Hoofdmenu openen

Op deze pagina wordt uitgelegd waar een coach allemaal op moet letten als hij of zij coach is, maar ook voor en tijdens zijn of haar aanmelding. Het wordt aangeraden deze pagina door te lezen voordat je jezelf als coach aanmeldt. Voornamelijk het kopje tijdens coaching is belangrijk om vooraf gelezen te hebben.

AanmeldingBewerken

Er zijn enkele belangrijke eisen waar een coach aan zou moeten voldoen:

  • Actief zijn: (bijna) dagelijks op Wikipedia komen om de gebruikers die je begeleidt snel te kunnen antwoorden, als je af en toe een week op vakantie bent of om een andere reden afwezig, is dat natuurlijk geen probleem. Licht op dat moment je invalcoaches in, zodat zij de gebruikers die jij coacht op dat moment kunnen helpen.
  • Ervaren zijn op Wikipedia: Een strakke grens hiervoor is niet te geven. Als je minder dan 3000 bewerkingen, waarvan 1000 bewerkingen in artikels en 6 maanden actief bent, zal je in de meeste gevallen niet geschikt zijn. Echter het moment waarop iemand ervaren genoeg wordt geacht, verschilt bij elke gebruiker. De geschiktheid blijkt meestal uit de bijdragen, zowel op inhoudelijk (edits in de hoofdnaamruimte) als op communicatief vlak (bijdragen op overlegpagina's).
  • Goed kunnen communiceren en de richtlijnen van Wikipedia respecteren.
  • Jouw kennis van Wikipedia helder, direct en gestructureerd over kunnen brengen op andere gebruikers.

Als je niet aan deze eisen voldoet is het niet verboden je aan te melden als coach. Wel is het handig om dan aan te geven waarom je denkt wel geschikt te zijn. Anders is de kans groot dat je de aanmelding niet haalt.

Als je twijfelt of je geschikt bent als coach vraag dan aan een aantal gebruikers wat zij ervan denken.

Je kunt je aanmelden op de aanmeldingspagina. Het is op elk moment mogelijk om jouw aanmelding op deze pagina kenbaar te maken. Hierna kunnen alle zittende coaches aangeven of zij de aanmelding steunen of dat zij bezwaar hebben. Als de aangemelde gebruiker na twee dagen geen bezwaar heeft ontvangen wordt hij direct coach, heeft de aangemelde gebruiker na twee dagen ten minste één bezwaar ontvangen dan duurt de aanmelding een week. Als de meerderheid van de coaches, die na die week hun mening hebben gegeven, de aangemelde gebruiker steunt dan wordt deze coach (meer dan 50,00% dus).

Na aanmeldingBewerken

Als je net coach bent geworden zijn er enkele zaken die geregeld moeten worden.

Allereerst is het zaak jezelf in de lijst met coaches te zetten. Als je het sjabloon aldaar ingevuld hebt en de bewerking opgeslagen, staat er als het goed is "Aub coachverzoeksjabloon aanmaken!" in het kadertje. Klik op de link "aanmaken". Je komt op een pagina waar al tekst in is geladen. Aan deze tekst hoef je niets te veranderen. Druk gewoon op opslaan.

Daarna is het handig om op zoek te gaan naar invalcoaches. Één is minimaal, twee handig. Vraag een aantal ervaren coaches waar jij goed mee om kan gaan of zij jouw invalcoach willen zijn. Invalcoaches nemen jouw taken over als je er eventjes niet bent en de gebruiker een dringende vraag heeft. Of als je een paar weken weg bent, op vakantie bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen de invalcoaches ook wat tips geven als ze zien dat je tijdens de coaching iets kan verbeteren.

Indien je dat wenst, kan je kenbaar maken op de gebruikerspagina of overlegpagina dat je een coach bent door deze gebruikersbox neer te zetten:

Deze gebruiker is een coach

CoachingBewerken

Begin coachingBewerken

Nieuwe gebruikers die een coach willen kunnen dat op twee manieren aangeven.

  • Via de coachspecifieke knop, bij iedere coach: Er komt een berichtje op de overlegpagina van de coach. Bij dat bericht staat de Categorie:Wikipedia:Coachingsprogramma:Specifieke coach gezocht. Als je de gebruiker gaat coachen moet je die categorie even onder het bericht verwijderen. Het is de bedoeling dat in de "Categorie:Wikipedia:Coachingsprogramma:Specifieke coach gezocht" enkel openstaande verzoeken staan. Als je een gebruiker die jou als coach verzoekt om een bepaalde reden niet wilt coachen, moet je dit aangeven en hem of haar vragen een nieuw verzoek in te dienen. Dit zal waarschijnlijk niet vaak voorkomen. Volg verder de onderstaande stappen.
  • Via de algemene knop: De gebruiker komt in de categorie Categorie:Wikipedia:Coachingsprogramma:Coach gezocht. Als een gebruiker in die categorie staat, kan elke gebruiker zijn of haar coach worden. Je kan simpelweg een berichtje op de overlegpagina van de betreffende gebruiker zetten. Je hoeft niet eerst te vragen of diegene jou als coach wil, door een algemene oproep te doen maakt de gebruiker al duidelijk geen voorkeur voor een bepaalde coach te hebben. Haal het sjabloon dat de gebruiker een coach zoekt weg, anders blijft de gebruiker in eerder genoemde categorie staan, die categorie is echter enkel voor openstaande verzoeken. Volg verder de onderstaande stappen.

Als je de gebruiker gaat coachen, is het de bedoeling het sjabloon: Wikipedia:Coachingsprogramma/Gecoacht op de overlegpagina van de nieuwe gebruiker te zetten. De bedoeling is dat dit er staat zolang je de gebruiker coacht, hiermee kan makkelijk gezien worden welke nieuwe gebruikers er allemaal gecoacht worden. Naast dit sjabloon worden de gebruikers die gecoacht worden in dit lijstje gezet zodat er een overzicht van gecoachte gebruikers is en er gekeken kan worden wat de effecten van coaching op korte en lange termijn zijn.

Teller altijd zichtbaarBewerken

Het is mogelijk om de teller die op Wikipedia:Coachingsprogramma staat bovenaan alle pagina's standaard links van jouw gebruikersnaam weer te geven. Dit werkt door de volgende regel in jouw eigen common.js (alle skins), vector.js (alleen in vector) of monobook.js (alleen in monobook) te zetten.

importScript('user:Sumurai8/coachscript.js');

Dit script projecteert de pagina Gebruiker:Basvb/Teller op eerder genoemde locatie, waardoor het snel zichtbaar is als iemand een coach zoekt.

Tijdens coachingBewerken

Een coach helpt nieuwe gebruikers bij hun eerste stappen op Wikipedia. De coach fungeert als persoonlijk aanspreekpunt voor de nieuwe gebruiker en heeft als doel deze zo goed mogelijk te begeleiden.

Persoonlijke uitleg bieden als de gebruiker iets niet begrijpt, is een van de belangrijkste taken van de coach. Daarbij is het zaak de nieuwe gebruiker niet naar een pagina te verwijzen waar de uitleg wel ergens staat. Door een persoonlijke aanwijzing die bij de desbetreffende situatie past, zal de nieuwe gebruiker het beter begrijpen.

Daarnaast is het belangrijk dat de coach de vragen snel kan beantwoorden (liefst binnen een paar uur en zeker binnen drie dagen). Nieuwe gebruikers zijn nog weinig verbonden met Wikipedia en hebben dus baat bij een snel en duidelijk antwoord. Vooral de eerste periode van de nieuwe gebruiker op Wikipedia, is dit van belang. Elke coach heeft invalcoaches die in kunnen vallen als de coach even een paar weken op vakantie is of om een andere reden afwezig is. Als je als coach niet meer bijna dagelijks actief zal zijn, overweeg dan om te stoppen als coach. Een nieuwe gebruiker heeft het meest aan een coach die snel kan reageren.

Als je langer inactief bent, kun je jezelf op de lijst met coaches onzichtbaar maken. Dit gaat door "ja" in te vullen bij de parameter "Pauze". Coaches die zonder melding vooraf lange tijd niet actief zijn, zullen (eerst op pauze en vervolgens) van de lijst met coaches worden gehaald. Als de coach na een lange periode van inactiviteit weer dagelijks actief gaat worden kan de coach zichzelf weer in de lijst zetten.

Het is de bedoeling dat de coach in ieder geval helpt met de Wikipediaspecifieke dingen in een artikel. Zoals bijvoorbeeld sjablonen, linkjes, categorieën, wiki-opmaak en dergelijke. De coach kan zelf (eventueel afhankelijk van de gecoachte gebruiker) bepalen in hoeverre hij inhoudelijk meehelpt bij het schrijven van de artikelen. Het is de bedoeling dat de gebruiker uiteindelijk zelf het volledige artikel kan schrijven. Doe de eerste paar keer voor hoe het werkt, maar bouw dit na verloop van tijd af.

Naast het beantwoorden van vragen van de nieuwe gebruiker is het ook de bedoeling dat de coach de bijdragen en overlegpagina van de nieuwe gebruiker in de gaten houdt en indien nodig ook helpt als er nog geen vraag is gesteld. Als een nieuwe gebruiker in de problemen komt met bureaucratische kanten van Wikipedia, is het de bedoeling dat de coach hem/haar daarin bijstaat.

Niet alle gebruikers hebben goede bedoelingen, ook zullen niet alle gebruikers actief zijn op Wikipedia. Op de Duitse Wikipedia blijkt dat ongeveer 40% van de gebruikers die om een coach verzoeken na dat verzoek nooit meer van zich laten horen. Als een nieuwe gebruiker ongeveer een maand niet reageert, kun je de coaching het beste vanwege de inactiviteit stopzetten en archiveren.

Naast gebruikers met goede motieven, zijn er ook gebruikers die op Wikipedia komen om reclame te maken. Als je merkt dat de gebruiker die jij coacht hier enkel en alleen komt om reclame te maken, kun je hem uitleggen dat dit niet de bedoeling van Wikipedia is. Na die uitleg kun je de coaching stopzetten en archiveren. Het is niet nodig moeite en energie te steken in gebruikers die niet in overeenstemming met de doelen van Wikipedia bewerken.

Coaching doorgevenBewerken

Als je langere tijd inactief bent, je het niet goed kan vinden met die specifieke nieuwe gebruiker of de gebruiker aangeeft moeite te hebben met jou als coach, dan kun je de betreffende gebruiker het beste overdragen aan een andere coach.

Coaching afgelopenBewerken

De coaching kan om verschillende redenen eindigen.

  • De nieuwe gebruiker wil niet meer gecoacht worden (omdat hij denkt de eerste stappen te kennen).
  • De nieuwe gebruiker en coach besluiten na overleg dat de nieuwe gebruiker genoeg gecoacht is.
  • De nieuwe gebruiker is inactief, beschouw 1 maand geen reactie als inactief.
  • De nieuwe gebruiker komt op Wikipedia om reclame te maken, of draagt op andere manier op een negatieve manier bij. Als jij denkt dat de gebruiker met slechte bedoelingen op Wikipedia is gekomen, hoef je geen energie te verspillen aan de betreffende gebruiker. Waarschuw wel eerst een keertje om te voorkomen dat je onterecht de coaching stopzet, terwijl de gebruiker wel goede bedoelingen heeft.

In alle gevallen is het zaak duidelijk aan de nieuwe gebruiker mede te delen dat hij niet meer gecoacht wordt op zijn of haar overlegpagina. Vraag daarnaast wat hij of zij vond van het coachingsprogramma en geef eventuele verbeterpunten door. Als de coaching is voltooid, dien je het sjabloon: Wikipedia:Coachingsprogramma/Gecoacht van de gebruikers overlegpagina afhalen. Daarna dien je de gebruiker in de archieflijst te zetten. Dit heeft tot doel een tijd later nog te kunnen bekijken hoe het met de gebruikers gaat, en zo te kunnen kijken wat de resultaten op lange termijn zijn van het coachingsprogramma.