Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20210325


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 25/03; af te handelen vanaf 08/04Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Familie Bos (Wehe-den Hoorn)Bewerken

weg - NE, geen enkele indicatie van E-waarde in dit bronloze stuk, wikipedia is geen gratis webruimte The Banner Overleg 25 mrt 2021 10:28 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: er zijn nu wel enkele bronnen, die helaas niet online raadpleegbaar zijn. Het artikel blijft m.i. echter moeizaam. Een groot deel wordt besteed aan een taalkundige uitleg over de naam Bos(ch), over een verdwenen eiland, over het vastleggen van namen in de burgerlijke stand, en over het wapenschild. Over de familie leren we echter maar weinig: er bestaat een oudste vermelding van hen, maar uit welk jaar die stamt, wordt er niet bij verteld (de gevelsteen vermeldt 1702). Er is nog een mededeling over 'de oudst bewezen voorouders', maar hoe en wat, wordt niet uitgelegd. Voor een algemeen voorkomende naam als Bos zou een heldere afbakening van de familie wenselijk zijn. Al met al leest het artikel te veel als een verzameling los zand, en is daarmee te veel WIU om te kunnen behouden. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2021 07:21 (CEST)

Verklaring Categoriële Verheffing Clovinidische en Pepinidische (middenstands-) Rijkserfadel tot Rijkstitel van 'Jonkheer' (qc. 'jonkvrouw') bij Hof van Cassatie, Arrest 1927 ter zake en bij Grondrecht.Bewerken

weg - NE, volkomen onduidelijk waar dit over gaat. Lijkt op knip- en plakwerk. The Banner Overleg 25 mrt 2021 12:29 (CET)

Beste,

Dank voor de reactie;

Vooreerst,
de door mij gepubliceerde tekst is natuurlijk vrij ingewikkeld voor 'leken' ter zake wetteksten in de kontekst van Onbetitelde Rijkserfadel;; dat maakt het voor de buitenstaander weliswaar moeiljk, maar dat is altijd het geval met dit type teksten in zake Grondwetsbeginselen en Adeldom.
Ten tweede kan ik zeggen,
Mijn Verklaring - zie Titeltkest - heeft meervoudig historische waarde;
 • I. Gaat terug op Arrest Hof van Cassatie - Hoogste Hof van Beroep Belgie - 1927 aangaande de ook Historische situatie en ontstaan Rijkserfadelstand als Categorie voor Koninkrijk Belgie,
 • II. Tekst is een Eerste, ook historische Verklaring bedoeld van Onmiddellijke en bij feite Verheffing van Alle Belgische en Onbetitelde Rijkserfadel,
Een dergelijke verklaring door iemand van Grondwetsadel als mij, kwam nooit eerder voor,, omdat de Rijksvorst meestal zorgde dat Zijn Rijksadel wel degelijk keurig betitelt werd; categorieel gebeurde dat nooit voor de nog onbetitelde rijkserfadel; het Hof van Cassatie, het hoogste belgische Beroepshof wilde de Beitteling ervan bij Arrest 1927 verplicht stellen;
Mijn Verklaring is dus één die de Betiteling als verplicht bij Arrest Hof van Cassatie, alsnog in voege wil stellen en bij onmiddellijke feite, omdat de Koning, Filips van Saksen - Coburg, hoewel dit zijn taak is, de hele Onbetitelde Rijkserfadel van België tot op de dag vandaag terzijde legde en Onbetiteld liet, TEGENIN ARREST 1927 Hof van Cassatie, dus.
Ik neem hier dus gewoon mijn plicht als Grondwetsentiteit, ter ondersteuning en ter uitvoering van dit Arrest - onverbreekbaar - van het Hof van Cassatie een historisch feit, niemand eerder kwam tussen in die taak van de Koning ter zake,
Ten Derde,
Ik ben zowel Grondwetsentiteit als Koninkljk Genealoog, alleen al de weblinks bevatten teksten met auteursrecht in parketdocumenten, officiële neerleggingen, e.d.m.

Op deze Nieuwe Wikipedia staat derhalve bij feite mijn AUTEURSRECHT ALS

 • Koninklijk Genealoog bij de Koninklijke Familiekunde Vlaanderen, Afdeling Limburg,
 • Grondwetshoveljk Neergelegd Familie belgisch Koningshuis en Grondwetsentiteit,
 • Houder van Licencie GENEANET. - Mssr. Jhr. Peter Donné, Donnea d' Othée (overleg) 25 mrt 2021 13:20 (CET)
  •   Voor verwijderen - het overtypen van een akte maakt geen artikel - bovendien is het zo slordig gedaan, dat het alleen daardoor al onleesbaar is - vis ←     → overleg 25 mrt 2021 13:47 (CET)
  • begrijp ik het goed dat onder ten derde het auteursrecht van het artikel bij de opsteller ligt - als dat zo is is iedere aanpassing een schending daarvan en hoort het hier niet thuis - vis ←     → overleg 25 mrt 2021 16:10 (CET)
  • Van bovenstaande uitleg snap ik ook al helemaal niks. Komt bij mij over als volkomen wartaal. Een encyclopedie is bedoeld om een gemiddelde lezer iets uit te leggen, maar een artikel met een onleesbare titel en een volkomen onbegrijpelijke en contextloze lap tekst, daar kan niemand wat mee. Thieu1972 (overleg) 25 mrt 2021 14:56 (CET)
  • Beste,vis,
   Beste,
 1. Helaas is de inhoud van deze pagina helemaal geen 'overgetypte akte'; wat meteen aanduidt dat U de werkelijke inhoud niet begrijpt; Het Arrest van 7 april 1927 Hof van Cassatie aangaande verplichte Betiteling Onbetitelde Erfadel, maar goed .... hum,
 2. Ik zie echt de 'slordigheid' er niet van in, integendeel! Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen vorm van structureren, en kan wat betreft even wennen zijn; PLUS ik ben belg, Belgen, dankuwel dat we dat mogen zonder nederlandse xenophobie, hebben een volkomen eigen taalgebruik; 'mogen we';; of is WIKIPEDIA alleen voor Nederlands en niet Vlaams taalgebruik of Aandachtshoeren. Alles is netjes gestructureerd met Romeinse Cijfers, en Kapitalen, Weblinks zodat men verder kan uitdiepen op eigen houtje.
 3. Bovendien, weet dat een aanpassing niet noodzakelijk inhoudelijke verandering of contextuele vervreemding inhoudt; Uw redenering is al 'hineininterpretation'.
 4. Duidt eens aan, wat is zo onleesbaar aan de Titel? Vreemd dat U nergens ook ECHTE uitleg geeft; alleen maar inhoudloos kappen en sneren. De kontext z<wordt herhaaldelijk vernoemd; Arrest Hof van Cassatie, 1927 aangaande verplichte Betitelin Onbetitelde Erfadel.
Beste Mssr. Jhr. Peter Donné, Donnea d' Othée, als u de pagina nu eerst eens zou beginnen met een definitie van het onderwerp. Om maar weer Plakkaat van Verlatinghe erbij te pakken: daar lezen we direct wat het is (Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) is een plakkaat ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser). Vervolgens komt er context (Het besluit werd genomen in de vorm van een resolutie op 22 juli 1581, etc.) en verdere details zoals inhoud, betrokkenen en - niet onbelangrijk - secundaire bronnen over dit onderwerp. Dat is wat van een encyclopedisch lemma verwacht wordt. Encycloon (overleg) 25 mrt 2021 16:59 (CET)
 • met slordig bedoel ik de opmaak (de vele witregels bijvoorbeeld), niet het taalgebruik, dat zonder twijfel correct juridisch is - dat ik xenofoob ben is een interpretatie van u, waarmee u mij beledigd - ik verzoek u dan ook aan te wijzen waar ik haatdragend ben geweest - vis ←     → overleg 25 mrt 2021 21:12 (CET)
 •   Voor verwijderen Dit is geen artikel. Akadunzio (overleg) 25 mrt 2021 22:47 (CET)
 •   Voor verwijderen Wat mij betreft zelfs direct, per de WP:Sneeuwbalclausule (ik citeer: "Als de kans op een onverwachte uitkomst van een procedure op Wikipedia kleiner is dan de kans dat je in de hel een sneeuwbal zult aantreffen, dan is het niet nodig die hele procedure te doorlopen.") Bas dehaan (overleg) 26 mrt 2021 14:46 (CET)
 •   Voor verwijderen NE, als ik van deze tekst iets kan maken is het een eigen verklaring van de auteur van het artikel. Johanraymond (overleg) 26 mrt 2021 16:24 (CET)
 • En ik vermoed dat deze persoon dan ook de enige is die iets begrijpt van deze tekst. Oftewel: hier is echt geen soep van te koken... Ik vraag me af of een (naar eigen zeggen) 'Koninklijk Genealoog' (wat dat dan ook wezen moge) op dezelfde manier ook genealogische documenten opstelt, en wie die dan ooit zal (kunnen) lezen.  Erik Wannee (overleg) 28 mrt 2021 12:23 (CEST)
 • Mijn inschatting is dat een foto van het betreffende document in Wikimedia Commons ruim voldoende is. Adel is niet meer van deze tijd, maar liefhebbers die zich er aan hechten moeten dat gewoon kunnen doen. Niet hier op deze manier.Stunteltje (overleg) 7 apr 2021 23:21 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ondanks dat ik me ook met bovenstaande discussie bemoeid heb, wil ik deze nominatie toch maar zelf afhandelen. Het lijkt me namelijk dat er niemand is die het artikel in deze staat zou willen behouden, want zo past het gewoonweg niet in Wikipedia: daarvoor is er te veel mis mee. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2021 07:40 (CEST)

Thieu1972, ik heb de discussie gevolgd en mijn besluit en redenatie hadden niet anders geweest. Dqfn13 (overleg) 8 apr 2021 09:55 (CEST)

Wouter LaumansBewerken

Deze pagina is genomineerd voor het ontbreken van veel informatie en bronnen en hoort daarom niet thuis op Wikipedia. Graag hieronder zeggen of je voor of tegen bent. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jopveck (overleg · bijdragen)

@Jopveck:, het is geen stempagina, je moet met argumenten komen waarna een moderator dan een besluit kan nemen. Verdel (overleg) 25 mrt 2021 15:31 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: voor een biografie is het wel uitermate karig, E-waarde is niet aangetoond, en bronnen per WP:BLP ontbreken. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2021 07:42 (CEST)

Mohit Sharma (soldier)Bewerken

WIU – Slechte vertaling uit het Engels: Engelse zinsconstructies, verkeerd vervoegde werkwoorden en zelfs de titel is Engels (soldier). Bronnen zijn ook verkeerd overgenomen (Engelse data en van jaren geleden, dus niet zelf ingezien) en een aantal werken niet goed. Dqfn13 (overleg) 25 mrt 2021 15:47 (CET)

 • Ook de titel is al fout. Een soldier is natuurlijk een soldaat. Fred (overleg) 25 mrt 2021 20:45 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: naast bovengenoemde problemen, is het artikel ook niet heel erg neutraal geschreven en lijkt het meer een ode aan deze gesneuvelde militair. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2021 07:47 (CEST)

Poké PerfectBewerken

ZP/reclame – Geen (onafhankelijke) bronnen, redelijk wervend geschreven, twijfels aan relevantie. --Bas dehaan (overleg) 25 mrt 2021 16:39 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2021 07:48 (CEST)

EyelarBewerken

WIU – Ontbreken van bronnen, opmaak voldoet niet en of dit persoon E is, is wat mij betreft op het randje... Bas dehaan (overleg) 25 mrt 2021 17:52 (CET)

 •   Voor verwijderen Niet in orde. Halve finale behalen is niet genoeg. Als ze een dans talent zou zijn moet dat door onafhankelijke bronnen worden gestaafd. Bronnen ontbreken trouwens geheel. Fred (overleg) 25 mrt 2021 20:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: rommelige opmaak, slordige tekst, geen bronnen, geen aangetoonde E-waarde. Genoeg redenen om dit artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg)

9-darter MethodesBewerken

9-darter Methode 1
9-darter Methode 2
9-darter Methode 3
9-darter Methode 4
9-darter Methode 5
9-darter Methode 6
9-darter Methode 7
9-darter Methode 8
9-darter Methode 9
9-darter Methode 10
9-darter Methode 11
9-darter Methode 12
9-darter Methode 13
9-darter Methode 14
9-darter Methode 15
9-darter Methode 16
9-darter Methode 17
9-darter Methode 18

WEG - Deze artikelen zijn vandaag massaal aangemaakt en praktisch hetzelfde. De tabellen beschrijven elke mogelijke combinatie van scores om een 9-darter te scoren. De tabellen lijken samengesteld te zijn op basis van origineel onderzoek. Verder heeft cijfermateriaal geen bestaansrecht als artikel, maar ik zou er niet voor pleiten om dit in te voegen in 9-darter. Ook is Wikipedia geen handleiding. Mikalagrand (overleg) 25 mrt 2021 21:02 (CET)

The total number of different ways of achieving 501 with nine darts is 3,944,(...); volgens ENWP. Nee, dank je. Ik denk dat de meeste opties ook maar zelden voorkomen.   Voor verwijderen The Banner Overleg 25 mrt 2021 22:35 (CET)
Wat ik vooral vind is dat er agressief word gecommuniceerd naar mensen toe die enkel goede bedoelingen hebben. Mensen maken fouten, accepteer dat, en probeer ze te verbeteren zonder ze weg te jagen. Het feit dat origineel onderzoek ongewenst is i.p.v. gewaardeerd word verbijsterd me. Opsommen wat al bekend is gaat voor nieuwe inzichten willen publiceren, persoonlijk ontwikkeling is vooral wat niet gewenst is zo blijkt. Dat cijfermateriaal op zichzelf geen pagina moet zijn vind ik prima, maar deze tabellen invoegen op de bestaande pagina 9-darter is geen optie, die pagina zou onleesbaar worden. Al deze pagina's met methodes voegen toe dat mensen die dat willen nu iedere mogelijkheid kunnen onderzoeken om 501 uit te gooien en zo de manier te vinden die zij het fijnste vinden om te gooien. Het voelt nu dat enkel nog mensen die niks met darten hebben er naar gekeken hebben.   Tegen verwijderen JosOss (overleg) 26 mrt 2021 05:35 (CET)
Het is een uitgangspunt van Wikipedia dat origineel onderzoek en nieuwe inzichten ongewenst zijn, dus het is weinig verbazend dat gebruikers er over vallen dat jouw lijsten het resultaat zijn van origineel onderzoek. Een encyclopedie verzamelt kennis die reeds beschreven is, en genereert dus geen nieuwe kennis. Thieu1972 (overleg) 26 mrt 2021 06:39 (CET)
Ik mag graag naar de darten kijken en was bijzonder onder indruk van de keer dat Michael van Gerwen bijna (helaas bijna) twee 9-darters achter elkaar gooide. Maar een overzicht van de vijf a tien meeste gegooide varianten lijkt mij nog wel zinvol als dat met bronnen te onderbouwen valt. Maar alle 3994 varianten, nee. The Banner Overleg 26 mrt 2021 11:19 (CET)
Darten is een leuke kijksport, vind ik ook. En die 17 perfecte darts van MvG die waren idd legendarisch. Als "origineel onderzoek en nieuwe inzichten ongewenst zijn" dan is Wikipedia gewoon niet mijn omgeving en wens ik allen die daar wel achter staan succes met bewerken voortaan. JosOss (overleg) 27 mrt 2021 05:41 (CET)
  Voor verwijderen: dit is vast wel zinvolle informatie, maar hij hoort niet in een encyclopedie thuis. Evenmin als de volledig uitgeschreven tafels van 1-100, om maar een dwarsstraat te noemen. Los daarvan vraag ik me af of tabellen in dit geval wel nodig zijn; mijn gevoel zegt dat je een spreadsheet of een ander computerprogrammaatje op een slimme manier met een formule kunt uitrusten en dat die dan alles zo voor je doorrekent.  Erik Wannee (overleg) 26 mrt 2021 15:18 (CET)
Elk artikel (methode) vermeldt enkele tientallen of honderden varianten. Dus ik denk niet dat er 3944 artikelen met methoden zullen zijn. Is er een bron die deze methoden met deze nummering vermeldt. Zo ja, mag het wat mij betreft behouden blijven. Zoniet is het OO. Johanraymond (overleg) 26 mrt 2021 16:30 (CET)
Die tabel die aantoont dat het totaal aantal mogelijkheden 3944 is, is best interessant en geeft inzicht. De tabel dat je op honderden volgordes tot dezelfde score kan komen is dat niet. Is er verder een bron die voor de nummering van de methodes? - FakirNLoverleg 9 apr 2021 10:09 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Verwijderd op basis van gegeven argumenten. Encycloon (overleg) 17 apr 2021 12:33 (CEST)

BOW (studievereniging)Bewerken

weg - NE, onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze vereniging schrijven. Waarschijnlijk zelfpromo, aangezien de naam van de auteur wel heel erg lijkt op die van een van de bestuursleden. The Banner Overleg 25 mrt 2021 22:11 (CET)

Beste, hartelijk dank voor uw feedback. Ik ben inderdaad een van de bestuursleden van BOW, maar heb de pagina niet op grond van zelfpromo aangemaakt. Ik heb de pagina uitgebreid met het stuk over het lidmaatschap van het LOB, SOFv en de SVM. Daarnaast heb ik een paragraaf toegevoegd over het Landelijk Congres der Bestuurskunde, gezien de organisatie hiervan door leden van BOW in het verleden. Bijbehorende bronnen heb ik ook toegevoegd. Ik hoop het artikel hiermee te hebben verdiept. Ik hoor graag van u of het artikel volgens u nu voldoet aan de regels van Wikipedia en hoor eventueel graag wat er verder kan worden verbeterd. Hartelijke groet, Tom. Tomvandenberg97 (overleg) 26 mrt 2021 12:51 (CET)
Niet alleen BOW zelf, maar ook Nico Nelissen is nu als bron aangegeven. Dit toont mijns inziens de wederzijdse erkenning van diens status als beschermheer van de vereniging aan. Tomvandenberg97 (overleg) 26 mrt 2021 12:58 (CET)
En zijn er ook nog secundaire bronnen? Want met al deze primaire bronnen is het artikel toch wel een soort WC-eendje. Thieu1972 (overleg) 26 mrt 2021 13:44 (CET)
Beste moderators, mijns inziens heb ik het artikel substantieel verbeterd om 'm te behouden. Graag ontvang ik tips wanneer u dit vereist acht om het artikel te behouden. Hartelijke groet, Tom. Tomvandenberg97 (overleg) 13 apr 2021 09:36 (CET)
Er ontbreken nog steeds onafhankelijke bronnen. Geen van de genoemde bronnen voldoet aan dat vereiste. Zo is de website van de Radboud Universiteit niet onafhankelijk, omdat deze vereniging nota bene aan haar verbonden is. De website van Nelissen is natuurlijk ook geen onafhankelijke bron: hij vermeldt dat hijzelf tot beschermheer is benoemd. De inhoud moet ondersteund worden door bijvoorbeeld een tijdschrift waarin aandacht is besteed aan de geschiedenis van de vereniging of een krantenartikel waarin een bijzondere prestatie van de vereniging wordt benoemd. De nu gebruikte bronnen staan allemaal veel te dicht bij de vereniging zelf. Velocitas(↑) 15 apr 2021 18:41 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: Per Velocitas: relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 17 apr 2021 12:33 (CEST)


STEM-platform VlaanderenBewerken

weg - onvoldoende on afhankelijke bronnen die over dit platform schrijven. Lijkt ook knip- en plakwerk van deze webpagina The Banner Overleg 25 mrt 2021 22:31 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: met zinnen als 'onze economische groei en internationale positie' en 'Maatschappelijk is er nog een lange weg te gaan om STEM nog meer in te burgeren' wordt wel duidelijk dat deze tekst niet voor een encyclopedie is geschreven. Het leest als een bedrijfsdocument i.p.v. een encyclopedische tekst. Zou me dus ook niet verbazen als het knip-/plakwerk is van de website van deze organisatie. Opvallend is ook dat nergens wordt uitgelegd wat STEM is, en daardoor wordt mij ook niet duidelijk wat dit platform nu eigenlijk doet. Of er E-waarde is, weet ik niet, want het artikel biedt geen enkele secundaire bron. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2021 08:05 (CEST)

De virtuoosBewerken

WIU – Met alleen het noemen van een schrijver en jaar van uitgave, heb je geen encyclopedisch artikel. Welke uitgever is er bij betrokken, waar gaat het over, recensies, etc. zouden goed kunnen helpen. Dqfn13 (overleg) 25 mrt 2021 22:31 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: dit is inderdaad te weinig. En het boek werd niet in 2010 uitgegeven, maar in 1993, dus dat ene feitje klopt ook al niet eens. Ik heb het artikel enigszins bijgewerkt, en denk dat het er nu wel mee door kan. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 8 apr 2021 08:34 (CEST)

Abessijnse kroniekenBewerken

WIU – Onzin! Op moment van uitgave van dit boek was de schrijver -63 en De Bezige Bij liet nog 44 jaar op zich wachten. Meer kloppende informatie zou fijn zijn om de relevantie van dit boek duidelijk te kunnen laten worden, nu (25 maart) is het een onzinartikel. Dqfn13 (overleg) 25 mrt 2021 22:34 (CET)

Het in het artikel vermelde jaar van uitgave (1900) is waarschijnlijk een typefout. Dat moet 1998 zijn. Dat zal ik verbeteren. Wel vind ik de inhoud dan ook nog te mager om in deze vorm behouden te blijven. Renevs (overleg) 25 mrt 2021 22:45 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: uitermate magertjes, dit artikel. Nog niet eens geschikt als beginnetje. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 apr 2021 08:24 (CEST)

Jonker (bedrijf)Bewerken

weg - bronloos artikel waarover reeds in juni 2020 kritische vragen gesteld over de juistheid van de beschreven feiten (Overleg_gebruiker:Giel51#Jonker_(bedrijf)) hetgeen echter niet leidde tot enige actie. The Banner Overleg 25 mrt 2021 23:01 (CET)

Ik heb The Banner (what's in a name) al uitgelegd dat de, bij mijn weten, enige reactie wel beantwoord is maar via de mail omdat de reactie geplaatst was op mijn overlegpagina en de reageerder geen gebruikspagina heeft. Is tot tevredenheid opgelost, de betreffende mailwisseling kan ik hier helaas niet bijvoegen. En verder zie ik geen enkele inhoudelijk argument: kom maar op – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Giel51 (overleg · bijdragen) 26 mrt 2021 18:57 (CET)
Het mag zonder persoonlijke actie, maar als je mijn naam vertaalt krijg je "De Banier". The Banner Overleg 27 mrt 2021 12:09 (CET)
Dat een gebruiker geen gebruikerspagina heeft, wil niet zeggen dat hij niet serieus genomen moet worden als medewerker. The Banner Overleg 27 mrt 2021 16:15 (CET)
  Tegen verwijderenIk ben van mening dat het lemma nu ruim van bronnen is voorzien, en de discussiepunten weggewerkt zijn. SvenDK (overleg) 28 mrt 2021 13:08 (CEST)
Ik deel jouw mening, SvenDK. Ik dank jou voor jouw werk. Maar gelijktijdig spreek ik mijn teleurstelling uit over het ontwijkende gedrag van de auteur. Maar per saldo maakt de ijver van SvenDK dat ik de nominatie intrek. The Banner Overleg 28 mrt 2021 13:19 (CEST)

YoutuberBewerken

Weg - Geen toegevoegde waarde. Alle informatie kan prima op de pagina voor YouTube (en staat daar voor een groot deel ook al). Testpiet (overleg) 25 mrt 2021 23:08 (CET)

  Voor verwijderen in huidige vorm. Mogelijk is het wel een idee om deze pagina te laten doorverwijzen naar YouTube. --Bas dehaan (overleg) 26 mrt 2021 13:38 (CET)
Na aanvulling neutraal --Bas dehaan (overleg) 28 mrt 2021 03:24 (CEST)
Allereerst was het wel zo netjes geweest om de aanmaker (ik) op de hoogte te stellen van deze nominatie. YouTube is een online videoplatform, terwijl een youtuber iemand is die filmpjes upload op YouTube. De onderwerpen zijn duidelijk afgebakend en onafhankelijke bronnen spreken ook over youtubers in het algemeen, waardoor de vlieger van samenvoegen niet opgaat. Sowieso is TBP officieel gezien niet de plek voor samenvoegvoorstellen. Zie onder andere The Guardian (2016), The Guardian (2018), The Guardian (2018), de Volkskrant (2020), Dutchcowboys.nl (2021) en BBC News (2021); evenals de 37 anderstalige versies. Mikalagrand (overleg) 26 mrt 2021 17:27 (CET)
Dat de term youtuber gebruikt wordt stel ik ook niet ter discussie, wél of dat feit alleen een eigen pagina rechtvaardigt. De informatie onder 'Geschiedenis' is namelijk in principe gewoon de geschiedenis van het platform YouTube, iets dat op die pagina ook al in veel betere, uitgebreidere vorm staat. Op de pagina YouTube staat verder onder 'Uploaden' ook al gewoon een duidelijke uitleg van de term youtuber. Dus wat voegt deze pagina nog toe wat niet gewoon op de pagina voor YouTube kan? Testpiet (overleg) 26 mrt 2021 20:20 (CET)
Ik kan me wel een apart lemma voorstellen dat alleen over het fenomeen/beroep 'youtuber' gaat. Naast Boek hebben we immers ook een lemma Schrijver. Maar in de huidige vorm is het een uittreksel van YouTube en heeft het geen toegevoegde waarde. Thieu1972 (overleg) 27 mrt 2021 09:06 (CET)
Ik heb het artikel uitgebreid met een stuk over de sociale invloed/aspecten van een youtuber. Mikalagrand (overleg) 27 mrt 2021 16:48 (CET)
  Tegen verwijderen Het is een net artikel. Het woord 'Youtuber' is een begrip en dat is al meerdere jaren zo. Bovendien hebben heel wat Youtubers ook een influencersfunctie. Sneeuwvlakte  (overleg) 27 mrt 2021 18:19 (CET)
Hoe kunnen al die bronnen op 2 september 2020 zijn geraadpleegd? Ik neem aan dat degene die deze bronnen in het artikel heeft geplaatst, ze dus niet zelf heeft gelezen. Dan kun je ze er beter ook niet in zetten. Thieu1972 (overleg) 9 apr 2021 08:22 (CEST)
Zie de bewerkingsgeschiedenis. Ik heb het artikel geschreven op 2 september 2020 en uitgebreid op 27 maart 2021. Mikalagrand (overleg) 10 apr 2021 11:08 (CEST)
Mijn excuses, ik had niet goed gekeken. Thieu1972 (overleg) 13 apr 2021 07:18 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: de argumenten voor verwijderen zijn naar mijn mening voldoende weerlegd door de pagina aan te vullen met relevante informatie. Natuur12 (overleg)

Yilmaz DoganBewerken

Weg – Mist opmaak, bronvermelding en deze voetballer lijkt ook niet encyclopedisch relevant. Encycloon (overleg) 25 mrt 2021 23:32 (CET)

Na wat zoekwerk op internet kom ik tot de conclusie dat de nominator gelijk heeft. Hij heeft nooit in het profvoetbal gedebuteerd, speelde alleen bij Haagse Amateurclubs. Zou ZP kunnen zijn.94.208.240.112 8 apr 2021 20:16 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: bronvermelding ontbreekt nog steeds, en relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 9 apr 2021 08:19 (CEST)