Hoofdmenu openen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2019

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als dat niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 14/02; te verwijderen vanaf 28/02Bewerken

Toegevoegd 14/02: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Polywell - An sich zeker een E onderwerp (zie ook het Engelstalig lemma). Ik heb helaas geen kaas van nucleaire reactoren gegeten, dus misschien kan een expert ter zake er eens naar kijken? Mvg, GreenDay2 14 feb 2015 00:39 (CET)
  • Volgens het Engelstalige artikel gaat het om een fusiereactor, waar men bij nucleaire reactor doch eerder aan een kern(splitsings-)reactor zou denken. Los daarvan, wat ik ervan kan vinden lijkt er op dat er nog geen werkende versie van dit ding gebouwd is, dat het wellicht een loze belofte is. Het concept is van de firma EMC2, maar men zoekt some funding with deep pockets. Wellicht is daartoe enige naamsbekendheid bevorderlijk. Persoonlijk ben ik wel bij kernfusie betrokken geweest, maar heb van Polywell nog nimmer vernomen, al moet ik erbij zeggen dat ik al jaren uit het vak ben. Ook niet echt helpen wil dat het Engelstalige artikel door een one-issue-aanmaker is geschreven. Fred (overleg) 14 feb 2015 21:26 (CET)
  • Dit is een nogal alternatief idee voor zo'n reactor. De 'orthodoxe' manier om kernfusie te bereiken en daar netto energie mee op te wekken, is de tokamak en daar doet men bij de 'gevestigde' instituten (Rijnhuizen e.d.) onderzoek naar, vaak in grote consortia zoals ITER. In de VS doet men ook nog wel iets met het in een zeer klein volume focussen van krachtige laserbundels, maar het concept van de Polywell lijkt zich nogal aan de rand van de wetenschap te bevinden. Bussard zelf noemt het in zijn publicatie uit 1991 dan ook een highly speculative concept. Het Engelse Wikipedia-artikel lijkt me trouwens niet iets om te willen navolgen: dat is veel te groot voor een encyclopedisch artikel over zo'n speculatief idee, en bevat een overdaad aan 'primaire' onderzoeksliteratuur. De vraag die lastig te beantwoorden is, is of dit idee buiten de eigen kring voldoende bekendheid geniet om er een degelijk artikel over te kunnen schrijven. Dat vereist m.i. reviewartikelen die dit concept (mede) bespreken, in wetenschappelijke tijdschriften of in algemene overzichtswerken over kernfusie. Daar lijken er niet heel veel van te zijn. Uit het Engelse artikel kunnen we er drie lichten: twee artikelen van Todd H. Rider uit 1995 en 1997 en een recent overzichtswerk over inertial electrostatic confinement (IEC) in het algemeen (dat in het Engelse artikel kennelijk alleen wordt gebruikt om de bewering te onderbouwen dat de polywell een van de op IEC gebaseerde methoden is). Het Duitse artikel noemt nog een review uit 1994 (en heeft daarmee over het algemeen een beter geschikte lijst van bronnen). Het onderwerp bevindt zich wat mij betreft op de rand van E en ik denk dat we eventuele tijd beter zouden kunnen steken in een algemeen artikel over IEC en de daarop gebaseerde (voorgestelde) systemen. Of misschien zouden we eerst het nogal korte artikel over kernfusie kunnen verbeteren... Paul B (overleg) 15 feb 2015 15:02 (CET)
 • Amsterdams busmaterieel (1982-1998) - Een overzicht van busmaterieel kan E zijn, mits daarin opgenomen een duidelijk overzicht van de door de stad / maatschappij gebruikte bussen. Dit in een overzicht in chronologische volgorde danwel een overzicht per merk en type bus, met daarbij dan een algemene omschrijving van dat type bus. Individuele bussen zijn uiteraard NE. Helaas laat dit artikel juist een indeling zien per individuele NE bus, ingedeeld op een voor 99% van de bevolking nietszeggend busnummer. De omschrijvingen van het type bus ontbreken volledig. Wel een overdaad aan trivia over individuele NE bussen. Zoals bijvoorbeeld: "De 344 was een semi-tourbus in tweedeursuitvoering met smalle instap; pas twee jaar later kreeg hij een filmkast en luxe tourinterieur.", "De 324 werd verkocht aan een particulier in Vlissingen en kon daar anno 2011 nog steeds worden aangetroffen aanwezig." en "De 520 werd vanaf 17 augustus 2001 jeugdhonk (The Buzz) bij stichting Dock in Geuzenveld." Dat zijn slechts enkele willekeurige voorbeelden. Het artikel staat er vol mee.  LeeGer  14 feb 2015 00:53 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Dit is de derde keer dat dit artikel, of delen daarvan, wordt genomineerd en in de twee voorgaande sessies is behouden. Natuurlijk kan het beknopter (zie 1998-nu) dat al tot de minimale informatie is gereduceerd. Voorts stelt de nominator dat de omschrijvingen volledig ontbreken terwijl elke serie juist eerst worden beschreven, ik vermoed dat hij het artikel niet goed heeft gelezen. Voorts stelt hij dat er per individuele bus wordt geschreven, ook dit is onjuist want er wordt per serie geschreven.Bijwyks (overleg) 14 feb 2015 10:23 (CET)
   • Ik vermoed juist dat het Bijwyks is die het artikel niet juist heeft gelezen. Laten we bijvoorbeeld de vermelding "GVU-bus" eens nader bekijken. Waar staat "GVU-bus" voor? Geen idee, dat wordt in het gehele artikel nergens uitgelegd. De vermelding is achtereenvolgens: "45" (het busnummer), vervolgens "DAF SB201DKDL/Hainje". GVU slaat dus blijkbaar niet op het merk van de bus want dat zal dan wel DAF zijn. Waar SB201DKDL/Hainje op slaat wordt ook nergens verteld. Ik kan slechts raden dat het iets met het type bus van doen heeft. Daarna volgt de tekst: "In januari 1997 huurde het GVB de GVU 45 voor proeven met een geknikt stuur. De 45 (geruild met de 353) reed drie weken in Amsterdam; eerst vanuit garage West, maar al snel vanuit Noord. Na zijn buitendienststelling bij GVU begon de 45 een tweede leven in Sokulov, Rusland." Dit is, in tegenstelling tot wat Bijwyks denkt, geen omschrijving van dit merk en type bus, maar echt een levensloop van een enkele individuele bus. Een goed artikel deelt dit bijvoorbeeld in op merk en type, vermeld dan een algemene omschrijving van merk en type, eventueel een foto, en vermeld daarachter eventueel dan aantallen en periode wanneer deze bussen gebruikt zijn. Je deelt dit niet in op busnummer. Individuele bussen zijn niet E.  LeeGer  14 feb 2015 16:39 (CET)
    • De vermelding "GVU-bus" vindt men overigens in de tabel "CSA 2-standaardbussen". Waarbij ik opmerk dat ook die term in het hele artikel niet verder wordt verklaard. Het artikel lijkt dan ook geschreven te zijn voor en door liefhebbers van de autobus, en niet zozeer als encyclopedisch artikel. Vandaar ook de nominatie.  LeeGer  14 feb 2015 16:47 (CET)
  • Laten we wel Jtm bedanken, want het was al heel erg verbeterd ten opzichte van bijvoorbeeld deze versie. --ErikvanB (overleg) 14 feb 2015 12:59 (CET)
   • Om moe van te worden! Jtm 14 feb 2015 14:04 (CET)
    • Inderdaad! Vooral ondanks meerdere tips en adviezen die ik u in de loop der tijd heb gegeven ter verbetering van deze artikelen, en waarmee daarna totaal niets werd gedaan.  LeeGer  14 feb 2015 16:50 (CET)
     • We zijn uitgepraat! Jtm 14 feb 2015 18:34 (CET)
      • Uitgepraat? Alsof je ooit een poging tot een inhoudelijke discussie hebt geprobeerd. Steeds maar alle kritiek, adviezen etc. aan je laars lappen. Je eigen zin doordrijven, maar hier dan wel steeds het verontwaardigde slachtoffer komen spelen? Bah!  LeeGer  15 feb 2015 02:11 (CET)
        • Ik verzoek je eenmalig om geen contact meer met me op te nemen! Jtm 15 feb 2015 13:03 (CET)
         • Ik verzoek jou nogmaals om Wikipedia nu eindelijk eens te gaan gebruiken voor wat het is: A. Een encyclopedie, en B. een samenwerkingsproject. Wat dus wil zeggen dat je met anderen samenwerkt en overlegd.  LeeGer  15 feb 2015 15:38 (CET)
       • Een tweetal linkjes doet wonderen, en 45 is geen induviduele bus maar onderdeel van een hele serie waar deze ook keurig in gerangschikt staat. Dat hij nu toenvallig uit Utrecht komt maakt hem dus niet NE. De lezer die wil weten waar SB201DKDL/Hainje voor staat kan dit lezen in het lemma Commissie Standaardisering Autobusmaterieel waar dit keurig wordt uitgelegd en de verwijzing naar dit lemma staat in het begin nu met de link naar CSA in het begin.Bijwyks (overleg) 15 feb 2015 08:17 (CET)
        • SB201DKDL/Hainje wordt daar helemaal nergens uitgelegd. De term komt in het hele artikel niet een keer voor. Die 45 is wel een individuele bus, lees nu eens wat daar staat. De levensloop van een enkele bus. Niet de hele serie. En zo zijn er vele vermeldingen over individuele bussen: "De 486, 494, 493 en de 495 begonnen een tweede leven in Varna, Bulgarije onder de respectievelijke nummers 9515, 9518, 9520 en 9522.", "De 520 werd vanaf 17 augustus 2001 jeugdhonk (The Buzz) bij stichting Dock in Geuzenveld.", "Vanaf 1998 werden de 344 en de 345 aan de nieuwe toerafdeling TTS (Tour & Travel Service) verhuurd voor GVB-diensten; bij de verzelfstandiging in 2001 werden ze officieel eigendom van TTS en tot 2001 en 2345 vernummerd. Ze gingen in 2003 buiten dienst en zijn allebei aan een particulier verkocht.", "De 487, 490, 491 en 492 stonden in 2011 nog steeds te koop bij een handelaar in Friesland.", "Vijf wagens (420, 423, 424, 426, 428) reden vanaf 2 augustus bij Milot Reizen en werden onder andere ingezet voor treinvervangende pendeldiensten. De tot 91 vernummerde 428 zou aan Havana, Cuba zijn verkocht in een witte uitmonstering met blauw/groene bumpers.", "Deze miditourbus met autofoon (later mobilofoon en Vetag-installatie) kwam in 1989 in dienst vanuit garage West op lijn 29 en als bel- en telefoonbus in Sloterdijk. De 584 kreeg in augustus 1990 een filmkast met geïntegreerde vermelding van lijnnummers en bestemmingen waaronder de foutieve vermelding '42 solterdijk'. In 1998 ging hij op tienjarige leeftijd buiten dienst." En dat zijn nog maar een paar voorbeelden, willekeurig uit het artikel geplukt. In plaats van hier allemaal leugens te verkopen, zou men de tijd misschien eens moeten steken in het verbeteren van bovenstaande opmerkingen over het artikel?  LeeGer  15 feb 2015 15:38 (CET)
   • Samenwerken met iemand die pagina's nomineert juist op het moment dat die al worden aangepast ? Samenwerken met iemand die zelf leugens verkoopt ? Dacht het niet! Jtm 16 feb 2015 13:41 (CET)
    • Als die aanpassingen nu nog verbeteringen waren, dan had je een punt. Maar dat zijn het niet. Je gaat gewoon op precies dezelfde manier verder, ondanks dat je in diverse nominaties nu al is geprobeerd duidelijk te maken dat dit niet de manier is om een encyclopedisch overzicht op te stellen. En deze vijandige opmerking laat weer bij uitstek zien dat we van jou ook geen enkele constructieve bijdrage hoeven te verwachten als het op verbetering aankomt. Dus rest er ook weinig anders dan een nominatie hier.  LeeGer  16 feb 2015 22:17 (CET)
    • Als je het zo goed weet doe het dan zelf! Gebruiker:Jtm 16 feb 2015 22:35 (CET)
     • Ik heb je eerder al aangeboden te helpen om hier wel een leesbaar artikel van te maken. Maar jij komt met alleen maar dit soort opmerkingen op iedere vorm van commentaar (of gewoon helemaal geen enkele reactie). Dan denk ik niet dat dat enige zin heeft. Veel verbetering komt er ook niet, dan blijft er weinig over dan deze nominatie. Mijn aanbod om dit artikel samen om te vormen naar een leesbaar en encyclopedisch geheel blijft staan voor iemand die ook bereidheid toont tot samenwerking, en open staat voor verandering. En die wel op een fatsoenlijke toon wil communiceren. Dat aanbod stond er bij vorige nominaties overigens ook al. Dat die artikelen verwijderd zijn heb je dus vooral aan jezelf te danken.  LeeGer  17 feb 2015 01:06 (CET)
      • Het is toch nooit goed, dus ik stop ermee! Jtm 18 feb 2015 11:31 (CET)
 • Interessante lijst, zeker voor liefhebbers. Ik heb wat povwoordjes (pas/al) geschrapt, kan er zeker mee door zo. — Zanaq (?) 15 feb 2015 11:46 (CET)
  • Wat een onleesbare warboel is dit. Iemand is heel druk geweest met alles te verzamelen over de bussen in Amsterdam. Helaas is daarbij de lezer volledig uit het oog verloren. Ik begrijp echt niet wat er encyclopedisch is aan welke bus in welke garage stond en wat de levenswandel is van iedere afzonderlijke bus. Sluit me dan ook aan bij LeeGer. Meerdervoort (overleg) 15 feb 2015 18:44 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Zeer waardevol artikel, hier heb je juist een encyclopedie voor. Het is een onderdeel van een serie artikelen over ons rijdend erfgoed. Dat niet iedereen begrip heeft, laat staan waardering, voor het mobiel erfgoed mag geen reden zijn artikelen erover zomaar weg te kieperen. En als het verbeterd kan worden is daar niets tegen. Waar ik dan niets van snap is een zin als "Helaas is daarbij de lezer volledig uit het oog verloren." Ik ben zo'n lezer, heb weinig met bussen (mag ze hooguit rijden), maar snap heel goed dat mensen verschillende belangstelling hebben. Ik ben van het varend erfgoed. Snappen anderen dan weer niks van. Nou en. Stunteltje (overleg) 16 feb 2015 10:05 (CET)
   • Wat staat hier in het lemma CSA: Tweede verschijningsvorm: 1971: DAF DKDL-motor, grotere motorluiken, dikkere rand om grille, grotere letters DAF. Vijfde verschijningsvorm: 1974–1976: gebouwd op nieuw SB201-chassis, nieuwe aluminium grille, luchtsleuven front verdwenen, knik aan de achterzijde van bus verdwenen, verzonken stuurwiel; grotere tankinhoud, display "Bus stopt" in plaats van rode lamp. Dus niet stellig beweren dat het "nergens staat" en in het hele artikel niet één keer voorkomt.Bijwyks (overleg) 18 feb 2015 09:03 (CET)
    • Je maakt hiermee meteen duidelijk wat er mis is met al die busartikelen. Voor de kenners zal het ongetwijfeld meteen duidelijk zijn dat die tekst slaat op de voor leken onbegrijpelijke "SB201DKDL/Hainje", en waar ze dat kunnen vinden. Ik als leek zoek tevergeefs naar een verklarende lijst waar ik mysterieuze termen als "SB201DKDL/Hainje" kan opzoeken met de betekenis erachter. Je bent hier bij een encyclopedie. Daar dienen dus ook leken hun weg te kunnen vinden in artikelen. Dat SB201DKDL/Hainje slaat op "Tweede verschijningsvorm" moet je maar net weten.  LeeGer  18 feb 2015 20:48 (CET)
     • Dit lemma gaat over het Amsterdams busmaterieel in chronologische volgorde seriegewijs in de periode 1982-1998 en niet over de bustypes zelf, maar over de tijd dat ze bij het GVB indienst waren en wat er daarna mee gebeurde. Hierbij de opmerking dat een serie ook uit slechts 1 (proef) exemplaar kan bestaan. Er zijn nu duidelijke verwijzigen aangebracht waar de geinteresseerde lezer nadere informatie kan vinden over het beschreven bustype en voorzover een lemma bestaat gelinkt waarbij van deze lezer toch wel "enige" kennis van zaken mag worden verwacht en dat hij of zij begrijpt dat afkoringen als DOL en DKDL slaan op het type DAF motor en SB200 en SB201 op het type chassis waar in het lemma CSA een uitgebreide beschrijving staan. Iemand die niet geinteresseerd zal het dan ook niet lezen zoals vele anderen niet geinterreseerd zijn in bijvoorbeeld talloze onbenullige voetballers, soapsterren of lijsten met afleveringen van televisieseries maar wel vindt dat die informatie voor de wel geinterresseerde moet kunnen bestaan. In dit lemma wordt zo beknopt mogelijk (hoe beknopt daar kan men van mening over verschillen maar er moet voor de geinterresseerde nog wel wat te lezen over blijven) de levensloop beschreven bij het GVB en dit is in overeenstemming met gelijksoortige lemma's als bijvoorbeeld Busmaterieel van Connexxion. Overigens is de overlegpagina in dit lemma nog maagdelijk. Ik wacht het oordeel van de dienstdoende moderator af en het lijkt mij raadzaam dat hij of zij zicht verdiept in de 2 eerdere verwijdersessie waarbij het lemma behouden bleef en de reden daarvan, waarbij opgemerkt dat het lemma nu vele malen beknopter is dan toen. Hier laat ik het bij.Bijwyks (overleg) 25 feb 2015 11:09 (CET)
      • Er ontbreekt sowieso nog een fatsoenlijke inleiding. Daar zou je bijvoorbeeld bovenstaande in kunnen zetten. En waarom zou van de lezer toch wel "enige" kennis van zaken mag worden verwacht? Is het voor busfanaten echt zo moeilijk voor te stellen dat er hier ook gewone mensen komen die weleens met een bus van de betreffende maatschappij reizen, verder geen enkele technische basiskennis hebben, maar gewoon eens willen kijken met wat voor bussen er voorheen is gereden?  LeeGer  27 feb 2015 00:37 (CET)
       • Er ontbreekt helemaal geen fatsoenlijke inleiding omdat de inleiding in het overkoepelend lemma staat en verwezen wordt naar andere lemma's over de Amsterdamse bus (sjabloon onder). Alle technische aspecten zijn te vinden in de keurig (voorzover bestaand) gelinkte type bus. Dit lemma (ooit het langste op wikipedia) is in 2010 gesplitst in vijf gedeelten na overleg waar de gedetaileerdheid toen geen probleem (zie overleg overkoepelend lemma). Na twee verwijdernominaties waarbij de "klacht" was te gedetaileerd werd de hoeveelheid informatie tot een minimum beperkt en het hele lemma in tabelvorm gegoten en bleven de lemma's na de verwijdersessie behouden.Bijwyks (overleg) 28 feb 2015 09:18 (CET)
        • Natuurlijk ontbreekt er een fatsoenlijke inleiding. Er is geen inleiding, dus ontbreekt die. Dat mensen eerst naar een ander artikel zouden moeten als een soort van alternatief voor een inleiding, dat is in jouw hoofd misschien een goed idee, maar daar hebben we hier niks aan. De lezer hoort gewoon bij een artikel een deugdelijke inleiding te kunnen lezen. Probeer je nou eens een keer in een gemiddelde Nederlander te verplaatsen als je zo'n artikel schrijft. Iemand die niet alle ins en outs van bussen, busmaatschappijen etc. kent. En mij is ook na het bekijken van het navigatiesjabloon onderaan het artikel niet duidelijk wat dan het overkoepelende artikel zou moeten zijn.  LeeGer  28 feb 2015 13:59 (CET)

Van het Amsterdamse busmaterieel volgt hieronder een overzicht, verdeeld over vijf subpagina's. De bussen zijn ingedeeld op soort, tijdperk en aanschaf door vorige werkgevers. De vermelde nummers zijn de wagennummers zoals gebruikt door het GVB. Nummers tussen haakjes wil zeggen dat de bussen later zijn vernummerd of in een andere kleur geschilderd.

Externe links

Categorie:Amsterdamse bus Een keurige inleiding met alle verwijzingen voor de mogelijk geinterresseerde lezer.Bijwyks (overleg) 28 feb 2015 15:08 (CET)

 • The House of Books - NE - Ik heb de folderpraat en nietszeggende vulling eruitgeknipt en toen bleef er als inhoud over: "The House of Books is een uitgeverij." Dan kan het artikel net zo goed weg. Magere Hein

(overleg) 14 feb 2015 02:56 (CET)

  • Terug naar de versie van 13 nov 2014 om 13:20 is een optie. Kattenkruid (overleg) 14 feb 2015 04:01 (CET)
   • Niet echt. Die versie vermeldt nog dat THOB onderdeel is van ECI, en dat is al geruime tijd niet meer zo: [1]. Dan blijft er vrij weinig interessants over. Paul B (overleg) 17 feb 2015 11:59 (CET)
 • Michiel Stroink - wiu - Bronloos artikel over een beginnend schrijver (dat mag officieel niet van WP:BLP!). Een van de boeken (Of ik gek ben) gaat verfilmd worden, maar die is nog in de fase dat er geld gezocht word ([2]) en kan dus nog niet als feit gezien worden, alles kan nog gebeuren daar namelijk. Dqfn13 (overleg) 14 feb 2015 09:05 (CET)
 • Hank Wardle - NE - Gewoon iemand die zijn legerplicht vervulde, daarbij gevangen raakt door de vijand, waar hij aan ontsnapte. Dat soort zaken oogst lof in het leger, maar maakt niet noodzakelijk encyclopedisch relevant. EvilFreD (overleg) 14 feb 2015 09:15 (CET)
  • Ik kan noch uit dit artikel noch uit de Engelse versie voldoende E-waarde halen. Opknappen is dus heel moeilijk.   Voor verwijderen The Banner Overleg 14 feb 2015 11:20 (CET)
   • Is er een Engelse versie? Waarom vermeld Pvt pauline dat dan niet even via Wikidata? Nu moet ik er via TBP achter komen en mag ik me weer gelukkig prijzen dat in dat Engelse artikel blijkbaar ook geen relevantie valt te ontwaren. EvilFreD (overleg) 14 feb 2015 18:02 (CET)
  •   Voor verwijderen - zijn naam wordt al genoemd in het lemma over Colditz en Patrick Reid (die wel E is, want boek geschreven en daarop is weer een film gebaseerd). Veel meer valt over de heer Wardle niet te vertellen. Nietanoniem (overleg) 17 feb 2015 08:50 (CET)
 • Ruud Wiersema - ne / wiu - Wethouder bij een gemeente dat niet als groot te boek staat, Assen. Relevantie blijkt ook niet uit e tekst. Dqfn13 (overleg) 14 feb 2015 13:22 (CET)
  • Dat vond ik ook. Er moet toch wel iets meer over zo iemand te vertellen zijn waardoor hij is opgevallen, in het nieuws kwam of zich onderscheidt. Als hij alleen maar op Wikipedia staat ómdat hij in een bestuur zit, dan ben ik voor verwijderen. ErikvanB (overleg) 14 feb 2015 15:04 (CET)
  •   Voor verwijderen Assen is ook weer niet onbelangrijk en niet onbekend. Voor wethouders van middelgrote gemeenten geldt volgens mij: Ja, mits. Dwz: hij hoort hier thuis als er iets bijzonders te vermelden is: een bijzondere prestatie of een groot of controversieel project. Dit is niets, we weten zelfs niets over zijn opvattingen of waar hij over gaat als wethouder. Paulbe (overleg) 14 feb 2015 15:12 (CET)

Toegevoegd 14/02: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Eindhoven Ballooning - mogelijk NE. Festival dat een paar maal is gehouden. Uit de tekst wordt de E-waarde niet echt duidelijk. Apdency (overleg) 14 feb 2015 14:07 (CET)
  • Dit lijkt mij meer een opknapgevalletje. Met zo'n tienduizend bezoekers per dag ([3]) was het zeker geen kleinschalig festival. The Banner Overleg 14 feb 2015 16:50 (CET)
   • Tienduizend betalende bezoekers, dat zou pas bijzonder zijn. Apdency (overleg) 14 feb 2015 21:41 (CET)
   • In het artikel staat 50.000 bezoekers. Mvg JRB (overleg) 15 feb 2015 04:21 (CET)
    • Voor het gehele festival neem ik aan. The Banner Overleg 15 feb 2015 16:09 (CET)
     • Ja. Voor de goede orde: in dat artikel op ed.nl wordt tienduizend als ingeschat potentieel aantal per dag genoemd, door de organisator. Apdency (overleg) 16 feb 2015 19:43 (CET)
 • David Griffiths (golfer) - NE - Engelse golfprofessional zonder enig E-waardig resultaat. Malinka1 (overleg) 14 feb 2015 15:04 (CET)
 • Simon Griffiths - NE - Idem Malinka1 (overleg) 14 feb 2015 15:06 (CET)
  • Ziet er relevant genoeg uit. We meten E/waarde niet af aan resultaten. — Zanaq (?) 15 feb 2015 11:47 (CET)
  •   Voor verwijderen zie ook hieronder. De Geo (overleg) 16 feb 2015 19:24 (CET)
 • Chris Hanson - NE - Engelse golfprofessional , die noch op de Europese PGA Tour noch op de Europese Challenge Tour zelfs ook maar 1x heeft meegedaan, laat staan gewonnen. Geen E-waardige resultaten derhalve. Malinka1 (overleg) 14 feb 2015 15:11 (CET)
  •   Opmerking Ik ben geen golfliefhebber en zal die artikelen niet missen. Maar wat is het wezenlijke verschil tussen een modale profvoetballer en een modale beroepsgolfer? De ene mag zijn artikel houden, zou de andere dat dan niet mogen omdat golf veel minder leeft in Nederland? Steinbach (overleg) 14 feb 2015 15:21 (CET)
   • @ Steinbach: Lastig om in het kort te beantwoorden, maar het grootste verschil is dat voetballen een teamsport is en golfen een individuele. De laatste kun je dus gemakkelijk "vangen" in resultaten en dat kan bij voetballen vele malen minder makkelijk. Vandaar dat het daar blijft steken in algemeenheden. Bovendien vind ik het uiterst moeilijk om te beschrijven wat een modale profvoetballer of golfer is. Volgens de KNVB waren er in 2012 1.209.000 voetballers. Is modaal dan zeg 605.000 en krijgen die dan allemaal een lemma ? Maar dat bedoel je ongetwijfeld niet zo. groet, Malinka1 (overleg) 15 feb 2015 15:47 (CET)
    • Er zijn in Nederland inderdaad meer dan een miljoen amateurvoetballers, maar daar hebben we het niet over. Het gaat om profvoetballers. Er zijn in Nederland 38 teams (35e eerste elftallen en drie tweede elftallen) die uitkomen in de Eredivisie en Eerste Divisie. Dat komt neer op een paar honderd actieve profvoetballers (en heel veel voormalige), waarvan sommige maar heel bescheiden prestaties hebben neergezet. Toch hebben we de regel: wie ooit een wedstrijd in de Eerste Divisie heeft gespeeld, is E. De voor verwijdering genomineerde golfers zijn ook professionals, dat heb je zelf gezegd. Daarom zie ik niet in waarom zij geen artikel verdienen. Ik neem aan dat je geen prof wordt als je nog geen bal de goeie kant op kunt slaan. Steinbach (overleg) 15 feb 2015 20:26 (CET)
     • Dank voor je antwoord en ik begrijp wat je zegt hoor. Maar zoals ik hieronder aangeef aan Zanaq, zijn golfers individuele topsporters en net zoals tennisers. Ook bij hen zijn resultaten van het grootste belang, anders kom je natuurlijk never en nooit in de top 150 of 250 van de (wereld)ranglijst terecht. Er is geen enkele reden geweest om golfers anders te behandelen als tennisers de afgelopen jaren. En neen je wordt natuurlijk geen pro als je de bal niet een beetje de goeie kant op kan slaan, maar het zijn over het algemeen - zeker in het begin - geen hoogvliegers. Dat moet in de jaren nog maar blijken. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Zie onze eigen Joost Luiten, die begin dit jaar 28ste op de wereldranglijst stond en als een komeet omhoog geschoten is. Malinka1 (overleg) 15 feb 2015 21:11 (CET)
  • We meten E/waarde niet af aan resultaten. Ziet er relevant genoeg uit. Aub stoppen met dit soort nominaties. — Zanaq (?) 15 feb 2015 11:30 (CET)
   • @ Zanaq :Zeker wel, net zoals bijvoorbeeld bij de tennisers, wat ook individuele sporters zijn. Bij hen geldt zie Wikipedia:Relevantie per onderwerp, waar vastligt dat je E bent met een Top 250-positie op de ranglijst.. Je kunt zelfs zeggen dat Top 150 nodig is, want dit is geen Nederlandse of Belgische golfer. Deze golfer staat op nummer 637 en dus gewoon NE. Ik zie geen enkele reden om met nomineren te stoppen. Malinka1 (overleg) 15 feb 2015 14:00 (CET)
  •   Voor verwijderen, net als bovenstaande golfers. Dat we hier zoveel golfers hebben van een niveau waarbij ze in een andere sport nooit de Wikipedia hebben gehaald is de verdienste van één gebruiker die al deze verhalen aanmaakt. Bij veel verhalen blijkt bovendien, zeker als het niet over de golfsport gaat, dat er maar zeer beperkt naar bronnen is gekeken, dat artikelen na de aanmaak nauwelijks worden verbeterd en nogal eenzijdig blijken. Ik heb op de overlegpagina van deze gebruiker aangegeven dat ze beter eens haar energie aan de reeds eerder aangemaakte artikelen kan besteden ipv steeds weer nieuwe verhalen aan te maken. De Geo (overleg) 16 feb 2015 19:24 (CET)
  •   Tegen verwijderen voor al deze golfers zolang we geen positieve criteria hebben voor opname. Zaak voor het Sportcafé, lijkt me. Steinbach (overleg) 19 feb 2015 20:54 (CET)
 • Stania State - wiu - bronloos artikel in de categorie schrijver gooit iets over de schutting, en anderen mogen het verder uitzoeken - Paul-MD (overleg) 14 feb 2015 15:12 (CET)
  •   Voor verwijderen} ~ Zonder wat, waar of wanneer, geen zinvolle inhoud. Paulbe (overleg) 14 feb 2015 16:56 (CET)
  •   Tegen verwijderen. Artikel is intussen opgeknapt door gebruiker:JanB46. Nominatie kan derhalve worden ingetrokken. Mvg JRB (overleg) 15 feb 2015 04:21 (CET)
   • Het meeste werk werd gedaan door een niet ingelogde gebruiker. --JanB (overleg) 15 feb 2015 09:03 (CET)
    • Prima opgeknapt, lijkt me. Dank daarvoor. Nominatie kan weg. - Paul-MD (overleg) 16 feb 2015 12:38 (CET)
 • OnePlus ~ Wiu: diverse reclame/pov. Het niet-uitgelegde niet-nl-woord "invite" speelt een belangrijke rol. Het gebruik van het bedrijfslogo lijkt mij in strijd met aut.recht. Paulbe (overleg) 14 feb 2015 15:27 (CET)
 • Niels stockmann - ne nuweg - grootste deel van artikel gaat over Zoe Sugg; artikel over haar is gekopieerd - Paul-MD (overleg) 14 feb 2015 15:34 (CET)
 • Data Intelligentie ~ Wiu ~ Heeft niet de vorm van een wikipedia-artikel. "Data Intellegentie" is niet correct Nederlands en is ook niet een bekende term. De inhoud bevat ook taalfouten en onduidelijkheden ("term die de verschillende data-problematieken van bedrijven omvat", "verschillende data seminaries"). Paulbe (overleg) 14 feb 2015 16:22 (CET)
  • Tja, dit krijg je dus als je en:Intelligence in alle contexten met 'intelligentie' vertaalt. De paragraaf "intelligentie" wordt zo natuurlijk onbegrijpelijk. Bronnen worden niet gegeven en zijn ook niet te vinden. Wel over data intelligence natuurlijk, maar het lijkt me stug dat deze meneer/mevrouw Janssen de eerste was die die term heeft gebruikt. Het introduceren van een slechte leenvertaling kan toch moeilijk de basis vormen voor een artikel. Op zijn minst hernoemen naar data intelligence en gedeeltelijk herschrijven. Paul B (overleg) 15 feb 2015 15:59 (CET)
 • Francis Driscoll Flinn - weg - hoewel een vertaling, vrijwel overgeschreven van The Telegraph: In memoriam, verborgen onder fouten en toegevoegde irrelevante informatie. Twijfel aan E-waarde. The Banner Overleg 14 feb 2015 16:40 (CET)

Toegevoegd 14/02: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Slot Colditz - wiu - absolute E maar het is nu deels een toeristische folder en deel een bronloze lijst namen en ontsnappingsverhalen The Banner Overleg 14 feb 2015 19:48 (CET)
Er valt nog wel meer op aan te merken, vooral in de hoofdstukken over ontsnappingen is veel mis. Het heeft nu het karakter van een kladblok met onafgemaakte dingen. Het lijkt mij wenselijk dat als eerste stap alles dat er nu staat over de gevangenis en ontsnappingen hier uit wordt gelicht en verplaatst naar een kladpagina of desnoods naar een separaat artikel, zodat het artikel Slot Colditz een goed lemma over het slot kan worden en er ook verder kan worden gewerkt aan de rest. Paulbe (overleg) 14 feb 2015 23:51 (CET)
Er is ruim voldoende inhoud die duidelijk van prima kwaliteit is. Het schrappen cq. verplaatsen van minder goede delen gaat niet via de verwijderlijst maar via het gewone bewerkingsproces en overleg. — Zanaq (?) 15 feb 2015 11:34 (CET)
Zanaq, natuurlijk is dat de juiste weg. Maar de aanmaker van het artikel ken ik nu niet als een gebruiker die vervolgens de zaak op de schop neemt en het omvormt tot een goed artikel. Als het artikel niet verbeterd wordt, dan maar   Voor verwijderen. Ook als signaal om eerst maar eens haar eerder gemaakte artikelen te verbeteren ipv steeds maar weer nieuwe aan te maken.De Geo (overleg) 16 feb 2015 15:27 (CET)
Volgens mij ben jij abuis. De aanmaker van dit artikel is al vijf jaar niet meer actief op de Nederlandstalige Wikipedia. Mvg JRB (overleg) 16 feb 2015 15:32 (CET)
JRB, je hebt gelijk, de geschiedenispagina was langer dan dat ik op eerste gezicht dacht. Daarom bovenstaande bijdrage van mij geschrapt. Artikel mag echter best wel verbeterd. Onderwerp is zeker E. Herinner me ook de TV serie nog! De Geo (overleg) 16 feb 2015 23:30 (CET)
Ik ook, maar dat is lang geleden. Artikel kan zeker verbeterd worden. Maar het lijkt mij niet verstandig het gehele artikel nu weg te gooien. Als iemand de recente toevoegingen onjuist vindt kan hij of zij deze ongedaan maken of verbeteren. Mvg JRB (overleg) 18 feb 2015 11:17 (CET)
 • Ulrich von Liechtenstein - Volstrekte aanfluiting. Hoe bestaat dat zoiets onzinnigs hier al 5 jaar staat? Michiel (overleg) 14 feb 2015 20:33 (CET)
  •   Neutraal Dat kan wezen, maar dan moet door nominator wel worden uitgelegd waarom het een volstrekte aanfluiting is, en waarom het zoiets onzinnigs is. Zie ook [4]. Ik heb overigens wel een vermoeden. Ik denk namelijk dat het een fictieve figuur is uit A Knight's Tale, een film uit...2001. Deze "minnezanger" heeft, hoewel het artikel het tegendeel beweert, dus wellicht nooit bestaan. Echter, het Duitstalige Wiki-artikel komt wél met gedegen bronnen, en enig onderzoek leert dat deze bronnen wel degelijk bestaan. Dus nogmaals aan de nominator het vriendelijk verzoek om uit te leggen op welke feitelijkheden zijn nominatie is gebaseerd. Indien nominator niet met feiten komt dan ondersteun ik zijn nominatie uiteraard niet. Fred (overleg) 14 feb 2015 21:57 (CET)
  •   Tegen verwijderen. Het is een matig beginnetje, niet meer en niet minder. Jij hoeft alleen maar even het Duitstalige artikel te lezen om je er van te vergewissen dat het hier niet over een verzonnen persoon gaat. Mvg JRB (overleg) 15 feb 2015 05:23 (CET)
  • De stijl van de nominatie kan veel beter. Het artikel kan ook beter, maar het is ruim voldoende om te mogen blijven. — Zanaq (?) 15 feb 2015 11:32 (CET)
   • Ulrich werd verliefd op de door hem aanbeden jonkvrouw toen hij nog maar twaalf jaar was. Hij trok door Europa als dolende ridder. Deze reis noemde hij Venus-tournee. Ruim voldoende om te blijven? Kom nou zeg. Dit is puur geklieder wat 5 jaar lang onopgemerkt is gebleven. Ik bestrijdt niet dat Ulrich von Liechtenstein een historisch, e-waardige figuur is, maar hij verdient iets veel beters dan dit onzinnige gekwebbel. Michiel (overleg) 15 feb 2015 12:59 (CET)
   •   Tegen verwijderen Artikel is onvoldoende maar mag zeker niet weg. Alles is voorhanden op het Duitse lemma over deze persoon, het Nederlandse hoeft dus alleen maar aangevuld. De aanmaker zal het niet doen, want die is al vijf jaar geleden uit Wikipedia vertrokken.Andries Van den Abeele (overleg) 15 feb 2015 15:55 (CET)
    • Maar wat als niemand dat doet? Michiel (overleg) 15 feb 2015 16:02 (CET)
     • Ik heb de essentie uit de Duitstalige Wikipedia overgenomen. Nominatie kan ingetrokken worden. Mvg JRB (overleg) 18 feb 2015 11:14 (CET)
      • Nominatie doorgehaald, met oprechte dank aan JRB. Michiel (overleg) 18 feb 2015 12:37 (CET)
 • Guus beerlage - weg - Genomineerd door Fred Lambert maar niet gemeld. Motivatie: kennelijke ZP voor een 100% NE-persoon. Kattenkruid (overleg) 14 feb 2015 20:38 (CET)
  •   Voor verwijderen maar niet dan nadat hij de bekende twee weken gratis reclame heeft mogen genieten, want dit valt waarschijnlijk niet onder de nuwegcriteria. Erik Wannee (overleg) 14 feb 2015 23:19 (CET)
  •   Voor verwijderen ~ Tsja, als argument tegen nuweg in het geval van reclame wordt vaak ingebracht: "Het is niet schadelijk voor Wp, als het 2 weken blijft staan" ... en meestal klopt dat ook wel. Maar dit, een artikel dat begint met "Guus b is een jongen in Hengelo die zich vermaakt met ..." en eindigt met "Daar spreekt hij ook de automatische DJ geluiden in." is zo onzinnig en storend voor lezers, dat het wel schadelijk voor Wikipedia is. Het is waarschijnlijk ook niet echt bedoeld om te blijven staan, maar alleen om lollig te doen. Als dit echt 2 weken moet blijven staan, dan is het tijd om na te denken of de regels niet wat aangescherpt moeten worden. Paulbe (overleg) 15 feb 2015 00:00 (CET)
 • Studio PowNed - wiu - Kattenkruid (overleg) 14 feb 2015 20:45 (CET)
 • Sven Westendorp -NE- Deze meneer wordt in dit artikel gebracht als zijnde een kunstzinnig en ondernemend heer. De werkelijkheid is wellicht dat hij, naast zijn hooliganschap, nog diverse andere -daarmee nauw verband houdende- activiteiten ontplooide, waarschijnlijke reden waarom hij werd geliquideerd. Over de reden van de liquidatie wordt in het artikel echter met geen woord gerept. Los daarvan, heren met een palmares als deze meneer heeft gehad, hoeven m.i. niet in Wikipedia. Fred (overleg) 14 feb 2015 21:10 (CET)
  • Bij mijn weten is Wikipedia ongecensureerd en dus horen ook niet-nette mensen (en erger) op Wikipedia. Trouwens, een beetje uitleg naar de nieuwe gebruiker toe is ook een goed idee. Daar kan hij misschien wat van leren t.b.v. Wikipedia. The Banner Overleg 15 feb 2015 01:04 (CET)
  •   Voor verwijderen, zie niet wat er E is aan de bekendste supporter van Ajax of lid zijn van de Fside, en dat we van Amsterdam410 heel veel waardevolle bijdrages zouden krijgen als Fred dit niet had genomineerd? Nou daar geloof ik geen b... van, misschien moet TB eens opzoeken waar 410 voor staat. 94.214.131.128 15 feb 2015 01:21 (CET)
   • I love God and the way God loves us all En misschien moet jij je eens bezig houden met Wikipedia:Ga uit van goede wil want wat jij doet is iemand als onbetrouwbaar bestempelen op grond van de gebruikersnaam. The Banner Overleg 15 feb 2015 01:42 (CET)
  • De E-waarde wordt me als leek uit het artikel niet duidelijk. De E-waarde is niet dat hij dood is, neem ik aan, want dat gaan we allemaal. Wat is "HIGH CBS", wat is A.F.C.A.? Dat moet toch duidelijk zijn? ErikvanB (overleg) 15 feb 2015 01:58 (CET)
 • Belgische fiets fabrikanten - rommelig geheel - °vis< (overleg) 14 feb 2015 21:16 (CET)
  •   Voor verwijderen Afgezien van foute titel lijkt me dit de kopie van een gedateerd lijstje (1953), zonder enig verder commentaar. Fred (overleg) 14 feb 2015 21:18 (CET)
 • Omaha System -reclame- Afgezien van de mogelijk foute titel (heet zoiets niet gewoon Omahasysteem?) wordt niet duidelijk gemaakt wat het is. Nietszeggende zinnen als: Het Omaha System is gebaseerd op en ontwikkeld met behulp van wetenschappelijk onderzoek (bronnen??) doen meer aan een aanprijzing voor een of ander smeerseltje denken. Uitgelegd moet dus worden waarom dit systeem (is het eigenlijk wel een systeem? Is het niet veeleer een methode?) werd ontworpen, wat de voordelen boven andere methoden zijn, en wat deze methode inhoudt. Overigens: Deze reclame werd u aangeboden door de Senior Consultant at Omaha System Support, maar van een hoge kwaliteit was deze reclame niet, want er wordt dus niet in uitgelegd wat het te verkopen product precies inhoudt. Fred (overleg) 14 feb 2015 21:18 (CET)
  •   Voor verwijderen ~ Onbegrijpelijke, niet-encyclopedische tekst. Ook (met voorbedachten rade) misleidend: Er wordt gesuggereerd dat het om een open toegankelijke methode/systeem/werkwijze gaat, terwijl het hier om het verkopen van een commerciëel, gelicensieerd, product gaat. Paulbe (overleg) 15 feb 2015 00:20 (CET)
  • De tekst is inderdaad moeizaam maar aan de hand van en:Omaha System moet het toch wel op te knappen zijn. Heeft iemand de nieuwe gebruikers al uitleg gegeven over het wat en hoe? The Banner Overleg 15 feb 2015 01:08 (CET)
   • Nieuwe gebruiker? Kom nou! We mogen toch niet uitgaan van goede wil bij iemand die overduidelijk vanuit zijn functie commercieel belang heeft bij het product dat hij spamt? Denk je nu echt dat van deze "nieuwe gebruiker" nog iets anders dan spam te verwachten valt? Fred (overleg) 15 feb 2015 12:14 (CET)
    • Jazeker, dat denk ik. Als jij de nieuwe gebruiker netjes en duidelijk vertelt wat er verwacht word op Wikipedia, lijkt het mij helemaal niet onmogelijk. Maar blijkbaar wens jij uit te gaan van het negatieve scenario en probeer je niet eens de nieuweling wat te leren. The Banner Overleg 15 feb 2015 15:39 (CET)
  •   Tegen verwijderen. Ik heb het artikel wat gewikificeerd en hier en daar ook wat verduidelijkt. Ik denk dat het wel behouden kan worden. Mocht het reclame-aspect nog een rol spelen dan kan de verwijzing naar het Nederlandse boek over dit onderwerp worden verwijderd. Mvg JRB (overleg) 15 feb 2015 05:23 (CET)
  • @ fred en paulbe hoe kom je erbij dat het om een commercieel product gaat? Voordat je dat stelt moet je wel weten waar het over gaat en dat kunnen onderbouwen, dat zie ik julie niet doen. Het is publiekelijk toegankelijk, dat zal toegevoegd worden aan de tekst. En waarom kritiek op de naam en deze veranderen, omdat het Engels is? Het ding heet nu eenmaal het Omaha System, net zoals het verwante NANDA en SNOMED CT. Het heet dus ook Omaha System in andere talen. @JRB, een aantal goede wijzingen, m.u.v. 1) er zou niet verwijderd moeten worden dat het een terminologie-en codestelsel is: er zijn meerdere classificatiesystemen die geen terminologie- en codestelsel zijn. 2) het is ook niet de bedoeling eigenhandig Omaha System termen van het Engels naar het Nederlands te vertalen zoals je hebt gedaan, de genoemde termen kwamen uit de formele Nederlandse vertaling en die dient uniform en consequent te worden toegepast, dat maakt het nu juist een gestandaardiseerde terminologie en classificatiesysteem...@Fred: de referenties naar wetenschappelijke onderbouwing kunnen worden gevonden via de links onder "Links". Als er behoefte is om deze ook hier volledig uit te schrijven dan kan dat. Wat betreft opmerking over ontbreken van de 'voordelen'; die stonden in een vorige artikel beschreven maar werden weer te veel als propaganda geïnterpreteerd en zullen hier dus niet worden beschreven.--Nicole M. Koster (overleg) 15 feb 2015 11:27 (CET)
   • Beste Nicole, Wat betreft de titel; werp (zie hier) even een blik op. Mvg JRB (overleg) 15 feb 2015 11:39 (CET)
    • Beste Nicole, ik heb jouw opmerking over codestelsel en terminologiesysteem overgenomen. In vond deze termen ook terug in het rapport ICT-standaarden in de zorg van het Nictiz, die ik als bron heb opgenomen. Verder heb ik jouw publicatie uit de referenties verwijderd. Zoals jij zal hebben gemerkt ligt reclame hier erg gevoelig. Artikel bevat nu mijns inziens geen reclame meer en kan worden behouden. Mvg JRB (overleg) 18 feb 2015 12:22 (CET)
  • Mevrouw Koster geeft een samenvatting van het boek van mw Koster, dan mag zij best menen dat dat geen reclame is, maar dat is dan vooral een beperkt begrip van wat we onder reclame verstaan,   Voor verwijderen, 94.214.131.128 16 feb 2015 23:18 (CET)
  •   Tegen verwijderen Maar voor wikificatie van dit artikel. Was een nog ontbrekende ICT-standaard in de zorg op de Nederlandse Wikipedia. Het Nictiz verwijst naar Wikipedia bij overzicht-standaarden, laten we ook adequaat terugverwijzen. mvg --Gewild (overleg) 18 feb 2015 22:26 (CET)
 • A2 Racer - De politie slaat terug - wiu - °vis< (overleg) 14 feb 2015 21:25 (CET)

Toegevoegd 14/02: Deel 4Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Garage Noord (Amsterdam) - niet encyclopedisch relevant - Uit het artikel blijkt niet wat deze individuele busgarage van GVB Amsterdam relevant genoeg maakt voor opname in een encyclopedie. In het artikel over GVB Amsterdam kan (summier) worden vermeld dat het bedrijf een busgarage heeft in Noord-Amsterdam. Woody|(?) 14 feb 2015 22:57 (CET)
  • Inderdaad, voor zover de info E is, kan dat worden toegevoegd aan GVB (Amsterdam). Bob.v.R (overleg) 15 feb 2015 01:49 (CET)
  •   Tegen verwijderen Er zijn ook individuele pagina's over de tramremises van het GVB - Jtm 15 feb 2015 13:06 (CET)
 • Garage Zuid (Amsterdam) - niet encyclopedisch relevant - Uit het artikel blijkt niet wat deze individuele busgarage van GVB Amsterdam relevant genoeg maakt voor opname in een encyclopedie. In het artikel over GVB Amsterdam kan (summier) worden vermeld dat het bedrijf een busgarage heeft in Zuid-Amsterdam. Woody|(?) 14 feb 2015 22:57 (CET)
  • Inderdaad, voor zover de info E is, kan dat worden toegevoegd aan GVB (Amsterdam). Bob.v.R (overleg) 15 feb 2015 01:49 (CET)
  •   Tegen verwijderen Er zijn ook individuele pagina's over de tramremises van het GVB - Jtm 15 feb 2015 13:07 (CET)
 • Garage West (Amsterdam) - niet encyclopedisch relevant - Uit het artikel blijkt niet wat deze individuele busgarage van GVB Amsterdam relevant genoeg maakt voor opname in een encyclopedie. In het artikel over GVB Amsterdam kan (summier) worden vermeld dat het bedrijf een busgarage heeft in West-Amsterdam. Woody|(?) 14 feb 2015 22:57 (CET)
  • Inderdaad, voor zover de info E is, kan dat worden toegevoegd aan GVB (Amsterdam). Bob.v.R (overleg) 15 feb 2015 01:49 (CET)
   •   Tegen verwijderen Er zijn ook individuele pagina's over de tramremises van het GVB - Jtm 15 feb 2015 13:08 (CET)
    • Zelf paardentramremises, ter vergelijking hoeveel paardentramwagens (of paarden) zouden hier zijn gestald? ter vergelijking Garage West verschafte in zijn hoogtijdagen (1977) onderdak aan bijna 250 autobussen en was daarmede de grootste garage van Nederland. Graag dan eenduidig beleid en afspraak over E-waardigheid stallingen. Een andere mogelijk zou zijn een overkoepelend lemma Stallingen GVB Amsterdam.Bijwyks (overleg) 15 feb 2015 14:33 (CET)
    • Waarom zou het feit dat er ook individuele pagina's over tramremises van het GVB bestaan betekenen dat deze artikelen behouden moeten blijven? Dat is eerder een argument om ook die artikelen ter beoordeling voor te leggen aan de gemeenschap. De vraag is hier waarom deze artikelen over individuele busgarages encyclopedisch relevant zijn, en die vraag wordt niet beantwoord door te verwijzen naar artikelen over tramremises. Woody|(?) 15 feb 2015 15:43 (CET)
  • Bovenstaande garages behouden. Ze zijn encyclopedisch omdat de informatie bekend en verifieerbaar is, zie WP:REL. Samenvoegen is een ander proces, en verwijderen sluit samenvoegen uit. Maar waarom zou je het hoofdartikel uit balans willen brengen door daar in te voegen wat nu gewoon overzichtelijk op een aparte pagina staat zodat de lezer makkelijk precies op de juiste plek terechtkomt? — Zanaq (?) 16 feb 2015 19:32 (CET)
  • Al deze artikelen over busgarages in Amsterdam vind ik twijfelachtig. Is er iets bijzonders mee? Ik ken ze alleen als bestemming op de daarheen rijdende bussen, maar die bussen namen toch nooit passagiers mee? Ook was er nog een Garage Oost (Amsterdam), achter de Linnaeusstraat. Die heeft nog geen artikel? Wat mij betreft zijn ze NE, tenzij we alle busgarages in B en NL hier het vermelden waard vinden. De Geo (overleg) 16 feb 2015 23:39 (CET)
   • Geheel eens met Zanaq, ik stel de vraag aan de nominator dan waarom de garage's niet E zouden zijn want dat staat in de nominatie niet vermeld alleen dat hij twijvelt maar niet waarom. Op de vraag van Geo: vroeger werden op ritten naar de garage wel degelijk passagiers vervoerd en de info over garage oost staat al in het lemma van garage zuid dat de opvolger was.Bijwyks (overleg) 18 feb 2015 09:12 (CET)
    • Het is niet aan de nominator om aan te tonen waarom een onderwerp niet E zou zijn (dat deze garages niet E zijn is overigens niet een standpunt dat ik inneem). De encyclopedische relevantie van het onderwerp moet uit het artikel blijken, en ik constateer dat daaraan bij deze artikelen niet voldaan is. Daar zijn drie mogelijke conclusies aan te verbinden: ofwel (1) de gemeenschap is het met mijn constatering oneens (de relevantie blijkt wel degelijk uit het artikel) en het artikel blijft behouden, ofwel (2) de gemeenschap deelt mijn opvatting en herschrijft het artikel/vult het artikel aan op zo'n manier dat de relevantie van het onderwerp wel duidelijk wordt en het artikel blijft behouden, ofwel (3) de gemeenschap deelt mijn opvatting maar doet er niets aan / kan er niets aan doen (omdat het onderwerp gewoon niet relevant genoeg is) en het artikel wordt verwijderd. Ik ben verder van mening dat het enkele feit dat informatie bekend en verifieerbaar is, zoals Zanaq stelt, niet automatisch meebrengt dat het onderwerp dan ook encyclopedisch relevant is. Ik geloof ook niet dat Zanaqs ruime interpretatie van E-waarde breed gedeeld wordt. Woody|(?) 20 feb 2015 21:53 (CET)
 • Sarah Blackwood -NE- Iemand die in een band speelt en moeder van een zoon is. Fred (overleg) 14 feb 2015 23:20 (CET)
  • Ik stel voor dat Fred de nieuwe gebruiker even uitleg gaan geven en er daarna van het artikel een redirect naar de band maakt. The Banner Overleg 15 feb 2015 01:46 (CET)
  • Of een doorverwijspagina, want in het Engels hebben ze een andere muzikante op w:en:Sarah Blackwood staan. - FakirNLoverleg 15 feb 2015 10:10 (CET)
  •   Opmerking Deze zangeres is wel E alleen is het artikel "wiu", zie de:Sarah Blackwood (kanadische Sängerin) (en is idd niet dezelfde als en:Sarah Blackwood). Aangezien we van beide zangeressen nog geen artikel hebben, lijkt me een dp met twee rode links niet juist. Beter is idd een doorverwijzing naar de band. Trijnsteloverleg 17 feb 2015 14:58 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Lemma hernoemd naar Sarah Blackwood (Canadese zangeres) en aangepakt, plus van Sarah Blackwood een dp gemaakt.   Antoine.01 overleg(Antoine) 19 feb 2015 17:22 (CET
  •   Opmerking Wat is de reden van verwijdering, zelfs de Duitse Wikipedia geeft aandacht aan haar? Voor elke kabouter is er onderhand plaats, zie hier, maar voor een artieste kennelijk niet! Ja of het moet iemand zijn die mee heeft gedaan aan de "Junior Eurovisiesongfestival" en elfde is geworden zoals onder andere deze hier! Wonderlijke gang van zaken op de Nederlandse Wikipedia, waar eerst wordt aangegeven dat het lemma "wiu" is vanwege die ene regel die er stond, maar waarbij een moderator zelf aangeeft op de "Te beoordelen pagina" van zeker wel E. Vervolgens er het nodige over neergeschreven zodat het niet meer bij die ene regel is gebleven en dan toch nog wordt het verwijderd!?   Antoine.01 overleg(Antoine) 28 feb 2015 13:21 (CET)

Toegevoegd 14/02: Deel 5Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Lijst van afkortingen in het Nederlands, - weg - de helft is geen Nederlands, de andere helft is een bedachte afkorting. 94.214.131.128 14 feb 2015 23:52 (CET)
  •   Tegen verwijderen de nominatie snijdt geen hout aangezien de tekst spreekt van Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen.. Niet van Nederlandstalige afkortingen. The Banner Overleg 15 feb 2015 01:12 (CET)
  •   Tegen verwijderen Onzinnominatie. Als er volgens 94.214.131.128 afkortingen ten onrechte op de lijst staan, dan kan 94.214.131.128 dat aan de orde stellen en beargumenteren op de OP bij het artikel. Dit is geen reden voor wegnomineren van het gehele artikel. Bob.v.R (overleg) 15 feb 2015 01:45 (CET)
   • Nou nee, de lijst is onzin, de nominatie niet. Een lijst waarop van alles zonder enig verband wordt geplempt, of het echt een afkorting is maakt niet uit, zo'n lijst heeft in en encyclopedie niets te zoeken. 94.214.131.128 15 feb 2015 01:48 (CET)
  • (na 2 bwc's om twee uur 's nachts) Dit vind ik wel een vreemd rijtje: ADO: ActiveX Data Objects; ADPCM: Adaptive Differential Pulse Code Modulation; ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, American Depositary Receipt; ADS: Alternate Data Stream; ADSI: Active Directory Services Interface; ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line; ADSP: AppleTalk Data Stream Protocol; ADSU: ATM DSU; ADT: Abstract Data Type; AEC/CAD: Architectural, Engineering, and Construction CAD. — Misschien kan het inderdaad beter Nederlandstalige afkortingen worden (hoewel je "in het Nederlands" ook reeds kunt lezen als Nederlandstalig). ErikvanB (overleg) 15 feb 2015 01:49 (CET)
   • Sommige afkortingen zouden wellicht kunnen worden verwijderd, zoals BAB voor Bundesautobahn. Maar bv. ADPCM is een o.a. in het Nederlandse taalgebied gebruikte afkorting, dus die zou m.i. moeten blijven. Al met al kan deze discussie prima worden gevoerd op de OP van het artikel, en dat lijkt mij ook de logische plaats daarvoor. Serieuze argumenten waarom deze lijst niet encyclopedisch zou zijn, zie ik niet. Bob.v.R (overleg) 15 feb 2015 01:57 (CET)
    • Echter, mocht de lijst strikt worden ingeperkt tot Nederlandstalig, dan zou ADPCM er inderdaad af moeten. Bob.v.R (overleg) 15 feb 2015 02:00 (CET)
     • Overgrote deel van de lijst lijkt me een aanwinst voor de encyclopedie. Wel staan er een aantal zaken in waarvan ik betwijfel of ze er wel in thuishoren. AAV (Accountholder Authentication Value) is er wat mij betreft zo een. Goed mogelijk dat deze afkorting in het Nederlands ook voorkomt, maar ik kan me evengoed voorstellen dat er hele volksstammen in Nederland rondlopen die geen idee hebben wat het is of waar het vandaan komt, laat staan dat ze het weleens gebruiken. Zonder uitleg is zo'n vermelding zinloos.  LeeGer  15 feb 2015 02:07 (CET)
      • Hoe wordt bepaald welke afkortingen in de lijst horen? Er staat een aantal afkortingen in van Buitenlandse organisaties. CIA en NASA lijken me logisch. Die komen hier ook nog weleens in het nieuws, en worden dus ook in het Nederlands gebruikt. Maar een organisatie als ACFA (American Cat Fanciers Association)? Hoe vaak wordt die afkorting daadwerkelijk in Nederlands gebruikt? En rechtvaardigt dat opname in deze lijst?  LeeGer  15 feb 2015 02:36 (CET)
  •   Tegen verwijderen. Eens met de Banner. Mvg JRB (overleg) 15 feb 2015 05:23 (CET)
   •   Tegen verwijderen. Idem. Tom Meijer MOP 15 feb 2015 09:49 (CET)
    •   Tegen verwijderen. Alfabetisch = Handig om op te zoeken. Iets strengere selectie zou m.i. wel mogen, maar waar trek je de grens? -- algont overleg 15 feb 2015 12:10 (CET)
  •   Voor verwijderen - Volkomen onencyclopedisch. Hoe is het nou toch mogelijk dat bijna niemand hier dat in de gaten heeft (behalve de nominator)? Als men benieuwd is waar dit soort informatie dan WEL op haar plaats is, zie wikt::Categorie:Afkorting in het Nederlands. De Wikischim (overleg) 15 feb 2015 13:42 (CET) P.S. Een gedeeltelijke overzetting van dit artikel naar Wikiwoordenboek lijkt me een prima oplossing, aangezien een aantal van de hier genoemde afkortingen daar nog ontbreken. De Wikischim (overleg) 15 feb 2015 13:46 (CET)
  • Aanvullend: indien dit soort pagina's dan toch met alle geweld moet blijven, kijk dan hoe het bijv. hier is gedaan: de:Dreibuchstabenabkürzung. Wel een vergelijkbare lijst, maar met veel meer achtergrondinformatie. De Wikischim (overleg) 16 feb 2015 16:33 (CET)
  •   Tegen verwijderen Alsjeblieft niet verwijderen. Ik heb al zo vaak een afkorting gezocht en dan vond ik hem op Wikipedia. Dit is een encyclopedie-artikel bij uitstek. Ymnes (overleg) 15 feb 2015 13:50 (CET)
  •   Voor verwijderen - Datadump en allegaartje. Enerzijds zeer uitgebreid, met allerlei in het Nederlands nauwelijks gebruikte afkortingen, anderzijds mist er dan weer van alles wat je er wel zou verwachten. Opnamecriteria zijn kennelijk willekeurig of veel te breed. Waar een blauwe link staat, is de DP of het artikel vrijwel altijd superieur aan deze lijst. Paul B (overleg) 15 feb 2015 19:42 (CET)
   •   Opmerking Ergens moet men toch in Wikipedia kunnen opzoeken als men de afkorting in een of andere tekst niet kent. En voorzeker, het komt meer voor dan je denkt, zeker als een niet-Nederlander een tekst van een Nederlander moet lezen, die vaak bulkt van afkortingen die toch "algemeen bekend" zijn; ja, maar alleen in Nederland. En wellicht komt het omgekeerde ook voor. Zoek maar uit wat het efficiëntste is: de lijst, de categorie of wellicht beide. In beide staan inderdaad soms wat zonderlinge voorbeelden, zoals in de categorie de afkorting "ces-majeur" staat. Bouwmaar (overleg) 16 feb 2015 14:32 (CET)
    • Ergens moet men toch in Wikipedia kunnen opzoeken als men de afkorting in een of andere tekst niet kent; nee, zo werkt het dus beslist NIET. Wikipedia is namelijk bedoeld om de functie te vervullen van een encyclopedie. Het specifiek verklaren van afkortingen is daarentegen een van de kerntaken van een woordenboek. Voor dat laatste is er – inmiddels heb ik het al zo vaak verteld maar het is zoals vaak praten tegen een betonnen muur hier – een apart WMF-project, het Wikiwoordenboek. Dus op dat project hoort informatie als deze thuis (dan wel in een andere vorm want lijsten als deze zijn in één woord een wanorde). De Wikischim (overleg) 16 feb 2015 16:18 (CET)
     • Mee eens. Een artikel hoort bovendien geen afkortingen te bevatten die niet in hetzelfde artikel worden verklaard (ofwel door die de eerste keer voluit te schrijven, ofwel door middel van een interne link). Woody|(?) 16 feb 2015 17:25 (CET)
      Neem ook eens een artikel als Albert Heijn (supermarkt). De intro meldt meteen al dat de gangbare afkorting AH is. Prima, doe dit consequent zo bij alle gangbare afkortingen (dus noemen in het hoofdartikel van datgene waar ze voor staan) en al dit soort aparte lijsten is totaal, maar dan ook totaal overbodig. De Wikischim (overleg) 16 feb 2015 18:09 (CET)
    Voor verwijderen - Deze lijst is een allegaartje van allerlei jargon en nog veel meer rare dingen waardoor je je afvraagt of de aanduiding "in het Nederlands" nog enige betekenis heeft. Gebruiker:Oscar, helaas al geruime tijd vertrokken, heeft de volgende wijze woorden op zijn OP staan:
  • Een encyclopedie verzamelt kennis;
  • een weetje is een feit zonder enige context;
  • een feit is een waarneembaar fenomeen zonder interpretatie;
  • informatie is een verzameling feiten zonder inhoudelijke coherentie;
  • kennis is een hoeveelheid informatie over diverse zaken die in een bredere context coherent is (...)
  Deze lijst mag dan de kwalificatie "informatie" verdienen, "kennis" is het mijns inziens zeker niet en daarom hoort het in deze vorm niet in de encyclopedie thuis.
  Hoe kan de stap van informatie naar kennis gemaakt worden? Daarvoor is wat Oscar "coherentie" noemt nodig: samenhang, context, inzicht, betekenis, toepasbaarheid. Een mogelijkheid is dat het wordt omgebouwd tot een lijst van afkortingen die gangbaar zijn in het Nederlands. Een mogelijke toepassing van deze lijst zou dan zijn dat deze afkortingen zonder nadere toelichting vrijelijk in niet-specialistisch werk gebruikt kunnen worden, aangezien vrijwel iedereen met een goede algemene ontwikkeling ze kent. Dat geldt niet voor de meerderheid van huidige afkortingen en zeker niet voor de bloemlezing die Paul B geeft: tenzij je specialistische kennis hebt hoef je deze afkortingen niet te kennen omdat ze niet tot het gangbare Nederlands behoren.
  Hoe stel je vast of een afkorting gangbaar is? Heel eenvoudig: is het terug te vinden in Nederlandse woordenboeken? Daarmee wordt meteen voldaan aan de verifieerbaarheidseis, iets waar het nu zeer ernstig aan schort. En het geeft meteen een antwoord op de prangende vraag naar de afbakening. En alle andere afkortingen? Die kunnen wellicht opgenomen worden in andere lijsten, bijvoorbeeld een lijst van ICT-begrippen, die dan uiteraard onderbouwd moet kunnen worden met vakliteratuur. Josq (overleg) 16 feb 2015 14:42 (CET)
  •   Tegen verwijderen Altijd nuttig om eens een afkorting op te zoeken. Kan hier en daar misschien wat uit, maar er ontbreken ook vast nog afkortingen. De Geo (overleg) 16 feb 2015 15:30 (CET)
   • "Nuttig", "handig" en "ik heb er wat aan" zijn onvoldoende argumenten. Is het ook betrouwbaar? Josq (overleg) 16 feb 2015 15:35 (CET)
   •   Tegen verwijderen Als ik het goed heb bestaat de lijst bijna 9 jaar. Wie de geschiedenis bekijkt ziet dat er bij de aanvang ernstig over nagedacht en overlegd werd (dank je Bessel Dekker!), o.m. wat de bedoeling, omschrijving en beperkingen van zo'n lijst zijn. Inmiddels is de lijst steeds langer geworden en zijn het aantal medewerkers die hem aangevuld hebben haast niet te tellen. Natuurlijk, telkens iemand (in Wikipedia.nl of elders) een onbekende afkorting tegenkwam, heeft die de lijst vollediger gemaakt. Zo'n langdurig opgebouwde constructie gaat men toch niet zomaar dynameteren hoop ik. Hoogstens kan men discuteren of sommige afkortingen er op hun plaats zijn. Maar beter een beetje te veel uitleg dan een beetje te weinig, want juist bij erg gespecialiseerde afkortingen is de nood aan encyclopedische toelichting belangrijk. Maar dat is een discussie over de kwaltiteit van de lijst, niet over de bestaansreden ervan. Bouwmaar (overleg) 16 feb 2015 15:42 (CET)
    Als het ging om slechts "sommige" afkortingen die mogelijk niet op hun plaats zijn, dan had ik het opgelost met een snelle poetsbeurt. Maar nu gaat het om het overgrote deel wat jargon is en geen Nederlands. Daarnaast is het mij bij een belangrijk deel niet duidelijk of het uberhaupt in enige context een gangbare afkorting is of slechs een lokaal verzinseltje. Josq (overleg) 16 feb 2015 15:50 (CET)
  •   Tegen verwijderen In elke (goede) encyclopedie staan afkortingen genoemd, vaak ontdaan van vakjargon of andere twijfelachtige acroniemen, maar de lijst is encyclopedisch, en ook zeer handig (Maak er zelf nogal eens gebruik van als ik iets zoek). Ik denk dat deze nominatie indruist tegen waar wikipedia voor staat, namelijk een bron van feiten (en afkortingen zijn feiten) en kennis (En wie weet alle afkortingen uit zijn hoofd?). -- -> BTHV iets te melden? 16 feb 2015 16:11 (CET)
   Ik sta werkelijk stomverbaasd van de argumenten die nu weer worden aangevoerd (In elke (goede) encyclopedie staan afkortingen genoemd... wie weet alle afkortingen uit zijn hoofd?). Soms denk je echt: wat is hier au fond aan de hand? De Wikischim (overleg) 16 feb 2015 16:22 (CET)
   • Hetzelfde als wat er altijd aan de hand is, iemand is het niet eens met een artikel op Wikipedia, en in plaats van de moeite te nemen om het aan te passen, nomineert het hele artikel ter verwijdering. Dus om dat soort argumenten te voorkomen, adviseer ik in het vervolg van de luie stoel te komen en aan de slag te gaan. Je kan je dan afvragen wat er aan de hand is, maar je kan de vraag ook anders stellen "Waarom?". Denk dat het waarom meer om handen heeft dan het "wat?". -- -> BTHV iets te melden? 16 feb 2015 16:34 (CET)
  • Gewoon verwijderen. Net als alle andere artikelen op Wikipedia: de helft bevat niet-Nederlandse woordjes, de andere helft bevat mogelijk fouten. ed0verleg 16 feb 2015 16:41 (CET)
   • @Gebruiker:Bthv -   Mee bezig - Josq (overleg) 16 feb 2015 17:34 (CET)
    •   Tegen verwijderen @Bthv @Josq Dit lijkt me idd de juiste mentaliteit: dit artikel opschonen en grondig... langzaamaan dan breekt het lijntje niet. Ik zie dat bijv. AACO weg is nu en dat is meer dan terecht. Daarom zou ik er ook voor pleiten het artikel te hernoemen naar Lijst van afkortingen in Nederlandstalige of aanverwante gebieden. Belgisch Nederlands mag niet onderdrukt worden: ik meen dat bijv. het verdwenen BDD hier in de psychosomatische wereld wél gebruikt wordt. En dan zijn we ook af van twijfels over afkortingen in Suriname, ABC en zelfs Zuid-Afrika. Overigens, deze hele heisa is ontstaan door deze bewerking: op zijn OP lees ik dan dat het een IP-gebruiker is die af en toe ook inlogt.... er is sprake van sokpopperij en er staat een link naar de ducktest. Dit zegt toch allemaal méér dan genoeg !! GrgrAArgggh.

     Dartelaar [geef een gil!] 16 feb 2015 21:17 (CET)

   • Ik zou haast denken dat u vergeten bent uw pilletje in te nemen, het lijkt me zinvol om u te beperken tot de vraag of deze lijst wel of niet in een encyclopedie hoort en daar argumenten voor te geven, allerlei geneuzel over ducktests brengen geen licht in de duisternis. 94.214.131.128 16 feb 2015 21:41 (CET)
  •   Tegen verwijderen want het artikel staat op nummer 36 van meest bezochte artikels, hetgeen (als we even pragmatisch denken) impliceert dat er veelvuldig gebruik van deze lijst wordt gemaakt. De lijst is dus van praktisch nut voor de lezer (op bepaalde dagen haalt dit artikel 1.000 views per dag). Mocht de lijst onbruikbaar zijn, dan zou deze nooit zulke cijfers halen. Maar daarnaast ben ik ook   Voor verwijderen, alleen al door eens een blik te werpen naar hoe de lijst tot stand is gekomen (in 2006, de aanmaker is gewoon begonnen met een tiental afkortingen beginnend met A, uit de losse pols), kan men zien hoe erg het eigenlijk gesteld is met een volledig gebrek aan systematiek bij het opstellen van deze lijst. Dit zou nochtans wel moeten, zeker gezien het frequent gebruik ervan. Maar momenteel lijkt de lijst een samenraapsel van "wel willen, maar niet kunnen". Wat zijn de criteria van opname, welke bronnen worden er gebruikt om te bepalen welke afkorting frequent gebruikt wordt? Daar valt niks over terug te vinden (en ik kan reeds vermoeden waarom, zulke bronnen zijn amper tot niet gebruikt). Mijn voorstel: Het artikel wordt verwijderd, waarna we een nieuwe lijst maken. Deze keer dienen we wél duidelijk te maken welke selectiecriteria we gebruiken en het zou niet misstaan om een beetje vollediger te zijn. Mvg, GreenDay2 17 feb 2015 00:41 (CET)
   • Dat is de 3021e keer dat ik de moeder van alle onzinnige argumenten tegenkom: 'er is vraag naar, lezers vinden het nuttig'. Er zijn ongetwijfeld ook tal van lezers die recepten voor taarten of handleidingen voor de installatie van kasten nuttig vinden. Zouden we artikelen daarover behouden? Nee. Waarom? Omdat 'nut' geen encyclopedisch argument is. Nooit meer mee komen aanzetten dus. Dank je! Marrakech (overleg) 18 feb 2015 21:28 (CET)
    • Nut is volgens jou geen encyclopedisch argument? Waarom? Waarom zoeken mensen een artikel op? Omdat ze nood hebben aan informatie die in dat artikel terug te vinden is. Wikipedia is juist bedoeld om ten dienste te staan van zijn gebruikers. Een onderbouwde, structureel ontstane lijst van afkortingen in het Nederlands is juist zeer wenselijk. Wat maakt nut volgens u "de moeder van alle onzinnige argumenten"? Gebruik jij zaken waar je het nut niet van inziet? Ik vind nut juist bij uitstek een encyclopedisch argument. Zo is het verstrekken van neutrale, correcte artikels vooral belangrijk voor de lezers, want betrouwbare informatie op het internet, da's pas nuttig. Van zodra iets NIET nuttig is, schieten we ons doel, ten dienste staan van de lezer, voorbij. Mvg, GreenDay2 18 feb 2015 23:03 (CET)
     • En dat was de 3022e keer. Nogmaals: er zijn ongetwijfeld ook tal van lezers die recepten voor taarten of handleidingen voor de installatie van kasten nuttig vinden. Moeten we artikelen met die inhoud daarom behouden? Zo nee, waarom niet? Marrakech (overleg) 18 feb 2015 23:24 (CET)
      • LOL, dus jij vindt dat alleen nutteloze informatie in de encyclopedie opgenomen moet worden, Marrakech? The Banner Overleg 18 feb 2015 23:28 (CET)
     • (na 2x bwc) Het enkele gegeven dat bepaalde informatie mogelijk van nut is voor de lezer rechtvaardigt niet het bestaan van een artikel (of in dit geval: een lijst) in een encyclopedie. De voorbeelden die Marrakech noemt (recepten en handleidingen) zijn inderdaad nuttig voor sommige lezers, maar ook niet meer dan dat. "Nut" als opzichzelfstaand argument is onzinnig, omdat nuttige informatie niet door dat enkele gegeven encyclopedisch is. Daar is meer voor nodig. "Argumenten" die hier aangevoerd worden die neerkomen op "ik zoek er zelf wel eens wat in op" en "handige lijst" moeten dan ook genegeerd (en inderdaad als het even kan in de toekomst vermeden) worden. Nergens wordt verder gesteld dat omdat "nut" geen argument is we dus alleen nutteloze informatie zouden willen opnemen. Woody|(?) 18 feb 2015 23:31 (CET)
      • Je schrijft toch alleen artikelen die nut hebben, dat wil zeggen: artikelen die gelezen en gebruikt worden? Wat is het idee achter artikelen die nimmer gelezen worden? In een bibliotheek noemen ze dat "dood bezit". The Banner Overleg 18 feb 2015 23:44 (CET)
       • Ik verwijs naar mijn bijdrage van 18 feb 2015 23:31 (CET), waarin ik uitdrukkelijk opmerk dat niemand hier beweert dat we nutteloze artikelen moeten schrijven. Woody|(?) 19 feb 2015 00:09 (CET)
        • "Nut" an sich is een onvoldoende, doch noodzakelijke voorwaarde voor een artikel op Wikipedia. Het onderwerp zelf, een lijst met afkortingen, past in een encyclopedie. Er moet alleen een betere versie komen. Mvg, GreenDay2 19 feb 2015 16:36 (CET)
         • Wat is er nuttig of handig aan een artikel over een beekje in Siberië? Niets, zo'n artikel bevat gewoon informatie. Nut is dan ook zeker geen 'noodzakelijke voorwaaarde' voor een artikel op Wikipedia. Greenday, geef omwille van de discussie nu eens antwoord op de vraag of artikelen met recepten voor taarten of handleidingen voor de montage van kasten, die ongetwijfeld wél nuttig zijn voor allerlei mensen, volgens jou ook behouden zouden moeten worden. Zo nee, waarom niet? Marrakech (overleg) 19 feb 2015 17:06 (CET)
          • Ik zeg net dat je nut als een "noodzakelijk, maar niet voldoende voorwaarde" kan bekijken. Siberische beekjes hebben wel degelijk nut voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over zo'n beekje (nut is dus wél noodzakelijk), maar daarnaast moet dat artikel ook opgesteld zijn volgens de richtlijnen die we hanteren over Siberische beekjes (geografie). En Wikipedia voorziet nu eenmaal geen artikelruimte geen recepten en handleidingen. Die zaken hebben nut maar vallen onder "wat Wikipedia niet is", je moet ergens de grens trekken. Deze lijst heeft nut (noodzakelijke voorwaarde), en valt wél binnen wat we aanvaarden zolang er zorgvuldig met de lijst wordt omgesprongen. Ik vind het raar om aan een project mee te werken als je niet gelooft dat het project (en zijn inhoud) nuttig is. Het gaat niet alleen over nut, maar nut is zeker niet "de moeder van alle onzinnige argumenten". GreenDay2 19 feb 2015 17:51 (CET)
           • Maar dan, althans volgens jouw particuliere opvatting van 'nuttig', heeft elk denkbaar onderwerp per definitie nut, want er zijn altijd wel mensen op zoek naar informatie daarover, en kun je dus ook nooit een artikel afkeuren omdat het geen nut zou hebben. Daarmee is 'nut' een loos criterium; criteria dienen immers juist om onderscheid te maken. Wat dat betreft verschilt het in niets van een criterium als 'bevat letters' of 'heeft een titel'. Marrakech (overleg) 19 feb 2015 18:15 (CET)
            • Kunnen we afspreken dat we de chronologische volgorde respecteren? Nu staat jullie discussie tussen andere reacties en is het voor anderen niet meer goed te volgen wie wanneer wat heeft gezegd. Dank u. Torval (overleg) 19 feb 2015 18:18 (CET)
  •   Tegen verwijderen Redenen hiervoor zijn al vaak genoeg genoemd. Maar persoonlijk vind ik de lijst echt handig, want voor mij als niet-Nederlander is het toch soms lastig om uit de context te begrijpen wat een afkorting precies betekent. En dan is het heel nuttig als er bv. ook afkortingen zoals m.b.v. in staan. Ik zie ook dat er veel afkortingen in staan, die niet door iedereen worden gebruikt. Maar als je deze verwijdert, houd je nog steeds een lange lijst over van belangrijke afkortingen, die niet iedereen zomaar weet. Travianer (overleg) 18 feb 2015 14:04 (CET)
  •   Tegen verwijderen Zelfs een Larousse (vooraanstaande encyclopedie van Franse oorsprong) bulkt van de afkortingen. Is w.m.b. een steekhoudend argument om dit lemma te behouden, met dien verstande dat wel alle niet-Nederlandstalige onzin (evt. m.u.v aan het Nederlands gerelateerde talen) in de prullenbak verdwijnt. Torval (overleg) 19 feb 2015 01:45 (CET)
   • Kunt u uitleggen wat u bedoelt met uw opmerking dat zelfs een Larousse bulkt van de afkortingen? Bedoelt u daarmee dat artikelen in een Larousse zelf afkortingen bevatten, of dat een Larousse ook lijsten van afkortingen heeft zoals die hier ter beoordeling zijn voorgelegd? In het eerste geval stel ik mij zo voor dat dit te maken heeft met het feit dat het een papieren encyclopedie betreft, waarbij ruimte een factor is om rekening mee te houden, en rechtvaardigt dit niet het bestaan van dit artikel. Woody|(?) 19 feb 2015 18:37 (CET)
    • Ik bedoel de laatste; niet precies dat er lijsten van afkortingen in zitten, maar meer dat er (op alfabetische volgorde, per onderdeel), tal van afkortingen in de encyclopedie zijn opgenomen, met betekenis en vaak ook met uitleg. Torval (overleg) 19 feb 2015 18:53 (CET)
     • Bedankt voor de verduidelijking. Ik kan deze bewering niet controleren dus ik laat het verder aan de afhandelend moderator om te bepalen wat hij met deze informatie doet. Woody|(?) 20 feb 2015 21:53 (CET)
      • Ik heb hier een Franstalige Larousse uit 1904 liggen die mijn bewering staaft. Helaas niet digitaal kunnen vinden, maar geeft wel weer hoe grondig de Larousse al in die tijd was. En inderdaad, nu is het afwachten wat de afhandelend moderator doet. Torval (overleg) 20 feb 2015 23:30 (CET)
 • Ik ben nu enkele weken met pensioen en wordt geacht wat tijd te hebben, dus waarom zou ik de draad niet terug opnemen in Wikipedia.nl. Het eerste waar ik op uitkom: helaas, de reden van mijn vertrek schijnt hier nogsteeds de plak te zwaaien: hardwerkende bijdragers aan de kwaliteit en de kwantiteit van de encyclopedie moeten zich schrap zetten tegen lichtjes arrogante afbrekers van de encyclopedie, onder het betwerige mom van "verbeteren". Ik trek de deur terug dicht, maar ben natuurlijk   Tegen verwijderen. Door de wol geverfd (overleg) 23 feb 2015 14:20 (CET)
  • Probeer je eens in die zg. "afbrekers" te verplaatsen. Die willen namelijk helemaal niets afbreken, maar doen serieuze pogingen om om deze encyclopedische een encyclopedie van kwaliteitsniveau te laten zijn. Wikipedia is geen Book of lists. Ik ben dan ook   Voor verwijderen. Michiel (overleg) 23 feb 2015 15:15 (CET)
   • Ik herhaal mijn reactie nog maar even. Als zelfs een Larousse, een vooraanstaande Franse encyclopedie, tal van afkortingen heeft opgenomen, en voor zover ik weet de Winkler Prins eveneens, waarom willen de "afbrekende" wikipedianen dan perse een encyclopedie maken zonder afkortingen op te nemen? Dan blijft wikipedia in mijn ogen onvolledig en gaat men voorbij aan de hoofdopzet van een encyclopedie, namelijk informeren. Torval (overleg) 23 feb 2015 15:33 (CET)
    • Wikipedia heeft eveneens tal van afkortingen opgenomen, alleen fungeren die als doorverwijzing naar de uitgeschreven naam van organsiaties en dergelijke. Wie bijvoorbeeld MBT intikt, wordt doorgeleid naar het artikel 'Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst'. Maar voor ellenlange lijsten van afkortingen (of van wat dan ook) is een encyclopedie niet bedoeld, zoals ook de Larousse kennelijk al had begrepen. Marrakech (overleg) 23 feb 2015 15:49 (CET)
    • (bwc) Wie heeft er gezegd dat afkortingen niet in de encyclopedie mogen? Dat is hier helemaal niet aan de orde. De vraag is veeleer of deze lijst een encyclopedisch verantwoorde representatie is van afkortingen. Niemand die er tot nog toe in geslaagd is dat met bronnen te onderbouwen. Ik zie slechts subjectieve argumenten, zoals "er is veel werk aan besteed" en "ik gebruik deze lijst". Bekommert men zich er dan niet om of deze informatie wel correct is? De juistheid van deze lijst wordt op geen enkele wijze verantwoord. Josq (overleg) 23 feb 2015 15:56 (CET)
    • (bwc) Vindt men in die encyclopedieën lijsten van afkortingen, of zijn die daar eenvoudig als aparte ingang opgenomen? Veel afkortingen zijn uiteraard ook hier opgenomen als redirects of DP's, en die kunnen dus sowieso eenvoudig worden gevonden (sterker nog, in veel gevallen zijn die DP's uitgebreider en beter onderhouden dan de lijst van afkortingen). De afkortingen die niet op die manier worden behandeld, horen eigenlijk beter in een woordenboek thuis (b.g.g., m.a.w., etc.) al heb ik er verder niet direct principiële bezwaren tegen als we tot eenduidige opnamecriteria kunnen komen. Paul B (overleg) 23 feb 2015 16:01 (CET)
    • @Paul B: Voor zover ik weet bevatten die encyclopedieën afkortingen tussen andere omschrijvingen, op alfabet, dus niet apart in een lijst.
@Marrakech: In de Larousse zou dat eventueel ook gekund hebben, maar men heeft daar voor een andere oplossing gekozen. Bovendien zie ik geen nut om - net als bij Larousse - elke afkorting apart te benoemen, en zie ik een lijst hier op wikipedia als een pragmatischer oplossing.
@Josq: Wat mij betreft gaat het niet om de vorm, maar meer om de vraag of een overzicht van afkortingen wenselijk is. Veel gebruikers kennen het wikiwoordenboek (nog) niet, dus lijkt het mij zinvoller om deze lijst hier aan te houden. Wel ben ik van mening, dat alle niet-Nederlandse opsommingen (evt. m.u.v. Nederlands-gerelateerde talen) uit de lijst geschrapt dienen te worden. Torval (overleg) 23 feb 2015 17:34 (CET)
Dus ook een tamelijk algemeen bekende afkorting als CEO? The Banner Overleg 23 feb 2015 17:50 (CET)
@Torval: dan maak je gebruik van een stropopredenering. Bij deze verwijdernominatie gaat het namelijk wél om de vorm. Josq (overleg) 23 feb 2015 17:53 (CET)
  •   Tegen verwijderen Laten we wel wezen:
1e: Afkortingen ontstaan bij het regelmatig gebruik van bepaalde termen en begrippen. Wie gebruiken bepaalde termen en begrippen regelmatig? Juist, de vakidioten en ingewijden. Die groepen zullen vaak hun toevlucht nemen tot afkortingen, daarmee de geïnteresseerde leek achter zich latend en het bos insturend. Hoe exotischer de afkorting hoe liever, hoe meer vakjargonafkortingen hoe beter: een lijst met afkortingen, is mits de afkorting naar een ook voor de geïnteresseerde leek leesbaar artikel verwijst, een zegen in een encyclopedie, zij wijzen de zoeker naar informatie de weg in het oerwoud.
2e: Ook de argumenten dat "iedereen die afkorting kent" of "niemand gebruikt die afkorting" gaat er vanuit dat de spreker weet wie "iedereen", dan wel "niemand" is.
3e: De afkortingen zijn lang niet altijd terug te vinden met de Wikipedia zoekfunctie, want dan dient de afkorting in het betreffende artikel ook voor te komen, en daar is ook geen garantie op.
4e: Afkortingen tot redirects maken schiet niet altijd op: Afkortingen kunnen binnen een bepaalde groep een eenduidige betekenis hebben, maar gaande van groep naar groep een andere, ook eenduidige betekenis. Dit levert weer allemaal DP's op. Een lijst is binnen Wikipedia een goed hanteerbare oplossing.
En als laatste: Dat de resulterende lijst een allegaar ratjetoe is / wordt / zal worden, so what! Heb je ooit de alfabetische lijst van lemma's van de Wikipedia bekeken? T.vanschaik (overleg) 25 feb 2015 14:37 (CET)
Als het zo is "vakidioten en ingewijden vaak hun toevlucht nemen tot afkortingen, daarmee de geïnteresseerde leek achter zich latend en het bos insturend", wat voor garanties hebben we dan voor de juistheid van deze lijst? Want bronnen zijn er niet en evenmin kunnen we bepalen wie hier voldoende vakidioot of ingewijd is om gezaghebbend te verklaren dat een afkorting daadwerkelijk datgene betekent wat volgens de lijst beweerd wordt.
Terzijde: door omstandigheden gaat het me waarschijnlijk niet lukken om de revisie van deze lijst (jargon etc eruit) te voltooien. Maar dat was hoe dan ook toch geen bevredigende bezigheid aangezien ik alles uit de losse pols deed (evenals, vermoedelijk, de andere bijdragers aan deze lijst). Josq (overleg) 25 feb 2015 14:56 (CET)
Het gaat in deze niet om de juistheid van de lijst. Het gaat in deze om het kunnen vinden van informatie. Zoals boven al aangegeven kan één afkorting meerdere betekenissen hebben, afhankelijk van het vakgebied waarin je werkzaam bent. Het gaat bij deze lijst niet zozeer om inhoudelijke informatie, maar zoals bij elke lijst om snel bij de juiste informatie te komen. Zie hiervoor ook de functie die de Brutoformule heeft binnen de organische chemie. Ondanks bedenkingen tegen de vorm (lay out) van de lijst is de basis en functie ervan nooit ter discussie gesteld. Afkortingen die gebruikt worden door Nederlands sprekenden en schrijvenden is m.i. daarmee vergelijkbaar. T.vanschaik 26 feb 2015 19:19 (CET)
Zoals al opgemerkt ben ik   Tegen verwijderen. Verder ben ik het zeer eens met de verzuchting geplaatst door DDWG. Wat betreft de 'opschoning' door Josq: daar ben ik het mee oneens. Josq heeft zelfs tal van afkortingen verwijderd waarover wel een apart artikel bestaat! Deze bijzonder rigoureuze verwijderingen zijn geheel ten onrechte, naar mijn mening. Bob.v.R (overleg) 25 feb 2015 16:30 (CET)
Als ik een tikje irritant mag doen, wat zijn jouw bronnen voor deze lijst, Bob.v.R? Hoe garandeer jij de betrouwbaarheid van de informatie, inclusief de bewering dat dit allemaal afkortingen in het NL spraakgebruik zijn? Josq (overleg) 25 feb 2015 17:00 (CET)
Als van een specifieke afkorting niet kan worden onderbouwd dat deze terecht op deze lijst staat, dan kan terecht die afkorting ter discussie worden gesteld. Maar voor het door jou verwijderen van een extreem groot aantal afkortingen is m.i. geen enkele rechtvaardiging gegeven. Onder andere verwijderde je ADSL en ADPCM. Over deze, binnen het Nederlandse taalgebied gebruikte, ICT-afkortingen bestaat zelfs een artikel, dus hoeveel rechtvaardiging is er daarvoor nog nodig? Ook over een groot aantal andere door jou verwijderde afkortingen kan discussie zijn waarom die hier niet zouden mogen staan. Voor verreweg de meeste ervan kan m.i. met weinig moeite een bron worden geleverd!! Toch nog iets positiefs: het ten onrechte verwijderen van een zeer groot aantal afkortingen is minder 'erg' dan het verwijderen van de complete lijst, want dat zou een gemis zijn voor de encyclopdie en een klap in het gezicht van alle gebruikers die in goed vertrouwen hun constructieve bijdrage hieraan hebben geleverd (zie verder DDWG). Bob.v.R (overleg) 25 feb 2015 18:00 (CET)
"er bestaat zelfs een artikel" - nu voer je Wikipedia aan als bron voor Wikipedia. De enige geschikte bron die ik kan bedenken is een woordenboek (incl. de woordenlijst Nederlandse Taal, ADSL zou ik dus niet hebben moeten verwijderen), waarbij ik de betrouwbaarheid van online woordenboeken moeilijk in kan schatten. ICT-jargon zal in woordenboeken maar in zeer beperkte mate voorkomen. Het verdient desalniettemin zeker een plaats in de encyclopedie, maar kan beter in een aparte lijst die niet beperkt is tot het Nederlands. Dan kan internationale vakliteratuur als bron gebruikt worden voor zo'n lijst. Josq (overleg) 25 feb 2015 18:29 (CET)
Ik wil nog aannemen dat (sommige) voorstanders van verwijdering het kwaliteitsniveau van WIkipedia.nl. willen verhogen. Verbeter dan de lijst door zoveel mogelijk blauwe links te maken van de verklaarde afkortingen. Veel succes ermee. Maar de hele lijst doen verdwijnen is het kind met het badwater weggooien. Bouwmaar (overleg) 25 feb 2015 20:56 (CET)
Bewust fouten en tekorten laten staan lijkt mij moreel nogal bezwaarlijk voor wie de verantwoordelijkheid neemt voor de afhandeling van de beoordelingsnominatie. En blauwe links bieden natuurlijk geen enkele garantie voor de juistheid van de bewering dat het NL-talige afkortingen betreft. Josq (overleg) 26 feb 2015 14:25 (CET)
@Josq: dan wil ik de vraag graag even omkeren, met het voorbeeld ADPCM. Over ADPCM bestaat sinds 2006 een artikel, het is een afkorting die in het Nederlandse taalgebied wordt gebruikt, er bestaat geen vertaling voor in Nederlandse woorden. Omdat het artikel sinds 2006 bestaat mogen we ervan uitgaan dat het artikel bestaansrecht heeft (los van het feit dat er ook externe bronnen voor te vinden zullen zijn). Kun jij aangeven waarom volgens jou ADPCM desalniettemin niet thuishoort in de lijst van afkortingen? Bob.v.R (overleg) 26 feb 2015 05:08 (CET)
Het ontbreken van betrouwbare bronnen. Wat voor bron, anders dan Wikipedia, heb je voor de bewering dat deze afkorting in het NL taalgebied wordt gebruikt? Stel deze vraag nog 1000x en ziedaar het verifieerbaarheidsprobleem van deze lijst. Door de keuze van afbakening (welk jargon wel, welk jargon niet) kan dit probleem 10x kleiner of 100x groter gemaakt worden. Josq (overleg) 26 feb 2015 17:18 (CET)
De term ADPCM is opgenomen in tenminste een on-line computerwoordenboek (zie hier). Mij valt verder op dat jij behalve de hierboven besproken computer en informaticatermen ook een flink aantal andere afkortingen heb verwijderd. Ik noem een vijftal aantal voorbeelden voor de lettercombinatie: Aa-Ab: aardr. - aardrijkskunde; abs. - absoluut, AAW - Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, ABP - Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond. Twee van de weinige afkortingen die jij hier wel hebt laten bestaan zijn a - are en ABD - Algemene Bestuursdienst. Op mij komt dit nogal willekeurig over. Ik kan er tenminste geen diepere gedachte in ontdekken. Mvg JRB (overleg) 26 feb 2015 15:10 (CET)
Ik ook niet. Dat is juist mijn hele punt. We zijn bezig uit de losse pols en niemand die het de moeite waard vind om al die duizenden afkortingen eens goed te checken aan de hand van goede bronnen. Als het die moeite niet waard is, waarom wel te vuur en te zwaard bediscussieren voor het behoud van deze arbitraire lijst? Ik ga het verwijt dus nu mooi kaatsen: jullie doen er niks aan, jullie geven geen moer om dit artikel, al die tegenstemmen zijn slechts schijnheilig. Bewijs het tegendeel maar. (niet persoonlijk opvatten, het gaat om het idee dat de bewijslast ligt bij wie omstreden info wil behouden, niet bij wie voor verwijderen pleit Josq (overleg) 26 feb 2015 17:18 (CET)
Even serieus: voor de afkortingen die corresponderen met een Nederlandstalig Wikipedia-artikel dat hier al zes maanden of (veel) langer staat, vind ik het oprecht een zeer verdedigbaar uitgangspunt dat ten eerste de afkorting klopt en tweede deze afkorting gebruikt wordt door Nederlandstaligen. Mochten daarvoor inderdaad externe bronnen gewenst zijn, dan horen die externe bronnen thuis in het Wikipedia-artikel dat handelt over dat onderwerp. Dat geldt dus voor diverse hier direct boven gegeven voorbeelden. Dan resteren nog de afkortingen waarvoor geen artikel bestaat en er mogelijk ook geen artikel komt. Misschien zijn er wel een flink aantal gebruikers bereid om daarvoor op zoek te gaan naar bronnen. Veel constructiever dan uit de losse pols afkortingen te verwijderen, veronderstellend (!!) dat niemand bereid is om iets constructiefs bij te dragen, lijkt me (na terugplaatsing van de verwijderde afkortingen) eens te inventariseren wie er mee willen werken aan het zoeken naar bronnen voor afkortingen waarover geen artikel bestaat. Ik heb namelijk niet de indruk dat een dergelijke inventarisatie heeft plaatsgevonden. Bob.v.R (overleg) 26 feb 2015 17:32 (CET)
Sorry, neem dat laatste idd maar niet al te serieus, zit wel op Wikipedia rond te struinen maar heb eigenlijk even te weinig tijd om zorgvuldig te reageren. Mijn hoofdargument dat bronnen nodig zijn laat ik staan, de rest is min of meer bijzaak. Josq (overleg) 26 feb 2015 17:40 (CET)