Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20201116


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 16/11; af te handelen vanaf 30/11Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

The Valerie SolanasBewerken

WIU/NE - Dit artikel is in 2014 verwijderd op grond van NE. Hierna werd een verzoek tot terugplaatsing ingediend. Hoewel het verzoek werd afgewezen, werd het artikel in het kladblok van de aanmaakster - de manager van de band - geplaatst met de opmerking: "Zorg eerst dat je het daar verbetert, en met name dat je de gevraagde onafhankelijke referenties verzorgt, voordat je opnieuw vraagt of het teruggeplaatst kan worden in de hoofdnaamruimte." (onderstreping van mijn hand). Die vraag om terugplaatsing is nooit gesteld. Aanmaakster heeft het artikel een jaar later in vrijwel exact dezelfde vorm weer in de hoofdnaamruimte geplaatst door het zelf te hernoemen. De bezwaren die leidden tot het verwijderen zijn niet opgelost. Enkele bronnen die ik tegenkom, zijn geschreven na publicatie van ons artikel waardoor niet na te gaan is of de daarin vermelde feiten zelf geschreven zijn of juist van ons artikel "geleend". hiro the club is open 16 nov 2020 06:42 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: er zijn nog steeds geen onafhankelijke referenties gegeven, dus de E-waarde kan niet ontleend worden uit 'wat derden van de band vinden'. Ik kom zelf niet verder dan een vermelding in de Standaard en een recensie op een mij onbekende website. Da's een magere opbrengst. Het artikel besteedt ook nog eens vrij veel aandacht aan Het Raam, en dat komt bij mij over als namedropping. Al met al kan er door het gebrek aan secundaire bronnen weinig geverifieerd worden, en is het moeilijk de E-waarde te bepalen. Dat de tekst ook nog eens door de manager zelf is geplaatst, ondanks de eerdere kritiek op de inhoud van die tekst, helpt ook niet mee. Te veel twijfel dus, en daarom het artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 22 dec 2020 17:24 (CET)

Mary KellyBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Kelly was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel minimale wiki's te boven; geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen. Niet te verwarren met en:Mary Jane Kelly. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 14:53 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 17 nov 2020 16:38 (CET)
Mocht de moderator besluiten dat dit artikel wordt verwijderd, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 7 dec 2020 09:24 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het enige dat het artikel vertelt, is dat ze is geboren en overleden. Bronnen zijn niet aanwezig in het artikel. De enige reden dat Kelly hier een artikel heeft, is haar leeftijd, en zelfs daar is kennelijk niks over gepubliceerd? We hebben dus een biografie zonder een biografisch verhaal. Dat is toch echt te mager. Artikel verwijderd, en als RD naar Lijst van oudste mensen opnieuw aangemaakt. Thieu1972 (overleg) 22 dec 2020 17:42 (CET)

Elizabeth KensleyBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Kensley was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel minimale wiki's te boven; geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 14:53 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 17 nov 2020 16:38 (CET)
Mocht de moderator besluiten dat dit artikel wordt verwijderd, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 7 dec 2020 09:25 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: mijn zoektocht heeft de conclusie "geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen" niet weerlegd; daarom dit op dezelfde manier afgehandeld als bij Kelly. Encycloon (overleg) 30 dec 2020 00:16 (CET)

Kirsti SkagenBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Skagen was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel minimale wiki's te boven; geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 14:53 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 17 nov 2020 16:38 (CET)
  Tegen verwijderen Er wordt niet naar dit artikel gelinkt, deze mevrouw komt dus niet voor in een lijst. Verwijderen zou dan betekenen dat de informatie volledig uit de encyclopedie zou worden verwijderd. Tegen. Bob.v.R (overleg) 7 dec 2020 12:57 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Met dank aan de toevoeging van Thieu1972 kan dit m.i. het voordeel van de twijfel krijgen. Encycloon (overleg) 1 jan 2021 18:13 (CET)

Florence KnappBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Knapp was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht enkel minimale wiki's te boven; geen noemenswaardige onafhankelijke bronnen. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 14:53 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 17 nov 2020 16:38 (CET)
Inderdaad, er worden in korte tijd teveel van dit type artikelen genomineerd. Dit is niet gewenst, graag niet meer doen. Mocht de moderator besluiten dat dit artikel wordt verwijderd, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 7 dec 2020 13:00 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Ik kwam nog wel dit NYT-bericht tegen, maar daar kwam niet bepaald iets uit naar voren wat het triviale overstijgt. Daarom verwijderd en vervolgens naar een doorverwijspagina uitgebouwd (en:Florence E. S. Knapp lijkt me wel E). Encycloon (overleg) 1 jan 2021 18:24 (CET)

Dina ManfrediniBewerken

NE - Naast oud worden, een volledig NE leven geleid. Uit deze peiling blijkt dat de oudste mensen van de wereld of een land relevant genoeg zijn voor een lijst, maar dat alleen hun leeftijd onvoldoende is om een eigen artikel te rechtvaardigen (zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/Oudemensen). Manfredini was de oudste van de wereld. Een zoektocht op het internet bracht het volgende te boven: Volkskrant, AD, BBC. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 14:53 (CET)

Dat blijkt helemaal niet uit de peiling. Er lijkt wel een meerderheid (niet uit deze peiling) dat we encyclopedische relevantie niet bepalen op basis van prestaties. Er komen genoeg bronnen boven om een mooi artikeltje te kunnen hebben. Dat de artikelen onder aparte kopjes genomineerd worden maakt niet dat het geen massanominatie is: dit zijn er te veel tegelijk. — Zanaq (?) 17 nov 2020 16:38 (CET)
Ik heb het artikel nog wat gestoffeerd. Van mij mag het blijven. Zo'n concrete emigrantengeschiedenissen (zie ook Augusta Holtz) vind ik een waardevolle aanvulling bij een wijder fenomeen. En Zanaq, niets houdt je tegen om hier een mooi artikeltje van te maken. Johanraymond (overleg) 17 nov 2020 17:06 (CET)
Veel houdt mij tegen, onder andere dat ik totaal ongeïnteresseerd ben in dit soort onderwerpen, maar de kern is dat het in de huidige vorm al goed genoeg is om te behouden. — Zanaq (?) 17 nov 2020 17:10 (CET)
  Tegen verwijderen Het artikel bevat interessante biografische informatie. Mocht de moderator desondanks besluiten dat dit artikel wordt verwijderd, dan heb ik geen bezwaar tegen vervangen door een redirect naar Lijst van oudste mensen, mits met verwijzing in de bewerkingssamenvatting naar deze beoordelingssessie. Bob.v.R (overleg) 7 dec 2020 13:04 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: eens met Johanraymond (alhoewel ik die bredere uitleg over de immigratie toch heb weggehaald, want het nam best veel ruimte in zonder specifiek over haar te gaan). Er is voldoende over Manfredini gepubliceerd, in gezaghebbende media, en op meer dan triviale wijze. Dan krijg je dus ook een biografie met inhoud, en stijgt de relevantie. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 22 dec 2020 18:04 (CET)

Utrechtse en Stichtse gotiekBewerken

Weg – Bestaat dit wel? Ik kom 'Utrechtse Gotiek' eigenlijk alleen op Wikipedia tegen. Een zoekopdracht levert hoogstens iets over de 'Stichtse Gotiek' op, alhoewel de resultaten ook daar mager zijn ([1]). Omdat het artikel zelf geen enkele bron heeft, kan ik het op die manier ook niet verifiëren. Is dit OO? Of zie ik toch ergens iets over het hoofd? Thieu1972 (overleg) 16 nov 2020 15:04 (CET)

De tekst is overgenomen uit Gotiek (bouwkunst). Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 15:28 (CET)
Ook hier wordt het aangestipt. Maar da's geen geschikte bron. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2020 15:32 (CET)
Ik weet niet of er een grote stroming was, maar ik weet wel dat in de beeldhouwkunst de Hollands-Stichtse school bestond. Ik heb het ook genoemd in het artikel Maria van Hoorn omdat een van de twee beelden uit die school zou stammen. De school wordt genoemd bij een tak van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2020 21:59 (CET)
Als ik zoek in Google Books, krijg ik welgeteld twee hits, die overigens verder niks over het begrip uitleggen (dit is er eentje). Ik herken wel wat men bedoelt met de Utrechtse gotiek - die kerktorens hebben inderdaad een kenmerkende opbouw met elkaar gemeen - maar zou dat toch wel in een goede bron uitgelegd willen zien. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 08:09 (CET)
Inmiddels waren er door de aanmaker enkele bronnen toegevoegd, maar de meeste zijn totaal ongeschikt om te gebruiken (een scholierenwerkstuk, gebaseerd op Wikipedia (!); een pagina op Reliwiki; een niet-gezaghebbende verzamelpagina van allerlei feitjes). Ik heb die maar weer weggehaald. Uiteindelijk komt er nog steeds nergens de term 'Utrechtse Gotiek' voor; alleen 'Stichtse Gotiek' wordt wel eens gebezigd, alhoewel ik nog steeds geen beschrijving van die stijl ben tegengekomen. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 13:37 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: De terechte bronvragen zijn onvoldoende opgelost. Encycloon (overleg) 1 jan 2021 18:03 (CET)

Last DecadeBewerken

NE/Reclame - geheel bronloos artikel over kleine en recente band waarvan niet duidelijk wordt wat het (bovenlokale) belang is. Paul Brussel (overleg) 16 nov 2020 15:58 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is wat onbeholpen geschreven en lijkt meer bedoeld voor de eigen achterban dan voor een algemeen publiek. Met puntjes op de plek waar de naam van de zanger (mv) moet komen, een zinnetje als 'een nieuw iemand te vinden voor op de vocals' en de overmatige aandacht voor wat elk bandlid deed en heeft gedaan, komt het weinig encyclopedisch over. Het kopje 'Discografie' is leeg, dus het artikel is sowieso nog niet voldoende gereed voor publicatie. Bronnen ontbreken, dus verificatie van de tekst is onmogelijk en de E-waarde is geenszins aangetoond. Ik zie dus geen enkele reden om dit artikel te handhaven. Artikel dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 nov 2020 07:51 (CET)

CrasyBewerken

NE – Deze webwinkel is slechts een paar maanden oud en uit niets blijkt dat dit encyclopedisch relevant is. Heb getwijfeld over een nuweg i.v.m. zelfpromotie. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 16 nov 2020 16:38 (CET)

Armeens Nederlands Medisch GenootschapBewerken

Weg – De enige gegeven bron is de eigen website (en de waslijst aan linkjes naar sociale media die doorlopend door de ANMG wordt geplaatst - en door reguliere gebruikers weer wordt verwijderd). Ik heb geprobeerd onafhankelijke, secundaire bronnen te vinden die over de ANMG hebben gepubliceerd, maar ik kom slechts Wikipedia(-klonen) en social media tegen. Alleen in dit ene krantenartikel worden ze genoemd. De combinatie van de aanmaker, de linkspam, en het gebrek aan bronnen, geeft me het gevoel dat Wikipedia als promo-middel wordt gebruikt. Graag zou ik de E-waarde van deze club aangetoond willen zien. Thieu1972 (overleg) 16 nov 2020 18:37 (CET)

Ik denk dat het hier wel duidelijk wordt: de organisatie is nog relatief onbekend, waardoor er logischerwijs ook geen goede bronnen voorhanden zijn. Te vroeg aangemaakt, dit artikel. Thieu1972 (overleg) 17 nov 2020 08:01 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond; de inhoud kwam dan ook niet verder dan dat het genootschap bestaat en een bepaalde visie/missie heeft. Encycloon (overleg) 1 jan 2021 18:07 (CET)

PaleoschaapBewerken

Was door Paul Brussel als nuweg genomineerd. Milliped (overleg) 16 nov 2020 19:03 (CET)

Voor nuweg: kennelijk expliciete reclame voor een schapenras waarover op internet niets te vinden is. Paul Brussel (overleg) 16 nov 2020 19:36 (CET)
  Voor verwijderen Ben ik de enige die, als ik op Google zoek op Paleoschaap, 7 resultaten krijg waar de meeste websites ogenschijnlijk normale URL's hebben maar linken naar (erotische) spam? Een zoektocht naar Paul Vandenbussche leidt tot dit wazige verhaal. Ik kan goed leven met een nuweg. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 16 nov 2020 21:47 (CET)
Het internet is niet zaligmakend. Er bestaat ook nog zoiets als boeken. Maar het ontbreken van een historische situering maakt mij ook achterdochtig en het linkje hierboven overtuigt me: dit is een hobbyproject en geen erkend schapenras. Bovendien ga je op een goeie 20 jaar niet terugfokken naar een oerras. Voor verwijderen. Johanraymond (overleg) 16 nov 2020 22:43 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: de gewenste bronnen die enig licht kunnen laten schijnen over dit schapenras, zijn nog steeds niet geleverd. De E-waarde is dus niet afdoende aangetoond. Verder is het artikel een onopgemaakte lap tekst. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 dec 2020 19:10 (CET)

Michiel De PotterBewerken

WEG Een bronloos artikel aangaande een Vlaamse kunstschilder, pianist, auteur en brandweerman. De Potter bestudeerde het vrouwelijke lichaam in Antwerpen 3 jaar. Heeft een relatie met Eveline D. bekend van Sean Dhondt. Dit klinkt allemaal al raar, evenals zijn zogenaamde kunstwerken nogal merkwaardig ogen. Googelen levert -behalve het Wiki-artikel- geen bronnen op betreffende deze persoon. De foto's van personen met dezelfde naam betreffen andere personen die geen kunstenaar zijn. Dit lemma kan daarom beschouwd worden als een hoax tenzij betrouwbare bronnen worden gegeven die het tegendeel aantonen. De zogenaamde foto van deze persoon is getiteld Bearded man with long hair-3052641.jpg en is gewoon ergens vandaan geplukt en hoogstwaarschijnlijk geen foto van de zich noemende kunstenaar en brandweerman. Fred (overleg) 16 nov 2020 20:40 (CET)

  Voor verwijderen. Zinsnedes als "waarna hij samen met 6ix9ine een plaat heeft gedropt in 2016." tonen w.m.b. overduidelijk aan dat dit een hoax is. Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 16 nov 2020 21:57 (CET)
Deze ongein hoeft toch geen 2 weken te blijven staan? Wel nog grappig. Johanraymond (overleg) 16 nov 2020 22:46 (CET)
Voor mij is het redelijk duidelijk dat dit hele artikel broodje aap is. Het kan wel verplaatst worden naar humor en onzin, zoiets moois schud je niet zomaar uit de losse pols. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 22:55 (CET)
  Opmerking - direct verwijderd vanwege evidente nonsens. (En hoeft wat mij betreft niet beloond te worden met verplaatsing.) Encycloon (overleg) 17 nov 2020 00:33 (CET)

GroenjassenBewerken

WIU – Zeer beperkt aantal bronnen over dit spel en die lijken allemaal op basis van deze oude versie van het artikel hartenjagen. Voor het in hartenjagen genoemde synoniem zijn in ieder geval geen bronnen anders dan Wikipedia. Artikel is geen encyclopedisch artikel, maar een handleiding. Wikipedia is geen handleiding. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2020 21:54 (CET)

Hopelijk kan ColourMC een boek vinden die het spel beschrijft. Anders zou het altijd nog verplaatst kunnen worden naar zijn naamruimte/kladblok. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 23:02 (CET)
Uiteraard, de informatie hoeft niet verloren te gaan. Dqfn13 (overleg) 17 nov 2020 09:48 (CET)
Nuweg van gemaakt vanwege copyvio. Hetzelfde geldt voor Wikibooks. Wikiwerner (overleg) 21 nov 2020 16:07 (CET)

RTV Focus ZwolleBewerken

WIU/NE: reclame voor een net opgerichte omroep; niet correct opgemaakt en in een niet-encyclopedische schrijfstijl geschreven. Linkspam. Vermoedelijk ZP.  Erik Wannee (overleg) 16 nov 2020 22:11 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: deze reclamefolder heeft nu wel lang genoeg op wikipedia gestaan. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 dec 2020 22:08 (CET)

Jordy RondeelBewerken

NE – Geen wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau (noch bij Go Ahead, noch bij de Graafschap, noch bij TOP Oss) dus nog niet relevant voor de encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2020 22:37 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: bronloos artikeltje dat schuurt met WP:BLP. Relevantie is nergens mee aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 dec 2020 22:10 (CET)

Amsterdam StadBewerken

NE - Relevantie blijkt niet uit het artikel. Zelf kan ik ook geen onafhankelijke bronnen vinden die de relevantie wel aantonen. Naar mijn inzien gaat het over een zelf samengestelde spelwereld in Roblox. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 22:47 (CET)

Bovendien is het artikel voor een deel in het Engels geschreven.  Erik Wannee (overleg) 16 nov 2020 22:50 (CET)
  Voor verwijderen Na een zoektocht vind ik voornamelijk fansites en YouTube-videos, geen recensies of vermeldingen in de vakbladen of spelwebsites. Daarom terechte nominatie NE. Verdel (overleg) 17 nov 2020 11:55 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: relevantie blijft onduidelijk. Daarnaast is het opmaakloze artikel gewoon te ondermaats geschreven om te behouden. Artikel dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 dec 2020 22:13 (CET)

EDGE TechnologiesBewerken

NE - Dit artikel is niet neutraal geschreven; het leest meer als promotiemateriaal. Verder blijkt de relevantie niet uit het artikel, en kan ik deze ook niet zo snel aantonen met onafhankelijke bronnen. Er is een interview van Sprout en het bedrijf wordt zijdelings benoemt door Bloomberg en indebuurt Eindhoven. Mikalagrand (overleg) 16 nov 2020 23:17 (CET)

  Tegen verwijderen Ik ben het met je eens dat het artikel een poetsbeurt nodig heeft, maar OVG is als een van de grootste commerciële projectontwikkelaars in Nederland met focus op duurzaamheid weldegelijk een E-waardig bedrijf. Zie bijvoorbeeld FD, BBC, NRC. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ‎ StuivertjeWisselen (overleg · bijdragen)
  Voor verwijderen Niet-neutrale en niet-encyclopedische zinnen als: Met EDGE Next streeft het bedrijf ernaar een naadloze oplossing te bieden voor het optimaliseren van elk kantoorgebouw komen duidelijk genoeg uit de marketingkoker. Beweringen als: Sinds 2008 staat duurzaamheid zonder twijfel centraal in ieder project dat wordt uitgevoerd door OVG roepen juist grote twijfels op, temeer daar ze niet op onafhankelijke bronnen zijn gebaseerd. Fred (overleg) 17 nov 2020 11:47 (CET)
 • geneutraliseerd en aangepast. Gezien de activiteiten en resultaten wel een E bedrijf lijkt me.   Tegen verwijderen Neeroppie (overleg) 17 nov 2020 12:13 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel leest nu zakelijk, en er zijn meerdere bronnen om de E-waarde mee aan te tonen. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg)