Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2012 week 49


Week 49Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 03/12, te verwijderen vanaf 17/12Bewerken

 • Categorie:NS-dienstregeling - hernoemen naar Categorie:Treindienstregeling in Nederland. Ook de dienstregeling van andere vervoerders als NS wordt in de artikelen behandeld - Skuipers (overleg) 3 dec 2012 08:30 (CET)
  • Uitgevoerd met één kanttekening: op basis van alleen deze beslissing kan niet gesteld worden dat de artikelen dan maar ook allemaal hernoemd dienen te worden, mocht daarover een discussie komen. Mvg, BlueKnight 22 dec 2012 23:10 (CET)
 • Categorie:Spoorwegarchitect in Nederland - Weg. Er bestaat niet eens een categorie "spoorwegarchitect" en het is ook een niet erg gebruikelijke term. Daarnaast leidt opname in de cat. structuur "Nederlands architect" er toe, dat de betreffende architecten wél in "spoorwegarchitect in Nederland" komen te staan, maar niet meer in "Nederlands architect". Dit kan beter via een lijst worden opgelost, bijvoorbeeld Lijst van Nederlandse spoorwegarchitecten of iets dergelijks. Alankomaat (overleg) 3 dec 2012 11:18 (CET)
  •   Voor verwijderen - bovendien suggereert de naam iets wat niet de inhoud is. Het gaat hier niet om ontwerpers van spoorwegen, maar van stationsgebouwen. Het idee van een lijst spreekt mij ook wel aan - Skuipers (overleg) 3 dec 2012 12:22 (CET)
  •   Neutraal - op zichzelf een prima en begrijpelijke term, wordt ook in vakliteratuur gebruikt, precies voor het soort architecten dat in deze categorie staat, zie [1]. De meeste van deze architecten verwierven hun faam toch echt voornamelijk als spoorwegarchitect, zodat het beslist geen probleem is als ze niet in de 'hoofdcategorie' staan (en ze kunnen daar natuurlijk gewoon ingezet worden als dat nodig is, bijvoorbeeld bij Pierre Cuypers, die toch echt wel veel meer was dan alleen spoorwegarchitect - je kunt zelf twijfelen of hij wel in deze categorie thuishoort). Maar je kunt je afvragen of er genoeg 'specialistische' spoorwegarchitecten waren voor een hele eigen categorie. Bij verwijderen kunnen we gewoon een Lijst van Nederlandse spoorwegarchitecten maken (niet het gekunstelde Lijst van architecten van Nederlandse stationsgebouwen s.v.p.). Paul B (overleg) 20 dec 2012 00:51 (CET)
 • Categorie:Huis Greifen - hernoemen naar Greifendynastie of Categorie:Greifen. In het Nederlands heb ik geen literatuur kunnen vinden over dit adellijke huis, maar in het Duits is zowel Greifendynastie als kortweg Greifen gebruikelijk. Huis Greifen is echter sowieso een vreemde vertaling. Sir Iain overleg 3 dec 2012 21:25 (CET) + Linkfix door Skuipers.

Toegevoegd dinsdag 04/12, te verwijderen vanaf 18/12Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 05/12, te verwijderen vanaf 19/12Bewerken

 • Categorie:Tin Pan Alley-componist - Weg. Categorie, ingepast in "componist naar genre", geeft een overzicht van een groep in New York City gevestigde muziekproducers en songwriters. Dit zou iets voor een lijst kunnen zijn, maar dat is feitelijk niet nodig omdat de personen al in het artikel Tin Pan Alley (muziek) worden opgesomd. Als het om navigatie tussen de diverse componisten gaat, dan is een navigatiesjabloon de aangewezen oplossing. Alankomaat (overleg) 5 dec 2012 14:52 (CET)
  •   Tegen verwijderen - In de categorisering van componisten vallen deze componisten tussen wal en schip: het zijn geen klassieke muziek-componisten, noch jazz-componisten. Het lijkt me redelijk dat er een categorie voor deze componisten van het American Songbook, de makers van musicalhits, filmsongs en andere liedjes en hits (waaronder veel standards) uit de eerste helft van de 20ste eeuw komt. De lijst in het Tin Pan Alley-artikel is sowieso niet toereikend, er zijn er nog heel wat die niet genoemd worden en waarover zeker nog artikelen komen (ik zal mijn best doen hieraan bij te dragen). Janzwijgt (overleg) 6 dec 2012 21:40 (CET)
  •   Voor verwijderen - Dit is geen genre, dus hiervoor zijn lijsten. Als de lijst ontoereikend is moet die toerijkend gemaakt worden, oftewel aangevuld en zo mogelijk compleet gemaakt worden. Dat de lijst niet compleet is is geen reden om een nieuw onderscheid, naast het onderscheid naar genre, in te voeren in een specifiek geval. -      - (Gebruiker - Overleg) 14 dec 2012 16:51 (CET)
  •   Tegen verwijderen - ik vertrouw hier op onze jazzgoeroe Janzwijgt; als hij het nodig vindt en eraan wil werken, waarom dan niet? Beachcomber (overleg) 14 dec 2012 17:09 (CET)
   • Misschien het argument: "het is geen genre"? Janzwijgt heeft veel verstand van jazz, maar helaas niet van categorieën, zo is al eens eerder gebleken. De keuze voor een categorie is gewoon niet juist hier. Alternatief is een navigatiesjabloon, zoals ik al aangaf. Alankomaat (overleg) 15 dec 2012 23:52 (CET)
 • Categorie:Jongenskoor - hernoemen naar Categorie:Jeugdkoor. We maken in de categorieën geen onderscheid naar geslacht - Skuipers (overleg) 5 dec 2012 20:42 (CET)

Toegevoegd donderdag 06/12, te verwijderen vanaf 20/12Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Categorie:Langlevend meer - Was vandeweek genomineerd, die nominatie is ingetrokken, maar die nominatie was deels anders onderbouwd: Net als havensteden, vestingsteden etc, waarbij de categorieën recent verwijders zijn, lijkt het me niet handig om nu meren op bepaalde kernmerken te gaan onderverdelen. Lijsten zijn voor dit soort zaken practischer, mede omdat die rode links kunnen bevatten en ingedeeld kunnen worden (op geografisch gebied, bv), en Langlevend meer#De belangrijkste langlevende meren is een prima lijst hiervoor. -      - (Gebruiker - Overleg) 6 dec 2012 10:38 (CET)
  •   Tegen verwijderen De lijst zal behoorlijk lang worden en is daarmee geen echt alternatief voor een categorie. Ik zie niet in wat het onpractische van een categorie hier is, het tegendeel lijkt mij eerder het geval. Ik vind het trouwens een heel vreemd argument wat je hier aandraagt. Wat is een categorie anders dan een groep van onderwerpen die bepaalde eigenschappen deelt??? Ik heb eventuele discussies over de categorieën die je noemt niet meegekregen maar ik vind het volstrekt idioot dat een categorie vestingsteden verwijderd zou zijn. Dat is volkomen onterecht. Overigens was een nominatie ter verwijdering (op andere gronden: 'mogelijk verzonnen onderwerp' sic) van de categorie langlevend meer net na discussie bij het bijbehorende onderwerp weer ingetrokken. Het lijkt mij, los van eventuele argumenten, not done om zo kort na die ingetrokken nominatie nu weer voor verwijdering te nomineren. VGTom Meijer MOP 6 dec 2012 14:38 (CET)
   • Ik laat me natuurlijk niet 'gijzelen' door iemand die een nominatie intrekt die volgens mij volledig verdedigbare gronden heeft. De eerdere nomineerder heeft m.i. de eerste nominatie niet correct onderbouwd (je sic, inderdaad) maar dat is niet voldoende om hem te laten vervallen. Vergelijk met de nominaties van Wikipedia:Te_verwijderen_categorieën/Toegevoegd_2009_week_34#Toegevoegd_donderdag_20.2F08.2C_te_verwijderen_vanaf_03.2F09. Als je, zoals je aangeeft, het ook daar niet mee eens bent zijn we het dan wel compleet oneens maar ben je wel concequent. Mij, en zoals je via de link kan zien meer mensen, lijkt het echter geen goed idee dit type categorieën aan te maken. Categorie:Havenstad en Categorie:Badplaats zijn daarom al beoordeeld en verwijderd, categorie:Veerhaven is nu ook genomineerd (kun je nog tegen argumenteren, trouwens) en het aanmaken van een categorie die hiermee te vergelijken zijn zal dus een verwijdernominatie volgen met dezelfde argumentatie. Ik zie trouwens niet waarom de groote van een overeenkomstige lijst een categorie al dan niet rechtvaardigt. -      - (Gebruiker - Overleg) 6 dec 2012 14:59 (CET)
   • Gijzelen? Wat een vreemde voorstelling van zaken. Ik blijf bij mijn standpunt, er is geen reden dat te wijzigen, maar niet meer dan dat, zie maar wat jullie verder doen. Als jullie menen het beter te weten, het zij zo. Ik heb geen tijd voor dit soort onbenulligheden.Tom Meijer MOP 7 dec 2012 11:11 (CET)
    • Iemand trekt een m.i. te zwak onderbouwde nominatie in en dan kan ik hem niet goed onderbouwd nomineren? Het heeft ook weinig nut om aansluitend het onderhoud hier aan te duiden als 'onbenulligheden', blijkbaar interesseert het je weinig hoe en waarom de nl:wiki is opgebouwd maar dat staat je wat mij betreft ook vrij. Je hebt je standpunt medegedeeld, dat kun je verder onderbouwen maar dat hoeft niet, het is ter kennisgeving aangenomen: er zijn mensen die er anders over denken. -      - (Gebruiker - Overleg) 8 dec 2012 14:00 (CET)
  •   Voor verwijderen - Eens met Cycn. Als de opsomming in artikel te lang wordt, kan er altijd nog een lijst van langlevende meren of iets dergelijks komen. Alankomaat (overleg) 6 dec 2012 18:32 (CET)
  •   Voor verwijderen - Ik ben geen specialist maar ik kan me levendig voorstellen dat het niet eenduidig is of een water al dan niet "langlevend" is. Om precies die reden hebben we ook onnauwkeurig af te lijnen categorieën als havenstad, industriestad of vestingstad weggedaan. - AGL (overleg) 12 dec 2012 18:50 (CET)
   • Sorry AGL, een kulargument. Het is bijzonder goed vast te stellen wat een langlevend meer is. Boringen met dateringen en het endemisme van flora en/of fauna zijn bepalend. Daar is niks onduidelijks aan.Tom Meijer MOP 13 dec 2012 15:44 (CET)
    • En wat doe je met het overgangsgebied rond honderdduizend jaar geleden? Ik zie geen duidelijke grens op het artikel dus waar trek je die? -      - (Gebruiker - Overleg) 13 dec 2012 16:03 (CET)
     • Het speelt in de praktijk nauwelijks. Bij honderdduizend jaar zit je in de beginperiode van het Weichselien en meren die in het Weichselien ontstaan zijn hebben andere karakterisieken dan oudere meren. Zij zijn ontstaan als gevolg van de bijzondere omstandigheden die tijdens het glaciaal heersten, de glaciatie (door gletsjers uitgediepte meren of veroorzaakte stuwmeren, etc.). Dit zijn geen omstandigheden die langdurige (d.w.z. interglaciaal/glaciaalcycli overstijgende) veranderingen veroorzaken; in de regel zijn dergelijke meren dan dichtgeslibd. Zij zijn daarnaast ook te jong om al endemen te hebben. Ik denk dat men dat getal er bijgehaald heeft om meren die al tijdens het Eemien bestonden van deze jongere meren af te scheiden, maar ook als handreiking naar mensen die niet gewend zijn met geologische begrippen van tijd om te gaan. Als geoloog vind ik het zelfs raar om een precies getal te noemen, het is niet echt nodig. Net zo min als geologen een getal in jaren noemen als zij bv het Mioceen bedoelen. Het blijft een combinatie van eigenschappen waarbij ouderdom, waterdiepte, chemische en fysische eigenschappen en endemie een rol spelen. Het getal is er meer voor de 'ambtenaren' onder ons (excusez le môt). --Tom Meijer MOP 13 dec 2012 17:21 (CET)
     • Als ik zeg dat een meer ouder dan Vroeg Weichselien moet zijn om een langlevend meer te zijn, zeg ik in feite hetzelfde als honderdduizend jaar. Als ik dat erin gezet had, dan had er geen haan naar gekraaid. Tom Meijer MOP 13 dec 2012 17:26 (CET)
     • Ik heb de tekst maar aangevuld met 'niet ouder dan Vroeg Weichselien'.Tom Meijer MOP 13 dec 2012 22:51 (CET)
      • Het zit hem in het woord 'nauwelijks', maar goed. Het onderscheid zit hem dus niet zozeer in een bepaald leeftijd maar in de manier van ontstaan, alleen de term wijst naar een bepaalde leeftijd. Dat is verwarrend, het suggereert een onderscheid op tijd (jaren of periodes) met altijd arbitraire grenzen, maar betreft iets minder arbitrairs. De andere subcategorieën van meer zijn krater, een duidelijke manier van ontstaan, stuw, een functie, een zout, een kenmerk. Volgens jou is langlevend een even duidelijk onderscheid, waarbij de naam een minder duidelijk onderscheid suggereert? Het zou dan handiger zijn als de naam net zo duidelijk naar de specifieke manier van ontstaan zou verwijzen als kratermeer maar we moeten het doen met de term die nu eenmaal gehanteerd wordt. -      - (Gebruiker - Overleg) 14 dec 2012 16:46 (CET)
      • Ik kan slechts zeggen dat voor mij het gebruik van de term door wetenschappers meer dan voldoende reden is om uit te gaan van de herkenbaarheid van 'langlevende meren'. Als men het hier beter denkt te weten dan de mensen die deze fenomenen bestuderen, het zij zo. Ik vind dit een rare discussie en houd er nu echt mee op.Tom Meijer MOP 17 dec 2012 22:39 (CET)
       • Dat het door wetenschappers gebruikt wordt betekent niet automatisch dat het een een onderscheid is dat we hier ook per categorie zouden moeten maken. Als we dat maken dan moeten we uiteraard de term aan die door de wetenschappers gebruikt wordt, ook al zou hij verwarrend zijn oid.
        Los daarvan: "Als men het hier beter denkt te weten"-gejengel is een drog en geen wondermiddel om mensen die er minder van af zouden weten dan een verder niet gedefinieerd niveau te diskwallificeren voor een discussie over welk onderwerp dan ook. Ik neem aan dat de nominatie op de verder ingebrachte argumenten wordt beoordeeld. -      - (Gebruiker - Overleg) 20 dec 2012 16:07 (CET)
 • Categorie verwijderd; de term is waarschijnlijk in gebruik als jargon in een aantal vakgebieden, maar werkt daarbuiten verwarrend. Een lezende leek die onderaan een artikel over een meer de term "langlevend meer" tegenkomt gaat zich afvragen wat een langlevend meer is. Een klik verderop is uit de omschrijving in de categorie nog niet duidelijk wat de term precies betekent. Twee klikken verderop kan de leek tussen de regels door lezen dat het om een lang bestaand meer gaat waardoor meestal een uniek, endemische ecosysteem kan ontwikkelen, vergelijkbaar met de ontwikkeling van soorten op Galapagoseilanden). Een term gebruiken die in eerste instantie vragen oproept in plaats van direct zaken duidelijk te maken is niet in de lijn met categorisatie op de Nederlandstalige Wikipedia: helder en helder afgebakend. Daarvoor kan een andere term gebruikt worden, zoals "meer met endemische ecosysteem". Vooraf overleggen over welke term het beste gebruikt kan worden, kan bijvoorbeeld in de Categoriecafé plaatsvinden. Met vriendelijke groet, BlueKnight 24 dec 2012 22:25 (CET)

Een absurde redenering. Men weet het hier beter dan in het vakgebied. Hoogmoedig en zielig tegelijk.Tom Meijer MOP 25 dec 2012 09:18 (CET)

Meervoud/enkelvoud follow-up voor subcats; zie ook deze discussie. Het gebruik van een bijvoeglijk naamwoord doet hier wat gekunsteld aan; daarom heb ik gekozen voor een constructie uit het - Skuipers (overleg) 6 dec 2012 14:53 (CET)
 • Categorie:Commerciële mislukking - Een categorie voor een vaag concept. Wanneer kunnen we van een mislukking spreken? Dat lijkt me sterk POV. Willekeur dreigt. --MichielDMN 🐘 (overleg) 6 dec 2012 16:14 (CET)
  •   Voor verwijderen - Inhoud volledig POV. Niet aan beginnen dus. Alankomaat (overleg) 6 dec 2012 18:30 (CET)
  •   Voor verwijderen - ik dan me niet voorstellen dat dat goed gaat. -      - (Gebruiker - Overleg) 8 dec 2012 14:00 (CET)
  •   Voor verwijderen - als de categorie al niet POV is, zijn de bronnen het wel. Nonsense qua encyclopediteit. ed0verleg 9 dec 2012 23:39 (CET)
  •   Voor verwijderen Volgens mij is het niet echt te beoordelen of er sprake is van een commerciële mislukking LemonLime (overleg) 10 dec 2012 11:42 (CET)
  •   Voor verwijderen Allemaal onzin in deze categorie – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door LemonLime (overleg · bijdragen) 10 dec 2012 11:44‎ (CET)

Toegevoegd vrijdag 07/12, te verwijderen vanaf 21/12Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 08/12, te verwijderen vanaf 22/12Bewerken

Toegevoegd zondag 09/12, te verwijderen vanaf 23/12Bewerken

 • ...