Wapen van Noordgouwe

wapen van voormalige gemeente in Zeeland

Het wapen van Noordgouwe werd op 31 juli 1817 bevestigd door de Hoge Raad van Adel aan de Zeeuwse gemeente Noordgouwe. Per 1961 ging Noordgouwe op in de gemeente Brouwershaven en maakt na diens opheffing in 1997 nu deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het wapen van Noordgouwe is daardoor definitief komen te vervallen als gemeentewapen.[1]

Wapen van Noordgouwe

Blazoenering bewerken

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

Doorsneden : I in zilver 2 golvende blauwe dwarsbalken, vergezeld van 3 zwarte meerkoeten, waarvan er 2 zwemmen op de bovenste balk en 1 op de deellijn, II in blauw een rennende hond van zilver op een uit de schildvoet opkomende grasgrond.[2]

De heraldische kleuren zijn zilver (wit) azuur (blauw), sabel (zwart) en sinopel (groen). In het register van de Hoge Raad van Adel zelf wordt geen beschrijving gegeven, maar een afbeelding.[3]

Verklaring bewerken

Het gemeentewapen van Noordgouwe vormde eerder het wapen van heerlijkheid Noordgouwe. In de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange eind 17e eeuw wordt het wapen reeds genoemd.[2]

Het wapen geeft de geschiedenis van het dorp weer. Het water, weergegeven door twee golvende blauwe dwarsbalken in zilver met drie zwarte meerkoeten, dat wordt ingepolderd tot land, weergegeven door in blauw een rennende hond van zilver op een grasgrond. De rennende hond is ontleend aan de familie De Hont, de eerste ambachtsheren van Noordgouwe.[4]

Er bestaan andere varianten van het wapen, met andere kleuren en zonder meerkoeten.