Wikipedia:Beleid voor gebruik van media/vragen aan jurist


ToelichtingBewerken

Waar hieronder gesproken wordt van "vrije licentie" wordt een licentie bedoeld die onbeperkt (her)gebruik, bewerking en (commerciële en niet-commerciële) verspreiding toestaat, al dan niet met de plicht tot correct bronvermelding.

AlgemeenBewerken

 • Kan een foto van een object waar auteursrechten op rusten, zonder toestemming van die auteursrechthebbende, onder een vrije licentie geplaatst worden?
  • Schilderij
  • Beeldhouwwerk
  • Architectuur
  • Postzegels
  • Schermafbeelding van een televisieprogramma, computerprogramma of internetsite (screenshot)
Biedt voor de eerste drie voorbeelden art 18 Auteurswet voldoende ruimte om foto's van dergelijke objecten in hun omgeving onder een vrije licentie te plaatsen?
Art 18 geeft geen uitzondering voor fotografische werken en filmwerken. Wanneer is iets een 'fotografisch werk' of een 'filmwerk'? Is een digitale foto een fotografisch werk? Wat is de situatie als een fotografisch werk of filmwerk onderdeel is van de architectuur of het beeldhouwwerk?
 • Als er een afbeelding gemaakt wordt van een object waar auteursrechten op rusten, rusten op de afbeelding dan zelfstandige auteursrechten? (Bijvoorbeeld op een foto van een schilderij, waarbij het schilderij beeldvullend is.)
  • Stel: in een tijdschrift/boek staat een afbeelding. Op de oorspronkelijke afbeelding is het auteursrecht verlopen. In het (recente) tijdschrift/boek is de oorspronkelijke afbeelding verkleind opgenomen, verder is deze niet bewerkt. Mag de afbeelding uit het tijdschrift/boek ingescand worden en geplaatst worden onder een vrije licentie, of heeft het tijdschrift/boek hier zelfstandige auteursrechten op? Is dit anders indien het tijdschrift/boek de afbeelding bewerkt heeft? Zo ja, geldt dat voor elke bewerking (zo nee, welke wel/niet)?

CitaatrechtBewerken

 • Kan Wikipedia zich beroepen op citaatrecht?
  • Is Wikipedia een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling?
  • Het beeldcitaat moet een inhoudelijk verband met de tekst hebben. Is daaraan voldaan op het moment dat een afbeelding geüpload wordt (met als doel om deze afbeelding bij een artikel te plaatsen)?
  • Alles wat op Wikipedia geplaatst wordt, valt onder een vrije licentie (GFDL, CC-BY of publiek domein). Dit betekent dat een (beeld)citaat ook onder een vrije licentie geplaatst wordt. Is dat mogelijk onder het citaatrecht?

AansprakelijkheidBewerken

 • Een afbeelding wordt onder een vrije licentie geplaatst, terwijl dat niet mogelijk is. Er worden dus auteursrechten geschonden. Wie is hiervoor aansprakelijk? Is het hierbij van belang in welk land de servers zich bevinden?
  • Degene die de afbeelding geüpload heeft (en aangegeven heeft dat de afbeelding onder een vrije licentie valt)?
  • Degene die de afbeelding bij een artikel plaatst?
  • De moderatoren?
  • De Vereniging Wikimedia Nederland?
  • De Wikimedia Foundation?
 • Wat zijn de gevolgen als er een afbeelding op Wikipedia staat die auteursrechten schendt. Kan de auteursrechthebbende enkel eisen dat de afbeelding verwijderd wordt, of kan de auteursrechthebbende tevens een schadevergoeding eisen?
 • Een derde neemt een afbeelding over uit Wikipedia terwijl deze onterecht onder een vrije licentie geplaatst is. Deze derde gebruikt de afbeelding (bijvoorbeeld in een boek of op een dvd) en wordt aansprakelijk gesteld wegens auteursrechtenschending. De derde lijdt hierdoor schade. Kan deze derde de schade verhalen op:
  • Degene die de afbeelding geüpload heeft (en aangegeven heeft dat de afbeelding onder een vrije licentie valt)?
  • Degene die de afbeelding bij een artikel plaatst?
  • De moderatoren?
  • De Vereniging Wikimedia Nederland?
  • De Wikimedia Foundation?

Verschillen in auteurswetgevingBewerken

 • Als een werk in land X onder het publiek domein valt, en het werk is in land X vervaardigd, valt het werk dan ook in alle andere landen onder het publiek domein? Zo nee, in welke omstandigheden zou een werk dat in land X onder het publiek domein valt, ook in andere landen onder het publiek domein kunnen vallen?

MerkenBewerken

 • Kunnen foto's waar een logo op zichtbaar is, zonder toestemming van de merkhouder onder een vrije licentie geplaatst worden? Is het hierbij van belang of het logo al dan niet het hoofdbestanddeel is van de foto?

DWG uploadenBewerken

Is uploaden van DWG of vergelijkbaar toegestaan omdat het formaat DWG van Autocad eigendom is van AutoDesk? Dit met doel om technische tekeningen conform GFDL (copylefted) te kunnen weergeven op Wikipedia of een van zusterprojecten. Indien DWG niet toegestaan is, welk CAD-formaat is dan wel toegestaan?

Nieuwe vragenBewerken

Afbeeldingen van beschermd werk in de openbare ruimteBewerken

 1. Een reproductie van een schilderij van Karel Appel op een reclamezuil. Kan ik een foto van de reclamezuil in de openbare ruimte - met het schilderij scherp in beeld - vrijelijk gebruiken onder Creative Commmons of GFDL?
 2. Een foto van een acteur of bekende voetballer op een reclameplakkaat. Kan ik een foto van het plakkaat, met de bedoeling een afbeelding te verkrijgen van iemand die beschermd is door het portretrecht, vrijelijk gebruiken?
 3. Een foto van de etalage van een boekwinkel. Valt zo'n foto onder "permanent object in de openbare ruimte"? En als zo'n etalage beschermde objecten bevat (schrijversportretten, kunstwerken, logo's), ben ik dan vrij in het gebruik van mijn foto?
 4. Een NS-trein op een perron. Valt een perron onder "openbare ruimte"? Als ik een foto maak van een trein met het NS-logo (niet prominent) in beeld en een weids polderlandschap op de achtergrond, mag ik die foto dan vrijelijk gebruiken? Of moet ik dan bij Wolfheze in de berm gaan staan en wachten tot de trein stilstaat?


Hier kunt u nieuwe vragen toevoegen.