Vrijhandel

Vrijhandel is een vrij, onbelemmerd verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen.[1] In de meest brede betekenis is het een vrije wereldhandel. De internationale handel wordt dan niet belemmerd door allerlei vormen van protectie, zodat landen zich kunnen toeleggen op het maken van de producten waarin zij comparatieve kostenvoordelen hebben. Dit leidt ertoe dat de productiefactoren waarover de wereld beschikt zo efficiënt mogelijk worden ingezet (zie comparatief voordeel). Vrijhandel is nauw verbonden aan het liberalisme.[2]

De tegenhanger van vrijhandel is het protectionisme, waarbij er sprake is van barrières, die opgeworpen worden door landen in de vorm van importheffingen.

Zie ookBewerken

WeblinksBewerken