Vrouwengrootloge van België

De Vrouwengrootloge van België (Grande Loge Féminine de Belgique, V.G.L.B. of G.L.F.B.) is een Belgische koepel van vrijmetselaarsloges die uitsluitend toegankelijk is voor vrouwen.

De Vrouwengrootloge van België behoort tot de zogenaamde adogmatische of liberale strekking binnen de vrijmetselarij. Dat betekent dat zij niet werken vanuit een verplicht geloof in een opperwezen en de bijbel niet steeds in hun werkplaatsen aanwezig is. Ze stellen elk dogma of verplicht geloof in een geopenbaarde god af te wijzen. Het staat de leden vrij te geloven of niet. De grote meerderheid van de leden is atheïst of agnost. De gewetensvrijheid van de leden gaat voor hen boven alles. Deze loges staan een absolute scheiding van Kerk en Staat voor. Om die redenen noemen de Angelsaksische loges deze loges, die in België, Frankrijk, Spanje, Italië en Latijns-Amerika het overwicht binnen de vrijmetselarij vormen irregulier.

De waarden die hierbij centraal staan zijn de revolutionaire beginselen vrijheid, verdraagzaamheid, gelijkheid en broederlijkheid. Dit vertaalt zich in een gerichtheid op universalisme en kosmopolitisme en een radicale verdediging van het concept van de rechten van de mens.

Geschiedenis

bewerken
  Zie Geschiedenis van de vrijmetselarij in België voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Grande Loge Féminine de France (G.L.F.F.) richtte op 20 april 1974 een eerste loge te Brussel op. Er volgend bijkomende stichtingen in Luik, Brussel en Charleroi.

De Grande Loge Féminine de Belgique (G.L.F.B.) - Vrouwengrootloge van België (V.G.L.B.) werd in 1981 onder een Frans charter vanwege de Grande Loge Féminine Française (G.L.F.F.) opgericht.

Er bevinden zich tevens loges in Denemarken en de Verenigde Staten van Amerika.

In 2012 vierde de V.G.L.B. haar dertigste verjaardag. Zij telt circa 2000 leden verdeeld over 44 werkplaatsten.[1]

Organisatie

bewerken

Juridisch

bewerken

De obediëntie is een vereniging zonder winstoogmerk. De hoofdzetel van de obediëntie is gevestigd te 1190 Vorst, Driesstraat 21.

Ook aanverwante initiatieven en afzonderlijke loges hebben het statuut van een rechtspersoon.

Structureel

bewerken

De Vrouwengrootloge van België is een Belgische federatieve obediëntie van vrijmetselaarsloges wiens lidmaatschap exclusief voor vrouwelijke vrijmetselaars is. Het staat de individuele loges echter vrij gemeenschappelijke zittingen te organiseren met bevriende loges die exclusief heren opnemen, of een gemengd karakter hebben.

Statistisch

bewerken

De Vrouwengrootloge van België telt naar verluidt 1.640 uitsluitend vrouwelijke leden, verspreid over 35 werkplaatsen, waarvan 5 Nederlandstalige, 2 Deenstalige en 4 Engelstalige. Er is één tweetalige loge Frans-Nederlands in Kortrijk en één tweetalige loge Frans-Engels in Brussel. Per loge zouden er dus ongeveer 52 leden zijn.

Aangesloten loges

bewerken

België

bewerken
 • Aat:
  • nº 30 : Séléné (XXXX) - Franstalig (M.F.R.)
 • Antwerpen:
  • nº 7 : Aruna (XXXX) - Nederlandstalig (A.A.S.R.)
 • Brussel:
  • nº 1 : Irini (1974) - Franstalig (A.A.S.R.) (overgekomen van G.L.F.F.)
  • nº 3 : La Source (1976) - Franstalig (M.F.R.)
  • nº 11 : La Croisée des Chemins (XXXX) - Frans- en Engelstalig (A.A.S.R.)
  • nº 12 : Egrégore (XXXX) - Franstalig (M.F.R.)
  • nº 14 : Isis (XXXX) - Franstalig (A.A.S.R.)
  • nº 18 : L'Inaccessible Etoile (XXXX) - Franstalig (F.R.)
  • nº 19 : L'Arbre de Vie (XXXX) - Franstalig (A.A.S.R.)
  • nº 20 : De Kiem (XXXX) - Nederlandstalig (A.A.S.R.)
  • nº 26 : L'Eau Vive (XXXX) - Franstalig
 • Bergen:
  • nº 8 : Epona (XXXX) - Franstalig (A.A.S.R.)
 • Charleroi:
  • nº ... : Egalite (1973) (ovrgekomen van G.L.F.F.)
  • nº 4 : L’Epi (XXXX) - Franstalig (M.F.R.)
 • Dinant:
  • nº 29 : La Voile d'Héra (XXXX) - Franstalig (F.R.)
 • Doornik :
 • Forrières:
 • Gent:
  • nº 17 : Tamina (XXXX) - Nederlandstalig (A.A.S.R.)
  • nº 27 : De Vierde Pijler (XXXX) - Nederlandstalig (F.R.)
 • Hoei:
  • n ° 10 : Athéna (XXXX) - Franstalig (F.R.)
 • Kortrijk:
 • Luik:
 • Loupoigne:
 • Mechelen:
  • nº 28 : Vega (1996) - Nederlandstalig (M.F.R.)
 • Namen:
  • nº 9 : Etre et devenir (XXXX) - Franstalig (F.R.)
 • Spa :
  • nº 37 : Odyssee (XXXX) - Franstalig (...)
 • Thuin:
  • nº 16 : Gaia (XXXX) - Franstalig (A.A.S.R.)
 • Verviers:
  • nº 23 : Altaïr (XXXX) - Franstalig (A.A.S.R.)
 • Waterloo:

Denemarken

bewerken
 • Kopenhagen:
  • nº 15 : Freja (XXXX) - Deenstalig (A.A.S.R.)
 • Odense:
  • nº 36 : Lilium - Deenstalig (...)

Verenigde Staten

bewerken
 • New York-NY:
  • nº 21 : Universalis (XXXX) - Engelstalig (A.A.S.R)
  • nº 35 : Silence (XXXX) - Engelstalig (...)
 • Los Angeles-CA:
  • nº 32 : Aletheia (XXXX) - Engelstalig (A.A.S.R.)
 • Washington D.C.:
  • nº 34 : Emounah (XXXX) - Engelstalig (...)

Grootmeesters

bewerken

Gehanteerde riten

bewerken

De Vrouwengrootloge van België beoefent in het Nederlands en in het Frans de volgende riten in de drie basisgraden:

 • de Franse Ritus (F.R.): ...
 • de Moderne Franse Ritus (M.F.R.): vult de ambachtelijke symboliek van de Britse erfenis aan met elementen uit de riddertraditie die door de Franse, vaak adellijke Vrijmetselaars was ingevoerd. De Ritus werd in Frankrijk gecodificeerd in 1786. De tijdgeest voegde er elementen aan toe van een verdraagzaam, eerder gesuggereerd dan verklarend christendom.
 • de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus (A.A.S.R.): die een christelijke inslag heeft.

De Vrouwengrootloge van België beoefent in het Engels de volgende ritus:

De Vrouwengrootloge van België beoefent in het Deens de volgende ritus:

Gemeenschappelijke verklaring

bewerken

4 obediënties

bewerken

Op 21 februari 1989 is onderstaande verklaring ondertekend door de vier Belgische irreguliere obediënties van vrijmetslaarsloges, de Vrouwengrootloge van België (V.G.L.B.), de Grootloge van België (G.L.B.), de Belgische federatie van Le Droit Humain (D.H.) en het Grootoosten van België (G.O.B.):

"De Belgische obediënties die deze verklaring ondertekenen, zijn erfelijke dragers van verscheidene eeuwen maçonnieke geschiedenis, gedurende dewelke zovele vrijmetselaars zich in de geschiedenis van onze gewesten hebben onderscheiden. Zij verklaren deel uit te maken van dezelfde traditionele en universele initiatieke orde, die onder de benaming vrijmetselarij, op grond van Broederschap, een gemeenschap van vrije en eerlijke mensen vormt.
Zonder van hun soevereiniteit en beslissingsmacht afstand te doen, stellen zij vast dat, ondanks hun onderlinge verscheidenheid en die van hun Loges, zij gemeenschappelijke kenmerken bezitten:
* het beoefenen van de initiatieke arbeid en het gebruiken van een op symboliek berustende werkwijze;
* het streven naar lotsverbetering van de mens op alle gebieden;
* het verdedigen van de gewetensvrijheid, de vrijheid van denken en de vrije meningsuiting;
* het streven naar harmonische betrekkingen onder alle mensen door te pogen tegengestelde inzichten met elkaar te verzoenen;
* het afwijzen van elk dogma.
Daarenboven wensen de Obediënties zich in de profane wereld niet te mengen in politieke of religieuze geschillen. Zij behouden zich het recht voor om, elk naar eigen inzicht, hun standpunten over morele problemen eventueel kenbaar te maken.
Doordrongen van deze bovenstaande principes zijn de obediënties bijgevolg van oordeel, dat het zoeken naar waarheid en het streven naar gerechtigheid door niets mag worden verhinderd en zonder enige beperking moet kunnen gebeuren.

8 obediënties

bewerken

Op 18 mei 1992 is onderstaande verklaring ondertekend door de vier Belgische irreguliere obediënties van vrijmetslaarsloges, de Vrouwengrootloge van België (V.G.L.B.), de Grootloge van België (G.L.B.), de Belgische federatie van Le Droit Humain (D.H.) en het Grootoosten van België (G.O.B.), en door vier Franse irreguliere obediënties van vrijmetselaarsloges, de Grand Orient de France (G.O.D.), de Grande Loge de France (G.L.F.), de Le Droit Humain (L.D.) en de Grande Loge Féminine de France (G.L.F.B.):

Cohéritières de plusieurs siècles de vie maçonnique durant lesquels tant de Francs-Maçons ont illustré l'histoire de leur pays, les Obédiences soussignées, déclarent participer du même ordre initiatique, traditionnel et universel qui, fondé sur la Fraternité, constitue sous le nom de Franc-Maçonnerie une Communauté de personnes libres et responsables.
Ces Obédiences se tiennent à l'écart de la controverse partisane en matière d'expression, ces Obédiences affirment qu'au-delà de leur diversité, elles ont en commun:
La démarche initiatique et la pratique d'une méthode symbolique;
Le rejet de tout dogme et de toute ségrégation;
Le refus de tout intégrisme et de tout extrémisme;
Le souci de travailler à l'amélioration de la condition humaine sous tous ses aspects;
La défense de la liberté de conscience, de pensée et d'expression;
La recherche de l'harmonie entre tous les êtres humains.
Inspirées de ces principes, ces Obédiences affirment leur volonté de construire un monde fondé sur la vérité et la justice, en constante recherche.

Internationale en bilaterale betrekkingen

bewerken

De obediëntie is aangesloten bij de vrijzinnige vrijmetselaarskoepel C.L.I.P.S.A.S.. Momenteel maakt zij tevens deel uit van S.I.M.P.A..

De obediëntie heeft hechte banden met het Grootoosten van België, de Le Droit Humain (België) en de Grootloge van België waarmee ze de Belgische vrijmetselarij vormt. Ze heeft geen relaties met de Reguliere Grootloge van België. De loges ervan vergaderen trouwens bijna overal in de lokalen van het Grootoosten.

Referenties

bewerken
 1. Pragman, Jiri, 30 ANS DE FRANC-MAÇONNERIE FÉMININE EN BELGIQUE, www.hiram.be, 4 januari 2012
bewerken