Hoofdmenu openen

Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:RM)
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Groene vink Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vast' ligt. Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikipedia-gemeenschap gebeuren. Opmerkingen kunnen worden geplaatst op de overlegpagina.
Zie WP:RM
Zie WP:RVM
Dit is de tekst die moderatoren gevraagd wordt te onderschrijven.
Versie van 26 december 2015 (datum laatste inhoudelijke wijziging).
Zie ook de regelingen rond moderatoren.

Bevoegdheid en wenselijk gedrag van een moderator

  Een moderator werd voor december 2003 op Wikipedia systeembeheerder of sysop genoemd, dit komt men mogelijk op andere pagina's nog tegen.

Officieel is iedereen op Wikipedia gelijk. Dat is mooi, dat is nobel, dat is Wikipedia. Maar toch; moderatoren kunnen zaken die een gewone gebruiker niet kan, zoals het verwijderen van pagina's en het blokkeren van gebruikers (zie verderop).

Als moderator draag je meer verantwoordelijkheid en heb je een voorbeeldfunctie tegenover de andere medewerkers. Dit is dan wel niet formeel zo, maar als moderator zal men van je verwachten dat je je redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en je in het algemeen diplomatiek uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. Dit zijn eigenlijk zaken die best elke gebruiker kan doen, maar als moderator is het belangrijk er extra op te letten.

Moderator zijn wil niet zeggen dat je meer bent dan een ander, enkel dat je meer kan. Eigenlijk haal je je er enkel maar problemen mee op de hals. Alle bevoegdheid gaat uit van de gemeenschap van Wikipedia in zijn geheel. Als moderator ben je een dienaar van die gemeenschap. De gemeenschap geeft aan bepaalde gebruikers het vertrouwen om moderator te worden of te blijven.

In de praktijk zullen sommige gebruikers, zeker nieuwe, opkijken tegen en leiding verwachten van een moderator. Van dit gegeven kun je gebruik maken bij het begeleiden en adviseren van nieuwe mensen. In eerste instantie is het geen probleem dat men veronderstelt dat je als moderator iets speciaals te zeggen hebt. Let er wel op om geen bevelen te geven! Geef enkel gemotiveerde adviezen, suggesties, aanbevelingen, enzovoorts. Je kunt de leiding nemen bij bepaalde zaken maar je moet vragen om instemming van de gemeenschap. Als moderator heb je niet de bevoegdheid om autonoom belangrijke beslissingen te nemen.

Volg zelf strikt de procedures (de weinige die er zijn), zelfs als dat extra werk oplevert en ook als het onwaarschijnlijk is dat iemand er kritiek op zal hebben als je ze niet volgt. Reken er maar op dat men het zal zien in "recente wijzigingen". Als een moderator al niet de procedures volgt, kun je niet verwachten dat iemand anders dat zal doen. Blijf geloofwaardig.

Maak geen ruzie. Een discussie is één ding, maar weet je in te houden. Gebruik eventueel de "E-mail deze gebruiker"-functie. Niet alle vuile was moet buitengehangen worden. Zorg er voor dat er bij je gebruikersinstellingen een e-mailadres is ingevuld. Moderatoren moeten bereikbaar zijn.

Ondermijn niet nodeloos de autoriteit van een andere moderator. Mensen maken fouten, ook moderatoren. Ben je het niet eens met iemand, breek die dan niet publiekelijk af. Probeer het eerst privé te bespreken met die moderator (of gebruiker) alvorens onaangename woorden te schrijven op de zeer publieke Wikipedia. Als gebruikers zien dat moderatoren ruzie met elkaar maken en elkaar uitschelden is dat voor iedereen schadelijk. Dat wil niet zeggen dat je zaken in de doofpot moet stoppen, zeker niet, de waarheid mag en moet gezegd worden, maar let op hoe je dat aanpakt.

Probeer niet nodeloos de aandacht te vestigen op het feit dat je moderator bent. Teken je commentaren niet met "Gebruikersnaam – moderator Nederlandstalige Wikipedia". Je autoriteit moet uitgaan van de manier waarop je functioneert als medewerker van de Nederlandstalige Wikipedia, niet van je functie als moderator. Wie wil weten of iemand moderator is, kan dat zien op de pagina Moderatoren tonen en Wikipedia:Moderator. Eventueel kun je ook op je gebruikerspagina vermelden dat je een moderator bent, maar doe dat dan op een informatieve wijze.

De belangrijkste functie van een moderator is er zijn voor de gebruikers. Een stabiel aanspreekpunt zijn. De boel in zijn geheel in de gaten houden, op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen op en rondom Wikipedia. Het heeft geen zin moderator te worden of te blijven als je slechts zelden wat tijd kan besteden aan Wikipedia. Tijd besteden is niet hetzelfde als artikelen schrijven, al is artikelen schrijven natuurlijk heel goed. Het volgen van de recente wijzigingen en opvangen van vragen, problemen en bestrijden van vandalisme is de kernopdracht van een moderator. Dit alles wil echter niet zeggen dat een moderator verplicht is om op elk verzoek van een gebruiker te reageren.

Het vermelden van je echte naam op je gebruikerspagina is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Moderatoren worden ingeschreven op het e-mailsysteem waarmee naar alle moderatoren een e-mail verzonden kan worden. Het activeren van je e-mailadres via de gebruikersinstellingen, zodat je bereikbaar bent vanaf Wikipedia, is verplicht.

Vertrouwelijkheid

Informatie waar je enkel door je functie als moderator toegang toe hebt, moet je zorgvuldig behandelen en niet verder verspreiden.

Voor moderatoren is vereist dat zij een wachtwoord met minimaal 10 karakters kiezen: aangeraden wordt om ook de 2FA (Two-factor authentication) in te schakelen. Kies als moderator dus een fatsoenlijk wachtwoord. Het beste is een combinatie van willekeurige cijfers en letters, met hoofdletters en leestekens. Bijvoorbeeld iets als Jef45,2.5D40dz of dHe,8l.Ta5xZ. Zorg voor een lastig te raden wachtwoord in plaats van je gebruikersnaam als wachtwoord te gebruiken of iets eenvoudigs als 123, abc, azerty of qwerty.

Overigens hebben ook moderatoren geen toegang tot wachtwoorden van andere gebruikers.

Gebruik je je moderatoraccount op een publieke computer, vergeet dan vooral niet nadien uit te loggen.

Het gebruiken van moderatorknoppen

Je kunt:

 • een IP-adres blokkeren en deblokkeren
 • een gebruiker blokkeren en deblokkeren
 • een pagina beveiligen (niet-bewerkbaar maken) en de beveiliging opheffen
 • een pagina verwijderen en terugplaatsen
 • een afbeelding verwijderen en terugplaatsen
 • een wijziging snel terugdraaien
 • een versie van een pagina of een logboekvermelding verbergen voor niet-moderatoren

Dat men iets kan doen wil niet zeggen dat men dat ook moet doen. Het niet gebruiken van de speciale mogelijkheden is een moeilijke, maar zeer belangrijke zaak.

De gemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia kan op elk moment beslissen je je rechten te ontnemen door middel van een afzettingsprocedure.

Een IP-adres blokkeren

Dit zijn de regels:

 1. Een IP-adres wordt geblokkeerd om een reden. Die reden is Wikipedia beschermen tegen vandalen en saboteurs. In principe kan het niet om een andere reden. Als het toch nodig zou zijn, leg de reden dan direct uit aan de gemeenschap.
 2. Blokkeer niet bij een kleine ongewenste bewerking een IP-adres. Mogelijk is die bezoeker nog aan het ontdekken hoe Wikipedia werkt. Een IP-adres van een mogelijk nieuwe medewerker blokkeren is geen goed "welkom".
 3. Een anonieme gebruiker heeft ook een overlegpagina. Gebruik die. Daarbij kan bijvoorbeeld het sjabloon waarschuwing gebruikt worden. Vermeld de datum, maar je ondertekening is niet nodig.
 4. Als van een IP-adres overwegend bewerkingen komen die overduidelijk van slechte wil getuigen mag dit IP-adres geblokkeerd worden. De gangbare blokkeertermijn is in dat geval 1 dag. Vermeld de blokkade op de overlegpagina van het IP-adres. Bij overduidelijke racistische, seksuele of persoonlijke beledigingen kan eventueel strenger opgetreden worden.
 5. Bij het blokkeren wordt standaard de overlegpagina opengelaten zodat de gebruiker eventueel zaken rondom zijn blokkade toe kan lichten. Bij misbruik van deze mogelijkheid kan ook deze ontnomen worden.
 6. Pleegt de gebruiker nadat de blokkade is verlopen opnieuw vandalisme, dan geldt in de regel dat de blokkeertermijn bij recidive voor hetzelfde ongewenst gedrag wordt verhoogd naar de volgende van de standaard keuzemogelijkheden vergeleken met het vorige blok (3 dagen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar). De blokkerende moderator kan daarvan afwijken, mits de reden wordt vermeld. De moderator houdt daarbij in gedachten dat een IP-adres soms van eigenaar kan wisselen.
 7. In alle gevallen geldt: gebruik je gezond verstand.
Wat punten om rekening mee te houden: je blokkeert een IP-adres. Iemand kan zeer snel een nieuw, totaal ander IP-adres hebben, met name als die persoon een beetje verstand van het internet heeft. Ook loop je het risico een proxyserver te blokkeren en dan worden zeer veel mensen afgesloten. Wanneer er ook goede bijdragen van het IP-adres kwamen, overweeg dan dat door het blokkeren iemand zou kunnen worden weggejaagd van het project. Blokkeer daarom niet meteen het adres van iemand die met goede bedoelingen zit te knoeien. Doe dit alleen bij personen die duidelijk bewust destructief bezig zijn.

Stel, je blokkeert IP-adres 198.51.100.45 en geeft als reden op: "onnozelaar". Zodra iemand met dat IP-adres dan tracht een pagina te bewerken zal die zien:

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken om de volgende reden:
Uw IP-adres is geblokkeerd door <naam moderator>. De opgegeven reden is:
"onnozelaar"
Aanvang blokkade: ...
Einde blokkade: ...
Bedoeld te blokkeren: ...
U kunt deze blokkade bespreken met <naam moderator> of een andere beheerder.
U kunt geen gebruik maken van de functie "Deze gebruiker e-mailen", tenzij u een geldig e-mailadres hebt opgegeven in uw voorkeuren en het gebruik van deze functie niet is geblokkeerd.
Uw huidige IP-adres is 198.51.100.45. Vermeld alle bovenstaande gegevens als u ergens op deze blokkade reageert.

Nog afgezien van het feit dat "onnozelaar" niet echt een gepaste omschrijving is, mag niet worden vergeten dat IP-adressen van gebruiker naar gebruiker gaan. Het is perfect mogelijk dat een andere gebruiker dan degene die je wilde blokkeren dat IP-adres krijgt toegewezen.

Geef daarom een duidelijk omschreven reden op (bijvoorbeeld: "verwijderde de tekst van ... pagina of pagina's en verving ze door schuttingtaal").

Weet ook wat je blokkeert. Je kunt een IP-adres natrekken op diverse wijzen, bijvoorbeeld via http://www.domainwhitepages.com. Geef het IP-adres op en laat het opzoeken. Zo weet je van wie dat IP-adres is, of het nog in gebruik is en of het niet mogelijk een proxyserver is.

Elke blokkering krijgt automatisch een vermelding in het Speciaal:Log/block. Let op: als je een rangeblok uitdeelt, dus een hele reeks (meestal 256 ip-adressen) tegelijk blokkeert (soms geïndiceerd bij scholen of organisaties waar meerdere adressen simultaan gebruikt worden) is er *geen* blokvermelding in de individuele logs per IP-adres te vinden. Zet daarom in de dossiervermelding van de in het sjabloon te vinden IP-adressen duidelijk de toevoeging "via rangeblok".

Een moderator mag vrij een IP-adres blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort.

Een geregistreerde gebruiker blokkeren

Zorg dat je zeer zeker bent van je zaak als je een geregistreerde gebruiker blokkeert. Het is ten zeerste aangewezen eerst overleg te plegen met de andere medewerkers en de "overtreder" alvorens een geregistreerde gebruiker te blokkeren.

Regels
Er zijn 2 soorten geregistreerde gebruikers:
 • Een ordinaire vandaal die de moeite gedaan heeft een account aan te maken;
  • In dit geval zijn dezelfde regels als voor het blokkeren van een IP-adres van toepassing. Als uit de bijdragen van de gebruiker naar voren komt dat deze gebruiker overduidelijk geen enkele intentie heeft anders dan vandalisme, dan kan deze gebruiker voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden. Laat hierbij de overlegpagina open, zodat bij eventuele misverstanden alsnog overleg kan plaatsvinden. Na misbruik hiervan kan de overlegpagina alsnog geblokkeerd worden.
 • Een echte geregistreerde gebruiker
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurende, correctieve blokkeringen en langdurige blokkeringen wegens bedreiging van de werksfeer of de opbouw van de encyclopedie. Een langdurige blokkade van een echte geregistreerde gebruiker (geen ingelogde vandaal) kan altijd ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenschap. Blokkeringen dienen onmiddellijk te worden gemeld op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen onder toevoeging van een duidelijke motivering. Bij blokkeringen van geregistreerde gebruikers gelden voorts de volgende richtlijnen:
   1. Korte blokkeringen voor lichte overtredingen (correctieve of zgn. 'afkoelbloks') mogen worden opgelegd met een blokkeringsduur van ten hoogste 24 uur. Hierbij wordt de overlegpagina opengelaten voor eventueel overleg over de blokkade. Bij herhaling of na soortgelijk wangedrag kan een verhoging van de blokkeertermijn worden toegepast.
   2. Bij misbruik van de openstaande overlegpagina wordt ook deze meegeblokkeerd.
   3. Boven de blokkeertermijn voor lichte overtredingen geldt een verhogingsregel, als volgt: 3 dagen, 1 week, 2 weken, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar. De verhogingsregel vervalt wanneer een gebruiker gedurende zes maanden niet geblokkeerd is geweest.
   4. Blokkeringen vanaf drie dagen kunnen op twee manieren worden aangevochten:
    1. door een blokpeiling op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen. Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure en enkel gebruikers met minimaal 100 (niet-vandalistische) edits in de twaalf maanden voorafgaand aan twee weken voor het startmoment van de stemming kunnen deelnemen aan de peiling) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hiervoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten.
    2. de geblokkeerde gebruiker of derden kunnen een beroep doen op de Arbitragecommissie; echter pas bij blokkeringen boven 3 dagen. Dit in overeenstemming met de Arbcom-reglementen.
   5. Zeer lange blokkeringen van 3 maanden of langer kunnen niet als eerste sanctie worden opgelegd, met de volgende uitzonderingen:
    1. Dreigen met juridische stappen, tegen Wikipedia of Wikipedia-gebruikers;
    2. Misbruik van sokpoppen;
    3. Zware persoonlijke aanvallen, waaronder herhaalde racistische uitlatingen of laster;
    4. Ongewenst openbaar maken van privégegevens.
   In deze gevallen kan een blokkering voor onbepaalde tijd worden opgelegd.
Elke lopende blokkering krijgt automatisch een vermelding op de Speciaal:Blokkeerlijst, de blokkering is in ieder geval te zien in het Speciaal:Log/block. Verder wordt de blokkering van een geregistreerde gebruiker bij voorkeur eveneens opgenomen in Wikipedia:Blokkeringsmeldingen.
Je mag vrij een gebruiker blokkeren voor testdoeleinden voor zover dit niet een andere gebruiker stoort. Dit kan normaal enkel het account van de moderator zelf of het speciale account Gebruiker:Blokpop zijn.

Een pagina beveiligen

Het beveiligen van een pagina is anti-wiki, de pagina is dan niet meer voor iedereen vrij te bewerken.

Je kunt een pagina beveiligen:

 1. Als iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde pagina vandaliseert, maar verschillende IP-adressen gebruikt, of voor het stoppen van een bewerkingsoorlog. Overleg met de betrokken gebruikers is nodig en het inlichten van de andere moderatoren wenselijk.
 2. Op verzoek van de gemeenschap of met steun van de gemeenschap.

Er zijn twee manieren om een pagina te beveiligen:

 1. alleen geregistreerde gebruikers – alleen gebruikers die langer dan 4 dagen geregistreerd zijn kunnen de pagina bewerken
 2. alleen moderatoren – alleen moderatoren kunnen dit nog doen.

Het is tevens mogelijk de pagina alleen te beveiligen tegen het wijzigen van de titel, hierbij staan dezelfde manieren ter beschikking als hiervoor genoemd.

Moderatoren melden de wijzigingen in beveiliging van pagina's op Wikipedia:Beveiligde pagina's, met een korte omschrijving van de reden.

Elke wijziging van de bewerkbaarheid van een pagina is publiek te zien via het logboek beveiligde pagina's.

Je mag vrij pagina's beveiligen in de eigen naamruimte.

Een pagina of media definitief verwijderen

Als moderator mag je de pagina's van de lijst "Te beoordelen pagina's" verwijderen volgens de regels van die procedure.

Er bestaat de mogelijkheid een verwijderde pagina volledig te herstellen. Maar beschouw dat als een redmiddel, een back-up. Er gebruik van maken zou een uitzondering moeten zijn.

Het verwijderen van een pagina is de meest voorkomende en publieke actie die door moderatoren uitgevoerd wordt. Het geeft de boodschap, "ik, moderator, beschouw deze pagina als onwaardig voor Wikipedia en gooi deze weg". Het is het tonen van een macht die gewone gebruikers niet hebben. Het is daarom van fundamenteel belang daar voorzichtig mee om te springen. Door het volgen van de "Procedure te verwijderen pagina's" leg je de verantwoordelijkheid van het al of niet verwijderen van een pagina bij de gemeenschap en niet bij jezelf.

Ook als een moderator twijfelt bij een pagina die op de beoordelingslijst ter verwijdering genomineerd staat, is het beter deze te behouden, met daarbij een motivatie, dan om hem te verwijderen.

Een pagina direct verwijderen

  WP:RVM/DV

Je mag als moderator direct een pagina verwijderen onder de volgende voorwaarden:

 • Pagina's zonder inhoud of pagina's met een inhoud die geen zinvolle informatie bevat mogen zonder verdere formaliteit verwijderd worden na het controleren van de onderstaande punten.
  • Voorbeeld: Verwijder dit en beschrijf hier de nieuwe pagina. jeetje mina, kunnen jullie dat niet zelf???????? , # Hoi. Dit is Mattheus. Doei.
   • Controleer de voorgeschiedenis. Een artikel kan dan wel als inhoud hebben "kashjksjhfdklsjfklskldskjflsdjkl" maar in de voorgeschiedenis kan een echt, gewist artikel steken.
   • Wees zeker dat het echt volstrekte nonsens is, niet verwijderen bij twijfel. Als er ook maar de geringste twijfel bestaat, is het beter de pagina op de lijst "Te beoordelen pagina's" te zetten.
 • Als de auteur van een artikel of afbeelding aangeeft dat hij het weg wil, om een van de volgende redenen:
  • (Tik)fout in de bestandsnaam.
  • (Tik)fout in de titel van een artikel, ook bij het verplaatsen van artikels.
  • Afbeelding wordt vervangen door andere afbeelding.
 • Het artikel is niet in het Nederlands geschreven.
 • Overduidelijke reclame
  • Overgenomen van een andere website.
  • De tekst is wervend en bevat geen beschrijvende delen.
 • Overduidelijke auteursrechtenschending
 • Overduidelijke zelfpromotie
  • Op grond van de geboortedatum is het vrijwel onmogelijk dat de persoon opmerkelijke dingen heeft gedaan
  • Op grond van een zoektocht op internet worden geen relevante verwijzingen gevonden. Hierbij moet ermee rekening worden gehouden dat onderwerpen m.b.t. niet-westerse culturen op internet slecht vertegenwoordigd zijn.
 • Om technische redenen. Bijvoorbeeld een pagina verwijderen zodat je dan een pagina kunt verplaatsen naar die pagina.
 • Pagina's in de eigen gebruikersnaamruimte van de moderator zelf en pagina's aangemaakt voor testdoeleinden mag men vrij verwijderen.
 • Pagina's in de gebruikersnaamruimte van de aanvrager
  • De gebruiker kan zijn eigen naamruimte op orde houden om oude kladblokken en tijdelijk teruggeplaatste artikelen op te ruimen.
  • De overlegpagina van de gebruiker valt daar niet onder.
  • Ook mag de verwijdering geen technische problemen geven. Een sjabloonhandtekening die nog overal ingevoegd wordt, mag niet zomaar verwijderd worden.

In geval van enige twijfel of als het artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders dient het artikel/afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden met de normale procedure.

Bij het verwijderen is er een veld waar je de reden van verwijdering dient te vermelden. Vul die in. Maak dit zo duidelijk mogelijk, bijvoorbeeld: leeg; de inhoud was: "deze man houdt van ........... geintje ik ken hem niet hahahahahahahahahahahahahaha (...)"

In alle andere gevallen zoals: foute titel, overbodig of wat dan ook, steeds de procedure Wikipedia:Te beoordelen pagina's volgen. Zie ook daar. Plaats steeds op de pagina van het artikel een vermelding dat die pagina op de lijst is gezet om te verwijderen!

Pagina's die door gebruikers reeds op de lijst "Te beoordelen pagina's" zijn geplaatst kun je doorgaans beter niet meer verwijderen, tenzij ze op de lijst "Direct verwijderen" staan. Dit werkt demotiverend voor de gebruiker die de moeite heeft genomen een pagina te vermelden, en kan de betrokkenheid van de niet-moderatoren bij het opsporen van dergelijke artikels en het plaatsen op de lijst "Te beoordelen pagina's" schaden. Het is de kracht van Wikipedia dat alle gebruikers zich ervoor inzetten om de inhoud zo goed mogelijk te maken en te houden.

Een versie van een pagina of een logboekvermelding verbergen

Via Speciaal:VersieVerwijderen is het mogelijk de tekst (of – in het geval van een logboekvermelding – de actie), bewerkingssamenvatting of gebruikersnaam/IP-adres van een versie te verbergen, zodat deze slechts voor andere moderatoren inzichtelijk zijn. Bij gebruik hiervan blijft voor iedereen zichtbaar in de geschiedenis of het logboek dat er een versie verborgen is. Deze mogelijkheid is technisch gelijk aan oversight, behalve dat de versie dan slechts voor oversighters inzichtelijk is.

Het gebruik van deze optie is slechts toegestaan in het geval van privacyschending, cyberpesten of auteursrechtenschending. Bij een ernstige privacyschending is oversight vaak meer op zijn plaats, zie daarvoor de richtlijnen op Wikipedia:Oversight. Het gebruik van deze optie kan losstaan van een blokkade, maar kan ook als aanvulling daarop gelden.

Een wijziging snel terugdraaien - gebruik van de terugdraaiknop

Een moderator beschikt over de mogelijkheid om snel, met één druk op de knop, vandalisme terug te draaien. Het gebruik daarvan komt in de Recente wijzigingen terecht zoals: Wijzigingen door ...xx... hersteld tot de versie na de laatste wijziging door ...yy.... Andere gebruikers kunnen ook vandalisme terugdraaien, maar dat is omslachtiger. Zij moeten de geschiedenis bekijken, een oudere versie aanklikken, op 'bewerken' klikken en deze vervolgens opslaan. Dat zijn dus 4 handelingen, die meer tijd kosten. Een moderator wordt geadviseerd van deze terugdraaimogelijkheid alleen gebruik te maken bij werkelijk vandalisme of ongewenste toevoegingen of verwijderingen en terughoudend te zijn in het gebruik van deze mogelijkheid bij niet duidelijk vandalistische wijzigingen. De opmerking kan namelijk suggereren dat de moderator van mening is dat de andere gebruiker vandalisme heeft gepleegd en een machtsverschil tussen beiden benadrukken.

Er is voor deze optie ook een aparte gebruikersgroep, namelijk de groep van terugdraaiers.

Bureaucraatschap

Bepaalde moderatoren hebben de bijzondere mogelijkheden van bureaucraat; zij kunnen gebruikersrechten aanpassen. Hiervoor bestaat een eigen regeling.