Wikipedia:Auteursrechtenschending

Text-x-generic.svg Dit is een persoonlijk betoog. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.

Schending van auteursrechten komt nogal eens voor. De ene auteursrechtenschending is echter veel problematischer dan de andere en vereist een andere reactie.

Mogelijke auteursrechtenschendingen:

 1. letterlijk overnemen van een
  1. auteursrechtelijk beschermde bron (niet CC-BY-SA/GFDL of compatibel);
  2. auteursrechtelijk beschermde bron waarbij degene die het stuk overneemt mogelijk/aannemelijk auteursrechthebbende is;
  3. auteursrechtelijk beschermde bron waarbij degene die het stuk overneemt mogelijk/aannemelijk toestemming heeft;
  4. auteursrechtelijk beschermde bron op basis van citaatrecht;
  5. auteursrechtelijk beschermde bron op basis van op wikipedia-nl niet rechtsgeldige basis (fair use)
  6. open bron onder CC-BY-SA of GFDL zonder correcte vermelding daarvan;
  als er niet letterlijk wordt overgenomen (woordgebruik, volgorde) ontstaat een grijs gebied tussen auteursrechtenschending en legaal/correct brongebruik.
 2. letterlijk vertalen van
  1. auteursrechtelijk beschermde bron (niet CC-BY-SA/GFDL of compatibel);
  2. auteursrechtelijk beschermde bron waarbij degene die het stuk overneemt mogelijk/aannemelijk auteursrechthebbende is;
  3. auteursrechtelijk beschermde bron waarbij degene die het stuk overneemt mogelijk/aannemelijk toestemming heeft;
  4. open bron onder CC-BY-SA of GFDL zonder correcte vermelding daarvan;
  bij vrije vertaling ontstaat een grijs gebied tussen auteursrechtenschending en legaal/correct brongebruik.

Vooropgesteld dat auteursrechtenschendingen niet kunnen op Wikipedia is de benodigde reactie verschillend:

 • directe verwijdering (en waarschuwen/blokkeren van de schender);
 • contact opnemen met schender en via het contactpunt (voorheen OTRS) toestemming verkrijgen;
 • contact opnemen met auteursrechthebbende en via het contactpunt toestemming verkrijgen;
 • vermelden van de bron met beroep op citaatrecht;
 • alsnog correct vermelden van de bron.

Een hoofdreden om te ageren tegen auteursrechtenschending is het in problemen komen van Wikipedia in rechtszaken. Bij letterlijke overname van een stuk uit de NRC of van een groot bedrijf is die kans veel groter dan wanneer een (al dan niet correcte) vertaling van een stuk van een andere wiki zonder correcte vermelding wordt gedaan.