Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20141222


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 22/12; te verwijderen vanaf 05/01Bewerken

Toegevoegd 22/12: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Baljuws van Kennemerland - weg - Onduidelijk waarop deze lijst is gebaseerd. Historicus A. Janse (2001) noemt in Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, p. 389 heel andere personen. Bevestiging van diens lijst is o.a. te vinden in de Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345. RONN (overleg) 22 dec 2014 03:14 (CET)[]
  • "Dat is fijn voor meneer Janse, maar ik baseer mij op dezelfde bron als de pagina over de Haarlemse burgemeesters. Als standaardwerk voor ambtenaren van de gemeente Haarlem slechts voor hen uitgegeven en niet in de handel, kan deze lijst slechts geraadpleegd worden bij mij thuis of in het Noord-Hollands Archief. Aan u de keus… Overigens komen de namen van de betreffende personen in de lijst van meneer janse wel voor in mijn lijst, maar tegelijkertijd met die van Baljuw Gerrit van Raaphorst: in 1308 Renger Monekijnsz., in 1320, 1327-1330 Mathijs Rengersz. en 1323-1326 Daniel van de Merewede, maar aangezien zij op het tweede plan komen heb ik ervoor gekozen hun niet te noemen als zijnde de Baljuw. Uw reactie is daarom prematuur en had vriendelijker gekund." – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 195.241.184.83 (overleg · bijdragen) 22 dec 2014 03:26‎ (Reactie door mij overgeplaatst vanuit het artikel. RONN (overleg) 22 dec 2014 03:33 (CET))[]
   • Nou, ik vind het nogal vriendelijk. U zou eens moeten kennismaken met de ónvriendelijken hier. Dan zou u perplex staan. Plezierige dag en vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 22 dec 2014 04:56 (CET)[]
    • Als een lijst alleen maar bedoeld is voor intern gebruik dan is het dus niet gepubliceerd en daarmee in strijd met WP:VER en een van de zuilen waarop Wikipedia gebaseerd is. Dqfn13 (overleg) 22 dec 2014 15:23 (CET)[]
     • Wat is de definitie van gepubliceerd? Het werk is blijkbaar geschreven in opdracht van de gemeente Haarlem en is blijkbaar in te zien in het Noord-Hollands Archief. In die zin kan iedereen die de moeite neemt om dit instituut te bezoeken dit werk bekijken. Het zou natuurlijk een stuk handiger zijn als het document door het Noord-Hollandse archief wordt gescand en op internet wordt gezet. Dan hoeft niemand veel moeite te doen om dit werk te kunnen bekijken. Wij kunnen dit artikel dan waarschijnlijk ook makkelijker behouden, want het onderwerp hoort zeker op de Nederlandstalige wikipedia. Mvg JRB (overleg) 23 dec 2014 11:52 (CET)[]
      • Het onderwerp past prima in de encyclopedie en wordt ook al enigszins beschreven in Kennemerland. Toen ik het artikel nomineerde was er nog geen bron vermeld en mij vielen vooral de verschillen op met het overzicht van Janse. Waar de namen van de 18e eeuwse lijst en Janse wél overkomen is er een verschil in periodes. Gebruiker 195.241.184.83 geeft aan dat hij/zij eigen keuzes heeft gemaakt en dat past m.i. niet in het kader van onze richtlijnen. Gr. RONN (overleg) 23 dec 2014 23:56 (CET)[]
       • Beste Ronn, ik zie je punt. In plaats van het gehele artikel straks weg te gooien, waar als er niks gebeurt, dit ongetwijfeld op gaat uitdraaien, zouden wij ook die baljuws kunnen laten staan, waar qua naam en tijdsinterval overeenstemming bestaat tussen A. Janse (jij beschikt blijkbaar over deze bron, in ieder geval verwijs je er naar) en de lijst uit het werk van de gemeente Haarlem, waar de anoniem zich op beroept. Als de lijst die blijft staan overeenkomt met A. Janse (blz. 389) kan dan Janse als bron worden genoemd. Mvg JRB (overleg) 24 dec 2014 02:21 (CET)[]
  • Een 18e-eeuwse lijst is wat mij betreft volledig onacceptabel als bron voor een encyclopedisch artikel. Onderwerp zelf wel E mits in samenhang met een lemma Baljuwschap Kennemerland. Notum-sit (overleg) 22 dec 2014 15:38 (CET)[]
   • @JRB, iets wat geschreven is voor intern gebruik bij de gemeente Haarlem is niet voor publiek gebruik gepubliceerd... is mogelijk zelfs in het geheel niet gepubliceerd. Dat het lokale archief er nu voor kiest om het toch beschikbaar te stellen voor mensen die het willen lezen is iets heel anders. Officieel is het nog altijd niet gepubliceerd. Als jij van mening bent dat het in kunnen kijken van het enige "beschikbare" exemplaar inhoudt dat het gepubliceerd is dan ga ik mij toch ernstig afvragen waar de grens ligt met andere zaken die in te zien zijn op slechts één fysieke plek op deze wereld. Dqfn13 (overleg) 24 dec 2014 00:10 (CET)[]
    • Beste Dqfn13, Ik zeg niet dat ik vind dat het "in kunnen kijken van het enige "beschikbare" exemplaar inhoudt dat het gepubliceerd" is. Ik stelde mij alleen de vraag wat de door jouw gehanteerde definitie is van gepubliceerd? Naar de (betere) boekhandel verspreid door het Centraal Boekhuis, een ISBN-nummer, een minimaal aantal verkochte exemplaren, beschikbaarheid in bibliotheken en archieven? Het werk in opdracht van de gemeente Haarlem is blijkbaar niet geheim; zij zagen er om de een of andere reden blijkbaar geen heil in om het officieel via de boekhandel te laten verkopen, maar het is wel beschikbaar in het Noord-Hollands Archief. Is het werk daarom niet gepubliceerd ? Tsjah, dat hangt dus geheel af van de (impliciete) definitie van publicatie die men hanteert. Mvg JRB (overleg) 24 dec 2014 02:42 (CET).[]
     • Beste JRB, mijn idee van een boek dat officieel is uitgegeven, is dat er op zijn minst een uitgever bij is betrokken, daarbij hoort ook dat een boek dan is uitgegeven voor het publiek, niet uitsluitend voor intern gebruik door instantie of bedrijf X. Er is op deze manier ook niet na te gaan waarop de schrijver (wie is dat eigenlijk?) zich op heeft gebaseerd. Dqfn13 (overleg) 24 dec 2014 09:58 (CET)[]
      • Ik heb niet beweerd (integendeel zelfs) dat mijn exemplaar de enige is. Het is wel degelijk in boekvorm uitgegeven en ik heb daar een exemplaar van. Als het uitgeven inhoudt dat het ook in de boekhandel moet liggen beperkt Wikipedia zich mijns inziens zichzelf enorm. Dat men niet de moeite wil nemen om de gegevens te verifiëren en liever te vertrouwen op een externe bron (ik heb het over meneer Janse) is belachelijk. Ik citeer hier uit een officiële bron die jullie niet kennen en dat is dan reden om ongecontroleerd het artikel te schrappen. Jullie zijn zeer welkom om het boekje in te kijken. Als daar behoefte aan is, dan verstrek ik graag mijn NAW-gegevens. Vanwege de kosten en de staat van het boekje scan ik het niet in. Desgewenst lever ik een paar foto's. Maar ik zou het waarderen dat, als Wikipedia zichzelf een encyclopedie noemt, ze dan ook alle aangegeven bronnen verifieert. Wat betreft het niet vertrouwen van een 18e-eeuwse lijst: Zelden zo'n domme opmerking gelezen. Deze lijst wordt al vele eeuwen op het stadhuis te Haarlem bijgehouden, en hoogstwaarschijnlijk heeft meneer Janse hier gebruik van kunnen maken. Ter vergelijk: mijn lijst van burgemeesters van Haarlem uit hetzelfde boekje. Nergens ter wereld bestaat er zo'n uitgebreide lijst van alle (voorzittende en overige) burgemeesters, schouten, baljuws, schepenen, raden, vroedschappen, weesmeesters, belastingontvangers, thesauriers, kerkmeesters, etc., etc. van Haarlem en Kennemerland. Overigens, over de uitgever gesproken: Ook daar heb ik al melding van gemaakt: het betreft hier G. van Kessel, boekverkoopster op de Markt bij 't Stadhuys, 1733. Deze uitgave was speciaal voor de gemeente-ambtenaren en dus niet bedoeld voor de handel. Zelf heb ik dit exemplaar bij Van der Steur antiquair in de Kruisstraat te Haarlem gekocht. Voor 295 euro. Ik hoop dat ik nu wat meer grond voor verificatie heb gegeven en dat niet mijn werk (wat trouwens al tijdens het invoeren werd voorgedragen ter verwijdering) ongelezen weer de prullenbak in verdwijnt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 195.241.184.83 (overleg · bijdragen) 29 dec 2014 17:41
        • Het gaat er niet om dat het zeer beperkt in te zien is: het gaat er om dat het boek dus nooit officieel is uitgegeven. Hoe betrouwbaar is dat dan? Ook ik heb hier boeken die nauwelijks in te zien zijn: maar ik kan je wel vertellen dat ze nog altijd te koop zijn en waar. Probleem voor jou is in dit geval wel: wat is betrouwbaarder, een hedendaagse bron, of een bron uit 1733? Dqfn13 (overleg) 29 dec 2014 18:16 (CET)[]
         • Het spijt me voor je dat je gedachtengang zo beperkt is, Dqfn13. Mijn probleem is het niet dat jij een door de eeuwen heen bijgehouden lijst minder betrouwbaar vind. Het boek is natuurlijk WEL officieel uitgegeven, maar niet te koop. Is dat nou zo moeilijk om te begrijpen ? Dat heeft dus niets met betrouwbaarheid te maken. De Bijbel is miljoenen keer verkocht en toch staat er de grootste, onverifieerbare, onzin in. En ook al lag het gewoon in de winkel, waarmee vergelijk je het dan ? Met meneer Janse, die er ook niet zelf bij is geweest ? Tjonge jonge, wat een kortzichtigheid. Ik mag hopen dat de mensen van Wikipedia iets meer voorstellingsvermogen er op nahouden. Ik zou graag een antwoord willen krijgen, want ik haal het liever zelf weg dan dat ik het 1 of andere machine dat laat doen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 195.241.184.83 (overleg · bijdragen) 30 dec 2014 17:35‎
           • Officieel uitgegeven.... hoeveel exemplaren zijn er dan gemaakt? 2? 50? 100? Ik ga jouw boek niet vergelijken met de bijbel, alleen om mensen niet voor het hoofd te stoten die wel in de bijbel geloven, aangezien er daar miljoenen van verkocht zijn. Van jouw boek is er welgeteld één verkocht en een ander exemplaar ligt in een archief. Overigens zal een moderator het artikel beoordelen, dus je kan ht gewoon laten staan, moderatoren zijn namelijk mensen, zoals jij en ik. Aangezien ik betrokken ben bij de discussie zal ik het niet beoordelen. Dqfn13 (overleg) 30 dec 2014 19:47 (CET)[]
  • Als de enige bron een in de 18e eeuw gepubliceerde lijst is, is er een probleem. Het klakkeloos overnemen van zo'n bron is een hachelijke zaak. Het zelf selecteren daaruit is zonder aanwijsbare ondersteuning uit latere (ten minste twintigste-eeuwse) literatuur ook een hachelijke zaak en bovendien oorspronkelijk onderzoek. Paul B (overleg) 30 dec 2014 23:52 (CET) P.S. Voor wat het waard is: er lijkt zich ook een exemplaar van dat werk in de KB te bevinden (wellicht niet met de handgeschreven aanvullingen). Paul B (overleg) 30 dec 2014 23:55 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen, vier minuten na de nominatie door Gebruiker:Ronn is de bron waarop deze lijst is gebaseerd toegevoegd aan het artikel. Een en ander is verifieerbaar. Ik heb verder geen reden aan de betrouwbaar van deze anoniem te twijfelen. Mvg JRB (overleg) 2 jan 2015 22:25 (CET)[]
   • De betrouwbaarheid van de anoniem staat niet ter discussie. Laat hem/haar maar de complete lijst (geen eigen keuze daaruit) weergeven, dan kan de lijst van Janse (zie hier) als alternatief worden weergegeven en is het verder aan de lezer. Gr. RONN (overleg) 3 jan 2015 12:50 (CET)[]
    • Artikel 2 weken extra gegeven bij sessie, zodat er aan de suggestie van Ronn gewerkt kan worden: hele lijst publiceren en langs de lijst van Janse gelegd worden. Mbch331 (Overleg) 5 jan 2015 11:28 (CET)[]
 • Cicada 3301 - Voor verwijdering genomineerd door Dinosaur918 op 29 november, maar niet gemeld op TBP. EvilFreD (overleg) 22 dec 2014 07:46 (CET)[]
  •   Opmerking Was wel geplaatst op TBP, zoals hier te zien is. Geen idee wat er foutgelopen is, maar bedankt om dat artikel opnieuw te nomineren. Dinosaur918 (overleg) 22 dec 2014 16:45 (CET)[]
 • Elma De Beule - ne - typetje dat in 2006 twee week op de Belgische teevee was te zien. Uit het artikel blijkt geen relevantie. Sjoerd de Bruin (overleg) 22 dec 2014 14:09 (CET)[]
 • Tsjechische euromunten - weg - bestaan niet. Magere Hein (overleg) 22 dec 2014 13:41 (CET)[]
  •   ErikvanB (overleg) 22 dec 2014 13:48 (CET)[]
  •   Tegen. Het artikeltje ging ook vooral over Tsjechië en de stand van de euro (alleen de openingszin niet, maar die is nu ook aangepast). Dus   Tegen verwijdering maar   Voor hernoeming naar "Tsjechië en de euro" zoals ook wordt gehanteerd op de Engelse, Franse en Italiaanse WP. Overigens spijtig dat er een artikel wordt genomineerd voor verwijdering terwijl m.i. alleen de openingszin en de titel een aanpassing behoeven... --81.71.94.81 31 dec 2014 02:59 (CET)[]
 • Lijst van veelvoorkomende meisjesnamen in het Nederlands taalgebied - NE - niet-encyclopedische lijst. 193.239.92.217 22 dec 2014 13:47 (CET)[]
   • Ter info voor de behandelend moderator: deze lijst (samen met de jongenslijst hier vlak onder) was eerder de Lijst van voornamen, die hier vanaf 2003 al bestond, maar sinds 2014 is opgesplitst en hernoemd. Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:02 (CET)[]
   • Ook ter info aan de behandelend moderator: in verband met hoeveelheid werk qua opschonen, en onzekerheid over behouden/verwijderen, zal ik dat voortzetten eens de twee lijsten behouden blijven. Geef me in dat geval dan even een seintje op mijn OP, dan maak ik dat in orde. Goudsbloem (overleg) 24 dec 2014 22:10 (CET)[]
  •   Voor verwijderen per discussie op artikeloverlegpagina. ErikvanB (overleg) 22 dec 2014 13:49 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen - Op zich aardige lijst welke veel bezocht wordt met, eenmaal opgeschoond, veel bestaande naamartikelen vermeld. En de lijst is een goede tegenhanger van de Categorie:Meisjesnaam, want op de lijst kunnen rode links voorkomen, op de categorie niet. Goudsbloem (overleg) 22 dec 2014 13:57 (CET)[]
   Letters O t/m Z zijn reeds opgeschoond, daaraan kan je zien dat het een houdbare lijst wordt indien alles opgeschoond wordt (wordt aan gewerkt) Goudsbloem (overleg) 22 dec 2014 14:49 (CET)[]
   • Dat iets een "aardige lijst" is lijkt mij een veel te vaag en subjectief criterium voor opname. Ikzelf zou niet weten wat onder een "aardige lijst" moet worden verstaan, ik vermoed ook dat het niet als een serieus argument bedoeld was. Dat een artikel veel bezocht wordt is ook geen reden om het te behouden. We hoeven als encyclopedie niet in een behoefte van lezers te voorzien, anders dan in de vorm van encyclopedische artikelen. Dit is geen encyclopedisch artikel. Dit is een lijst met namen. 193.239.92.217 22 dec 2014 18:35 (CET)[]
       • Dit is een overzichtelijke, geordende lijst met de in het Nederlandse taalgebied voorkomende meisjesnamen. Encyclopedisch dus. Dat gebruikers en lezers het een 'aardige lijst' vinden is niet als een nadeel te zien. Bob.v.R (overleg) 4 jan 2015 20:51 (CET)[]
    • Precies, net zoals praktisch alle andere lijsten hier. Die zijn ook meestal niet encyclopedisch, maar vaak wel wenselijk omdat er bijvoorbeeld rode links op gezet kunnen worden, iets wat dus bij de categorieën niet kan. Eenmaal opgeschoond zou ik niet weten waarom deze lijsten per se verwijderd dienen te worden. Goudsbloem (overleg) 22 dec 2014 23:50 (CET)[]
     • Lijsten zijn er niet om categorieën aan te vullen. Als een lijst niet encyclopedisch is moet hij verwijderd worden. Het behoeft geen uitleg dat niet encyclopedische lijsten niet in een encyclopedie horen. 193.239.92.217 23 dec 2014 16:54 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen Aardige lijst, overzichtelijk, encyclopedisch. Bob.v.R (overleg) 23 dec 2014 04:29 (CET)[]
  •   Tegen - Lijst is vaker genomineerd en behouden. Halandinh (overleg) 23 dec 2014 06:54 (CET)[]
   • Linkje naar de vorige sessie waar deze artikelen behouden zijn: Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20140227#Toegevoegd 27/02: Deel 2. - Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:02 (CET)[]
    • Precies, minder dan een jaar geleden en dan nu weer nomineren. De nominator mag zich diep schamen. Halandinh (overleg) 23 dec 2014 12:18 (CET)[]
     • De lijst is dermate gewijzigd dat de vorige nominatie niet meer relevant is en al zeker geen argument is voor behoud. EvilFreD (overleg) 23 dec 2014 13:07 (CET)[]
      • De nominator is hier nog niet eens een jaar actief, hoe moet de nominator nu weten dat het artikel eerder genomineerd is? Mij een beetje gaan lopen vertellen dat ik me moet schamen, ga fietsen. 193.239.92.217 23 dec 2014 16:54 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Neerlandocentrisch. EvilFreD (overleg) 23 dec 2014 07:35 (CET)[]
   • Neerlandocentrisch? Zeer beperkt dan, want alleen Godelieve (9e op Vlaamse lijst van je bron), Christine (10e), Carine (19e), Jeannine (25), Simonne (46e) en An (50e) zouden buiten de boot vallen uit de top 50. En het is ook niet een lijst van MEESTvoorkomende namen, maar van VEELvoorkomende namen. En we kunnen bijvoorbeeld ook jouw bron (en dan bijvoorbeeld de top 100) meenemen in de opname-eis in de inleiding, om zulks te voorkomen. Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:34 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Zolang er geen betrouwbare bron is dat een naam veel voorkomend is, hoort deze niet thuis op Wikipedia. Veel namen zijn slechts in perioden veel voorkomend, regionaal gebonden, etc.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  23 dec 2014 10:15 (CET)[]
   • Heb je het artikel wel gelezen? Betrouwbare bron aanwezig. Of je moet het Meertens instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen niet vertrouwen? Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:23 (CET)[]
  •   Voor verwijderen Het maakt een vrijgeleide voor lijsten van veelvoorkomende namen in Burkina Faso, bujumbura, .... . Ok ik weet het het is een beetje op flessen getrokken, maar waar trekken we de grens. Voor mij duidelijk niet hier. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 10:31 (CET)[]
   • Artikelnaam is juist recent aangepast om een grens aan te leggen, om te voorkomen dat elke naam maar toegevoegd wordt, en we zijn een Nederlandstalige encyclopedie, dus niet zo gek om dat gebied dus als eerste aan te pakken. Maar als iemand een betrouwbare bron heeft voor een lijst met veelvoorkomende namen in een bepaald land/taalgebied, waarom zou dat dan niet kunnen? Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:48 (CET)[]
    • Ik zie geen enkele lijst over het Nederlandstalige gebied, wel een over Nederland. Misschien is het je nog niet opgevallen dat het gebied net iets groter is dan wat jij hier voor stelt. Als je een zou maken voor het taalgebied dus BE/NL/SU/ID/ACSM dan kunnen we er nog eens van praten. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 12:05 (CET)[]
     • Nu nog meer voor verwijderen. Bronnen kloppen niet met de naam. De titel laat uitschijnen dat het over het gehele gebied gaat en gaat slechts over één land van de 7 (6/8). De lijst kan dus gewoon niet kloppen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 12:09 (CET)[]
   • Zijn dit de eerste 100? Dan moeten elk jaar de lijst aanpassen naar de op dat moment meest voorkomende. Toen Ik geboren was waren er in heel ons land slechts 273 mensen met die naam. Nu staat het in de top 5 en zijn er jaarlijks 1200 bij ongeveer. Dit is onbegonnen werk om een uptodate lijst van de meest voorkomende te maken. Tenzij we de oude laten staan en dan staan uiteindelijk alle namen er ooit wel eens in deze lijst. Dn maken we geen "veelvoorkomende" lijst maar een lijst van alle namen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 12:14 (CET)[]
    • Van de originele lijst was het ook de bedoeling, dat alle namen er op zouden komen, mits ze ooit zijn gegeven, anders zou je een naam kunnen verzinnen. Halandinh (overleg) 23 dec 2014 12:22 (CET)[]
  •   Tegen, maar wel de intro aanpassen. Zie andere A-Z lijsten, dus alleen meisjesnamen (c.q. jongens~) uit het NL-taalgebied waarvan een artikel bestaat op deze Wikipedia. Alle rode links weg. Vraagt ook minder onderhoud, doordat event. vandalisme sneller opvalt. Ook overzichtelijker en handiger voor toekomstige ouders dan op categorieën te zoeken. Kunnen ze gelijk doorklikken naar de betekenis! (vroeger had je daar losse boekjes van). -- algontoverleg 26 dec 2014 12:34 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Per nominator, NE. Hiervoor (het overzichtelijk maken van dergelijke info) dient nou juist categorisering. De Wikischim (overleg) 30 dec 2014 17:56 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen - Lijkt me een encyclopedisch onderwerp: er worden jaarlijks hele lijsten uitgegeven van de meest voorkomende jongens- en meisjesnamen, en vast niet alleen door het Meertens Instituut. Het lijkt me niet dat deze lijst dubbelt met een categorie, want het is ondenkbaar dat al deze namen op korte termijn in een categorie belanden (dan zou er namelijk over ieder van die namen een artikel moeten zijn geschreven). De rode links zijn wat deze lijst meer maakt dan een verkapte categorie. Mogelijk problematisch is dat de grens die wordt gehanteerd (0.02%) enigszins willekeurig is. Wellicht is daar met publicaties in de hand nog wel iets aan te doen. Een lijst van veel voorkomende meisjesnamen in Burkina Faso lijkt me een uitstekende en encyclopedische aanvulling, en die wordt dan ook welwillend ingewacht. Paul B (overleg) 30 dec 2014 23:44 (CET)[]
 • Lijst van veelvoorkomende jongensnamen in het Nederlands taalgebied - Zinloos. ErikvanB (overleg) 22 dec 2014 13:51 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen - Op zich aardige lijst welke veel bezocht wordt met, eenmaal opgeschoond, veel bestaande naamartikelen vermeld. En de lijst is een goede tegenhanger van de Categorie:Jongensnaam, want op de lijst kunnen rode links voorkomen, op de categorie niet. Goudsbloem (overleg) 22 dec 2014 13:57 (CET)[]
  • Waarop is de hier gebruikte definitie van 'veelvoorkomend' gebaseerd? Lijkt me origineel onderzoek. Misschien omvormen tot een top-zoveel van meest voorkomende namen, maar in deze vorm niet geschikt voor Wikipedia. Maarten vdM (overleg) 22 dec 2014 18:06 (CET)[]
   • FTFA: "Jongensnamen die volgens opgave van het Meertens Instituut op enig moment een populariteit van minstens 0,02% genoten (eerste en volgnaam bij elkaar opgeteld)." Balko Kabo (overleg) 23 dec 2014 03:45 (CET)[]
  • Dergelijke lijsten zijn helemaal niet encyclopedisch, maar, zolang men verhindert dat de mogelijkheid van het klantvriendelijk opvragen en sorteren van gegevens op Wikipedia mogelijk wordt gemaakt, zullen allerlei lijsten blijven opduiken en evenzovele discussies om ze te verwijderen. Dus, in afwachting van het nederdalen van de Heilige Geest of de Verlichting op Wikipedia,   Tegen verwijderen. -rikipedia (overleg) 23 dec 2014 02:10 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen Aardige lijst, overzichtelijk, encyclopedisch. Bob.v.R (overleg) 23 dec 2014 04:29 (CET)[]
   • Daarbij vind ik de gegeven motivering dubieus. Over de zin (of onzin) van het leven en de zin (of onzin) van het gehele wikipedia is veel te zeggen, maar daar gaat het hier niet om. Behouden dus, deze lijst! Bob.v.R (overleg) 30 dec 2014 23:51 (CET)[]
  •   Tegen - Lijst is vaker genomineerd en behouden. Halandinh (overleg) 23 dec 2014 06:54 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Neerlandocentrisch. EvilFreD (overleg) 23 dec 2014 07:35 (CET)[]
   • Neerlandocentrisch? Zeer beperkt dan, want alleen Guy (37e op Vlaamse lijst van je bron), Filip (39e), Kristof (42e), en Kris (47e) zouden buiten de boot vallen uit de top 50. En het is ook niet een lijst van MEESTvoorkomende namen, maar van VEELvoorkomende namen. En we kunnen bijvoorbeeld ook jouw bron (en dan bijvoorbeeld de top 100) meenemen in de opname-eis in de inleiding, om zulks te voorkomen. Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:34 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Zolang er geen betrouwbare bron is dat een naam veel voorkomend is, hoort deze niet thuis op Wikipedia. Veel namen zijn slechts in perioden veel voorkomend, regionaal gebonden, etc.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  23 dec 2014 10:15 (CET)[]
   • Heb je het artikel wel gelezen? Betrouwbare bron aanwezig. Of je moet het Meertens instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen niet vertrouwen? Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:23 (CET)[]
  •   Voor verwijderen Het maakt een vrijgeleide voor lijsten van veelvoorkomende namen in Burkina Faso, bujumbura, .... . Ok ik weet het het is een beetje op flessen getrokken, maar waar trekken we de grens. Voor mij duidelijk niet hier. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 10:31 (CET)[]
   • Artikelnaam is juist recent aangepast om een grens aan te leggen, om te voorkomen dat elke naam maar toegevoegd wordt, en we zijn een Nederlandstalige encyclopedie, dus niet zo gek om dat gebied dus als eerste aan te pakken. Maar als iemand een betrouwbare bron heeft voor een lijst met veelvoorkomende namen in een bepaald land/taalgebied, waarom zou dat dan niet kunnen? Goudsbloem (overleg) 23 dec 2014 10:48 (CET)[]
    • Ik zie geen enkele lijst over het Nederlandstalige gebied, wel een over Nederland. Misschien is het je nog niet opgevallen dat het gebied net iets groter is dan wat jij hier voor stelt. Als je een zou maken voor het taalgebied dus BE/NL/SU/ID/ACSM dan kunnen we er nog eens van praten. Bronnen slechts van één land Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 12:05 (CET)[]
     • Nu nog meer voor verwijderen. Bronnen kloppen niet met de naam. De titel laat uitschijnen dat het over het gehele gebied gaat en gaat slechts over één land van de 7 (6/8). De lijst kan dus gewoon niet kloppen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 12:09 (CET)[]
   • Zijn dit de eerste 100? Dan moeten elk jaar de lijst aanpassen naar de op dat moment meest voorkomende. Toen Ik geboren was waren er in heel ons land slechts 273 mensen met die naam. Nu staat het in de top 5 en zijn er jaarlijks 1200 bij ongeveer. Dit is onbegonnen werk om een uptodate lijst van de meest voorkomende te maken. Tenzij we de oude laten staan en dan staan uiteindelijk alle namen er ooit wel eens in deze lijst. Dn maken we geen "veelvoorkomende" lijst maar een lijst van alle namen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 12:14 (CET)[]
    • Alle namen?!? Onbegonnen werk met de huidige vrijheid van naamgeving en voor mij daarom ook niet wenselijk. Vdkdaan (Gif mo sjette) 23 dec 2014 13:10 (CET)[]
  •   Tegen, maar wel de intro aanpassen. Zie andere A-Z lijsten, dus alleen jongensnamen (c.q. meisjes~) uit het NL-taalgebied waarvan een artikel bestaat op deze Wikipedia. Alle rode links weg. Vraagt ook minder onderhoud, doordat event. vandalisme sneller opvalt. Ook overzichtelijker en handiger voor toekomstige ouders dan op categorieën te zoeken. Kunnen ze gelijk doorklikken naar de betekenis! (vroeger had je daar losse boekjes van). -- algontoverleg 26 dec 2014 12:34 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Per nominator, NE. Hiervoor (het overzichtelijk maken van dergelijke info) dient nou juist categorisering. De Wikischim (overleg) 30 dec 2014 17:56 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen - Lijkt me een encyclopedisch onderwerp: er worden jaarlijks hele lijsten uitgegeven van de meest voorkomende jongens- en meisjesnamen, en vast niet alleen door het Meertens Instituut. Het lijkt me niet dat deze lijst dubbelt met een categorie, want het is ondenkbaar dat al deze namen op korte termijn in een categorie belanden (dan zou er namelijk over ieder van die namen een artikel moeten zijn geschreven). De rode links zijn wat deze lijst meer maakt dan een verkapte categorie. Mogelijk problematisch is dat de grens die wordt gehanteerd (0.02%) enigszins willekeurig is. Wellicht is daar met publicaties in de hand nog wel iets aan te doen. Een lijst van veel voorkomende jongensnamen in Burkina Faso lijkt me een uitstekende en encyclopedische aanvulling, en die wordt dan ook welwillend ingewacht. Paul B (overleg) 30 dec 2014 23:44 (CET)[]

Toegevoegd 22/12: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Rubberboot Missie - wiu - Nog niet af (opmaak, links, bronnen e.d.). Wel E? RONN (overleg) 22 dec 2014 14:40 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - NE: Niet elk gek feestje is E. Erik Wannee (overleg) 4 jan 2015 09:17 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen Wel E. Is een uniek en in het oog springend evenement, waarvoor ook voldoende bronnen zijn. Heb een wikify gedaan. Michielderoo (overleg) 5 jan 2015 08:29 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Drie bronnen telt het artikel nu: eerste is van de organisatie, tweede en derde zijn van lokale Utrechtse media. Daarmee is dus geen grote (inter)nationale bekendheid aangetoond. Dat het super bekend is valt dus tegen. Ook het aantal deelnemers lijkt zwaar tegen te vallen, gaat het om tientallen of om honderden? Foto's lijken eerder om tientallen deelnemers te gaan. Hoe komt men trouwens aan het aantal van 400 deelnemers in 2013? Voorgaande jaar waren er slechts 40 deelnemers (met bron), een vertienvoudiging lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Zeker als het Jeugdjournaal (dat is van de NOS) het over 100 bootjes heeft. Dqfn13 (overleg) 5 jan 2015 10:29 (CET)[]
 • Abstract (artikel) - wiu - Het lijkt me E genoeg (het Engelse lemma is redelijk uitgebreid), maar 'abstract' als zelfstandig naamwoord in deze betekenis lijkt me een anglicisme. Hoewel ik het woord in de praktijk zelf ook gebruik in de hier beschreven betekenis omdat ik vaak Engelstalige wetenschappelijke artikelen lees, lijkt dit Engelse leenwoord nog geen erkende ingang te hebben gemaakt in het Nederlands. Het is niet als zelfstandig naamwoord opgenomen in de Woordenlijst Nederlandse Taal, alleen als bijvoegelijk naamwoord, en in mijn Koenen Woordenboek Nederlands (2006) alleen als bijvoegelijk naamwoord en bijwoord. Aangezien er verder ook geen bronvermelding is opgegeven, meen ik dat de titel veranderd dient te worden, tenzij iemand kan aantonen dat dit een (inmiddels) gangbaar gebruik van 'abstract' is in het Nederlands. Mijn Wolters Handwoordenboek Engels–Nederlands (1990) stelt bij 'abstract' als znw voor: kort begrip, overzicht, uittreksel, excerpt, (tijdschrift)referaat. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 22 dec 2014 15:55 (CET)[]
  • Precies, het gaat hier om een inleidend overzicht, om een korte samenvatting (een uitvoerige samenvatting heet: summary in het Engels). Wiki is natuurlijk geen tool (gereedschap!) om de ver-steenkoolengelsing van onze taal verder te helpen. Dus de tekst kan mooi een Nederlandstalige titel krijgen, hoezeer het management (de niet-wetenschappelijke leiding!) van onze onderwijsinstellingen ook zijn best doet om onze taal verder te vervuilen. Op de inhoud van het lemma valt niets aan te merken. De Engelstalige term kan in het artikel natuurlijk wel genoemd worden en via een redirect (doorverwijzing!) ook een ingang naar de Nederlandstalige titel vormen. Fred (overleg) 22 dec 2014 17:24 (CET)[]
  • Het woord bestaat niet. Een abstract is een samenvatting, een resumé. Een "excerpt" bestaat wél. Ik zou ook niet weten waar een redirect voor nodig is. Dan kan je ook wel een redirect maken van Cigar. ErikvanB (overleg) 22 dec 2014 18:59 (CET)[]
   • De bewerkingssamenvatting van de eerste versie zegt genoeg: "overgenomen vanaf". Zoals altijd dus. Vandaar ook Featuring, Box office en andere volstrekt overbodige, totale flauwekul die op Wikipedia staat. Allemaal "overgenomen vanaf". En dat voor een "kwaliteitsencyclopedie". ErikvanB (overleg) 22 dec 2014 19:05 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Engelse term, niet ingeburgerd in de Nederlandse taal Bob.v.R (overleg) 23 dec 2014 05:02 (CET)[]
   Verwijderen is niet nodig, onderwerp is E, naamswijziging zal wel volstaan. Mijn vraag is hoe het lemma nu moet heten: (1) kort begrip, (2) overzicht, (3) uittreksel, (4) excerpt, (5) (tijdschrift)referaat, (6) samenvatting, (7) resumé (8) nog iets anders? Wellicht moeten we hierbij niet woordenboeken, maar Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften als uitgangspunt nemen, bijv. NTVG. Als ik daar een willekeurig artikel bekijk, dan heet het daar 'Samenvatting'. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 23 dec 2014 14:50 (CET) PS: [(Van Dale schrijft 'samenvatting' of 'uittreksel' voor als vertalingen van het znw abstract.[]
   Een Engels-Nederlands woordenboek voor Nederlandse gebruikers schrijft niet voor maar verklaart alleen. Omdat het nogal zinloos is een Engels woord met het overeenkomstige leenwoord te verklaren (wanneer dat bestaat, natuurlijk) zegt dat eigenlijk niets. 'Redirecten' naar samenvatting is een optie, al is 'samenvatting' een breder begrip dan 'abstract' (het omvat ook 'summary'). Het woord wordt in het Nederlands wel gebruikt, specifiek om de samenvatting van een wetenschappelijk artikel aan te duiden. Zie bijv. [1], [2], [3], enz. Paul B (overleg) 31 dec 2014 00:14 (CET)[]
 • Father to Son (Queen) - ne - Nummer van een album Kattenkruid (overleg) 22 dec 2014 14:44 (CET)[]
  • Eens, kan beter onder album QueenIII op Wiki, zeker zonder wetenswaardig verhaal achter dit nummer.JipDeFries (overleg) 22 dec 2014 14:53 (CET)[]
   • Da's Queen II en een schaamlap ivm HoeGekIsWikipeNederland hierboven. Kleuske (overleg) 22 dec 2014 14:58 (CET)[]
    • Behalve het tabelletje is alle inhoud afkomstig van lemma Queen II. Kunnen we nog 10 van dergelijke lemmata verwachten? Kattenkruid (overleg) 24 dec 2014 12:07 (CET)[]
     • Oneens. Ik vind dat het artikel moet blijven bestaan. Ja, inderdaad, veel informatie op de 1e paginanis afkomstig uit de pagina Queen II, maar die informatie is gewoon waar en er is niets anders van te maken.Tevens is er geen informatie verder over Father To Son te vinden. Na de gebruikelijke bewerkingen vind ik dat het artikel echt moet blijven bestaan. Het is tevens een goede pagina omdat de volledige songtekst erbij staat, zowel origineel als vertaling. PupFMRam (overleg) 27 dec 2014 11:17 (CET)PupFMRam[]
      • Die songtekst is natuurlijk een auteursrechtenschending, zowel de originele versie als de vertaling. Die heb ik dus meteen verwijderd. Verder is het onderwerp NE. Het betreft hier een nummer dat niet als single werd uitgegeven en dus ook geen hitnotering heeft. EvilFreD (overleg) 27 dec 2014 11:34 (CET)[]
       • Tevens, als de reden is dat het artikel weg moet omdat het artikel over een nummer van een album gaat, waarom mag de pagina Ogre Battle (Queen) dan wel blijven bestaan? Dat is een nummer van hetzelfde album. PupFMRam (overleg) 27 dec 2014 14:43 (CET)PupFMRam[]
 • Laura vink -weg- Het CV van een NE-fotografiedocente, als je de trivia weglaat blijft er niets over. Fred (overleg) 22 dec 2014 15:34 (CET)[]
  •   Voor verwijderen - Zolang Wikipedia en LinkedIn nog niet besloten hebben samen te gaan... Erik Wannee (overleg) 4 jan 2015 09:17 (CET)[]
 • Saskia Pfaeltzer - ZP, geen onafhankelijke bronnen die E aantonen. Zwitser123 (overleg) 22 dec 2014 16:04 (CET)[]
  • In het verleden is nochtans al gesteld dat kunstenaars met werk op openbare plaatsen E zijn. Is bovendien niet aangemaakt door de persoon in kwestie, tenzij de aanmaker toen een pseudoniem gebruikte en de kunstenares zelf was, maar dat moet je dan toch aantonen. En eigenlijk doet dat er niet toe. Queeste (overleg) 22 dec 2014 16:26 (CET)[]
   • Zeker, maar die namesdropping (een hele alinea) mag er wel uit. Fred (overleg) 22 dec 2014 16:53 (CET)[]
  • Is intussen behoorlijk opgeknapt en behoudenswaard. Queeste (overleg) 4 jan 2015 19:10 (CET)[]
 • Brenton O'brien -weg- Een onbegrijpelijk verhaal over microbic dat succesvol gefund op kickstarter is, of zoiets. Van interpunctie heeft aanmaker nog niet gehoord, van opmaak ook niet. Fred (overleg) 22 dec 2014 16:47 (CET)[]
 • Meetedison - Reclame/NE - Daarnaast ook erg verwarrend en onduidelijk. En per bovenstaande nominatie. Iooryz (overleg) 22 dec 2014 17:22 (CET)[]
  • Een Edison is in deze context een programmeerbaar karretje, gemaakt door een Australisch bedrijf, voor educatieve doeleinden. Lemma maakt geen kans dus ik ga er niets aan doen. Balko Kabo (overleg) 23 dec 2014 03:58 (CET)[]

Toegevoegd 22/12: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • De Open Deur (CGGIN) - wiu/ne - Voldoet niet aan conventies, relevantie onduidelijk Wittekind (overleg) 22 dec 2014 17:49 (CET)[]
  • Wel relevant voor kerkelijk erfgoed Delft. Artikel is aangepast.
   • Het artikel kan nog verder worden uitgebreid, maar is wel relevant
 • Dorothea van Zyl - wiu - Wittekind (overleg) 22 dec 2014 17:59 (CET)[]
  • Ik denk dat je iets duidelijker moet aangeven wat hier mis mee is, ik zie het niet zo vlug. - FakirNLoverleg 22 dec 2014 20:52 (CET)
  • Ook dat vind ik. Ik moest er zelf maar achterkomen :(. Maar na het lezen van de tekst was het mij wel duidelijk waarom. Ik heb de intro ingekort. De levensloop herschreven. Kopjes aangepast. Links toegevoegd. Dus volgens mij is het artikel wel wikipedia waardig. Al zijn er nog stukken die ik niet begrijp zoals Literair criticus en Woordfees en Woorde open Wêrelde. --Oesermaatra0069 2 jan 2015 20:27 (CET)[]
 • Junior Musical-Kadanza - ne - warrig Wittekind (overleg) 22 dec 2014 17:53 (CET)[]
 • Mobiele lichtmast - wiu - Wittekind (overleg) 22 dec 2014 17:57 (CET)[]
 • Flixbus - wiu/pov - Vergeleken met het Duitstalige lemma nogal pov.Wittekind (overleg) 22 dec 2014 18:15 (CET)[]
 • ‎Joris hulskamp - wiu Wittekind (overleg) 22 dec 2014 18:32 (CET)[]
 • Boudewijn Schaeffer - wiu Wittekind (overleg) 22 dec 2014 18:32 (CET)[]
 • Sophie Schaeffer - wiu Wittekind (overleg) 22 dec 2014 18:32 (CET)[]
 • Joyce Waanders - wiu Wittekind (overleg) 22 dec 2014 18:32 (CET)[]
 • Tamar Mendelbaum - wiu - Wittekind (overleg) 22 dec 2014 18:50 (CET)[]
 • David Mendelbaum - wiu - Wittekind (overleg) 22 dec 2014 19:00 (CET)[]
  •   Voor - Geen idee waarom deze pagina's zijn aangemaakt, want er staat niets in. Er blijkt dus ook geen enkele E-heid uit. ErikvanB (overleg) 22 dec 2014 23:08 (CET)[]
   • Al mijn harde opknapwerk, zo in een keer neergesabeld  . Maar inderdaad, deze onderwerpen zijn niet encyclopedisch. 193.239.92.217 22 dec 2014 23:10 (CET)[]
   • Kan de info niet worden verwerkt in de tabel bij het artikel over Divorce? Dan is al het opknapwerk niet voor niets geweest. Nietanoniem (overleg) 23 dec 2014 15:51 (CET)[]
 • Kooi (slaapplaats) - wiu - Zelfs als beginnetje vind ik dit erg mager en heeft daarom geen toegevoegde waarde. Halandinh (overleg) 22 dec 2014 21:09 (CET)[]
 • V.d. Bosch Beton - ne - Van dit soort bedrijven zijn er heel veel, zie niet wat er encyclopedisch is aan dit bedrijf. Halandinh (overleg) 22 dec 2014 22:32 (CET)[]
 • PANalytical - ne - Is erg wervend geschreven en mist daarom mijns inziens de encyclopedische waarde. Halandinh (overleg) 22 dec 2014 22:35 (CET)[]
  • Hebben jullie ook gezien wie er hebben bijgedragen? Wikiwerner (overleg) 22 dec 2014 23:31 (CET)[]
   • Mensen die daar vermoedelijk werken of een andere relatie mee hebben? Of bedoel je dat niet? Halandinh (overleg) 22 dec 2014 23:35 (CET)[]
    • Het lijkt erop: een van de gebruikers heet PANalytical. Wikiwerner (overleg) 23 dec 2014 00:36 (CET)[]
 • Hoofdsom - wiu/wb - Iets voor wiktionary, maar niet goed genoeg voor hier. Halandinh (overleg) 22 dec 2014 23:06 (CET)[]
  •   Voor verwijderen Informatie kan eventueel ingevoegd worden in lening. Wikiwerner (overleg) 22 dec 2014 23:34 (CET)[]
  •   Tegen verwijderen Het is op dit moment weliswaar een kort artikel, maar het legt uit wat een hoofdsom precies is. Niet iedereen weet dat. Er zijn verder hyperlinks naar vijf andere artikelen en er wordt vanuit andere artikelen zo'n zeven, acht keer naar door gelinkt. Er zijn verder nog talloze mogelijkheden om dit artikel verder uit te breiden. Samenvoegen met lening is naar mijn mening geen goed idee, omdat het begrip "hoofdsom" binnen de context van allerlei soorten leningen voorkomt. Het begrip speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol binnen de artikelen lineaire lening en hypothecaire lening. Mvg JRB (overleg) 23 dec 2014 03:22 (CET)[]
 • Dr. Dimensionpants - wiu: Ik weet niet of dit E is, maar als dat zo is dan zal er op z'n minst een toelichtende tekst bij moeten. Erik Wannee (overleg) 22 dec 2014 23:54 (CET)[]
 • Honor (merk) - wiu - Artikel heeft nog aanvulling nodig, want in huidige vorm onvoldoende relevant. Dinosaur918 (overleg) 22 dec 2014 23:59 (CET)[]
  • Kleine aanvullingen gedaan + cat. -- algontoverleg 28 dec 2014 13:31 (CET)[]