Wetenschappelijk Bureau van de SP

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP is een denktank voor het socialisme in Nederland, nauw samenwerkend met de SP. Het instituut doet onder meer onderzoek naar de politiek van privatisering, verzelfstandiging en deregulering en presenteert alternatieven voor een democratisering van de economie.

Wetenschappelijk Bureau van de SP
Wetenschappelijk Bureau van de SP
Zetel Amersfoort
Personen
Voorzitter Tijmen Lucie
Website

Speciale aandacht wordt besteed aan de integratie van nieuwkomers. Ook worden verschillende maatregelen die in het kader staan van de politieke vernieuwing nader bekeken. Verdere punten van studie zijn de vergrijzing van Nederland, de commercialisering van de zorg en de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek.

Het Wetenschappelijk Bureau geeft advies aan SP-politici, is actief in de scholing en opleiding van partijleden en neemt actief deel aan de opinievorming binnen en buiten de partij. In 2008 waren naast een voorzitter nog vijf onderzoekers verbonden aan het wetenschappelijk bureau.

PublicatiesBewerken

Leden van het Wetenschappelijk Bureau publiceren opinieartikelen en onderzoeksrapporten. Het blad Spanning verschijnt sinds 1999 tweemaandelijks waar naast politieke informatie ook achtergrondinformatie over de lokale politiek is opgenomen. Daarnaast geven zij lezingen en nemen zij deel aan debatten.

Externe linksBewerken

Website Wetenschappelijk Bureau van de SP