Was (substantie)

substantie

Onder was wordt een groep vetachtige stoffen verstaan die bij iets boven de 40 °C smelten en dan een vloeistof vormen van lage viscositeit. Ze zijn vrijwel niet oplosbaar in water maar wel in organische, niet-polaire oplosmiddelen. Was is een organisch-biologisch product, bestaande uit (een mengsel van) esters van wasalcoholen (hogere alkanolen en diolen) en waszuren (alkaan-carbonzuren met 24–34 koolstofatomen). Ongezuiverde wassen bevatten in de regel nog aanzienlijke hoeveelheden vrij zuur, vrije alcohol en dikwijls ook sterolen en (hogere) alkanen.

Bijenwas

Wassen hebben meestal ongeveer de volgende eigenschappen:

Wassen zijn grofweg in twee groepen te verdelen: natuurlijke wassen en minerale wassen.

Natuurlijke wassen bewerken

Dit zijn stoffen die (grotendeels) uit andere esters bestaan dan vetten. Vetten bestaan uit triglyceriden, dat wil zeggen esters van glycerine en vetzuren.

Ook sommige stoffen die vet of olie worden genoemd, worden onder de wassen ingedeeld:

Minerale wassen bewerken

Meestal bestaande uit hogere alkanen, al dan niet met diverse onzuiverheden. Voorbeelden zijn:

Toepassingen bewerken

Het gebruik van wassen is legio. Voorbeelden ervan zijn: