Walram van Gulik (bisschop)

bisschop

Walram van Gulik (?, 1304 - Parijs, 14 augustus 1349) was een vooraanstaand geestelijke in de 14e eeuw in het Maas- en Rijnland. Hij was proost van een aantal belangrijke kapittelkerken en aartsbisschop van Keulen.

Grafmonument van Walram van Gulik in de Dom van Keulen

Biografische schetsBewerken

Walram van Gulik was een zoon van Gerard V van Gulik en Elisabeth van Aarschot. Hij studeerde in Parijs en Orléans en werd in 1327 kanunnik aan het Domkapittel in Keulen en kort daarop proost van het kapittel van Sint-Servaas in Maastricht en het kapittel van Sint-Lambertus in Luik.

In 1332 werd hij verkozen tot aartsbisschop van Keulen. Walrams broer, graaf Willem VI van Gulik spendeerde enorme sommen geld aan de verkiezing van Walram, wat hij bij zijn dood nog niet allemaal had terugbetaald. Hoewel het Keulse domkapittel de Fransgezinde bisschop van Luik Adolf II van der Mark als aartsbisschop prefereerde, slaagde de graaf van Gulik er in de verkiezing van zijn broer door te zetten. Walram leefde op dat moment nog in Frankrijk.

Een van de dingen die hij bereikte tijdens zijn regeerperiode is dat de spanningen tussen het aartsbisdom Keulen en het graafschap Gulik verminderden. In Westfalen raakte de aartsbisschop echter verwikkeld in een conflict met de graven van Mark. Pas aan het einde van zijn regeerperiode, in 1347-49, werd vrede gesloten.

Door de financiële problemen waarmede hij het keurvorstendom opzadelde, moest Walram veel toegeven aan het Domkapittel. Zijn stem bij de verkiezing van Karel IV liet hij dan weer duur betalen. Daarmee kon hij de gebieden van het aartsbisdom uitbreiden.

BronnenBewerken

  • Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Walram von Jülich op de Duitstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
  • Doppler, P., 'Lijst der proosten van het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (800-1797)'. In: Publications (PSHAL LXXII). Maastricht, 1936
  • Ubachs, P., en I. Evers, Historische Encyclopedie Maastricht. Zutphen, 2005
Voorganger:
Jan van Cuijck
Proost van Sint-Servaas te Maastricht
ca. 1328 - 1331
Opvolger:
Arnold van Blankenheim
Voorganger:
?
Proost van Sint-Lambertus in Luik
1329 - 1331
Opvolger:
Engelbert III van der Mark
Voorganger:
Hendrik II van Virneburg
Aartsbisschop van Keulen
1332 - 1349
Opvolger:
Willem van Gennep