Welgevallen

plantage in Suriname

Welgevallen was een koffieplantage aan de Commewijnerivier in het district Commewijne in Suriname. Zij lag links bij het opvaren, stroomafwaarts naast plantage Picardië en stroomopwaarts naast plantage Purmerend.

Welgevallen
Land Suriname
Waterlichamen Suriname
Produceert Koffieboon
Beschreven op www.surinameplantages.com

Geschiedenis bewerken

In 1747 werd het Fort Nieuw-Amsterdam opengesteld. Hierdoor werd het moerasgebied aan de beneden-Commewijne beschermd tegen vijandelijke invallen, en werd het uitgegeven voor de aanleg van plantages. Hiervan werden 500 akkers uitgegeven aan Jean DuPeyrou. Hij was een broer van de eigenaar van de vlakbij gelegen plantage Guadeloupe. Spoedig daarna werd de plantage uitgebreid tot 950 akkers.

In 1793 was Welgevallen in het bezit van het fonds van 14 tonnen goud, waarmee werd bedoeld dat dit fonds een kapitaal van 1,4 miljoen gulden aan plantagehypotheken had uitstaan. Het was uitgegeven door de firma Coopstad en Rochussen uit Rotterdam.

Dit fonds werd overgenomen door de firma Pieter Wachter, die ook uit Rotterdam kwam. Later werd dit Pieter Wachter en Zonen. Doordat een aantal eigenaren hun schulden niet meer konden betalen werd het fonds eigenaar van de plantages Maagdenburg (Surinamerivier), La Ressource en Anna Maria (Saramaccarivier), Suinigheid en Maria's Hoop (Cotticarivier), L'Embarras en Venlo (Commewijnerivier) en Toevlucht (Motkreek). Van deze plantages bleef Maagdenburg het langst in bezit van het fonds Wachter. In 1831 was Welgevallen verlaten.