Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:PA)
Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:GPA
Zie WP:PA
Notendop Deze pagina in een notendop: Reageer op de inhoud, niet op de gebruiker zelf.

Persoonlijke aanvallen zijn niet welkom op Wikipedia. Lever commentaar op de inhoud van artikelen en overleg, niet op de schrijvers ervan. Persoonlijke aanvallen werken demotiverend, en kunnen voor een negatieve sfeer zorgen.

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Het feit dat Wikipedianen het oneens kunnen zijn over allerlei zaken, is heel gezond: het kan bijdragen tot meer balans in artikelen en een hogere kwaliteit. Het belichten van een onderwerp uit verschillende perspectieven kan bevorderlijk zijn voor de neutraliteit van een artikel. Inhoudelijk kan men het grondig met elkaar oneens zijn, als men maar correct blijft, en de Wikipedia-etiquette volgt.

Wat wordt van Wikipedianen verwacht bewerken

 • Wees beleefd en zakelijk.
 • Houd je aan Wikipedia:Wikiquette.
 • Werk toe naar consensus.
 • Respecteer het recht van anderen om hun mening erop na te houden. Dit betekent niet dat je het met hen eens moet zijn, maar dat je accepteert dat hun mening verschilt van de jouwe.
 • Bespreek de feiten en hoe die kunnen weergegeven worden, niet de eigenschappen van de "andere partij".
 • Suggereer nooit dat een zienswijze onjuist is vanwege de groep die hem propageert.
 • Overweeg iemand een persoonlijk mailtje te sturen wanneer een debat te persoonlijk wordt.
 • Kijk of andere Wikipedianen je kunnen helpen om een geschilpunt op te lossen. Niet om te winnen, maar om toe te werken naar een neutraal artikel.
 • Wees tolerant tegenover andere gezichtspunten, ook als je het er niet mee eens bent. Het kan heel goed dat je het standpunt van de ander als marginaal beschouwt, maar Wikipedia is tolerant tegenover niet-conventionele gezichtspunten. We streven niet naar een "politiek correcte" weergave van de waarheid.

Wissen van persoonlijke aanvallen bewerken

Teneinde persoonlijke aanvallen te kunnen verwijderen, bestaan er de sjablonen {{paweg}} en {{paws}}, die gebruikt kunnen worden om specifiek over dat deel van de tekst, of het woord, dat een persoonlijke aanval bevat heen geschreven te worden.

Wat zijn "rotopmerkingen"? bewerken

In een aantal gevallen zal het volstrekt duidelijk zijn dat iemand een opmerking maakt die (veelal in de hitte van het debat) als een persoonlijke belediging kan worden opgevat.

Het grijze gebied bewerken

Vaak is het niet zo duidelijk of iets een belediging is, of een terechte uiting van een mening die gewoon wat minder positief is. Een voorbeeld zou deze uitspraak kunnen zijn: Bijna elk artikel dat jij bewerkt, wordt er slechter op. Om te voorkomen dat hieromtrent juist onenigheid ontstaat, volstaat het in dit soort gevallen waarschijnlijk als je op de overlegpagina van de schrijver aangeeft dat je de uitspraak niet constructief vindt, of de uitspraak zelfs helemaal laat voor wat hij is, en dus niet te wissen of te verwijderen.

Soorten beledigingen bewerken

Onderstaande (niet uitputtende) lijst geeft een aantal uitingen die als beledigend aangemerkt kunnen worden:

 • Op een negatieve of twijfelachtige manier refereren aan iemands:
  • geloof
  • ras
  • geslacht
  • geaardheid
  • uiterlijk
  • afkomst
  • intelligentie
  • vaardigheden
  • integriteit.
 • Iemand bot uitschelden.
 • Iemand direct of zijdelings in verband brengen met een dictator, een totalitaire ideologie of een misdadiger.

Bedreigingen of intimidatie bewerken

 • Dreigen met juridische actie
 • Doodsbedreigingen of doodswensen.
 • Ongewenst verspreiden van persoonlijke gegevens van Wikipedianen.
 • Bedreigingen of acties die Wikipedianen aan politieke, religieuze of andere vervolging door overheden, werkgevers of anderen blootstellen. Zulke acties kunnen aanleiding zijn tot onmiddellijke blokkade door een moderator. Een moderator die deze blokkade uitvoert, informeert onmiddellijk op vertrouwelijke wijze de andere moderatoren of de arbitragecommissie.

Voorbeelden bewerken

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van beledigingen en sneren die meestal als persoonlijke aanval gezien worden:

Scheldwoorden bewerken

 • Idioot! / Gek! / Sufferd! / Imbeciel! / Debiel! ...
 • Kluns! / Klungel! / Prutser! / Knoeier! / Lafbek! / Klootzak! ...
 • alle vormen van schuttingtaal.

Persoonlijke opmerkingen bewerken

 • Heb jij de kleuterschool/lagere school/middelbare school wel afgemaakt?
 • Je bakt er weer niets van!

Vergelijkingen bewerken

Beledigingen bewerken

 • Aan jou hebben we niks op Wikipedia!
 • Negeer hem maar, hij moet zich erbuiten houden.
 • Leer Nederlands!

Blokkade bewerken

In ernstige gevallen, en bij herhaalde persoonlijke aanvallen, zal de gebruiker geblokkeerd worden.

Externe link bewerken