Een vrek (ook wel gierigaard, krentenkakker of krent) is een zuinig persoon die zich voornamelijk op financieel gebied opstelt als weigerachtig in uitgeven van geld. Tevens getuigt hij meestal van een overdreven spaarzaamheid, vaak zelfs ten koste van basiscomfort en basisbehoeften. De spaarzaamheid is, anders gezegd, eerder een doel op zich dan een middel. Ook zal dit vaak gepaard gaan met enerzijds onwil bezit te delen en anderzijds een drang tot hebzucht.

Eind jaren 1990 kwam een zuinig Nederlands echtpaar, Rob van Eeden en Hanneke van Veen, veelvuldig in de Nederlandse media, omdat ze de benaming "vrekken" als geuzennaam hadden geadopteerd. Ze konden met weinig geld rondkomen en hadden de stichting Zuinigheid met Stijl opgericht om hun nieuw gevonden levensstijl, ook bekendstaand als consuminderen, te promoten, aanvankelijk vooral door middel van lezingen en cursussen. Ze gaven daarnaast onder meer een eigen Vrekkenkrant uit en boeken met titels als Lekker zuinig en Hoe word ik een echte vrek? over een sobere levenswijze. In 2002 stapten ze uit het bestuur van de stichting Zuinigheid met Stijl.

Fictieve vrekkenBewerken