Volksislam

Naast de 'officiële' islam bestaat er ook de volksislam die onder de niet-intellectuele volksmassa in islamitische landen een belangrijk element in het dagelijks leven inneemt en die van plaats tot plaats vormen kan aannemen die in detail verschillen. Het is een samensmelting van de islam en voor-islamitische heidense gebruiken veelal animistisch van oorsprong. Zo spelen bijgeloof, magie, het boze oog en tovenarij een belangrijke rol.

Klompen, gebedsmatje en een fez in Nederland

Het katholiek equivalent van volksislam is volksdevotie.