Nederlandse Holocaust in vergelijking met andere landenBewerken

Een onderwerp waar volgens mij al best wat literatuur over bestaat. Wellicht beschikt iemand over boeken/kennis om de bronverzoeken op te lossen? Encycloon (overleg) 12 okt 2018 11:23 (CEST)

LiechtensteinBewerken

Als ik kijk naar Karel I van Liechtenstein, dan staat over hem vermeld "Hij regeerde het vorstendom van 1608 tot zijn dood in 1627". In het artikel over het vorstendom Liechtenstein staat echter dat het op 23 januari 1719 is gesticht, terwijl Karel toen al bijna een eeuw dood was. Is hier iets fout, of is er een reden dat de formuleringen toch correct zijn? FredTC (overleg) 11 okt 2018 11:00 (CEST)

Liechtenstein was een personalist, iemand die door de keizer tot vorst werd gemaakt zonder dat zijn gebieden tot vorstendom werden verheven. De belangrijkste bezittingen van de Liechtensteins lagen in Bohemen. Later kregen ze de twee graafschappen in de Alpen die nu Liechtenstein genoemd worden en in 1719 werden deze samengevoegd en tot vorstendom verheven.
Karel was dus de eerste vorst van Liechtenstein, maar niet de eerste heerser van het vorstendom Liechtenstein. Sir Iain overleg 11 okt 2018 12:33 (CEST)
Maar een en ander wordt niet expliciet aangegeven in het artikel over Karel. Is het niet correcter Karel te vermelden als de eerste vorst van het Huis Liechtenstein? Dat zou dan ook voor zoon Karel Eusebius gelden. Ook wat er staat over het hertogdom Troppau, lijkt mij voor betere formulering vatbaar. FredTC (overleg) 11 okt 2018 13:13 (CEST)
Zeker! Ik zal het een en ander snel verbeteren. Sir Iain overleg 14 okt 2018 22:50 (CEST)
Helaas kent het Nederlands niet het onderscheid zoals het Duits, zodat de verwarring nooit was ontstaan. Karel I werd Fürst von Liechtenstein, sinds 1719 zijn de vorsten van Liechtenstein Fürst von und zu Liechtenstein. HRvO (overleg) 15 okt 2018 18:55 (CEST)

Griekse eigennamenBewerken

Als ik artikels schrijf op Wikipedia, dan schrijf ik die meestal over de Griekse oudheid. Daar stond ik al veel voor het probleem of ik de Griekse eigennamen moest latiniseren (bv. Demetrios wordt Demetrius), of ik deze gewoon uit het Grieks moet overnemen. Bestaat hier een regel voor op Wikipedia? Wat moet ik eigenlijk gebruiken? Of mag ik dat zelf kiezen? Alvast bedankt om te antwoorden.   Leonidas1206 (overleg) 18 okt 2018 19:38 (CEST)

Zie Wikipedia:Transliteratie- en transcriptiegids/Latijn en Grieks. Kort gezegd: gebruik Van Dale of anders de Nederlandstalig literatuur, daarna pas zelf translitereren. –bdijkstra (overleg) 18 okt 2018 21:49 (CEST)
Oké, bedankt om het me te zeggen!   Leonidas1206 (overleg) 19 okt 2018 16:28 (CEST)

Van Barmentloe (twijfels)Bewerken

Er zijn diverse vraagtekens gesteld bij het artikel over het geslacht Van Barmentloe. Hierbij mijn verzoek om hier eens kritisch naar te willen kijken. Reacties bij voorkeur op de overlegpagina van het artikel. Gouwenaar (overleg) 25 okt 2018 13:20 (CEST)

Naamsverandering Bourgondische hertogenBewerken

Bij de Bourgondische hertogen vind ik het vreemd dat er niet voor de bijnamen maar voor het achtervoegsel van Bougondië met de jaartallen in haakjes wordt gekozen waarom ik voorstel om de titels van Jan I van Bourgondië in Jan zonder Vrees (hertog) en Maria van Bourgondië (1457-1482) in Maria de Rijke te veranderen. De naam van het artikel zou van Jan van Bourgondië (1415-1491) naar in Jan van Nevers te veranderen omdat dit het belangrijkste graafschap van Jan Was. Als laatste zou ik de naam van het artikel over Jan VI van Bourgondië in Jan van Bourgondië (1418-1479) veranderen omdat deze jan alleen een geestelijke loopbaan had zodat hij geen graafschappen of hertogdommen erfde en dus geen titel hoeft te krijgen. Graag zou ik jullie mening over de veranderingen willen weten. Bean 19 (overleg) 25 okt 2018 20:30 (CEST)

Beste Bean 19, goed dat je dit aansnijdt. Ik geef per voorstel mijn reactie. 1) Jan I van Bourgondië komt buiten Wikipedia nauwelijks voor in de literatuur, dus wijzigen naar Jan zonder Vrees ligt voor de hand. Zo heette het artikel ook voordat het werd vervangen door een vertaling van het Franse Wikipedia-artikel. De vertaler heeft helaas niet gekeken of de aanduiding in het Frans ook in het Nederlands gebruikelijk is. Verder overigens hulde voor deze vertaalklus. 2) Maria van Bourgondië is veel gangbaarder dan Maria de Rijke, dus hernoeming lijkt me geen goed idee. Jaartallen zijn helaas nodig, aangezien er twee andere Maria's zijn die nog wel op een artikel moeten wachten. 3) De wijziging naar Jan van Nevers is niet verstandig, aangezien dit niet eenduidig is. Het is mij gebleken dat Jan zonder Vrees aanvankelijk als Jan van Nevers werd aangeduid. En dan zouden er dus opnieuw weer jaartallen moeten worden gebruikt. 4) Verandering van de titel van het artikel over Jan VI lijkt mij gewenst, aangezien de VI slaat op de rangorde als bisschop van Kamerijk en niet als heerser over Bourgondië. Het mag van mij ook Jan van Bourgondië (bisschop) worden. Je geeft zelf al aan dat je de jaartallen vreemd vindt. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 26 okt 2018 08:41 (CEST).
Oke dan zal ik de titels van die twee artikelen zo spoedig mogelijk wijzigen en die andere twee titels niet veranderen waarnadan mag wat mij betreft de pagina over Jan zonder Vrees van die doorverwijspagina af. De titel van het artikel over de bisschop mag ook met de jaartallen tussen haakjes ondanks dat dit niet mijn voorkeur heeft. Met vriendelijke groet, Bean 19 (overleg) 26 okt 2018 15:47 (CEST)