Werelddeel

een deel van de wereld

Een werelddeel is een politieke, culturele en historische onderverdeling van de wereld. Binnen de sociale geografie bestaat geen eenduidige definitie, maar de meeste werelddelen zijn zeer grote landmassa's, die politiek gezien tientallen landen en staten kunnen bevatten. Een kleinere landmassa dan een werelddeel is een eiland. Omringende eilanden worden vaak ook tot het werelddeel gerekend.

De wereldkaart, op verschillende manieren verdeeld in 4 t/m 8 werelddelen

IndelingBewerken

Meestal wordt al het vasteland op aarde ingedeeld in acht werelddelen. Dit zijn, in volgorde van grootte:

De meeste van deze werelddelen zijn losliggende landmassa's. Tussen Noord- en Zuid-Amerika ligt een smalle landengte, net als tussen Afrika en Azië. Europa is een uitzondering, omdat het vastzit aan Azië. Europa wordt echter in de regel als apart werelddeel beschouwd omdat het een sterk van Azië afwijkende geschiedenis en cultuur heeft.

Werelddeel vs. continentBewerken

Hoewel in het Engels hetzelfde (continent), wordt in het Nederlands soms onderscheid gemaakt tussen werelddeel en continent. Het begrip continent heeft dan een puur geologische betekenis, in tegenstelling tot het begrip werelddeel. Continenten zijn delen van de aardkorst met een relatief grote dikte en lage dichtheid, terwijl een werelddeel een deel van de wereld met een eigen cultuur en geschiedenis is. Er kan een verschil zijn tussen beide. Bepaalde eilanden kunnen strikt genomen niet tot één continent behoren, maar wel tot hetzelfde werelddeel gerekend worden. Zo wordt Groenland tot het werelddeel Europa gerekend, terwijl het geologisch gezien deel uitmaakt van het continent Noord-Amerika. Ook IJsland, dat in wezen tot geen enkel continent behoort, rekent men meestal tot het werelddeel Europa. Zo is een werelddeel natuurlijk begrensd met alle eilanden en een continent een aangesloten landmassa zonder eilanden.

Tot een continent behoort bovendien naast de landmassa ook het continentale plat. Dit wordt meestal niet tot het werelddeel gerekend.

  Zoek werelddeel op in het WikiWoordenboek.