Vlambeveiliging

Een vlambeveiliging is een elektrische bewaking van de vlam in een stookolie of gasgestookt apparaat, waardoor de brandstoftoevoer stopt zodra of kort nadat de vlam uitgaat, bijvoorbeeld door uitwaaien of door een korte onderbreking van de brandstoftoevoer.

Veiligheidsklepje voor thermokoppel
Waakvlambrander met combinatie van thermokoppel- en ionisatiebeveiliging
Lichtgevoelige vlambewaking: LDR

Vlambeveiliging wordt globaal op drie manieren ingezet:

StookolieBewerken

De lichtgevoelige LDR-weerstand (Light Dependent Resistor) is een elektrische weerstand waarvan de waarde verandert door de hoeveelheid zichtbaar licht die erop valt. De weerstandswaarde wordt kleiner, naarmate de LDR sterker wordt belicht. LDR's reageren tamelijk traag. De besturing van de brander meet de weerstand van de LDR en als deze gedurende een voorafingestelde tijd te hoog is (te weinig licht) dan wordt er alarm gegeven (de brander gaat uit) en moet deze manueel gereset worden.

GasBewerken

Als bij een gaskooktoestel de draaiknop een tijdje ingedrukt moet worden gehouden na het aansteken van de brander, dan wordt het veiligheidsklepje daardoor ingedrukt, zodat het gas naar de brander kan stromen. Zodra het thermokoppel heet genoeg is om voldoende elektrische stroom op te wekken om het elektromagneetklepje open te kunnen houden kan de knop worden losgelaten. Wordt de kraan weer dichtgedraaid, dan zal na enige tijd een klik te horen zijn: het klepje sluit omdat de stroom uit het thermokoppel niet groot genoeg meer is.

VoorbeeldenBewerken

Voorbeelden van apparaten waarin een vlambeveiliging wordt toegepast: geisers, centrale verwarmingsketels, gaskachels, open haarden, gaskooktoestellen en de gaskoelkast. Bij de meeste van deze apparaten moet de knop voor de waakvlam enige tijd ingedrukt worden gehouden. Dit lijkt soms nodig te zijn omdat de gasaanvoer onvoldoende op gang komt, maar is in de eerste plaats nodig om het thermokoppel heet genoeg te laten worden. De vlambeveiliging voor gas heeft de gasgebrekbeveiliging grotendeels overbodig gemaakt.