorie:Historisch land in het Baltische gebied
 • Categorie:Historisch land op de Britse Eilanden
 • Categorie:Historisch land in Scandinavië
  •   Neutraal - Ik vraag me af of het wenselijk is de Categorie:Historisch land in Europa onder te verdelen in regio's. De grenzen van de regio's zijn niet altijd even duidelijk en deze onderverdeling is voor andere zaken niet gebruikelijk. -      - (Gebruiker - Overleg) 29 dec 2010 17:23 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Dit zijn "verzamelingen" van historische landen op een vergelijkbaar niveau als de grotere "nationale" categorieën, zoals categorie:historisch land in Frankrijk, Duitsland, Rusland, de Nederlanden. De omschrijving van deze gebieden is best wel duidelijk, en deze komen in de plaats van aparte categorieën voor kleinere landen als Nederland, België, Engeland, Ierland, Zweden, Noorwegen, enz. Anderzijds, als je bijvoorbeeld al de oude Britse landen zomaar loslaat in het geheel van Europa, wordt het onoverzichtelijk. - AGL (overleg) 29 dec 2010 18:50 (CET)
  •   Tegen verwijderen - ik heb me met deze omgeving de afgelopen dagen bezig gehouden. AGL verwoordt goed wat ook mijn bedoeling was: groepering van historische landen die - wat betreft geografische ligging - bij elkaar horen. Enkele categorieën bestonden al eerder (Britse eilanden, Nederlanden, Scandinavië) en ik heb dit verder voortgezet voor andere geografische omgevingen. Mijn bedoeling was om niet een onoverzichtelijke brij van artikelen te verkrijgen, maar een min of meer logische groepering naar geografie. Uiteraard moet je dan af en toe een arbitrair oordeel vellen voor wat betreft de indeling. Omdat het hier historie betreft, is dat vanzelfsprekend voor discussie vatbaar - Skuipers (overleg) 29 dec 2010 19:54 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Wie een zinniger onderverdeling kan bedenken, mag het zeggen. Het is een poging om de historische landen waarvan we de grenzen niet exact kennen toch zo onder te verdelen dat er geen onoverzichtelijke brij ontstaat. Vroeger bestond er een andere verdeling, maar die is ook al gesneuveld. Het is zo gemakkelijk om iets voor verwijdering te nomineren zonder te hoeven nadenken over alternatieven - Quistnix (overleg) 1 jan 2011 17:02 (CET)
  •   Tegen verwijderen zie hierboven. --Lidewij (overleg) 9 jan 2011 08:23 (CET)
 • Categorie:Tokelau-eilands faipule - Graag hernoemen naar Categorie:Faipule (de functie van faipule bestaat bij mijn weten alleen op de Tokelau-eilanden, misschien is het zelfs een exclusief Tokelaus woord ). C&T (overleg) 29 dec 2010 20:34 (CET)

Toegevoegd donderdag 30/12, te verwijderen vanaf 13/01Bewerken

 • Categorie:Veldslag tijdens Operaties in noordoostelijk Missouri - twee artikelen en dat gaat niet meer worden; te weinig voor een aparte categorie. -      - (Gebruiker - Overleg) 30 dec 2010 08:52 (CET)
 • Categorie:Belfort in Vlaanderen - dubbel gebruik met de categorie:Belforten in België en Frankrijk, die vollediger is en duidelijker omschreven. - AGL (overleg) 30 dec 2010 15:03 (CET)
  • Ik dacht even 'wat een raar voorstel' maar het gaat om één groep die samen op de Unesco erfgoedlijst staat. Opdelen daarvan is niet zinvol.   Voor verwijderen -      - (Gebruiker - Overleg) 30 dec 2010 15:11 (CET)
  •   Tegen verwijderen - de opdeling van gebouwen naar land, is gangbaar. Dat parallel deze gebouwen OOK in een categorie staan die de groep UNESCO-belforen over landsgrenzen heen verzamelt, sluit het andere helemaal niet uit. Ook tegen het voorbarig deels slopen van deze categorieën, zoals nu alweer is gebeurd. --LimoWreck (overleg) 31 dec 2010 15:14 (CET)
   • Mag ik opmerken dat er geen enkele andere zulke categorie (bvb. kerkgebouw) voor Vlaanderen bestaat. Die bestaan wel voor de provincies, maar niet voor Vlaanderen als geheel. Overigens is de vraag of we hier het historische Vlaanderen bedoelen, dan wel het hedendaagse Vlaams Gewest? Dat zijn heel verschillende omschrijvingen. Dat het belfort van Sluis erbij staat, kan wijzen op het eerste, maar dan hoort de kathedraal van Mechelen er niet bij. En wat die zogenaamde afbraak betreft, er zijn géén artikelen uit weggedaan; de categorie was en is gewoon onvolledig en onnauwkeurig. Wie dat wil zou een belfort-categorie voor sommige Belgische provincies kunnen maken; die zouden kunnen bestaan naast de speciale Unesco-categorie. - AGL (overleg) 1 jan 2011 18:08 (CET)
  •   Voor verwijderen - het ligt voor de hand de Belgische en Franse belforten op dezelfde wijze te behandelen. Dat betekent dat de Belgische belforten nog zouden moeten worden opgenomen in de categorie:Toren in België, zoals ook al bij de Franse belforten is gebeurd (de vraag of deze categorie nog verder onderverdeeld zou moeten worden naar provincie en/of gewest, laat ik graag aan onze Belgische collega's over). Voor een aparte categorie Belgische belforten is dan geen aanleiding meer; ze zijn immers op de gebruikelijke manier opgenomen in de categorieboom Toren - Bouwwerk - Architectuur. De gecombineerde Frans/Belgische categorie is voldoende om de positie als werelderfgoed te beklemtonen - Skuipers (overleg) 31 dec 2010 16:20 (CET)
   • Dan moeten ze effectief wel aanvullend ook in de Toren-in-land-categorie zitten, en niet weggehaald worden, zoals nu voorgesteld wordt (en soms gedaan is) ;-)--LimoWreck (overleg) 31 dec 2010 17:54 (CET)
    • Ik heb de artikelen in de categorie:Belfort in Vlaanderen bekeken, en geen daarvan is recent verwijderd uit de categorie:Toren in België - ik heb hier ook geen voorstel daarvoor gezien - Skuipers (overleg) 31 dec 2010 21:16 (CET)
     • Tjah, en het eerste wat opvalt in categorie:Toren in België is dat 2/3 van de artikelen Belorten zijn, gemengd tussen enkele andere artikelen. Kerktorens hebben al hun subcat., de evidente volgende stap is om dan die belforten in een subcat. in land(/regio) te verzamelen. En zie, dit is net deze cat. hier. Dus   Tegen verwijderen. De ene cat. sluit de andere niet uit, al snapt Gebruiker:RGB dat niet altijd. --LimoWreck (overleg) 15 jan 2011 02:59 (CET)
  • Een bijkomend argument voor verwijderen (om te reageren op het voorgaande) : "Vlaanderen" is als dusdanig geen gebruikelijke entiteit om gebouwen te categoriseren; het zijn ofwel de provincies, ofwel België. Tussen de categoriën "belfort" en "toren in België" en de zeer specifieke UNESCO-categorie voor België en Frankrijk samen is er mijns inziens geen behoefte aan categorieën als "belfort in België" of "belfort in België (naar provincie)". AGL (overleg) 16 jan 2011 18:35 (CET)
 • Categorie:Overheid van Palau - Graag hernoemen naar Categorie:Palause overheid. C&T (overleg) 30 dec 2010 15:23 (CET)
 • Categorie:Pitcairn - Graag hernoemen naar Categorie:Pitcairneilanden (Nederlandse Taalunie). C&T (overleg) 30 dec 2010 21:47 (CET)
  • lijkt me een pot nat Handige Harrie (overleg) 30 dec 2010 22:09 (CET)
   • Wat bedoel je? C&T (overleg) 30 dec 2010 23:09 (CET)
  •   Voor - Pitcairn is slechts één van de vijf eilanden van de gelijknamige eilandengroep; vandaar ook de wijze van benoeming door de Taalunie - Skuipers (overleg) 31 dec 2010 10:02 (CET)
  •   Voor - Ik heb de voorgestelde nieuwe naam ter verduidelijking ook even in het nominatiesjabloongezet. -      - (Gebruiker - Overleg) 31 dec 2010 10:55 (CET)
 • Categorie:Geschiedenis van Pitcairn - Graag hernoemen naar Categorie:Geschiedenis van de Pitcairneilanden (Nederlandse Taalunie). C&T (overleg) 30 dec 2010 21:47 (CET)

Toegevoegd vrijdag 31/12, te verwijderen vanaf 14/01Bewerken

Toegevoegd zaterdag 01/01, te verwijderen vanaf 15/01Bewerken

in verband met de opheffing van deze gemeenten per 1 januari 2011. De artikelen moeten worden toegevoegd aan de categorie van de nieuwe gemeente, Stichtse Vecht - Skuipers (overleg) 1 jan 2011 17:29 (CET)
in verband met de opheffing van deze gemeenten per 1 januari 2011. De artikelen moeten worden toegevoegd aan de categorie van de nieuwe gemeente, Medemblik - Skuipers (overleg) 1 jan 2011 22:10 (CET)
in verband met de opheffing van deze gemeenten per 1 januari 2011. De artikelen moeten worden toegevoegd aan de categorie van de nieuwe gemeente, Eijsden-Margraten - Skuipers (overleg) 1 jan 2011 22:26 (CET)
in verband met de opheffing van deze gemeenten per 1 januari 2011. De artikelen moeten worden toegevoegd aan de categorie van de nieuwe gemeente, Súdwest Fryslân - Skuipers (overleg) 1 jan 2011 23:10 (CET)
Bolsward, Sneek en IJlst blijven als steden gewoon bestaan. De nieuwe gemeente is zo groot dat enige onderverdeling alleen maar nuttig voor de zoekende lezer is. Doorgestreept. Wutsje 2 jan 2011 08:31 (CET)
Een nominatie doorstrepen is het recht van degene die de nominatie heeft opgezet. Zo sla je iedere vorm van discussie dood - Skuipers (overleg) 2 jan 2011 09:12 (CET)
  Tegen verwijderen waar het grote steden betreft. Gemeenten groeien alsmaar, als rupsje Nooitgenoeg. Daardoor hebben grote steden binnen nog grotere gemeenten naar mijn mening een functie voor categorisatie. Voor wat betreft kleinere steden en voormalige gemeenten die uitsluitend als gemeente (en niet als plaats) hebben bestaan, ben ik het eens met verwijdering - Quistnix (overleg) 11 jan 2011 18:29 (CET)
in verband met dezelfde herindeling; we onderhouden dergelijke categorieën niet op subgemeentelijk niveau. De artikelen moeten worden toegevoegd aan de moedercategorie (c.q. Sport en Wijk) - Skuipers (overleg) 1 jan 2011 23:10 (CET)
Dat doen "we" soms wel degelijk, zie bv. Categorie:Bouwwerk in Groningen (stad) en Categorie:Sport in Groningen (stad). Zeker in een gemeente die een behoorlijk groot deel van een provincie uitmaakt kan dat handig zijn voor de zoekende lezer. De cats over Bolsward en Sneek kunnen dus gewoon blijven bestaan. Doorgestreept. Wutsje 2 jan 2011 08:31 (CET)
Dit is vast een vergissing: Groningen (stad) is nu juist het gemeentelijke niveau, geen subniveau. De toevoeging (stad) heeft een geheel andere reden. Ik pleit voor afschaffing van de diverse categorieën binnen delen van een gemeente, niet voor de gemeente zelf - Skuipers (overleg) 2 jan 2011 09:12 (CET)
Zie mijn reactie hierboven over doorstrepingen - Skuipers (overleg) 2 jan 2011 09:12 (CET)
Daar staat tegenover dat het totaaloverzicht over een gemeente zo ontbreekt. Een andere reden is dat we een dergelijke onderverdeling (Bouwwerk of Sport naar wijk, deelgemeente of plaats binnen een gemeente) bij grote gemeenten als Amsterdam ook niet doen - Skuipers (overleg) 2 jan 2011 09:20 (CET)
 • Categorie:Menaldumadeel - hernoemen naar Categorie:Menameradiel
  • Tegen, vanwege de overbekende riedel "dit is de Nederlandstalige Wikipedia" et cetera. Het donorprincipe geldt tot nu toe ook niet voor cats (en lemmata) over andere geografische entiteiten in Friesland die officieel een Friestalige naam hebben - zelfs niet voor de provincie als geheel. Mocht deze cat wel hernoemd worden, dan impliceert dat dat het donorprincipe voortaan ook moet gelden voor al die andere Friese plaatsen en gemeenten met een officieel Friestalige naam - en zeker voor de provincie zelf. Ik vind dat best, maar dan wil ik daarover wel graag eerst consensus zien. Wutsje 2 jan 2011 08:58 (CET)
   • Als een gemeente zowel een Nederlandse als een Friese naam heeft, heb je gelijk. Als alleen de Friese naam bestaat, moeten we die hier ook aanhouden - Skuipers (overleg) 2 jan 2011 09:12 (CET)
  • De Friese naam is pas op 1 januari 2011 ingevoerd. Dat de Nederlandse naam in het Nederlandse taalgebied enkele dagen later al totaal niet gangbaar meer is lijkt me niet reëel. Daarom gewoon de Nederlandse naam blijven gebruiken voor zowel het artikel als de bijbehorende categorieën. - Robotje (overleg) 4 jan 2011 22:26 (CET)
 • Categorie:Burgemeester van Menaldumadeel - hernoemen naar Categorie:Burgemeester van Menameradiel
  • Tegen, zie hierboven. Wutsje 2 jan 2011 08:58 (CET)
  • Tegen, zie hierboven. Robotje (overleg) 4 jan 2011 22:26 (CET)
 • Categorie:Bouwwerk in Menaldumadeel - hernoemen naar Categorie:Bouwwerk in Menameradiel
in verband met de naamswijziging van de gemeente per 1 januari 2011 - Skuipers (overleg) 2 jan 2011 00:00 (CET)
  • Tegen, zie hierboven. Wutsje 2 jan 2011 08:58 (CET)
  • Tegen, zie hierboven. Robotje (overleg) 4 jan 2011 22:26 (CET)
  • Tegen herbenoemen naar nieuwe gemeentens. Bij de gemeenten wordt de inhoud op een gegevenmoment veel te omvangrijk, wat het gebruik niet vergemakkelijkt. Een categorie er tussen is een oplossing zoals bv Categorie:Bodegraven-Reeuwijk Voor Friesland zie Wutsje --Lidewij (overleg) 9 jan 2011 08:54 (CET)

Toegevoegd zaterdag 01/01, te verwijderen vanaf 15/02Bewerken

Toegevoegd zondag 02/01, te verwijderen vanaf 16/01Bewerken