Hoofdmenu openen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2019

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als dat niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 08/12; af te handelen vanaf 22/12Bewerken

Toegevoegd 08/12: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • FOCWA – werk in uitvoering – Het artikel bevat naast oprichtingsjaar en structuur (met name van deelnemende verenigingen) geen informatie die je in een encyclopedisch artikel over FOCWA verwacht aan te treffen, in het bijzonder de geschiedenis en werkzaamheden van deze vereniging. Woodcutterty|(?) 8 dec 2015 00:56 (CET)
  • Zoals veel artikelen die kort bestaan kan dit nog veel aanvullingen gebruiken, maar als begin is het wat mij betreft voldoende zo. Elly (overleg) 8 dec 2015 10:44 (CET)
  •   Voor verwijderen (in deze vorm) Organisatie is wel E, maar wat hier staat past in een bedrijvengids, niet in een encyclopedie. Ook een artikel dat kort bestaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen. We zijn niet van: Anderen maken er wel een goed artikel van. Fred (overleg) 8 dec 2015 11:21 (CET)
  •   Neutraal - de basisinformatie van FOCWA wordt gegeven. Het zou mooi zijn als er historie bijkomt, maar dit is een leuk beginnetje en legt in ieder geval uit wat FOCWA is. Nietanoniem (overleg) 8 dec 2015 11:23 (CET)
   • Ja, maar wat FOCWA is zoeken we in de bedrijvengids op, tenzij er encyclopedische informatie (ja juist, die geschiedenis, dat aantal werknemers, de diverse fusies e.d.) aan is toegevoegd. Fred (overleg) 8 dec 2015 11:26 (CET)
     • Wat FOCWA nu is, is ook encyclopedische informatie. Iemand die iets leest over FOCWA en niet weet wat het is, is met het beginnetje al erg geholpen. Nietanoniem (overleg) 8 dec 2015 15:18 (CET)
      • In het artikel staat echter alleen dat FOCWA een vereniging en koepelorganisatie is. Na het lezen daarvan weet je netto dus nog steeds niets over deze organisatie. Je leidt hoogstens uit de opsomming van verenigingen en secties af dat ze iets met schadeherstel te maken heeft. Woodcutterty|(?) 8 dec 2015 15:57 (CET)
    • En omdat er wel geklaagd maar niets gedaan wordt, heb ik er maar een zeer bescheiden stukje geschiedenis aan toegevoegd. The Banner Overleg 8 dec 2015 14:21 (CET)
   •   Tegen verwijderen als BOVAG een e status heeft en dan FOCWA toch ook lijkt meNeeroppie (overleg) 8 dec 2015 14:24 (CET)
    • De E-waarde van FOCWA wordt niet betwist. De discussie betreft de inhoud van het artikel. Fred (overleg) 8 dec 2015 15:42 (CET)
 • Schola Rhythmus et Metrum - ne - Artikel gaat merendeels over de manier van zingen, gebaseerd op eigen onderzoek van de dirigent dat hier even uit de doeken gedaan wordt, dan over het koor zelf. Uit dit artikel blijkt geen relevantie van dit koor dat pas 10 jaar oud is en blijkbaar in twee kerken zingt en verder niks doet. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2015 09:50 (CET)
 • Taalverrijking - WEG - Betoog - Kleuske (overleg) 8 dec 2015 10:07 (CET)
    Voor verwijderen - Hoewel het onderwerp als zodanig zich wel leent voor een eigen artikel, maar in deze vorm is er vrees ik helemaal niets mee te beginnen. De Wikischim (overleg) 8 dec 2015 17:33 (CET)
    Voor verwijderen - „Wanneer de taal fonetisch overgedragen wordt is er het gevaar dat de grammatica ondergeschikt wordt aan de inhoud.” Daar valt geen touw aan vast te knopen. Northerner (overleg) 10 dec 2015 14:51 (CET)
 • Thomas Bellinck - wiu - Bronloos wollig gebazel over theatermaker. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 10:15 (CET)
  •   Opmerking Nominatiesjabloon is door de aanmaker van het artikel verwijderd, maar door mij zonet teruggeplaatst. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 9 dec 2015 21:23 (CET)
   • De pagina is volledig herwerkt, het 'gebazel' is weggehaald, waardoor het nu een encyclopedisch artikel betreft over een theatermaker, met bronvermeldingen. De bronnen zijn géén commerciële links, kijkt u maar zelf. Kan de nominatie nu ongedaan worden gemaakt? Marieteyckmans - 17 dec 2015 – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marieteyckmans (overleg · bijdragen) 17 dec 2015 10:50‎ (CET)
    • In principe blijft het sjabloon staan tot de beoordeling door een moderator heeft plaatsgevonden. De beoordeling zal in principe minimaal 2 weken na het plaatsen van de verwijdernominatie plaatsvinden. Alice2Alice (overleg) 17 dec 2015 12:13 (CET)
  • Ja, en in die 14 dagen moet de babbelende bladvulling vervangen wordden door een meer neutraal en objectief, zeg maar encyclopedisch, verhaal. Tot nog toe is dat helaas nog niet gebeurd. Fred (overleg) 17 dec 2015 12:44 (CET)
   • Kan u me uitleggen wat u bedoelt met "babbelende bladvulling" Fred? En waar is de tekst niet neutraal of subjectief? Marieteyckmans (overleg) 17 dec 2015 14:20 (CET)
 • The Race - wiu - Relevantie is niet echt duidelijk, de race is maar één keer gehouden en er worden geen beloningen genoemd, maar alleen doelstellingen. Het aantal deelnemers wordt niet genoemd, maar gezien de tabel met deelnemers was dat aantal zeer beperkt. De schrijfstijl is niet helemaal in orde, er staan een paar verscholen meningen in en het leest eerder promotioneel dan encyclopedisch. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2015 10:19 (CET)
 • Pieter De Buysser - wiu - bronloze beweringen. De opgevoerde "bronnen" blijken commerciële links. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 10:23 (CET)
  •   Opmerking Nominatiesjabloon is door de aanmaker van het artikel verwijderd, maar door mij zonet teruggeplaatst. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 14 dec 2015 12:28 (CET)
  • Ondertussen werden alle beweringen door bronnen gestaafd. Dit zijn niet-commerciële bronnen zoals theaterencyclopedia en archieven van festivals, theaters en productiehuizen. Bedankt om dit na te kijken en om te overwegen te pagina goed te keuren voor Wikipedia. Marieteyckmans (overleg) 17 dec 2015 17:05 (CET)
 • Sella Roov-Yrros - GEW - Xoah. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 10:28 (CET)
 • PopUp -wiu - OnNodige CamelCase, betreurenswaardig taalgebruik, geurt naar promo (ondanks de verwijderde commerciële exlinks). Kleuske (overleg) 8 dec 2015 10:38 (CET)
  • Vanwege de meerdere betekenissen zou er ook een verduidelijking bijmoeten. Zie Pop-up. Het artikel is nu wel gekleurd geschreven. Zou wat minder aandacht voor mogelijkheden van de ondernemer moeten komen, en wat meer over het begrip zelf. Nietanoniem (overleg) 8 dec 2015 11:01 (CET)
  • Ik had een vorige versie vanochtend verwijderd wegens copyvio; deze bevat geen copyvio, maar daar is dan wel alles mee gezegd. Zelfs de spelling valt op af te dingen: "pop-up [winkel]" geeft veel meer google hits dan "PopUp winkel". Ik heb het lemma dan ook hernoemd tot Pop-up winkel, en deze is ook vanaf de dp Pop-up gelinkt. CaAl (overleg) 8 dec 2015 11:07 (CET)
   •   Voor verwijderen Een pop-up winkel is een tijdelijke winkel, restaurant of evenement. Hè?? Een winkel is een evenement dan wel een restaurant? Fred (overleg) 8 dec 2015 11:25 (CET)
    • Het is een winkel OF een restaurant OF een evenement. Snap je dit echt niet? Dan is het droevig. Wil je grappig zijn, dan is het een slechte poging tot trollen. Nietanoniem (overleg) 8 dec 2015 15:20 (CET)
     • Nee, ik snap het natuurlijk wel, maar het staat er niet. Het gewraakte zinnetje is de aanhef nog wel. Wat er wél staat is een voorbeeld van het reeds eerder genoemde betreurenswaardig taalgebruik. Met trollen heeft dit uiteraard niets te maken. Fred (overleg) 8 dec 2015 15:44 (CET)
      • Raar dat het er per se zo moet staan, zoals jij het goed vind. Ik snap deze tekst prima, en vind hem niet raar. Waarom heb je 'm niet aangepast, maar steek je er de draak mee? ed0verleg 8 dec 2015 17:58 (CET)
       • Omdat er nog veel méér in de tekst staat dat aangepast moet worden. Dat werd dan ook onder de noemer betreurenswaardig taalgebruik gekenschetst. Ik citeer uit het artikel, dat dus al met een kromme zin begint. Natuurlijk kun je ook van een zin vol taal- en stijlfouten best begrijpen wat er staat maar wij zijn natuurlijk wél een serieuze encyclopedie, waaraan ook de nodige eisen qua taalgebruik moeten worden gesteld. Fred (overleg) 8 dec 2015 23:28 (CET)
  •   Opmerking Het verschijnsel is waarschijnlijk bekender in Vlaanderen wegens het televisieprogramma Mijn Pop-uprestaurant.Mvg,   TheDragonhunter | Vragen? 9 dec 2015 01:49 (CET)
   • We kennen het ook in Nederland, zeker al een aantal jaren. Ik denk dat het TV-programma (uit 2014) een afgeleide is van het toen reeds enkele jaren bestaande verschijnsel, niet andersom. Het verschijnsel an sich lijkt me overigens E-waardig. Fred (overleg) 9 dec 2015 12:52 (CET)
  • Het moet zijn "pop-upwinkel" en niet "pop-up winkel". Er hoort geen spatie in te staan. Ik heb dat al veranderd in het artikel maar de naam klopt nog niet. 147.175.187.143 9 dec 2015 13:45 (CET)
   • Inderdaad. En PopUp is een boek volgens de dp. Die ook graag weg dus. ErikvanB (overleg) 16 dec 2015 19:34 (CET)
    • En nu is een pop-upwinkel ineens weer een trend, maar een winkel IS evenmin een trend dan een restaurant of evenement (ook al begrijp ik best wat er bedoeld wordt....). Een winkel is namelijk een winkel en een pop-upwinkel is een tijdelijke winkel, die onverwacht aan het licht komt en even onverwacht weer kan verdwijnen. Formuleer dat nu eens goed, a.u.b. Zo moeilijk is dat toch niet? Fred (overleg) 17 dec 2015 12:39 (CET)
  •   Opmerking: hernoemd naar Pop-upwinkel. In geval van verwijdering s.v.p. opletten dat ook de redirects PopUp en Pop-up winkel verwijderd worden (die laatste kan volgens mij hoe dan ook weg). Woodcutterty|(?) 21 dec 2015 01:47 (CET)
 • Havanezer - wiu - Bronloze beweringen (o.a. over de politieke toestand), inleiding, WP:NPOV. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 11:11 (CET)
  • Terug naar acceptabele versie. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 11:15 (CET)
 • Corporate refugee - NE - Dramaqueen artikeltje over mensen die ontslag namen. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 11:18 (CET)
  •   Voor verwijderen - Niet alleen NE, maar ook nog eens erg gekleurd artikel. Nietanoniem (overleg) 8 dec 2015 11:24 (CET)

Toegevoegd 08/12: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Taalgrap - NE - Een taalgrap is op zich best een artikel waard en heeft een lange traditie. Het artikel is echter een vergaarbak van onbebronde lolbroekerij. Bovendien zijn Taalgrap en Tongbreker twee verschillende dingen. De meeste tongbrekers zijn namelijk niet. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 11:37 (CET)
  •   Voor verwijderen. Valt weinig aan toe voegen. Tongbreker redirect naar Taalgrap, wat dus ook weg kan. Nietanoniem (overleg) 8 dec 2015 11:38 (CET)
  • Het artikel heeft heel lang tongbreker geheten, tot een grappenmaker taalgrap van de titel heeft gemaakt. Beter lijkt het me het artikel eerst terug te hernoemen, en mogelijk dan opnieuw te nomineren om de nominatie zuiver over tongbreker te hebben, want taalgrap heeft als artikel nog nooit bestaan tot nu toe. ed0verleg 8 dec 2015 13:13 (CET)
   • Oeh... Die had ik niet gezien. Maar zelfs als we het "tongbreker" noemen, waar ik op zich geen bezwaar tegen heb, is de waslijst aan (deels buitenlandse) voorbeelden een taak voor Wikiquote ipv de encyclopedie. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 13:19 (CET)
    • Klopt, het artikel zou over de (bebronde) geschiedenis van de tongbreker moeten gaan, wellicht over cabaretiers of rappers of van mijn part de paus die een wereldberoemde tongbreker heeft gebruikt. En als het hier blijft, zou het beter Lijst van tongbrekers moeten heten, want dan dekt de vlag de lading beter. Tussen die andere 250.000 lijsten (op alle taalversies dan) valt die niet meer op. ed0verleg 8 dec 2015 13:24 (CET)
  • Ping gebruiker:Madyno: die heeft destijds de pagina (onterecht) hernoemd. / Ik ben   Voor terughernoemen naar tongbreker. Tevens ben ik voor het extreem inkorten van dat lemma tot een artikel over tongbrekers. Dat de overdosis voorbeelden vervolgens weggeparkeerd wordt in een lijst, ben ik geen voorstander van maar een minder grote tegenstander dan wanneer het in een "gewoon artikel" staat. CaAl (overleg) 8 dec 2015 13:56 (CET)
   • IK heb de pagimna beslist niet onterecht hernoemd. Er staan namelijk niet alleen tongbrekers op, maar allerlei taalgrappen, die erop gezet worden door mensen die niet weten wat een tongbreker is. Madyno (overleg) 8 dec 2015 14:18 (CET)
    • Ik heb zonet de hele lijst nog een nagevlooid om te zien of ik toch ongelijk had, maar heb geen taalgrappen kunnen vinden, alleen tongbrekers in een aantal talen. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 15:31 (CET)
     • Ik heb de lijst niet nagevlooid, maar als het inderdaad zo is dat de lijst zowel taalgrappen als tongbrekers bevat, dan is de hernoeming van tongbreker naar taalgrap een soort BTNI-actie. Waarom dan niet "Taalgrappen en tongbrekers" o.i.d. noemen? CaAl (overleg) 8 dec 2015 16:00 (CET)
      • Omdat het twee verschillende onderwerpen zijn. Splitsen dus. Joostik (overleg) 8 dec 2015 18:28 (CET)
       • Inderdaad, Taalgrap en Tongbreker zijn hoe dan ook twee heel verschillende kwesties, dus zeker niet van de een een redirect naar de ander maken. CaAl heeft het hierboven over BTNI, maar dat heeft er niets mee te maken; het is gewoon fout, niets meer en niets minder. De Wikischim (overleg) 8 dec 2015 22:39 (CET)
       • (Na het artikel zelf bekeken te hebben) Ik denk dat voor de huidige inhoud Tongbreker de beste titel is. Verder zou Taalgrap een nieuw artikel moeten worden; in feite is er nog geen artikel over. Verder wel mee eens dat de lijst met voorbeelden (en dan met name die in het Nederlands) disproportioneel is. De Wikischim (overleg) 8 dec 2015 22:42 (CET)
  • In het bedoelde lemma staan veel grappige taalverschijnselen. Ook een tongbreker is een grappig taalverschijnsel, door mij als 'taalgrap' omschreven. Ik heb er geen moeite mee dat het lemma bestaat, maar dan niet onder de titel 'tongbreker', want die dekt de lading niet. Madyno (overleg) 9 dec 2015 13:11 (CET)
   • Liever terug naar puur tongbreker. Er moet vast wel iets logopedisch aan vast te plakken zijn of zo: waarom ze moeilijk zijn. Jcwf (overleg) 9 dec 2015 21:07 (CET)
  • Ondertussen is het lemma een redirect naar Tongbreker, dat ook alleen over tongbrekers gaat. Ook op dat lemma staat een ne-sjabloon; dit lemma mag wmb behouden worden. De redirect kan beter verwijzen naar Woordspeling. Wikiwerner (overleg) 27 dec 2015 20:31 (CET)
 • Hanne Maudens - NE - Jeugdsporter/WP:NPOV. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 11:57 (CET)
 • Femke van Dusschoten - wiu - Bronloze biografie. Reclame voor kapperszaak al verwijderd. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 12:07 (CET)
  •   Tegen verwijderen Inmiddels van bronnen voorzien. Eigenlijk een nogal overtrokken nominatie na 18 minuten van het eerste artikel van een nieuwe medewerker. En geen bruikbare uitleg op de overlegpagina van de auteur zodat die zich naar de helpdesk moest wenden voor uitleg. The Banner Overleg 8 dec 2015 14:30 (CET)
  • artikel is inmiddels helemaal opgeknapt. Verzoek aan Kleuske of de nominatie weg kan.   MoiraMoira overleg 8 dec 2015 15:20 (CET)
 • Joseph Quatannens - wiu - Onopgemaakte lap tekst, met veel te lange zinnen. Groot deel van de tekst gaat ook niet over Quatannens zelf. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2015 12:12 (CET)
  • Gezien deze terugkoppeling, krijg ik ook een vermoeden van origineel onderzoek. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2015 12:15 (CET)
   • "Naar aanleiding van deze gelegenheid verscheen tevens het boek Le Lynx dat gewijd is aan leven en werk gekaderd in de brede context van het interbellum in België en de geïllustreerde pers. [...] BOSTYN B., Le Lynx, FotoMuseum Provincie Antwerpen, 2014, 112 p." In dit soort gevallen loont het een oogje op de payload te houden. Het blijkt reclame voor het eigen werk. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 13:23 (CET)
Kan prima lemma worden als het wat verzakelijkt wordt; reclame is mogelijk punt van zorg; verwijzing naar eigen boek door lemma-schrijver -die deskundig oogt- is niet meteen reden het lemma af te voeren. mvg HenriDuvent 12 dec 2015 18:34 (CET)
Is verbeterd HenriDuvent 16 dec 2015 14:23 (CET)
 • Frank Philippi - vergelijkbare tekst van dezelfde schrijverster - veel gepraat om het onderwerp heen - vis ←   → overleg 8 dec 2015 14:05 (CET)
  •   Voor verwijderen Oeverloos en niet-neutraal gebabbel. Artikel staat vol met superlatieven en POV. Fred (overleg) 8 dec 2015 16:30 (CET)
Kan prima lemma worden als het wat verzakelijkt wordt; reclame is mogelijk punt van zorg; verwijzing naar eigen boek door lemma-schrijver -die deskundig oogt- is niet meteen reden het lemma af te voeren. mvg HenriDuvent 12 dec 2015 18:34 (CET)
Is verbeterd HenriDuvent 16 dec 2015 14:23 (CET)
 • Tragisch realisme - WEG - Net bedachte kunststroming zonder herkenbaar encyclpedisch belang. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 13:11 (CET)
 • AutoTrack - Reclame/NE - Website. Dit artikel wordt u aangeboden door de eigenaar. Kleuske (overleg) 8 dec 2015 13:47 (CET)
  •   Tegen verwijderen Ik heb er in 2 etappes aan gepoetst. Het bedrijf is wel E. Wikiwerner (overleg) 27 dec 2015 20:58 (CET)
 • Teifi - bronloos drama. Tijd voor WP:TNT (opblazen en opnieuw beginnen) - FCP The Banner Overleg 8 dec 2015 15:12 (CET)
  • Nu   Tegen verwijderen Beetje opgeknapt. Was slordig overgenomen uit de Engelse wikipedia. Tekstman (overleg) 14 dec 2015 20:25 (CET)
 • Fractie SAM -NE- Dit oogt als een verkiezingspamflet van een...NE-studentenfractie in de universiteitsraad van de Universiteit van Tilburg. Aangemaakt door de fractie zelve, getuige de (ongeoorloofde) gebruikersnaam. Fred (overleg) 8 dec 2015 16:28 (CET)
  •   Voor verwijderen Veel trivialiteiten, geen E-waarde. Wikiwerner (overleg) 27 dec 2015 21:04 (CET)
 • Terence Albert O'Brien en redirect Terence Albert O' Brien - weg - bronloos drama. Tijd voor WP:TNT (opblazen en opnieuw beginnen) - FCP. ENWP en - nog belangrijker - de bronnen vertellen een ander verhaal. The Banner Overleg 8 dec 2015 16:33 (CET)
  •   Voor verwijderen - Eens met The Banner, hier klopt weinig van. Tekstman (overleg) 14 dec 2015 20:29 (CET)
 • The Legends Of Setans - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Kattenkruid (overleg) 8 dec 2015 17:41 (CET)
 • Human Touch - wiu - Geen opmaak, geen duidelijke inleiding, spel- en typefouten. Kattenkruid (overleg) 8 dec 2015 17:55 (CET)
 • Hans van Meteren - mag wel wat meer zijn - vis ←   → overleg 8 dec 2015 18:57 (CET)
  • En wat neutraler. Bob.v.R (overleg) 9 dec 2015 02:31 (CET)
  • Een zoekopdracht op Google naar zijn naam in combinatie met Wolfsburg levert geen enkele relevante hit op. Dus sowieso twijfel aan het bestaan van deze voetballer. Look Sharp!   9 dec 2015 18:08 (CET)
   • Henk van Meeteren (heel vaak gespeld:Van Meteren), heeft voor Wolfsburg gespeeld in de 2. Bundesliga in de jaren 70. Daarvoor Ajax(jeugd), ZFC, Arminia Hannover, Beerschot, St. Niklaas en Willem II. Ik neem dat deze speler hier bedoeld wordt. Cattivi (overleg) 10 dec 2015 22:30 (CET)
    •   Voor verwijderen Doe dan maar weg; het zijn 2 zinnen waarvan er één niet encyclopedisch geschreven is. Wikiwerner (overleg) 27 dec 2015 21:09 (CET)

Toegevoegd 08/12: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Overleg:Archief − weg − Er is geen gebruiker onder de naam "Archief", pagina is al meer dan 9 jaar niet bewerkt en naamgeving klopt niet. Basnoordwijk (overleg) 8 dec 2015 20:01 (CET)
  • Deze overlegpagina hoort bij het artikel Archief, niet bij een gebruiker die die naam zou hebben. Ik heb het nuweg-sjabloon dan ook verwijderd. Woodcutterty|(?) 8 dec 2015 20:05 (CET)
   • Omdat een overlegpagina van een artikel nooit verwijderd wordt (uitzondering is als het uitsluitend een botmelding betreft dat al afgehandeld is), zal ik de nominatie hier maar doorstrepen. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2015 22:25 (CET)
 • Knevelarij - weg - Het lemma bestaat hoofdzakelijk uit wetsteksten uit het Belgische Strafwetboek en het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Het lemma biedt geen informatie aan die niet al in deze, opzich duidelijk geformuleerde, wetsteksten staat. Er wordt geen duiding gegeven met behulp van bronnen noch wordt het geheel in een breder perspectief geplaatst. Al met al verdient het lemma in deze vorm geen plaats in de encyclopedie. Perudotes (overleg) 8 dec 2015 20:18 (CET)
  •   Tegen verwijderen Met de beste wil van de wereld begrijp ik niet dit stuk geen plaats zou hebben in een encyclopedie. Het is een minder gekend begrip, een strafbaar feit dat toegelicht wordt aan de hand van wetteksten. Kan het nog beter? Dit is precies waar een encyclopedie voor dient. Ik heb het stuk opgestart en ik ben licht verbolgen dat ik het na tien (10!) jaar moet komen redden. - Karel Anthonissen (overleg) 9 dec 2015 19:56 (CET)
   • U begrijpt niet dat de encyclopedie niet bedoeld is voor het dumpen van een wettekst, omdat daar reeds andere sites voor bestaan (bijvoorbeeld wetten.nl). U lijkt ook de functie van het recht niet te snappen, de wettekst licht niet het strafbare feit toe, maar de wet geeft juist een definitie van een strafbaar feit. Het lemma kan dus inderdaad beter en is in deze vorm niet waar een encyclopedie voor dient. Bij een toelichting verwacht men ten minste dat deze toelichting langer is dan de aangehaalde wetgeving die het hoort toe te lichten en niet slechts éém bronloos zinnetje. Voor een voorbeeld hoe men een wetstekst zou kunnen toelichten zie Aanslag op internationaal beschermd persoon (Nederland). Ik hoop dat u inziet dat uw 'schrijfsel' bij lange na geen toelichting is en al helemaal niet encyclopediewaardig, het is misschien antiek maar dat maakt nog niet een goed artikel. Sterker nog er is tien jaar de tijd geweest om het artikel te verbeteren. Perudotes (overleg) 9 dec 2015 23:16 (CET)
  •   Opmerking: ik weet niet hoe dit in België zit, maar in Nederland veronderstelt het delict 'knevelarij' – in weerwil van de definitie in het woordenboek (vgl. Van Dale, die als eerste definitie 'afpersing' geeft) – juist geen afpersing, maar een vorm van misleiding door de ambtenaar in kwestie (volgens de woordenboekdefinitie is knevelarij trouwens niet tot ambtenaren beperkt: er lijkt hier sprake te zijn van een synthese tussen delictsomschrijving en woordenboekdefinitie). Als bedoeld wordt om 'afpersing door machtsmisbruik' te omschrijven hoort het Nederlandse artikel 366 Wetboek van Strafrecht dus niet genoemd te worden. Ik ben het trouwens eens met de nominator dat dit artikel ver onder de maat is, en oneens met Karel Anthonissen dat hier een begrip zou worden toegelicht aan de hand van wetteksten (het gaat om niet meer dan een definitie en een opsomming van wetteksten). In deze vorm ben ik zeker voor verwijderen. Woodcutterty|(?) 9 dec 2015 21:16 (CET)
  •   Tegen verwijderen, hoe de nominator kan stellen dat de wetsteksten in deze duidelijk geformuleerd zijn is een raadsel, de Belgische gaat nog wel, maar de Nederlandse is een van de soort gokt u maar wat hier wordt bedoeld. Het lemma kan beter, maar knevelarij als ambtsmisdrijf is voldoende reden voor een lemma. Peter b (overleg) 9 dec 2015 23:39 (CET)
   • De wettekst lijkt mij toch niet in zulk lastig proza vervat, zonder de inhoudelijke tekst te veranderen staat er simpel en duidelijk dat:
    1. De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening,
     1. als verschuldigd aan hemzelf,
     2. aan een ander ambtenaar of
     3. aan enige openbare kas,
      1. vordert of
      2. ontvangt of
      3. bij een uitbetaling terughoudt
    2. hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is,
    3. wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Daar zit geen woord Spaans bij. Voor het overige lijkt u voornamelijk te reageren op de encyclopedische relevantie van het onderwerp. Het betreft echter geen ne-nominatie, maar een nominatie van de kwaliteit/niet aanwezige inhoud van het lemma. Ik zie niet in hoe het zijn of niet zijn van een ambtsmisdrijf daar iets aan veranderd. Misschien dat u daar op kunt reageren? Perudotes (overleg) 10 dec 2015 00:08 (CET)
 • Hoofdbrug (Gent) - wiu - Vrij karig artikel. Geen duidelijke omschrijving van het onderwerp. Uit de tekst blijkt de relevantie ook niet. Niet gecategoriseerd. Titel is ook fout (er bestaat nog geen artikel hoofdbrug). EvilFreD (overleg) 8 dec 2015 20:38 (CET)
  •   Tegen verwijderen De brug bestaat. Titel is juist (anders moeten we bij een volgende hoofdbrug weer aan de titels gaan knoeien). Nocat is geen reden tot verwijdering. Relevantie is aanwezig: Een belangrijke brug in het centrum van Gent, mét een rijke geschiedenis. Uitbreiding gewenst (brug ligt bij het Gravensteen)! Verwijdering is hier absoluut niet aan de orde. Overigens kan ik me de nominatie wel voorstellen, want oorspronkelijk was het artikel zelfs niet in de Nederlandse taal gesteld. Fred (overleg) 9 dec 2015 12:58 (CET)
   • Correct. Met dien verstande dat ik een Nederlandstalige versie nomineerde. Niet omdat het eerder een Engelstalig artikel was, maar omdat het artikel inhoudelijk simpelweg onvoldoende is. Daarom is het ook een wiu-, en geen NE-nominatie. EvilFreD (overleg) 9 dec 2015 19:17 (CET)
    •   Tegen verwijderen of vernoemen. Er bestaan er in Nederland al twee in de vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart, de Hoofdbrug (Doelhofbrug) op km 8.3 en een Hoofdbrug in Oosterwolde op km 45.5 en ook nog een Hoofdbrug in de Nieuwe Haven te Schiedam op km 0,1 Stunteltje (overleg) 16 dec 2015 09:47 (CET)

  Tegen verwijderen Het artikel was inderdaad nogal summier, maar met enige goede wil is het grondig aangepast en ik neem aan dat de nominatie voor verwijdering op basis van karige informatie en niet relevant niet langer van toepassing is.Jean-Pierre Remy (overleg) 16 dec 2015 21:10 (CET)

 • Weerspannigheid - weg - 1) Het lemma bestaat hoofdzakelijk uit een wettekst uit het Belgische Strafwetboek. Het lemma biedt geen informatie aan die niet al in deze, opzich duidelijk geformuleerde, wetstekst staat. Er wordt geen duiding gegeven met behulp van bronnen noch wordt het geheel in een breder perspectief geplaatst. 2) Daarnaast lijkt de informatie in het lemma incompleet te zijn. In de infobox wordt verwezen naar art. 269-274 Strafwetboek, terwijl de aangehaalde tekst alleen van artikel 269 is. 3) Het artikel is geschreven vanuit een belgocentristisch punt en maakt geen gewag van de Nederlandse equivalent 'wederspannigheid' in art. 180 Sr. Al met al is het artikel zwaar onder de maat, incompleet en té kort en dient daarom verwijderd te worden. Perudotes (overleg) 8 dec 2015 20:54 (CET)
  • Mag het ook verbeterd worden? Of moet het echt per se verwijderd worden? EvilFreD (overleg) 8 dec 2015 21:01 (CET)
  •   Tegen verwijderen Met de beste wil van de wereld begrijp ik niet dit stuk geen plaats zou hebben in een encyclopedie. Het is een een strafbaar feit dat toegelicht wordt aan de hand van een wettekst. Kan het nog beter? Dit is precies waar een encyclopedie voor dient. Ik heb het stuk opgestart en ik ben licht verbolgen dat ik het na tien (10!) jaar moet komen redden. Als het begrip in Nederland ook bestaat moeten onze Hollandse vrienden het stuk aanvullen in plaats van wegdoen. Daar hebben ze al tien jaar de tijd voor gehad. - Karel Anthonissen (overleg) 9 dec 2015 19:56 (CET)
   • U begrijpt niet dat de encyclopedie niet bedoeld is voor het dumpen van een wettekst, omdat daar reeds andere sites voor bestaan (bijvoorbeeld wetten.nl). U lijkt ook de functie van het recht niet te snappen, de wettekst licht niet het strafbare feit toe, maar de wet geeft juist een definitie van een strafbaar feit. Het lemma kan dus inderdaad beter en is in deze vorm niet waar een encyclopedie voor dient. Bij een toelichting verwacht men ten minste dat deze toelichting langer is dan de aangehaalde wetgeving die het hoort toe te lichten en niet slechts twee bronloze zinnetjes. Voor een voorbeeld hoe men een wetstekst zou kunnen toelichten zie Aanslag op internationaal beschermd persoon (Nederland). Zeggen dat anderen maar uw puinhoop moeten opruimen is natuurlijk ook een jij-bak vanjewelste. Ik hoop dat u inziet dat uw 'schrijfsel' bij lange na geen toelichting is en al helemaal niet encyclopediewaardig, het is misschien antiek maar dat maakt nog niet een goed artikel. Sterker nog er is tien jaar de tijd geweest om het artikel te verbeteren. Perudotes (overleg) 9 dec 2015 23:16 (CET)
    • Tja, als we zo gaan redeneren. Wikipedia bevat talloze "x is een y"-artikelen. Artikelen die niets meer vertellen dan dat een onuitspreekbare Latijnse naam een mug is uit die die familie bijvoorbeeld. Het artikel voldoet in ieder geval aan de criteria als omschreven op Wikipedia:Beginnetje. EvilFreD (overleg) 10 dec 2015 22:45 (CET)
     • Als vaste TBP-bezoeker weet u natuurlijk als geen ander dat het argument 'maar artikel x staat wel op Wikipedia' een van de meest voorkomende drogredenen hier op TBP is. Niet alleen schetst het een vals dilemma (namelijk of beide artikelen horen op Wikipedia of beiden horen niet op Wikipedia) het is ook nog eens een secundum quid (prima facie zegt de inclusie van talloze 'x-en' niks over wenselijkheid van 'y'). Daarnaast maakt u een falsis principiis proficisci omdat de lemmata over die muggen met onuitspreekbare Latijnse namen overal ter wereld hetzelfde, terwijl in het onderhavige lemma niet eens duidelijk is of het om specifieke regelgeving gaat of om een wereldwijd homogeen begrip. U lijkt overigens zelf vrij inconsistent in uw argumentatie op TBP; hier argumenteerde u nog dat 'neerlandocentrisme' (en in het verlengde daarvan dus ook belgocentrisme) een zelfstandige verwijderreden is en hier lijkt u die mening nog steeds toegedaan. Het is dan ook vreemd dat u daar nu geen gewag van maakt, of bekijkt u de zaak nu uit een ander perspectief? Voor het overige durf ik te betwijfelen dat het artikel voldoet aan de eisen van Wikipedia:Beginnetje; het herhalen van informatie die ook in de wettekst te vinden is, is geen inhoudelijk relevante handeling. Perudotes (overleg) 11 dec 2015 00:40 (CET)
      • Je hoort mij dan ook niet beweren dat ik erg onder de indruk ben van dit artikel. En je hebt mij ook zeker niet zien beweren dat het belgocentrisme hier wel aanvaardbaar is, terwijl neerlandocentrismen elders dat niet zijn. Probeer me geen woorden in de mond te leggen. EvilFreD (overleg) 11 dec 2015 04:35 (CET)
       • Ah, een non sequitur: de discussie ging immers niet over of u 'onder de indruk ben[t] van dit artikel', ten minste dat vind ik niet terug in mijn nominatie. Overigens leg ik u geen woorden in de mond, ik ageer alleen tegen de door u ingebrachte stellingen. Ten minste een welwillende interpretatie van uw schrijven hierboven leidt tot de slotsom dat u klaarblijkelijk tegen verwijdering bent. Een minder welwillende interpretatie van uw schrijven is dat u aan het muggenziften bent om het muggenziften zonder zich inhoudelijk in de discussie te willen mengen, maar u weet zelf ook dat TBP daar niet voor bedoeld is. "Tja, als we zo gaan redeneren" is immers geen frase die gebruikt wordt om een ad informantum of steunbetuiging in te lassen, maar lijkt eerder een aankondiging dat u het niet met de hoofdstelling eens bent (dat is: het artikel dient verwijdert te worden). U komt vervolgens alleen aan met een paar drogredenen over zaken die niet ter discussie stonden. En vervolgens komt u met één van de vele maatstaven voor behoud van een lemma. Dit terwijl de nominatie verschillende redenen noemt die onder verschillende verwijderredenen vallen. In zo een overduidelijke situatie van confirmation bias bij een vaste TBP-bezoeker is een beroep op uw hypocrisie zeker een valide argument en niet een kwestie van "Probeer me geen woorden in de mond te leggen" (overigens een argumentum ad baculum). Perudotes (overleg) 11 dec 2015 12:03 (CET)
  •   Tegen verwijderen Voel je vrij om het artikel aan te vullen/verbeteren. Ikzelf heb geen kennis van de Nederlandse tegenhanger. Het reeds bestaande stukje is prima. Aarzel niet om 'nederlandocentrische' artikels eveneens door te lichten en te nomineren indien nodig. RaMPo (overleg) 9 dec 2015 21:09 (CET)
 • Montagne Aardewerkfabriek - ne - Een bedrijf. Encyclopedische relevantie onduidelijk. maarten|wpbe|mp|ytb 8 dec 2015 21:16 (CET)
  • Het bedrijf zou best E kunnen zijn, zeker als het een aantal gerenommeerde plateelbedrijven zou hebben overgenomen. Jammer dat het artikel (nog) niet aangeeft welke dat zijn. Fred (overleg) 8 dec 2015 23:30 (CET)
 • Nelleke Arnout - Heeft voor een aantal lokale omroepen gewerkt en nu voor een webradiostation Mbch331 (Overleg) 8 dec 2015 22:01 (CET)
  •   Tegen verwijderen Ik snap echt niet wat hier mis mee is. Wat betreft de lokale omroepen; het is er niet één, het zijn er meerdere en het zijn ook duidelijk niet de minste omroepen, gezien het feit dat die ook allemaal op Wikipedia staan. Als ze alléén van een lokale omroep bekend is, kan ik me nog enigszins indenken dat het NE is, maar Arnout werkt niet alleen lokaal. Want wat betreft het webradiostation, in haar geval geval KX Radio, het is weliswaar een internetzender, maar hij is toch echt landelijk. En wat we daar in de lijst met dj's kunnen zien, is dat die ook bijna allemaal een Wikipedia artikel hebben, terwijl ook daar niet iedereen even bekend is. Voor mij is dat ook al reden genoeg om een Wikipedia artikel aan Arnout te wijden. Met met deze optelsom zie ik dan toch wel echt voldoende aanleiding voor een Wikipedia artikel over Arnout en daarom dus het vriendelijke verzoek om het niet te verwijderen. Ischa1 (overleg) 8 dec 2015 22:59 (CET)
   • 'bekendheid' is geen criterium voor opname in de encyclopedie noch doet het er toe dat zij gewerkt heeft voor instanties met een lemma op wikipedia of dat andere dj's wel een lemma hebben; er moet in voldoende mate in betrouwbare onafhankelijke bronnen over het onderwerp geschreven zijn. Bij Nelleke Arnout lijkt mij daar geen sprake van. Daarom   Voor verwijderen Perudotes (overleg) 8 dec 2015 23:14 (CET)
  • Ik had nog niet de NTR Radioprijs publieksprijs genoemd. Toen ze die won in 2013 is dat veelvuldig in allerlei nieuwsmedia geweest. Ik kan me bij het standpunt van Perudotes rondom onafhankelijke bronnen goed indenken dat het artikel op het randje is, maar alles bij elkaar, ook nogmaals met de andere zenders waar ze bij werkt en waar ook gewoon artikelen over geschreven zijn, denk ik toch echt dat het onderwerp voldoende E is om het artikel te behouden. Ischa1 (overleg) 9 dec 2015 07:46 (CET)
  •   Tegen verwijderen - De twee lokale radiostations waar ze als radio-dj werkte zijn onvoldoende om een artikel op Wikipedia te rechtvaardigen. Haar werk voor KX Radio is landelijk. Het doet er volgens mij niet toe dat het via internet wordt uitgezonden en niet via de ether. Alice2Alice (overleg) 10 dec 2015 13:20 (CET)
 • King Comedy - ne - Lokaal evenement (?), in ieder geval blijkt uit het artikel geen relevantie, zelfs niet of het lokaal of nationaal is. Reclame kan ook, omdat de doelstellingen gepresenteerd worden. Dqfn13 (overleg) 8 dec 2015 22:20 (CET)
 • Liselotte Sels - NE - Relevantie onduidelijk. Copyvio? Cross-wiki-zelf-promo! EvilFreD (overleg) 8 dec 2015 22:27 (CET)
 • Mark Sluiter - wiu - Geen enkele bron voor alle beweringen die over Sluiter worden gedaan. Zie ook de bijbehorende overlegpagina. Marrakech (overleg) 8 dec 2015 22:30 (CET)