Een vuistregel is een makkelijk te leren en makkelijk toe te passen procedure voor een normaal gesproken complexe berekening. In een meer algemene betekenis is een vuistregel een vereenvoudigde benadering van een complex probleem die desondanks in de praktijk bruikbaar is en voldoet.

De uitkomst van een vuistregel-berekening hoeft niet altijd precies te zijn en kan een eerste schatting of benadering zijn van de werkelijke waarde.

Zo is de afstand (in kilometers) tot de horizon te benaderen met de volgende formule, waarin de zichthoogte ten opzichte van het aardoppervlak is (in meters):

De werkelijke formule is heel wat ingewikkelder. Zie daarvoor het artikel: Horizon.

Zie ook bewerken