Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190517


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 17/05; af te handelen vanaf 31/05Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Philippe SuchardBewerken

wiu - Slechts een feitje, te weinig voor behoud Ldhank (overleg) 17 mei 2019 07:23 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Te kort voor een beginnetje. Encycloon (overleg) 1 jun 2019 12:01 (CEST)

Cash bakerBewerken

fancruft verpakt in een warrig verhaal op het niveau van een basisschoolleerling - dit nomineren als nuweg had ook gekund - vis ←  )°///<  → overleg 17 mei 2019 09:28 (CEST)

Deze is al eerder aangemaakt. En verwijderd. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 10:20 (CEST)

Feminist Evolution LeidenBewerken

NE/reclame/ZP: lokale organisatie/lokaal netwerk. Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 11:56 (CEST)

Wat betreft reclame en ZP: ik ben geen lid, belanghebbende of bestuurder van dit netwerk. Dan kan ik ook geen baat hebben bij het schrijven van dit artikel. Het artikel is neutraal van inhoud omdat het beschrijft wat dit netwerk doet door middel van referenties naar neutrale media (Sleutelstad FM, Leidsch Dagblad, Leiden Lokaal, Universiteit Leiden). Ik had voor de volledigheid ook een link naar de FEL website gegeven, die heb ik verwijderd voor als dat te veel van het goede zou zijn.

NE: Dat een lokale organisatie NE zou zijn kan niet kloppen, er zijn genoeg pagina’s over lokale organisaties op wikipedia (zie Kunst en Genoegen (Leiden), Freewave Radio Leiden, of Oude Kunst- en Antiekbeurs Delft). Deze laatste pagina’s zijn niet genomineerd voor verwijdering maar missen bovendien bronnen, of geven minder bronnen dan ik voor FEL gegeven heb. Ook lees ik op de pagina van ter verwijderen artikelen bij de entry over NAGT dat het probleem daar is dat er geen bronvermelding is en dat er weinig zoekhits in google zijn. Dat is bij FEL heel anders. Nominatie voor verwijderen is niet correct. KimB123 (overleg) 18 mei 2019 16:48 (CEST)

Ieder artikel wordt op de eigen merites beoordeeld. Los daarvan, Kunst en Genoegen (Leiden) heeft prijzen gewonnen, deelname wereldconcours. Freewave Radio Leiden met een regionaal belang. Oude Kunst- en Antiekbeurs Delft met een Europese waardering, bioscoopjournaal, afsplisting naar PAn Amsterdam hebben deze lemmata zeker relevantie. Dat kan ik niet zeggen van deze inhoud. Relevantie zal uit de inhoud moeten blijken, uit die inhoud kan ik niet opmaken of er minstens een een landelijk of provinciaal karakter is. De gebruikte bronnen zijn niet onafhankelijk of afkomstig van lokale kranten uit Leiden. Regionale of landelijke kranten lijken er geen aandacht aan te besteden, boeken en literatuur vindt ik niets dat relevant maakt voor verenigingen. Ook mijn bevinding is ZP, per nominatie   Voor verwijderen Arch (Overleg) 18 mei 2019 18:43 (CEST)
Hier worden verschillende argumenten door elkaar gebruikt. Ik bespreek ze een voor een:
1. Dit is geen zelfpromotie of reclame, ik ben niet betrokken bij FEL. Verder is het artikel aantoonbaar neutraal geschreven – er staan geen waardeoordelen of kwalificaties in.
2. Met toevoeging van links naar Metro en Parool zijn er nu twee landelijke bronnen. Sleutelstad FM is net zozeer regionaal belangrijk als Freewave Radio Leiden en kan zo als regionale bron dienen.
3. Leidsch Dagblad, Universiteit Leiden, Leiden Lokaal, Metro en Parool zijn geen geldschieters of inhoudelijk betrokkenen bij FEL. Het verwijt van niet-onafhankelijke bronnen snijdt daarmee geen hout. De verwijzing naar het eigen manifesto vind ik logisch, maar als de moderatoren dat wensen ben ik bereid die te verwijderen.
Overigens, om nog aan te vullen op bovenstaande argumentatie: de bestaande artikelen die ik eerder in de discussie betrok zijn – toen ik ze gisteren bekeek - niet of zeer slecht geannoteerd. Het zijn dus zeer slechte voorbeelden die het punt dat Arch maakt juist ondergraven: dat ergens zonder bron vermeld wordt dat een antiekbeurs ‘Europese waardering’ krijgt en om die reden relevant zou zijn is geen argument – ik zou hetzelfde over de nationale waardering voor FEL kunnen schrijven waarmee de pagina’s dan ‘gelijk’ zouden zijn. Niet FEL, maar de pagina over de antiekbeurs zou juist genomineerd moeten worden voor verwijdering vanwege NE en ZP.
Hoewel natuurlijk ieder artikel op individuele merites bekeken wordt is het juist het doel van de regels van wikipedia om te zorgen dat er consistentie is. Ik wil hiermee zeggen dat de regels dus ook consistent toegepast moeten worden. Een vermeend gebrek aan objectieve bronnen was de hoofdreden was om dit artikel te nomineren, maar het artikel over FEL doet het dus zowel relatief als objectief goed.KimB123 (overleg) 19 mei 2019 13:39 (CEST)
Nogmaals, vergelijken met andere artikelen is werkelijk zinloos en irrelevant. In het Metrobericht wordt FEL terloops genoemd, het artikel gaat niet over FEL zelf, wel over 100 jaar kiesrecht. Schot (et al.) wordt daarin terzijde genoemd als historicus en voorzitter: met een citaat over een historische kwestie, dat artikel gaat niet over de vereniging. Parool kan ik niet beoordelen, het is geen verifieerbare bron. Gezien de titel zal het een soortgelijke kwestie zijn. Het bewijst in elk geval geen relevantie. Niet zolang het landelijk of provinciaal karakter niet uit de inhoud blijkt. Arch (Overleg) 19 mei 2019 16:23 (CEST)
Nogmaals, een vergelijking laat hier heel goed zien dat de lat voor het FEL artikel wel enorm hoog gelegd wordt. Dat valt mij op.
Gelukkig redt het FEL artikel het ook gewoon inhoudelijk omdat er zowel lokale als landelijke bronnen zijn die juist complementair werken en elkaar versterken: er is voor zover ik weet geen verbod op lokale bronnen als er ook landelijke zijn. Hoewel FEL uitgebreid besproken wordt in lokale media en daar dus al genoeg kennis over FEL uit te halen is uit goede verifieerbare bronnen, tonen de landelijke bronnen juist relevantie aan door (!) het feit dat de artikelen niet sec over FEL gaan:
1. Het metrobericht toont aan dat de voorzitter van FEL uit hoofde van haar functie bij FEL in de landelijke media gevraagd wordt om inhoudelijk commentaar te leveren op recente (landelijke) discussies over 100 jaar emancipatie en dat is ook precies hoe het in het LEF wikipedia artikel gebruikt wordt. Schot komt gedurende het artikel een aantal keer aan het woord en roept op tot een nieuw gevoel voor maatschappelijke urgentie in de politiek. Als het alleen over geschiedenis van vrouwenstemrecht zou gaan was het ook al relevant (want, belangrijk!), maar nu gaat het dus ook nog eens om agendering voor 2019 (zie met name de laatste paragraaf). Dit alles draagt dus zeker bij aan de relevantie van FEL.
2. Parool is zonder voorbehoud een verifieerbare bron, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifieerbaarheid onder ‘Onderbouwen’. Dat de publicatie niet gemakkelijk beschikbaar is maakt niet uit, het gaat om betrouwbaarheid. Het Parool is een landelijk dagblad dat goed aangeschreven staat. Ik gebruik de referentie om duidelijk te maken dat er een evenement over boeken geweest is. Het feit dat dit neerslag heeft gevonden in het Parool toont relevantie van het evenement en daarmee van FEL aan. Niet iedere bijeenkomst over boeken komt immers in een landelijk dagblad te staan.
Dit alles gezegd hebbende laat ik het graag aan de moderatoren om de juiste beslissing over het FEL artikel te nemen.KimB123 (overleg) 20 mei 2019 14:32 (CEST)
Het Parool is een stadskrantje voor Amsterdam met een oplage van 41.000 stuks, vier keer zo klein als de Achterhoek Nieuws (opl. 180.000) dat een lokale krant is. Eens met je laatste punt. Arch (Overleg) 20 mei 2019 14:41 (CEST)
Parool heeft door zijn hoofdstedelijkheid een landelijke uitstraling en wordt bovendien breder dan Amsterdam gelezen. Fijn dat we het ergens over eens zijn!KimB123 (overleg) 20 mei 2019 15:05 (CEST)
Ondanks alle toevoegingen blijft dit een lokale NE club die geen enkele encyclopedische verdienste heeft en waarvan het artikel dus verwijderbaar is, onder andere wegens reclame/ZP voor die club. Paul Brussel (overleg) 20 mei 2019 15:12 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie gaat niet zozeer om prestaties van het onderwerp - daarin zijn we neutraal - maar om de mate waarin het onderwerp door gezaghebbende, onafhankelijke bronnen beschreven is. Commentaar leveren in de media geeft wel wat aan over de potentiële relevantie, maar dit is geen bron die het onderwerp voldoende diepgaand beschreven heeft. Leidenlokaal.nl en een bericht in het Leidsch Dagblad zijn weinig gezaghebbend. Dat er in het Parool wat over een evenement gezegd is, toont niet aan dat er een encyclopedisch artikel over het fenomeen te schrijven is. Al met al acht ik de encyclopedische relevantie niet voldoende aangetoond. Encycloon (overleg) 1 jun 2019 12:01 (CEST)

NAGTBewerken

NE – Het artikel mist bronvermelding die de relevantie van de band zou kunnen aantonen, en een zoekopdracht levert ook al niets op. Het lijkt dus vooral te gaan om een zeer lokale band, zonder noemenswaardige optredens, met enkele liedjes op youtube/spotify, en een vermelding op 1 onafhankelijk website. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 12:39 (CEST)

Ik zie nu pas dat ik dit artikel ook al in maart had genomineerd, waarna het bij sessie van 12 april is verwijderd. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 12:41 (CEST)
Uit de inhoud wordt niet duidelijk welke podia die heel wat precies zijn. Eveneens of die "singles" nu een Single (muziek) is of een muziekdownload betreft. Of er een platenmaatschappij/distro betrokken is. Er zullen dus aanvullingen en bronnen noodzakelijk zijn om de relevantie aan te tonen. Voorlopig ZP dat in combinatie met de eerdere (recente) sessie zou ik eerder denken aan een nuweg. Arch (Overleg) 17 mei 2019 12:54 (CEST)

Jet MoerkerkenBewerken

NE – Wilde er aanvankelijk een nuweg van maken, maar na wat zoeken vond ik zowaar 1 bron waarin staat dat het een rolletje in GTST is. De genoemde actrice bestaat ook echt. Maar dit onderwerp lijkt me niet echt EW. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 13:46 (CEST)

Linkt slechts naar Goede tijden, slechte tijden (seizoen 29) waar de naam onder kopje "Bijrollen" voorkomt. Misschien dat Lindertje Mans wel een lemma verdiend, maar het typetje Jet Moerkerken lijkt me fancruft, meer iets voor gtst.fandom.com dan Wikipedia. Arch (Overleg) 17 mei 2019 13:58 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels voldoende betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 1 jun 2019 12:01 (CEST)

Station Eindhoven Strijp SBewerken

Was doorverwijzing naar Station Eindhoven Strijp-S, alle links ernaar aangepast aan juiste spelling. IIVQ (overleg) 17 mei 2019 14:22 (CEST)

Terug een doorverwijzing van gemaakt, externe links kunnen nog naar deze pagina leiden. Een doorverwijzing is dan wel zo gebruiksvriendelijk. De pagina op zich staat ook niet in de weg. - DutchTom (overleg) 24 mei 2019 02:02 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Hoeft niet weg. Encycloon (overleg) 1 jun 2019 12:01 (CEST)

Kae SutherlandBewerken

Er is hier geen sprake van 'overduidelijke reclame' dit is een biografie over een bekend Nederlands persoon. 77.172.150.57 17 mei 2019 17:41 (CEST)

Dit is geen biografie, maar een soort lofzang op alle geweldige dingen die Sutherland heeft gedaan, waarbij haar bedrijven zoveel mogelijk genoemd worden. Neutraliteit is ver te zoeken. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 17:47 (CEST)
Is door mij om 17.05 genomineerd voor nuweg wegens overduidelijke reclame en hoort dus ook niet op deze lijst thuis. Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 18:00 (CEST)

Planet ZooBewerken

ZP/reclame – Het spel komt pas eind 2019 uit. Er valt dus nog praktisch niets over te zeggen. Hetgeen er wél over geschreven is, komt meer over als aankondiging en daarmee als reclame. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 18:24 (CEST)

Wat mij betreft overduidelijke reclame voor nog te lanceren product over nog vele maanden, en dus wat mij betreft nuweg. Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 19:13 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond middels betrouwbare, onafhankelijke bronnen over het onderwerp. Encycloon (overleg) 1 jun 2019 12:01 (CEST)

PraylokaalBewerken

NE/fancruft: bronloos en weinig begrijpelijk verhaal over.. wat eigenlijk? Paul Brussel (overleg) 17 mei 2019 19:41 (CEST)

Mag wmb nuweg dezelfde gebruiker vond het noodzakelijk om dat woord in te voegen op Symbolica. Arch (Overleg) 17 mei 2019 19:51 (CEST)
Volgens mij zit een heel groepje kinderen onzinartikelen te maken en te bewerken. Zo werden ook al de schoolgerelateerde onzinartikelen The Hunter en Cult Corner aangemaakt door een persoon die heeft zitten knoeien in Praylokaal.  Erik Wannee (overleg) 17 mei 2019 19:58 (CEST)
Mja, alsof de Efteling een praylokaal voor een cult inricht in een attractie. Nuweg. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 20:42 (CEST)

Fenny NadorpBewerken

ZP/reclame/NE – In deze vorm lijkt het meer een reclamefoldertje. Geen bronnen aanwezig die de eventuele relevantie kunnen aantonen van Nadorp. Verder is de opmaak niet helemaal op orde. Thieu1972 (overleg) 17 mei 2019 22:30 (CEST)

SchermventilatorBewerken

wiu: Na lezing van dit artikel is me nog totaal niet duidelijk wat dit voor ding is, hoe hij er uit ziet, waar hij geplaatst wordt en hoe hij werkt. Jargon: Wat is het kieren van schermen? Sommige informatie is irrelevant, zoals dat hij in toeren regelbaar is met een draadloos systeem; zouden ze dan niet kunnen bestaan zónder een draadloos systeem? En hoe voorkomt een scherm lichtuitstoot en wat heeft dat dan weer met een ventilator te maken? Voor mij is het allemaal erg onbegrijpelijk. Bovendien is de tekst is niet opgemaakt.  Erik Wannee (overleg) 17 mei 2019 23:49 (CEST)

Dit lijkt me als reclame voor een product (zie bewust aangebrachte links) nuweg. Paul Brussel (overleg) 18 mei 2019 07:49 (CEST)
Voor de tomatenkwekers in het Westland zal het wel begrijpelijk zijn. Voor de rest van de wereld is het een beetje vaag verhaal waar je niks aan hebt. Thieu1972 (overleg) 18 mei 2019 08:36 (CEST)
En de bedoeling van Wikipedia is nou juist dat ook niet-ingewijde mensen (moeten) kunnen begrijpen waarover het gaat.  Erik Wannee (overleg) 19 mei 2019 02:06 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Per bovenstaanden. Encycloon (overleg) 1 jun 2019 12:01 (CEST)