Wenduinebank

zandbank voor de kust van Wenduine, België

De Wenduinebank is een zandbank 6 km voor de kust van Bredene en De Haan binnen de Belgische territoriale wateren.

Er zijn plannen geweest om op deze zandbank een windmolenpark aan te leggen. Dit werd geweigerd door de Minister van Leefmilieu vanwege een te drukke bezetting van de zeehorizon, een verhoogd risico op scheepvaartongevallen en het vernietigen van een van de trekcorridors van trekvogels op weg naar het zuiden.