Voorschrift Ceremonieel Tenue

In het Voorschrift Ceremonieel Tenue worden regels gesteld voor het dragen van dat uniform en wordt limitatief vastgelegd welke onderscheidingen op dat uniform mogen worden gedragen. Het voorschrift bepaalt ook welke batons worden gedragen om het bezit van een onderscheiding aan te geven.

Een aantal van de oudere koninklijke onderscheidingen is weggelaten, misschien omdat niemand meer in leven is die gerechtigd is deze te dragen. De inhuldigingsmedaille van koningin Juliana uit 1948 is ook weggelaten, ook al waren er ten tijde van het uitvaardigen van het besluit nog dragers in leven die als eervol ontslagen militairen hun uniform mét deze medaille of het baton mochten dragen. Regel is dat een Nederlander de door zijn koning of koningin verleende onderscheidingen niet weglaat.[1]

Men ziet geregeld dat de dragers van onderscheidingen zelf de volgorde veranderen, soms als vergissing, soms omdat zij een onderscheiding voor heldenmoed, vaak betreft het de Medaille van het Carnegie Heldenfonds, hoger achten dan de militaire autoriteiten dat doen. Prins Bernhard droeg in strijd met de bepalingen zijn onderscheidingen nooit Pruisisch opgemaakt, zoals de Nederlandse traditie wil, maar in de Britse "hofstijl". Hij droeg ook het Bondskruis van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers terwijl dat niet is toegestaan.

De onderstaande bepalingen gelden niet voor burgers. Voor hen werd een draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen vastgelegd, maar deze is niet verbindend.

Het besluitBewerken

Tenuen voor militairen: Voorschrift 2-1593, g. Limitatieve opsomming en volgorde van de Nederlandse decoraties en batons die op het uniform mogen worden gedragen:

Na deze Nederlandse decoraties worden in volgorde gedragen, de decoraties van de VN, EU, NAVO, WEU. Daarna decoraties van andere landen, waarbij de volgorde wordt bepaald aan de hand van de Frans alfabetische volgorde van de landsnamen. De Verenigde Staten (États-Unies) komen dus vóór Finland (Finlande).

De decoraties van andere landen pas na goedkeuring van de minister van het request waarin verzocht wordt tot het dragen van deze buitenlandse onderscheiding.

Externe linkBewerken